Download
p v g ut i arbetslivet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
På väg ut i arbetslivet PowerPoint Presentation
Download Presentation
På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet

150 Views Download Presentation
Download Presentation

På väg ut i arbetslivet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. På väg ut i arbetslivet handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 2. Fackförbundet – för dig som arbetar handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 3. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 4. Lönedumpning handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 5. Det fackliga löftet Gärna bättre aldrig sämre handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 6. Internationellt • 10-12 timmars arbetsdag. • 7 dagar i veckan….. Låg lön. • Historia? handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 7. Avtalsrörelse Hur bestäms löftet idag? handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 8. Avtalsrörelser HANDELS KRÄVER Jämställda löner Trygga jobb Ökat inflytande ARBETSGIVARNAS BUD Godtyckliga löner Otrygga jobb Minskat inflytande handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 9. Så här blev resultatet i 2013 Detaljhandelsavtalet 1 april 2013 – 31 mars 2015 • Möjlighet att byta ut jul- eller nyårsledighet mot annan högtidsdag. • De som varit anställda i minst ett år får också en utfyllnad av föräldrapenningen i en ny försäkring från 2 till 6 månader. • Löneökningar: År 1: 560 kronor/månad under och heltidsanställd (motsvarar 3,37kronor/timme). År 2: 560 kronor/månad under och heltidsanställd (motsvarar 3,37kronor/timme). År 3: 580 kronor/månad under och heltidsanställd (motsvarar 3,49kronor/timme). handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 10. Gör Du skaffar dig ett försprång Efter praktiken får du ett yrkesbevis Du kan göra skillnad Gör yrkespraktik, en ny möjlighet för dig som har gått gymnasiets handels- och administrationsprogram och är under 21 år. Du får ett år av praktisk träning och vässar kompetensen genom speciellt utvecklade övningar som du gör i ditt dagliga arbete i butiken. Utbildningen är webbaserad och du kommer även ha en specialutbildad handledare. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 11. Yrkespraktikens månadsmål Månad 1 - Mitt företag: handlar om att lära känna din butik. Månad 2 – Mål: handlar om din utveckling inom yrkespraktiken och hur du sätter mål. Här introduceras du också till branschens kompetenser. Månad 3 - Att möta kunden: i detta uppdrag kommer du främst att arbeta med kundbemötande och service. Månad 4 - Butikens marknadsföring: vilka kanaler man använder och hur strategin ser ut för marknadsföring är några av momenten i detta uppdrag. Månad 5 – Säkerhet: här ges information kring butikssäkerhet. Månad 6 – Lönsam i butik: handlar om praktisk butiksekonomi. Månad 7 – Jag - en professionell säljare: i detta uppdrag utvecklar du främst din säljkompetens. Månad 8 - Grupp och ledarskap: här får du arbeta med gruppens utveckling samt lära känna dina ledaregenskaper. Månad 9 - Butikens omvärld: i detta uppdrag kommer du att titta på branschens miljöarbete, vad ansvarsfullt företagande innebär samt framtidens trender inom handeln. Månad 10 - Min framtid i handeln: här får du bland annat arbeta med din karriärplan. Månad 11 - Min specialisering: ett valfritt och frivilligt uppdrag för den som vill specialisera sig inom något område. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 12. Mer om yrkespraktik Praktiken är 12 månader och på heltid. Ungefär 75 procent av tiden är praktik och resterande 25 procent är utbildning. Lönen ska motsvara minst 75 procent av minimilönen för en 18-åring med minst 1-års branschvana. Det är du som blivande praktikant som tar kontakt med den du vill göra praktik hos. På arbetsplatser med färre än 25 anställda får det finnas en yrkespraktikant, om det finns fler anställda får det finnas två. Läs mer på http://www.yrkespraktik.se/ handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 13. Frisörer Hur bestäms löftet idag? handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 14. Avtalsrörelse 2013 frisörer Handels krav: - Garanterade löneökningar för