h2ob dni w laboratorium chemicznym uam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
H2OBŁĘDNI w laboratorium chemicznym UAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
H2OBŁĘDNI w laboratorium chemicznym UAM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

H2OBŁĘDNI w laboratorium chemicznym UAM - PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

H2OBŁĘDNI w laboratorium chemicznym UAM. Elektroliza wody. Opis eksperymentu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'H2OBŁĘDNI w laboratorium chemicznym UAM' - yovela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektroliza wody
Elektroliza wody

Opis eksperymentu

Kapilarna pipetę Pasteura wypełniamy w ¾ pojemności roztworem wodorotlenku sodu. Banieczkę pipety przebijamy na wylot dwiema szpilkami (szpilki nie mogą się stykać). Do każdej ze szpilek podłączamy przewody z krokodylkami. Wolne końce przewodów przyłączamy do baterii. Wylot pipety zanurzamy w wodzie z płynem do mycia naczyń umieszczonej na szalce Petriego. Wydzielający się gaz zbieramy w bańkach mydlanych. Kiedy baniek mydlanych będzie ? rozłączamy cały układ. Po chwili zbliżamy zapaloną wykałaczkę.

Obserwacje

Na elektrodach wydziela się bezbarwny gaz.

Gaz w pęcherzykach spala się wybuchowo.

Wnioski

Pod wpływem prądu woda ulega elektrolizie, czyli rozkłada się na wodór i tlen.

2H₂O 2H₂ + O₂

Wodór spala się w tlenie wybuchowo (tworzą tzw. Mieszaninę piorunującą).

2H₂ + O₂ 2H₂O

odwodnienie cukru
Odwodnienie cukru

Opis eksperymentu

Do wąskiej zlewki o pojemności 150 cm³ sypiemy cukier (ok. 1-2 wysokości), można zwilżyć jego powierzchnię paroma kroplami wody, a następnie nalewamy ok. 20 cm³ stężonego kwasu siarkowego (VI). Obserwujemy zmianę zabarwienia cukru, sprawdzamy temperaturę zlewki.

Obserwacje

Zawartość zlewki zmienia barwę z białej na czarną i zwiększa swą objętość.

Wnioski

Pod wpływem stężonego H₂SO₄ sacharoza ulega odwodnieniu, co prowadzi do zwęglenia cukru.

woda utleniona a pasta dla s onia
Woda utleniona a pasta dla słonia

Opis eksperymentu

Do szklanego cylindra obj. 250 ml, ustawionego w misce lub kuwecie, wlewamy 30 ml perhydrolu i niewielką ilość płynu do mycia naczyń, mieszamy. Jednym, śmiałym ruchem wlewamy do cylindra 5 ml stężonego roztworu jodku potasu.

Obserwacje

Zawartość cylindra pieni się i zwiększa swoją objętość, wypływając poza naczynie.

Wnioski

Nadtlenek wodoru rozkłada się z wydzieleniem tlenu, który pod wpływem płynu do mycia naczyń tworzy pianę.

otrzymywanie wodorotlenku sodu
Otrzymywanie wodorotlenku sodu

Opis eksperymentu

Ustawiamy mały krystalizator lub szalkę Petriego na płycie grafoskopu. Do naczynia wlewamy około 5 cm³ wody. Do wody dodajemy 2-3 krople roztworu fenoloftaleiny. Wyjmujemy z pojemnika kawałek sodu (który przechowuje się pod naftą), osuszamy go bibułą filtracyjną i nożem odcinamy kawałeczek metalu. Wrzucamy sód do naczynia z wodą i na ekranie obserwujemy przebieg doświadczenia.

Obserwacje

Sód rozpuszcza się w wodzie. Wydziela się gaz. Fenoloftaleina barwi się na malinowo.

Wnioski

Sód reaguje energicznie z wodą.

2Na + 2H₂O 2NaOH + H₂

rozk ad nadtlenku wodoru z udzia em katalizatora
Rozkład nadtlenku wodoru z udziałem katalizatora

Opis eksperymentu

Do trzech probówek nalewamy roztwór nadtlenku wodoru. Następnie do pierwszej probówki wrzucamy niewielką ilość tlenku manganianu(IV), do drugiej grudkę drożdży, do trzeciej KMnO₄. Identyfikujemy gazy wydzielające się w probówkach.

Obserwacje

Po dodaniu MnO₄, drożdży i KMnO₄ energicznie wydzielał się gaz, który powodował zapalenie się żarzącego się łuczywka.

Wnioski

Pod wpływem katalizatorów nadtlenek wodoru rozkłada się z wydzieleniem tlenu.

2H₂O₂ 2H₂O + O₂

kat.

reakcja tlenku w gla iv z zasad wapniow
Reakcja tlenku węgla(IV) z zasadą wapniową

Opis eksperymentu

Do probówki nalewamy około 2 cm³ wody wapiennej, czyli roztworu wodorotlenku wapnia (zasady wapniowej), a następnie wkładamy do niego rurkę szklaną i wdmuchujemy przez nią powietrze wydychane z płuc.

Obserwacje

Woda wapienna mętnieje.

Wnioski

Wodorotlenek wapnia reaguje z CO₂, tworząc nierozpuszczalny w wodzie CaCO₃.

Ca(OH)₂ + CO₂ CaCO₃ + H₂O

fontanna z wody amoniakalnej
Fontanna z wody amoniakalnej

Opis eksperymentu

W kolbie okrągło dennej ogrzewamy wodę amoniakalną. Wydzielający się gaz zbieramy w odwróconej do góry dnem kolbie (amoniak jest gazem lżejszym od powietrza). Kolbę z zebranym gazem zamykamy korkiem z osadzoną w nim rurką szklaną zakończoną wężykiem gumowym ze ściskaczem. Koniec wężyka gumowego zanurzamy w zlewce pojemności 1000 cm³ z wodnym roztworem fenoloftaleiny, po czym zwalniamy ściskacz i obserwujemy co dzieje się we wnętrzu kolby oraz jakie zachodzą zmiany.

Obserwacje

Do wnętrza kolby zostaje zassana woda. Wskaźnik (wywar z czerwonej kapusty) zmienia zabarwienie z fioletowego na zielony.

Wniosek

Amoniak bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie (około 720 objętości w 1 objętości wody). Woda amoniakalna ma odczyn zasadowy.

dzia anie wody bromowej na olej ro linny i smalec
Działanie wody bromowej na olej roślinny i smalec

Opis eksperymentu

W probówkach umieszczamy niewielką ilość (ok. 0,5 – 1cm³) oleju roślinnego i smalcu doprowadzonego do postaci płynnej przez lekkie ogrzanie probówki, np. w ciepłej wodzie. Do obu probówek dodajemy po 1 cm³ wody bromowej bądź przygotowanego ,,In situ” roztworu bromu. Zamykamy probówki korkiem i intensywnie mieszamy. Obserwujemy zawartość probówek.

Obserwacje

Po wymieszaniu woda bromowa odbarwiła się w probówce z olejem roślinnym. W probówce ze smalcem woda bromowa nie odbarwiła się.

Wnioski

RCH = CHR’ + Br₂ RCHBrCHBrR’

Woda bromowa pozwala odróżnić tłuszcze nienasycone od nasyconych.