Grupprocesser
Download
1 / 18

Grupprocesser - PowerPoint PPT Presentation


 • 342 Views
 • Uploaded on

Grupprocesser. Det nödvändiga kittet som håller gruppens byggstenar (strukturens delar) på plats Verkar för att gynna framväxten av en god gruppkultur Kan göra så att gruppen presterar bättre än enskilda individer…. Processvinster. ”Social facilitering”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Grupprocesser' - kuper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Grupprocesser
Grupprocesser

 • Det nödvändiga kittet som håller gruppens byggstenar (strukturens delar) på plats

 • Verkar för att gynna framväxten av en god gruppkultur

 • Kan göra så att gruppen presterar bättre än enskilda individer…


Processvinster
Processvinster

 • ”Social facilitering”

  Prestation påverkas av andras närvaro och

  förbättras om uppgiften är enkel och väl inlärd

 • Ökad kunskap, förmåga & ansträngning

 • Grupptryck att sluta upp bakom normer

 • Brainstorming


Additiva uppgifter
Additiva uppgifter

 • När gruppens produktion går att mäta och totala produktionen motsvara varje gruppmedlems produktion

 • Nominell grupp presterar bättre än en interagerande grupp


Negativa grupprocesser 1
Negativa grupprocesser 1

 • Processförlust

 • När tid och kraft spenderas på icke uppgiftsrelaterade saker

 • ”Social loafing”

 • En gruppmedlem anstränger sig mindre än om denne arbetat ensam

 • Koordineringsproblem


Negativa grupprocesser 2
Negativa grupprocesser 2

 • Misslyckande att utnyttja tillgängliga kunskaper och förmågor

 • Olikheter i synsätt kan leda till konflikt

 • Negativ Grupptryck

 • Regressivt gruppbeteende


Gruppolarisering
Gruppolarisering

 • Grupper tar mer extrema beslut än genomsnittet av individernas åsikt

 • Risken störst när gruppen är ny

 • Fyra förklaringar:

  1) Nya argument övertygar

  2) Man söker samtycke från gruppen

  3) Man konstruerar polariserad gruppnorm

  - Identifikation av den normen

  4) Spridning av ansvar


Groupthink
Groupthink

 • Stark sammanhållning

 • Organisations och

 • ledarskapsbrister

 • Isolerad, sluten

 • Homogen

 • Form av hot utifrån

Beslut som baseras på

- irrationella bedömningar

- gemensamma vanföreställningar

 • Illusion av osårbarhet

 • Överdriven optimism

 • Riskbenägenhet

 • Tro på högre moral

 • Bortser från varningssignaler

 • Ordningsvakt


Resultat av groupthink
Resultat av groupthink

 • Ofullständig undersökning av alternativ och mål

 • Undersöker inte riskerna med valt alternativ

 • Dålig eller selektiv sökande och bearbetning av information

 • Alternativ plan saknas


Maktbegrepp

French & Ravens

Expertmakt

Referensmakt

Legitim makt

Belöningsmakt

Tvingande makt

Yukls

Kontroll över beslutsprocesser

Koalitioner

Co-optation

Maktbegrepp


Ledarskap i
Ledarskap I

 • Process av social påverkan med syfte att få gruppen att nå gemensamma mål

  (a) Personlighetsdrag

  korrelation mellan personlighet och ledarstil saknar empiriskt stöd

  (b) Ledarskap är en funktion av beteende och miljö

  Ledarstilar: Deltagande / Autokratisk

  Relationsorientering / Uppgiftsorientering


Ledarskapsteorier
Ledarskapsteorier

 • Trait paradigm

 • Fiedler: Contingency Theory

 • Path-Goal Theory

 • Leader Member Exchange (LMX)

 • Transformativ Ledare


Contingency theory fiedler
Contingency Theory (Fiedler)

1) Kombinationen av ledarkaraktär och situation avgör ledareffektivitet

2) Ledarkaraktär mäts med

LPC = Least Preferred Coworker

Situationen: hur stor kontroll över situationen har ledaren?

 • Relationer, (b) Uppgiftsstruktur,

  (c) Maktposition


Contingency theory
Contingency Theory

Om situationen är

a) Starkt ofördelaktig /starkt fördelaktig

→ uppgiftsorienterad ledare (Låg LPC)

b) Mellansituationer

→ relationsorienterad ledare (Hög LPC)


Path goal

Ledarstilar

Dirigerande

Stödjande

Deltagande

Prestationsorienterad

Medarbetarna

1) Locus of control

2) Erfarenhet

Uppgiften

Strukturerad

Ostrukturerad

Farlig

Repetitiv

Path-Goal


Lmx leader member exchange theory
LMX (Leader-member exchange theory)

 • Fokus på ledare-gruppmedlem-dyaden

  Tes: Ledaren behandlar medlemmarna olika

 • Ingrupp: Betydelsefull för gruppen, ledaren visar förtroende, är omsorgsfull

 • Utgrupp: Mer styrd av ledaren

  Fokus på individuella relationer i varje dyad

 • Ingrupper: mer trivsel, jobbar bättre, mindre stress

  Kritik: destruktiv om ledaren favoriserar


Transformational theory
Transformational theory

 • Karismatiskt och visionärt ledarskap

  Process som transformerar individen

  Skapar samhörighet, höjer motivationen

  - Genom att få gruppmedlemmarna att:

  A öka medvetenheten om vikten att nå målen

  B överskrida själviska intressen

  C sträva efter överordnade mål


Kulturella skillnader
Kulturella skillnader

 • Individualism

 • Risktagande

 • Styrande/deltagande


Vroom yetton
Vroom-Yetton

Fem beslutssätt

 • Ledaren beslutar själv

 • Efter info. från gruppen beslutar ledaren själv

 • Efter diskussion med några ur gruppen beslutar ledaren själv

 • Efter diskussion med hela gruppen tas ett beslut

 • Problemet presenteras för hela gruppen som får bestämma


ad