B ttre mat och h lsa f r ldre
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Bättre mat och hälsa för äldre . Genombrottsprojekt 2007-02-07. Resultat. Antal tester 305 Permanentade 249 (82%) Hålla vikten 62 (20%) Nattfasta 28 (9%) Oro 67 (22%) Glädje och väbefinnande 142 (47%). Många små steg till en bättre helhet .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yaron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B ttre mat och h lsa f r ldre

Bättre mat och hälsa för äldre

Genombrottsprojekt

2007-02-07


Resultat
Resultat

 • Antal tester 305

 • Permanentade 249 (82%)

 • Hålla vikten 62 (20%)

 • Nattfasta 28 (9%)

 • Oro 67 (22%)

 • Glädje och väbefinnande 142 (47%)


M nga sm steg till en b ttre helhet
Många små steg till en bättre helhet

 • Alla team har arbetat med flera förbättringsideer

 • De flesta har visat sig lyckosamma och många har permanentats

 • Andra har inte fungerat eller lett till förbättringar men var ändå värda att pröva


Sosfs 2006 11 s ledningssystem f r kvalitet i verksamhet enligt sol lvu lvm och lss
SOSFS 2006:11(S)Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

3 kap. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet

3 § För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet skall nämnden inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.

Ledningssystemet skall säkerställa att

 • uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs,


Sosfs 2005 12 5 kap egenkontroll
SOSFS 2005:12 enligt SoL, LVU, LVM och LSS5 kap. Egenkontroll

Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för

 • regelbunden uppföljning och redovisning av resultat

 • regelbunden granskning av ändamålsenlighet och effektivitet

 • hur resultatet av granskningar ska dokumenteras

 • att dokumentera förbättringsåtgärder


Sosfs 2005 12 ansvar 3 kap 2
SOSFS 2005:12 enligt SoL, LVU, LVM och LSSAnsvar(3 kap. 2§)

Verksamhetschefen skall

 • ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för det sytematiska kvalitetsarbetet

 • ansvara för målformulering

 • ansvara för uppföljning och analys av verksamheten


Sosfs 2006 11 s ledningssystem f r kvalitet i verksamhet enligt sol lvu lvm och lss1
SOSFS 2006:11(S)Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

 • personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet.


Reflexion vikten av ansvarsf rdelning
Reflexion – vikten av ansvarsfördelning enligt SoL, LVU, LVM och LSS

 • Verksamhetschef

 • MAS

 • Enhetschef

 • Sjuksköterskor

 • Kostchef

 • Vårdpersonal

 • Dietist


Reflexioner vikten av realistiska m l t ex f r bmi

“Att vi ville höja våra BMI var ett svårare mål, vi kanske satte målet för högt? Vi har många som är väldigt sjuka boende på våra avdelningar. En del kommer aldrig att nå den viktökning vi önskar, det kanske inte heller är relevent. Det vi har lärt oss är att hitta individerna i gruppen och att följa upp det”

Reflexioner - Vikten av realistiska mål t ex för BMI

Kolla äldreboende


Reflexioner vikten av ett standardiserat s tt att arbeta
Reflexioner – vikten av ett standardiserat sätt att arbeta

 • Finns det våg?

 • Fungerar den?

 • Väger vi på samma sätt?

 • Väger vi under samma förhållanden?

 • Hur dokumenterar vi?

 • Tolkar och fyller vi i på samma sätt t ex VAS-skalor?


Reflexion nattfastan
Reflexion - nattfastan arbeta

 • För att man inför en rutin som fungerar nu innebär det inte att det alltid kommer att fungera

 • Alla boende är individer därför krävs individuella lösningar

 • Viktigt att mäta nattfastan t ex 1 gång/ månad och diskutera resultatet


Nackdelar att arbeta med genombrott
Nackdelar att arbeta med Genombrott arbeta

…att det är svårt att att genomföra förändringar i vården

och det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor

Kolla äldreboende


F rb ttringsarbete metodutveckling
Förbättringsarbete - metodutveckling arbeta

 • Ständigt pågående

 • Det ena leder till det andra

 • Man utvcklas som individ och grupp

 • Att mäta och registrera är viktiga verktyg i detta arbete


L rdomar
Lärdomar arbeta

 • Att allt är möjligt

 • Att det är det lilla som gör den stora skillnaden

 • Att allas tankar och idéer är lika mycket värda

 • Att man med enkla medel kan uppnå något som är positivt och bra för de boende


L rdomar1
Lärdomar arbeta

 • Att det är viktigt att mäta och arbeta strukturerat

 • Att det är bra att börja i liten skala för att testa och utöka

 • Att teammedlemmarna bör ha datorvana samt kunna entusiasmera och engagera


B ttre mat och h lsa f r ldre

arbeta

Det krävs ettnytt sätt att tänkaför att lösa de problemsom det gamla sättetatt tänka har skapat.

Albert Einstein