sammanslagning av samf llda vattenomr den n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sammanslagning av samfällda vattenområden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sammanslagning av samfällda vattenområden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Sammanslagning av samfällda vattenområden - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Sammanslagning av samfällda vattenområden. CFF har gjort detta material inom ett projekt finansierat av jord- och skogsbruksministeriet. Fördelar med sammanslagningen. FÖRDELAR För fritidsfiskare För yrkesfiskare För alla som använder vattenområdet. Fördelar för delägarlaget och delägaren.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sammanslagning av samfällda vattenområden' - xerxes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sammanslagning av samf llda vattenomr den

Sammanslagning av samfällda vattenområden

CFF har gjort detta material inom ett projekt finansierat av jord- och skogsbruksministeriet

f rdelar med sammanslagningen
Fördelar med sammanslagningen

FÖRDELAR

 • För fritidsfiskare
 • För yrkesfiskare
 • För alla som använder vattenområdet
f rdelar f r del garlaget och del garen
Fördelar för delägarlaget och delägaren
 • Lättare att fiska (ett tillstånd, större område)
 • Vården av fiskevattnet underlättas
 • Mindre förvaltningskostnader
 • Större inkomster
 • Lättare att hitta folk till olika uppdrag
 • ”Sovande” delägarlag fås med
 • Större tyngd vid intressebevakning (byggprojekt, miljötillstånd mm.)
sammanslagningens f rberedare
Sammanslagningens förberedare
 • Viktigt med grundlig förberedelse!
 • Fiskerikonsulenter
 • Fiskeområdets disponent, ordf och styrelse
 • Övriga aktiva personer som åtnjuter förtroende på orten
14 d f re st mman kallelse per brev eller tidningsannons
14 d före stämman KALLELSEper brev eller tidningsannons

___ delägarlags (R nr xx:xx…) stämma hålls den xx.xx.20xx, med början från kl. 18 i ______.

Vid stämman behandlas de ärenden som enligt stadgarna behandlas vid den ordinarie stämman samt beslutas om sammanslagning av delägarlagets vattenområden till en större helhet och sökande av lantmäteriförrättning för bildandet av ett nytt samfällt vattenområde.

Det vid stämman förda och justerade protokollet finns till påseende på anslagstavlan xxx under tiden yyy-zzz.

del garlagets beslut
Delägarlagets beslut
 • Kräver kvalificerad majoritet, dvs
  • 2/3 av rösterna som finns representerade på stämman
  • 1/3 av de röstande delägarna

Protokoll-anteckning:

__§ SAMMANSLAGNING AV DELÄGARLAGETS OMRÅDE

Diskuterades sammanslagningen av delägarlagets områden med område xxx till ett större samfällt område.

Stämman beslöt enhälligt att delägarlagets områden ska sammanslås med delägarlag y:s omdråde till ett större samfällt vattenområde. Stämman godkände att delägarlagen slås ihop i förhållande till areal.

Stämman beslöt att söka lantmäteriförrättning för sammanslagning av samfällda vattenområden från Nylands lantmäteribyrå.

sammanslagningsprocessen
Sammanslagningsprocessen

Informellt möte, info och diskussion

Delägarlag Y

Delägarlag X

Kallelse till stämma

Kallelse till stämma

Stämmobeslut om

sammanslagning

Stämmobeslut om

sammanslagning

Avtal om

sammanslagning

väntetid

Ansökan om förrättning

Lantmäteriförrättning

Nytt delägarlag

slide8

Stämmobeslutet

Kallelse till stämma

14 dagar

2/3 av rösterna

1/3 av delägarna

Beslut på stämman

Delägare bedömer beslutets laglighet

21 d

60 d

Godkänner beslutet

Rättelseyrkan

Käromål vid tingsrätten

30 d

Ny behandling

Förlikning

Behandling vid tingsrätt

Beslutet består

Beslutet ändras

Beslutet ok

Avtal och förrättning

det nya del garlaget
Det nya delägarlaget
 • Konstitueringsmöte
 • Val av styrelse
 • Öppnande av nytt konto eller ändring av existerande
 • Användningen av de sammanslagna delägarlagens tillgångar
 • Stadgar