Živi svijet rijeka - PowerPoint PPT Presentation

ivi svijet rijeka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Živi svijet rijeka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Živi svijet rijeka

play fullscreen
1 / 11
Živi svijet rijeka
200 Views
Download Presentation
yosef
Download Presentation

Živi svijet rijeka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Živi svijet rijeka Mateja Maljić 6.a

 2. Život u rijekama • Prigrlile mnoge žive organizme • Mnoge zone • Zona pastrve • Zona lipljena • Zona mrene • Zona deverike • Zona lista

 3. Zona pastrve • Najgornji dio brdskih potoka • Kamenito dno • Jaka struja • Život • Riba Peš • Riba Pijor • Alge Kremenjašice • mahovina Riba Peš Riba Pijor

 4. Zona lipljenja • Prijelazna zona • Prema srednjem toku • Još možemo naći: • Pastrvu,Peša i Pijora • Nove životinje: • Mrena • Klen i Podusta • Krkuša Mrena Klen Krkuša

 5. Zona mrene • Srednji tok • Šljunkovito-pjeskovite podloge • Životinje: • Klen • Podust • Jež • Bolen • Klenić Podust Bolen

 6. Zona deverike • Donji tok • Muljevito-pjeskovito korito • Život: • Šaran • Som • Štuka • Linjka Šaran štuka Som

 7. Zona lista • Ušće rijeke u more • Voda je zaslađena • Primjer života • Jegulja Jegulja

 8. Planktoni • Plankton • Plutaju u površinskom djelu • Značajna kritika u hranidbenom lancu • Nastajanje: • Donji tokovi • Spori tokovi

 9. Dno • Najvažnija zajednica • Beskralježnjaci • Vodencvijet • Tular • Obalčar Vodencvijet Tular

 10. Život iznad vode • Dom: biljkama, kukcima, pticama • Vodene biljke: • Upijaju minerale i hranjive tvari • Ličinka vretenca • Okrutan život • Žabe • Preko kopna za novim barama Lopoči Okrutan život

 11. Izvori • Web stranice: • http://www.crorivers.com/ • Udžbenici i knjige • Michael Scott: Ekologija