alla yrkesgrupper inom frisörbranschen - Branschvanetillägg efter fem år i yrket - Högre provision till mästare - Mer inflytande över arbetstiden - Öka kompetensutvecklingen med en dag och stärk upp reglerna - Ökat friskvårdsbidrag/bidrag till arbetskläder Frisörföretagarnas bud: - Frysta grundlöner - Ta bort garantilönen - Ta bort ob-ersättningen - Sänk lönen för elever i nivå 3 - Övriga löner ökar med 1,9 % handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 15. Så här blev resultatet Frisöravtalet 1 april 2013 – 31 mars 2014 Grundlönen för behörig frisör är från och med 1/7 2013 19.000 kr/mån. Tjänstetidstillägget höjs till 478 kr/mån. Garantilönen blir 21.249 kr/mån. För obehöriga frisörer och övriga yrkesgrupper samt trainees och elever höjs grundlönen procentuellt i förhållande till den nya garantilönen. Övriga löner och ersättningar höjs med 2,25 procent. Friskvårdsbidraget ökar till 1.700 kronor. Under provanställning är grundlönen garantilön. Arbetstagare i salong har rätt till minst 16 lediga helger. De som varit anställda i minst ett år får också en utfyllnad av föräldrapenningen i en ny försäkring från 2 till 6 månader. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 16. Stark tillsammans 150 000 medlemmar gör skillnad. Inget kommer gratis. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 17. Den svenska modellen LAS – Lagen om anställnings-skydd MBL – Medbestämmandelagen FML – Förtroendemannalagen AML – Arbetsmiljölagen Studieledighetslagen Semesterlagen Diskrimineringslagen handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 18. Kollektivavtalet handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 19. Vad ska man ha i lön som frisör? Månadslön för heltidsanställda frisörer i de olika stegen Nivå 1 (0-2500 timmar/poäng) 6 375 kronorNivå 2 (2501-3500 timmar) 9 562 kronorNivå 3 (3501-4500 timmar) 13 812 + provision (10 %)Nivå 4 (4501-5500 timmar) 14 874 + provision (10 %) Behörig frisör (efter godkänd gesäll) 19 000 + provision (17 %) OB-tilläggVardagar efter klockan 18 = 50 %Lördagar mellan klockan 12-13 = 70 %Lördagar efter klockan 13samt söndagar och helgdagar = 100 % handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 20. Tre vägar till frisöryrket • Gymnasieskolans hantverksprogram med frisörinriktning • Privat frisörgrundutbildning som ska vara godkänd av frisörernas yrkesnämnd. • Företagsförlagd traineeutbildning på frisörföretag med kollektivavtal handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 21. Utbildningsboken • Se till att skaffa en utbildningsbok. • Kom ihåg att se till att alla timmar fylls i. • Man räknar bara faktiskt arbetade timmar. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 22. Det gör skillnad att göra gesällen! Obehörig frisör, lön enligt utbildningsavtalets nivå 4 Grundlön 14 874 kronorArbetsprovision 1 695 kronorFörsäljningsprovision 224 kronorSammanlagd lön 16 793 kronor Exempel på uträkning av arbetsprovision50 000 kronor i inklippta pengar Minus momsen (50 000x0,8) = 40 000 kronorMinus provisionsgränsen (14 874*1,55=23 055) = 16 945 kronorProvisionen är 10% på kvarvarande summa = 1 695 kronor Exempel på uträkning av försäljningsprovisionSålt produkter för 4000 kronorMinus momsen (4000*0,8) = 3200 kronorProvisionen är 7 % på kvarvarande summa = 224 kronor handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 23. Det gör skillnad att göra gesällen! Behörig frisörGrundlön 19 000 kronorArbetsprovision 2 763 kronor Summa grundlön + arbetsprovision 21 763 kronor (21 249 kronor)Försäljningsprovision 224 kronorSammanlagd lön 21 987 kronor Exempel på uträkning av arbetsprovision50 000 kronor i inklippta pengar Minus momsen (50 000x0,8) = 40 000 kronorMinus provisionsgränsen (19 000*1,25=23 750) = 16 250 kronorProvisionen är 17% på kvarvarande summa = 2 763 kronor Exempel på uträkning av försäljningsprovisionSålt produkter för 4000 kronorMinus momsen (4000*0,8) = 3200 kronorProvisionen är 7 % på kvarvarande summa = 224 kronor handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 24. Andra förmåner i frisöravtalet • Friskvård och arbetskläder till ett värde av 1 700 kronor. • Vidareutbildning och kompetensutveckling motsvarande två dagar per år för en heltidsanställd. