F ruts ttningar f r finansiering av den kommunala verksamheten
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Förutsättningar för finansiering av den kommunala verksamheten. Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter, utjämningssystem, statsbidrag samt taxor och avgifter. Samhällsekonomiska förutsättningar. Omvärldsfaktorer med stor betydelse för kommunens förutsättningar:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - flann


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F ruts ttningar f r finansiering av den kommunala verksamheten

Förutsättningar för finansiering av den kommunala verksamheten

Samhällsekonomiska förutsättningar

Skatteintäkter, utjämningssystem, statsbidrag samt taxor och avgifter


Samh llsekonomiska f ruts ttningar
Samhällsekonomiska förutsättningar verksamheten

Omvärldsfaktorer med stor betydelse för kommunens förutsättningar:

 • Demografisk utveckling

 • Konjunkturutvecklingen, sysselsättning

 • Det statsfinansiella läget, statens möjligheter att ge kommuner och landsting goda förutsättningar

 • Regeringens politiska prioriteringar, finansieringsprincipen

 • Pris- och löneutvecklingen

 • Ränteutvecklingen


Samh llsekonomiska f ruts ttningar1
Samhällsekonomiska förutsättningar verksamheten

Utveckling av BNP och arbetade timmar

Årlig procentuell förändringSkatteint kter och utj mning

490 000 göteborgare verksamheten

har ca 80 Mdkr i taxerad inkomst

kommunalskatten i Göteborg är

vilket ger skatteintäkter till kommunen

21,55

 17,2 Mdkr

Skatteintäkter och utjämning

Hur beräknas skatteintäkterna?


Skatteint kter och utj mning1
Skatteintäkter och utjämning verksamheten

Vilka faktorer påverkar uppräkningen av skatteintäkterna?

Övriga inkomster

Sociala ersättningar

Sysselsättning (arbetade timmar)

Timlön


Varf r utj mning
Varför utjämning? verksamheten

Stora skillnader i beskattningsbara inkomster

Stora skillnader i geografiska förutsättningar


Varf r utj mning1
Varför utjämning? verksamheten

Stora skillnader i åldersstruktur

Av 1 000 kommuninvånare är:


Varf r utj mning2
Varför utjämning? verksamheten

Kommunalekonomisk utjämning fr o m 2005

Syfte (liksom i tidigare system):

Att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar.


Utj mningssystemet
Utjämningssystemet verksamheten

Utjämningssystemet består av fem olika delar


Utj mningssystemet1
Utjämningssystemet verksamheten

Göteborg fick ca 2 Mdkr i utjämning 2006.

Hur fördelade sig dessa medel i systemet?


Inkomstutj mning

Kommuner med en skattekraft över den garanterade nivån betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

Garanterad nivå 175 000 kr/inv

Genomsnitt i riket 152 000 kr/inv

Staten

Kommuner med en skattekraft under den garanterade nivån erhåller ett skatteutjämningsbidrag (95%)

Inkomstutjämning

Skattekraften varierar kraftigt

115%

Stockholm 186 000 kr/inv

Göteborg 159 000 kr/inv

Malmö 134 000 kr/inv

Kommun 1-290


Inkomstutj mning 2006 kr inv nare
Inkomstutjämning 2006 (kr/invånare) betalar en skatteutjämningsavgift (85%)


Kostnadsutj mning
Kostnadsutjämning betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

Principskiss

Bidrag/avgift

Tillägg för kommuner med ogynnsam struktur

Staten

Kommuner 1 - 290

Genomsnitt

Avdrag = Tillägg

Dvs systemet ska finansiera sigsjälv

Avdrag för kommuner med gynnsam struktur


Kostnadsutj mning1
Kostnadsutjämning betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

 • Kostnadsutjämningen utjämnar för

 • strukturella kostnadsskillnader

 • men inte för kostnadsskillnader som beror på

 • ambitionsnivå

 • effektivitet

 • avgifter

Består av 9 delmodeller


Kostnadsutj mning2
Kostnadsutjämning betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

Hur är utfallet i kostnads-utjämningssystemet för Göteborg 2006?


Kostnadsutj mning 2006 kr inv nare
Kostnadsutjämning 2006 (kr/invånare) betalar en skatteutjämningsavgift (85%)


Skatter och kommunalekonomisk utj mning

Kommuner och landsting betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

Struktur- och införandebidrag 3,4 mdkr

Kostnads-utjämningsavgift 5,8 mdkr

Kostnads-utjämningsbidrag 5,8 mdkr

Inkomstutjämningsbidrag 61,3 mdkr

Inkomst-utjämningsavgift 5,1 mdkr

Regleringsavgift 1,4 mdkr

Staten

Statens bidrag 56,9 mdkr

Skatter och kommunalekonomisk utjämning


Taxor och avgifter
Taxor och avgifter betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

”Taxa för kontroll av köttproduktanläggningar samt anläggningar för malet kött och köttberedningar”

Finansieringen av den kommunala verksamheten sker också via taxor och avgifter.

Exempel

Avgifter inom stadsdelarnas område såsom förskoleverksamhet, LSS, äldreomsorg etc

Taxor inom kretslopp och miljö såsom VA-taxa, miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen, djurskyddslagen etc

Fastställs av kommunfullmäktige eller av nämnd på delegation


Bidrag vriga int kter samt finansiella int kter
Bidrag, övriga intäkter samt finansiella intäkter betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

 • Bidrag, exempel

  • Specialdestinerade statsbidrag tex maxtaxa, personalförstärkning i förskolan etc

  • Lönebidrag

  • Ersättning från försäkringskassan

  • EU-bidrag

 • Övriga intäkter, exempel

  • Hyror och arrenden

  • Försäljning av verksamhet

 • Finansiella intäkter, exempel

  • Ränteintäkter (likvida medel, vidareutlåning till bolagen)