UVODNI DAN ZA ŠTUDENTE: PROGRAM ERASMUS - PowerPoint PPT Presentation

uvodni dan za tudente program erasmus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UVODNI DAN ZA ŠTUDENTE: PROGRAM ERASMUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
UVODNI DAN ZA ŠTUDENTE: PROGRAM ERASMUS

play fullscreen
1 / 13
UVODNI DAN ZA ŠTUDENTE: PROGRAM ERASMUS
157 Views
Download Presentation
yetty
Download Presentation

UVODNI DAN ZA ŠTUDENTE: PROGRAM ERASMUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UVODNI DAN ZA ŠTUDENTE:PROGRAM ERASMUS Nastja Beznik, univ.dipl.org.inf. Koordinator programa Erasmus za TŠC Kranj, 29.-30.9.2009

 2. OPIS PROGRAMA ERASMUS 1/12 • V okviru Evropske Unije poteka na področju izobraževanja in usposabljanja program Vseživljenjsko učenje (VŽU). • Temeljni cilji VŽU: • družba s trajnostnim gospodarskim razvojem, • visoko kakovostnim znanjem in inovativnost državljanov, • kakovostna delovna mesta za prihodnje generacije, itd…. • Program ERASMUS je sektorski program v okviru VŽU; • Temeljni cilji se uresničujejo preko različnih oblik MOBILNOSTI;

 3. OPIS PROGRAMA ERASMUS 2/12 • V program ERASMUS je vključenih 31 držav in kar 6306 inštitucij. • SLO: 30 izobraž. inštitucij, nosilk Erasmus listine • Inštitucije: • Visokošolke inštitucije, ki izvajajo program izobraževanja skladno z nacionalno zakonodajo • Inštitucije, ki so povezave z izobraževanjem oz.vseživljenjskim učenjem • Pogoj za vključitev: pridobitev ERASMUS UNIVERZITETNE LISTINE

 4. OPIS PROGRAMA ERASMUS 3/12 • ERASMUS UNIVERZITETNA LISTINA (EUC) • Dokazovanje izpolnjevanja določenih pogojev • obrazložitev umestitve Erasmus strategije v delo/ strategijo inštitucije. • Sporazum: minimalne zahteve in opredeljeni osnovni principi, ki jih mora nosilka listine spoštovati pri izvajanju Erasmus aktivnosti. • 3 tipi EUC: • standardna- STND: (omogoča mobilnost študentov za študij in mobilnosti osebja, ne more izvajati mobilnosti študentov na prakso) • razširjena – EX1: (možne vse oblike mobilnosti, za 1leto) • razširjena - EX (možne vse oblike mobilnosti za ves čas izvajanja programa VŽU)

 5. OPIS PROGRAMA ERASMUS 4/12 • ERASMUS MOBILNOST POSAMEZNIKOV je ena izmed možnih aktivnosti, ki jih lahko ustanove izvajajo preko programa Erasmus in zajema naslednje možnosti: • MOBILNOST ŠTUDENTOV • Za študij (SMS- Student Mobility for Studies) • Za usposabljanje/prakso (SMP- Student Mobility for placement) • MOBILNOST ZAPOSLENEGA OSEBJA • Predavatelji za poučevanje in usposabljanje (TS- Teaching Staff ) • Drugo osebje za usposabljanje/poučevanje (ST – Staff Training) • IZ TUJIH PODJETIJ STROKOVNJAKI K NAM • INTENZIVNE PROGRAME (poletne/zimske šole, IP – Intensive Programmes)

 6. OPIS PROGRAMA ERASMUS 5/12 1.1. MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJ (SM- Student Mobility for Studies) • Za obe mobilnosti Izpolnjevanje splošnih pogojev • Najmanj v 2.letniku študija • Trajanje od 3-12 mes, • Na partnerski inštituciji, nosilki EUC 1.2. MOBILNOST ŠTUDENTOVZA PRAKSO(SP- Student Placement) • Lahko že 1.letnik • Trajanje 3-12 mes, VSŠ min. 14 dni • V podjetjih v okviru EU

 7. KAJ ŠTUDENT PRIDOBI Z IZMENJAVO6/12 • Pridobivanje znanja in praktičnih izkušenj v eni zmed sodelujočih držav članic EU; • Pridobivanje širše razgledanosti in mednarodnihizkušenj bodočih strokovnjakov; • Spoznavanje organizacijske in socialne kulture tujih šol ali podjetij; • prilagoditev potrebam novega evropskega trga dela; • utrjevanje funkcionalnih spretnosti, tujega jezika; • pridobljen certifikat (referenčno potrdilo) – dodatek k diplomi referenčna prednost pri zaposlitvi.

 8. ERASMUS IN TŠC KRANJ7/12 • JUNIJ 2007: Erasmus univerziteta listina (EXTENDED)-> za vse vrste mobilnosti, za vse obdobje; • Dodatna ponudba študentom TŠC KRANJ, VSŠ • LETO 2008/09: IZVEDBA PRVIH MOBILNOSTI • Vzpostavitev stikov in podpisan dogovor s podjetjem Homag, Nemčija; • 1 študent na praktično usposabljanje; • 2 predavateljici na praktično usposabljanje;

 9. ERASMUS IN TŠC KRANJ – 2009/108/12 • Podpis pogodbe z nacionalno agencijo CMEPIUS - Odobrene mobilnosti: • ŠTUDENTI: skupaj 4 mesta • SMS- Mobilnost študentov za študij 1 mesto, 3 mes • SMP- Mobilnost študentov za prakso 3 mesta, po 3 mes/študenta • ZAPOSLENI: skupaj 5 mest • TS- Mobilnost osebja z namenom poučevanja 1 mesto, 5 dni/osebo; • Usposabljanje zaposlenih v podjetjih, 3 mesta, 5 dni/osebo; • Strokovnjaki iz tujine na TŠC, 1 mesto, 1 dan/osebo. • JAVNI RAZPIS : november 2009 !

 10. ERASMUS IN TŠC KRANJ – 2009/109/12 • V teku realizacija izmenjave “Zaposleni iz podjetja na EUC nosilke: • Obisk strokovnjaka iz tujega podjetja na TŠC (Predstavniki nemškega podjetja Homag) • Predavanje : Oktober 2009 • Vabljeni vsi študenti

 11. INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE10/12 • Osnovne informacije o Erasmus mobilnostih na Http://www.tsckr.si/vss/index.htm;

 12. INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE 11/12 • http://www.tsckr.si/vss/index.htm • http://www.cmepius.si • Erasmus koordinator: Nastja Beznik, univ.dipl.org.inf: Osebno (272; zbornica VSŠ; po dogovoru) mail: nastja.beznik@guest.arnes.si • Erasmus študent: Jaka Grošelj [jaka.groselj@gmail.com] • Oglasna deska • Brošurica • Organizirano izobraževanje/delavnica pred razpisom

 13. ZAKLJUČEK: VABILO12/12 VLJUDNO VABLJENI: • Pregled Erasmus brošurice za študente • Ogled informacij na spletnih straneh • Oktobra: obisk strokovnjakov iz podjetja Homag • Novembra: Erasmus delavnica • Novembra: prijava na JAVNI RAZPIS