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 25. Saker att tänka på…. …när du ska ut och jobba. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 26. Skriftligt anställningsbevis Jobbets viktigaste papper reglerar: • Lön • Anställningsform • Arbetstid handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 27. Skriftligt anställningsbevis Förslag på anställningsbevis hittar du på www.handels.se/ung. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 28. Anställningsformer • Tillsvidare • Provanställning • Visstid - Vikariat - Säsongsanställning - Allmän visstidsanställning handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 29. Regnavtal • Är det fint väder får du jobba. • Regnar det får du stanna hemma. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 30. Jobba aldrig gratis! Det är okej att prova ett jobb, men man ska alltid få betalt och ett anställningsbevis. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 31. Svartjobb handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 32. Lönens tre delar handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 33. Vad får man skriva på Facebook? ”Det jag just nu tänker skriva på Facebook, skulle jag ha skrivit detpå samma sätt i en insändare till en tidning?” handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 34. Att som frisör ha kunderna som vän på Facebook… Enligt frisöravtalet är det inte tillåtet att: Bedriva någon som helst försäljning på jobbet Utföra arbete inom yrket på sin fritid/semester Skriva av kundregister och utnyttja detta vid platsbyte/starta eget Under sin anställning annonsera om egen etablering eller byte av arbetsplats Bryter man mot detta kan man bli skadeståndsskyldig. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 35. Medlemskapets värde • Medlem i facket – man är stark tillsammans med andra. • Gratis elevmedlemskap för dig på gymnasiet. • Stöd och hjälp. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 36. Förmån för dig som är frisör och medlem i Handels Då vi tycker att det är viktigt att så många frisörer som möjligt blir behöriga kan alla frisörer som är medlemmar i Handels vid provtillfället ansöka om 1000 kronor ur Frisörernas yrkesfond när man klarat gesällen. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 37. Arbetsmiljö • Rån, hot och våld – ett stort arbetsmiljöproblem i branschen. • 2-3 butiker rånas varje dag. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 38. Handelns 13-punktsprogram Säkerhetsansvarig Utbildning i säkerhetsfrågor Rutiner för säkerhetsarbetet Låsbara kassalådor Sedelbox, rörpost eller slutet kontanthanteringssystem Skyddad uppräkningsplats Värdeskåp Larmmöjlighet Säkra dörrar och låsningsrutiner Personalingång och varuintag Längdmarkering Säkra förflyttningar av pengar m.m. Beredskap för krishantering handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 39. Frisörarbete lika tungt för kroppen som industriarbete • Ergonomiska problem är det vanligaste arbetsmiljöproblemet för frisörer. Dessutom: • Allergier och överkänslighet i såväl luftrör som hud • Cancerrisk • Kemikalier handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 40. Särskilda regler för dig under 18 år? Då gäller särskilda regler, bland annat: • Du får inte jobba ensam. • Du får inte ansvara för pengar. • Du får inte jobba hur sent som helst eller för många timmar. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 41. Diskriminering • Får man se ut och vara som man vill? • Hur mycket diskriminering ska man behöva stå ut med? handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 42. A-kassan • En försäkring vid arbetslöshet. • Vad hade hänt om den inte fanns? handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 43. Checklistan • Kollektivavtal • Anställningsbevis • Lönebesked • Arbetsintyg • Försäkringar • Semesterersättning • Bli medlem – gratis elevmedlemskap handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 44. Hit kan du vända dig om du har frågor • Handels Direkt, facklig rådgivning varje vardag mellan 8-18. 0771-666 444 • Följ oss på Facebook; facebook.com/handelsfacket • Twitter@handels_facket • handels.se Foto: David Bicho, Stock.XCHNG. handels.se Handels Direkt 0771-666 444

 45. handels.se Handels Direkt 0771-666 444