hvordan bliver vi fri for hverdagens forstyrrelser n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan bliver vi fri for hverdagens forstyrrelser ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan bliver vi fri for hverdagens forstyrrelser ?

play fullscreen
1 / 48

Hvordan bliver vi fri for hverdagens forstyrrelser ?

180 Views Download Presentation
Download Presentation

Hvordan bliver vi fri for hverdagens forstyrrelser ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvordanbliver vi fri for hverdagensforstyrrelser?

 2. Hvadskerder I hjernennår vi får en idé?

 3. Hvordanskabes den nødvendigekoncentration?

 4. Hvordanskabeskontrol med vorestænkning?

 5. Hvordanskabes den nødvendigekoncentration?

 6. Hvordanskabesidéer?

 7. Hvordananvendesvidenomhavearbejdetil at løse et problem imadlavningen?

 8. Hvordanskabes den nødvendige motivation?

 9. Hvordanskabes NYE idéer?

 10. Hvordandesignes tanker og adfærd?

 11. Hvordanskabes den nødvendigeopmærksomhed?

 12. Den Kreative Platform Aalborghus Gymnasium 13/4-2012 Jonna Langeland Christensen Aalborg Universitet

 13. Kreativitet = Uhæmmet videns anvendelse Metode: Den Kreative Platform, 3D-øvelser og båthorn

 14. Hvorfor idé-udviklevha Den Kreative Platform?

 15. I Alaska, har de problemer med overisningafhøjspændingskabler Michalko, M. (2001). Cracking Creativity, Berkeley, Ten Speed Press

 16. Idéavleridé Derer mange bjørnei Alaska Vi kan rysteisen af Ja, vi skal bare have demtil at kravle op imasterne og rystedem Vi kanviklevarmetrådeomkringkablerne Vi hængerkød op imasternesomlokkemad Derskalanbringesbenzindepoteriområdet Helikopternekanflyvelavt over højspændings-ledningerne og blæseisenaf? Hvad med at brændeisenaf med benzin? Ja og kødetflyver vi ud med helikopter

 17. Spilleregler

 18. Ingenpauser Du mågerne “melde dig momentantud” - bare du melder dig indigen

 19. Telefoner og ure Er de største barrierer for din kreativitet Og en barriere for dine kollegers kreativitet Byrge, C. & Hansen, S. (2009). The creative platform: A new paradigm for teaching creativity, Problems of Education in the 21st Century, 18, 33-50

 20. Spørgsmålsvæg Skriv dine spørgsmål ned og hæng dem på spørgsmålsvæggen. Byrge, C. & Hansen, S. (2009). The creative platform: A new paradigm for teaching creativity, Problems of Education in the 21st Century, 18, 33-50

 21. Det er en ny måde at arbejde på Følg med og få en oplevelse Byrge, C. & Hansen, S. (2009). The creative platform: A new paradigm for teaching creativity, Problems of Education in the 21st Century, 18, 33-50

 22. Sig JA, OG… • Aldrig NEJ… • Aldrig JA, MEN… • Altid JA,OG…

 23. Cirkusartist • Tømrer • Programmør • Skopudser • Fakir • Bamse (fra TV)

 24. Sid ned

 25. Individuel opgave • Skriv idéer ned til dagens opgave • Én idé pr. post-it

 26. Få idéer til fremtidens undervisningslokale

 27. Hvilke idéer har soldater til at løse opgaven?

 28. Hvilkeideerharmyrernetil at løseopgaven?

 29. Hvilke idéer har postbude til at løse opgaven?

 30. Hvilkeideerhardronningentil at løseopgaven?

 31. Hvilkeideerharbesætningenpå et containerskibtil at løseopgaven?

 32. Hvilkeideerfår du til at løseopgaven, når du tænkerpåKaj og Andrea?

 33. Hæng alle jeres idéer op

 34. Bliv forelsket i en idé Vælgénidéhver Vælg med hjertet

 35. 2 og 2 • Ja og • Hvad sker der så? • Hvad mere?

 36. Nyt bud… Vi ledernysgerrigtefterandremuligheder og alternativer

 37. 2 og 2 • Ja og • Forfra • Nyt bud • Hvad mere? • Hvordan gør vi det?

 38. Renskriv dit idékoncept!

 39. Den Kreative PlatformPrincipper og 3D pædagogik HorisontalTænkning Uhæmmetanvendelseafviden Opgave Fokus Parallel Tænkning IngenBedømmelse

 40. Idé-udvikling light i grupper 1 • Opgavefokus (sluk mobil og PC, drop smalltalk m.m) • Paralleltænkning. (Følges ad i processen og adskil idéudvikling, vurdering, realisme, beslutninger og føleri) • Ingen bedømmelse (alle idéer er interessante og det er tilladt i beslutningsfasen at fravælge ens egen idé)

 41. Idé-udvikling light i grupper 2 • Fælles og entydig opgaveformulering • Aftal spilleregler og processen (ingen diskussioner undervejs) • Giv plads til individuel idégenerering (evt. vhastimulikort) • Idéudvikel på en idé af gangen (runde om bordet) • Noter ned undervejs (idéstrengincl. ”nyt bud”) • Anvend Ding-man (både til at holde fokus og gøre obs på når der siges nej til en idé)

 42. Kreativiteterogså at turde… • Eller erdetbiksemad ?

 43. FILMPREMIERE

 44. Hvis du vil vide mereom Den Kreative Platformwww.denkreativeplatform.aau.dk