1 / 10

Abney and Associates Cyber Blog Info: NIA ystävät cyber kömm

http://www.firstpost.com/tech/nias-cyber-blunder-uses-gmail-id-to-ask-for-info-on-hyderabad-blasts-686287.html Hotelliin mainos kansallisena dailies kansallisen tutkimuksen virasto (NIA) on aiheutti huolta viraston henkevyys väkijoukko mekanismeja ammattitaito. Mainos ja NIA-areena oli ilmoittanut palkita Rs 10 lakh lisätietoja 21 helmikuuta Hyderabad räjäytykset. Katso mainos täällä. Lankaverkon puhelinnumero ja postiosoite Hyderabad sivuliikkeen lisäksi virasto on antanut gmail id (dilsukhnagartwinblasts@gmail.com) jossa ihmiset lähettää tiedot / johtaa joka auttaa kiinnisaamiseksi ja räjäytykset. Asiantuntijat sanovat, että tärkeää tietoa palvelimen yksityisen yrityksen vastaanottavan (Google) voi olla uhka kansalliselle turvallisuudelle. Ei ole yhdenmukainen email ids toimittamien kansallisten tietotekniikan keskus (NIC) on yleinen käytäntö ministeriöiden tietojenvaihtoa yksityisyritysten palvelimet. Lisäksi, se on todellakin helpompi murtautua Verkkokortin palvelin kuin gmail-palvelimeen. Mutta tämä ei voi olla syy premier käsittelevä virasto, kuten NIA käyttää palvelin yksityinen yritys sanoi Aune Jain, cyber turvallisuus analyytikko ja perustaja, Hacker konferenssi. "Vaikka on kiistatonta, että Gmail-palvelimet ovat turvallinen ja luotettava, kuin NIC palvelimet puolustautua mitään hakkerointi yrittää, missään se odotettavissa että kansallisen tutkimuksen keskus maa käyttää sähköpostipalvelimia perustettu ulkomailla. Hallituksen on käytettävä omaa turvallista sähköpostipalvelimia ja jos NIC ei voi tarjota turvallista sähköpostipalvelimen mielestäni, hälytyskellot soivat, sanoi Paavo. Related Articles: http://abneyassociatesclausen.wordpress.com/2013/03/04/abney-and-associates-hongkong-reviews-avoiding-phone-phishing-scams/ http://www.good.is/posts/international-internet-and-technology-warning-abney-associates-review

hugghughes
Download Presentation

Abney and Associates Cyber Blog Info: NIA ystävät cyber kömm

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    More Related