Sprawozdanie z dzia alno ci miejskiego o rodka pomocy spo ecznej za 2006r oraz kierunki na 2007r
Download
1 / 12

PRZEDZIA?Y DOCHODOWE RODZIN KORZYSTAJ?CYCH Z POMOCY w 2006r. - PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on

SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. oraz kierunki na 2007r. PRZEDZIAŁY DOCHODOWE RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY w 2006r. POWODY PRZYZNANIA POMOCY PRZEZ MOPS w 2006 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRZEDZIA?Y DOCHODOWE RODZIN KORZYSTAJ?CYCH Z POMOCY w 2006r.' - yank


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sprawozdanie z dzia alno ci miejskiego o rodka pomocy spo ecznej za 2006r oraz kierunki na 2007r

SPRAWOZDANIEz działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r.oraz kierunki na 2007r.Przedzia y dochodowe rodzin korzystaj cych z pomocy w 2006r

POWODY PRZYZNANIA POMOCY PRZEZ MOPS w 2006 r. 2006r.

*wg statystyki pracowników socjalnych wśród wszystkich rodzin objętych pomocą w 124 rodzinach występuje

problem alkoholowy. W wielu rodzinach pomoc przekazywana jest często na osobę, która gwarantuje efektywne

wykorzystanie środków pieniężnych i często też jest to inny powód przyznania pomocy.

Głównym powodem trudnej sytuacji życiowej jest bezrobocie, długotrwała choroba niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.


Przedzia y dochodowe rodzin korzystaj cych z pomocy w 2006r

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ 2006r.

ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Podział wg płci

Formy udzielonej pomocyPrzedzia y dochodowe rodzin korzystaj cych z pomocy w 2006r

POSIŁKI I DOŻYWIANIE W LATACH 2005-2006 2006r.

Posiłki i dożywianie w 2005 r.

Posiłki i dożywianie w 2006 r.

Liczba osób korzystających z posiłków oraz z zasiłków celowych na dożywianie w 2006 r. w porównaniu do 2005 r. wzrosła

o 264 osoby. Jeżeli chodzi o dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach liczba dzieci spadła o 83


Przedzia y dochodowe rodzin korzystaj cych z pomocy w 2006r

Dożywianie uczniów w szkołach 2006r.

w latach 2004-2006r.


Przedzia y dochodowe rodzin korzystaj cych z pomocy w 2006r

USŁUGI OPIEKUŃCZE w 2006r. 2006r.

Ilość osób korzystających z tej formy pomocy 2006 r. uległa zmniejszeniu o 5 osób. Przyczyną takiej sytuacji było kierowanie osób samotnych wymagających całodobowej opieki do Domu Pomocy Społecznej, zgonami oraz zamianą usług opiekuńczych

na usługi specjalistyczne

SKIEROWANIA DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Ilość kierowanych osób do domów pomocy społecznej z roku na rok wzrasta a co za tym idzie i koszty ponoszone przez gminę.


Przedzia y dochodowe rodzin korzystaj cych z pomocy w 2006r

PRACA SOCJALNA 2006r.

* z liczby tej 30 osób podjęło pracę.

ZJAWISKO PRZEMOCY w RODZINIE w 2006r.

Liczba osób poszkodowanych:


Przedzia y dochodowe rodzin korzystaj cych z pomocy w 2006r

ŚWIADCZENIA RODZINNE W 2006r. 2006r.

Świadczeniami rodzinnymi są:1.zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

a/.dodatek z tytułu urodzenia dziecka

b/.dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

c/.dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

d/.dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

e/.dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

f/.dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

g/.dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w 2006r. wydatkowano 11.574,254 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym:

świadczenia rodzinne pobierało 3.958 rodzin,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka pobierało 151 rodzin,

liczba dzieci na które wypłacany jest zasiłek rodzinny 5.515,

zaliczki alimentacyjne pobierało 208 rodzin,

składki emerytalno –rentowych opłacono 70 osobom

Wydatki na zaliczki alimentacyjne w2006r.

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2006r


Przedzia y dochodowe rodzin korzystaj cych z pomocy w 2006r

WYDATKI BUDŻETOWE MOPS W LATACH 2005-2006 2006r.

ORAZ PLAN NA 2007R.

Stan na dzień 31.03.2007r


Przedzia y dochodowe rodzin korzystaj cych z pomocy w 2006r

BUDŻET MOPS w LATACH 2005 – 2006 i PLAN 2007r. 2006r.

Rok 2007 (plan)

Rok 2005

Rok 2006

82%dotacja i środki

rządowe

82%dotacja i środki

rządowe

85%dotacja i środki

rządowe

15%środkisamorządowe

18%środki

samorządowe

18% środki

samorządowe