Inițiere în Inventor - PowerPoint PPT Presentation

xuxa
ini iere n inventor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inițiere în Inventor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inițiere în Inventor

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Presentation Description
100 Views
Download Presentation

Inițiere în Inventor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inițiere înInventor Universitatea POLITEHNICA din București - Curs de 16 ore – Curs 10 Prof. Constantin STANCESCU

 2. Analiza cu elemente finite (FEA) Terminologie și cazuri posibile • FEA, SA, MEF = Finite Element Analysis sau Stress Analysis sau Metoda Elementelor Finite – Metodă numerică aproximativă care presupune discretizarea piesei de studiat şi descompunerea ei în elemente simple; solicitările la care este supusă piesa şi deformaţiile rezultate sunt puse în evidenţă la nivelul elementelor • Mesh = Reţeaua de discretizare care se asociază gradat pe structura de solicitări • Element = Fiecare component al piesei discretizate • Caracteristicile metodei = Universală (indiferent de piesă) şi suplă (aplicare succesivă, prin rafinarea rezultatelor datorită modificării dinamice a mesh-ului, potrivit stării de solicitare / deformare din structura piesei) • Analiză statică • Analiză parametrică • Analiză modală • Piese • Ansambluri • Forță • Moment • Presiune Prof. Constantin STANCESCU

 3. Analiza cu elemente finite (FEA) Lansarea Stress Analysis Lansarea pentru piese Lansarea pentru ansambluri Prof. Constantin STANCESCU

 4. Analiza cu elemente finite (FEA) Lansarea Stress Analysis Prof. Constantin STANCESCU

 5. Analiza cu elemente finite (FEA) Exemplu de analiză statică Piesa studiată = Levier 3D Încărcare unică Prof. Constantin STANCESCU


 6. Analiza cu elemente finite (FEA) Activarea uneltei Create Simulation Prof. Constantin STANCESCU

 7. Analiza cu elemente finite (FEA) Setări Uneltele folosite în continuare (în ordine) 1 2 Prof. Constantin STANCESCU

 8. Analiza cu elemente finite (FEA) Imobilizare (rezemare) Aplicarea uneltei Pin de două ori, pentru imobilizare 3 3 Prof. Constantin STANCESCU

 9. Analiza cu elemente finite (FEA) Primele rezultate (Stress) și lansarea uneltei Animate Prof. Constantin STANCESCU

 10. Analiza cu elemente finite (FEA) Rețeaua de discretizare (Mesh) și setările ei Prof. Constantin STANCESCU

 11. Analiza cu elemente finite (FEA) Deformații (Displacement) Prof. Constantin STANCESCU

 12. Analiza cu elemente finite (FEA) Coeficientul de siguranță (Safety Factor) Prof. Constantin STANCESCU

 13. Analiza cu elemente finite (FEA) Modificarea rezemării Eliminare Pin Constraint:1 Adăugare Pin Constraint:3 Prof. Constantin STANCESCU

 14. Analiza cu elemente finite (FEA) Coeficientul de siguranță scade la 0,83! Prof. Constantin STANCESCU

 15. Analiza cu elemente finite (FEA) Panoul Display • Color Bar (bara de culori) = Permite setarea barei de culori (sau legenda): apariţia, maximul, minimul, amplasamentul etc. • Probe Labels (etichete de indicaţie) = Asigură afişarea/ascunderea etichetelor de indicaţie create cu unealta Probe (aflată în panoul Result, din stânga lui Display). • Maximum/Minimum Value (valoare maximă/minimă) = Controlează apariția etichetelor cu valorile maximă şi/sau minimă în poziţiile corecte de pe model. Acestea nu vor dispărea dacă dezactivăm unealta Probe Label. • Boundary Conditions (condiţii la limită) = Afişează/ascunde încărcarea cu forţe a modelului • Shading (colorare) = Selectează modul de prezentare a culorilor gradate (smooth = fin, contour = trepte, no shading = absenţă). • Adjust Displacement Display (modificarea afişării deplasărilor) = Controlează modul de afişare a deplasărilor: mai pronunţate, mai atenuate sau deloc. Prof. Constantin STANCESCU

 16. Analiza cu elemente finite (FEA) Rapoarte Setare Prof. Constantin STANCESCU

 17. Analiza cu elemente finite (FEA) Analiza ansamblurilor Prof. Constantin STANCESCU

 18. Analiza cu elemente finite (FEA) Lansarea Stress Analysis pentru ansamblu Prof. Constantin STANCESCU

 19. Analiza cu elemente finite (FEA) Excluderea șurubului din simulare și aplicarea restricției Fixed pe talpă Prof. Constantin STANCESCU

 20. Analiza cu elemente finite (FEA) Înlocuirea șurubului cu două foțe antagoniste de câte 1800 N Rezultat Prof. Constantin STANCESCU

 21. Analiza cu elemente finite (FEA) Aplicarea de contacte automate – tip implicit: Bonded Prof. Constantin STANCESCU

 22. Analiza cu elemente finite (FEA) Înlocuirea contactelor Bonded cu Sliding/No Separation Prof. Constantin STANCESCU

 23. Analiza cu elemente finite (FEA) • Rezultatul final al înlocuirii tipului de contacte: • 3 contacte de tip Bonded (între știfturi și bridă, respectiv furcă, și între piesă și suport în partea de jos a piesei) • restul contactelor (23) sunt de tip Sliding / No Separation, deci asigură mișcarea fără joc între componente Prof. Constantin STANCESCU

 24. Analiza cu elemente finite (FEA) Starea de solicitare în urma aplicării Simulate Brida vizibilă Brida invizibilă – alt unghi Prof. Constantin STANCESCU

 25. Vă mulţumesc!_____________________Citiți mai multe pe site-ulwww.fastgrup.ro Prof. Constantin STANCESCU