1 / 4

abney and associates cyber news article, Cyberbrottslingar b

http://www.infoworld.com/t/cyber-crime/cyber-criminals-tying-emergency-phone-lines-through-tdos-attacks-215585 Liknar DDoS-attacker, TDO används också för att pressa pengar från mål, inklusive företag och offentliga organ Nöd-leverantörer och andra organisationer är att vara riktade med TDO (telefoni förnekande av tjänst) anfalla, enligt en säkerhetsvarning från Department of Homeland Security (DHS) och FBI erhålls av säkerhetsexpert Brian Krebs. TDO attacker använda höga volymer av automatiserade samtal för att knyta upp målet telefonsystem, stoppa inkommande och utgående samtal. "Dussintals sådana attacker har riktade raderna [public safety svara punkt] administrativa PSAP (inte den 911 nöd-fodrar)," enligt registreringen. "Det är spekulerade att regeringen kontor/emergency services är att vara"riktade"på grund av nödvändigheten av funktionella telefonlinjer." Akut tjänsteleverantörer är inte de enda organisationer riktade: "många liknande attacker har inträffat riktar sig till olika företag och offentliga organ, inklusive den finansiella sektorn och andra offentliga krisinsatser intressen, inklusive luft ambulans, ambulans och sjukhuset kommunikation." Förövarna använder attackerna för att pressa pengar från målet organisationer, enligt registreringen. De börjar med de organisationer som tar emot ett samtal från en representant från en påstådd avlöningsdag lån företag, under vilken en anropare--oftast tala i en "stark accent"--kräver betalning av $5000 för en utestående skuld, enligt registreringen. Gärningsmannen inte få utbetalning från en individ eller organisation, och lanserar en TDO attack. MORE AT: http://archive.org/search.php?query=subject:%22hong+kong+local+news+abney+associates+cyber+war+vs+Google%22 http://www.myvideo.de/watch/9001514/International_Internet_and_Technology_Warning_Abney_Associates_Review JOIN US AT: http://www.linkedin.com/groups/Abney-Associates-Hong-Kong-4860455 abney and associates cyber news article

yamiejs
Download Presentation

abney and associates cyber news article, Cyberbrottslingar b

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ABNEY AND ASSOCIATES CYBER NEWS ARTICLE http://www.infoworld.com/t/cyber-crime/cyber-criminals-tying-emergency-phone-lines-through-tdos-attacks-215585

  2. CYBERBROTTSLINGAR BINDA UPP NÖDTELEFON LINJER GENOM TDO ATTACKER Liknar DDoS-attacker, TDO används också för att pressa pengar från mål, inklusive företag och offentliga organ Nöd-leverantörer och andra organisationer är att vara riktade med TDO (telefoni förnekande av tjänst) anfalla, enligt en säkerhetsvarning från Department of Homeland Security (DHS) och FBI erhålls av säkerhetsexpert Brian Krebs. TDO attacker använda höga volymer av automatiserade samtal för att knyta upp målet telefonsystem, stoppa inkommande och utgående samtal. http://www.infoworld.com/t/cyber-crime/cyber-criminals-tying-emergency-phone-lines-through-tdos-attacks-215585

  3. "Dussintals sådana attacker har riktade raderna [public safety svara punkt] administrativa PSAP (inte den 911 nöd-fodrar)," enligt registreringen. "Det är spekulerade att regeringen kontor/emergency services är att vara"riktade"på grund av nödvändigheten av funktionella telefonlinjer.“ Akut tjänsteleverantörer är inte de enda organisationer riktade: "många liknande attacker har inträffat riktar sig till olika företag och offentliga organ, inklusive den finansiella sektorn och andra offentliga krisinsatser intressen, inklusive luft ambulans, ambulans och sjukhuset kommunikation.“ Förövarna använder attackerna för att pressa pengar från målet organisationer, enligt registreringen. De börjar med de organisationer som tar emot ett samtal från en representant från en påstådd avlöningsdag lån företag, under vilken en anropare--oftast tala i en "stark accent"--kräver betalning av $5000 för en utestående skuld, enligt registreringen. http://www.infoworld.com/t/cyber-crime/cyber-criminals-tying-emergency-phone-lines-through-tdos-attacks-215585

  4. Gärningsmannen inte få utbetalning från en individ eller organisation, och lanserar en TDO attack. Attackerna kan pågå i flera timmar. De kan stoppa under en tid, då återuppta-- och när en organisation blir attackerad, det kan drabbas av slumpvisa attacker under veckor eller månader. "Enligt en färsk rapport från SecureLogix, ett företag som säljer säkerhetstjänster till call centers, gratis IP-PBX programvara som Asterisk, samt dator samtal-generation verktyg och lätt-till-access SIP-tjänster, kraftigt sänka hinder-att-posten för röst nätverk angriparna," skrev Krebs. …END OF SLIDE ^^ http://www.infoworld.com/t/cyber-crime/cyber-criminals-tying-emergency-phone-lines-through-tdos-attacks-215585

More Related