visoka poslovna kola ss novi sad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA SS Novi Sad PowerPoint Presentation
Download Presentation
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA SS Novi Sad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA SS Novi Sad - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA SS Novi Sad. Cost-benefit analiza Novi Sad, 30/04/2010. godine. Cost – benefit analiza. Koristi se za razmatranje i ocenjivanje projekata koji donose značajne efekte ne samo za investitora (direktni i indirektni);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA SS Novi Sad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
visoka poslovna kola ss novi sad

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA SSNovi Sad

Cost-benefit analiza

Novi Sad, 30/04/2010. godine

cost benefit analiza
Cost – benefit analiza
 • Koristi se za razmatranje i ocenjivanje projekata koji donose značajne efekte ne samo za investitora (direktni i indirektni);
 • Primer: Tunel “Sozina”, regionalni sistem vodosnabdevanja crnogorskog primorja;
 • Obuhvata sve društvene koristi i troškove koje jedan projekat donosi;
 • Takođe služi za donošenje investicionih odluka – širi uticaj investicione odluke.
cost benefit analiza1
Cost – benefit analiza
 • Kod ocene onih investicionih projekata koji zahtevaju velika ulaganje finansijskih sredstava (investicioni projekti u saobraćaju, krupni energetski objekti…);
 • Upoređuju se ukupni troškovi i ukupne koristi (ne individualni pristup).
cost benefit analiza2
Cost – benefit analiza
 • Jedan isti efekat ne mora biti pozitivan za društvo i preduzeće – neusklađenost ciljeva;
 • Primer: Izgradnja fabrike za proizvodnju betona;
 • Najčešće se koristi kod investicija u kolektivna dobra (npr. Izgradnja puta);
 • Obično društvo učestvuje u realizaciji investicije – nerentabilno za pojedince.
cost benefit analiza3
Cost - benefit analiza
 • Problem za procenu troškova i koristi (merljivi i ne merljivi);
 • Problem određivanja i korišćenja odgovarajućih cena u merenju.
cost benefit analiza4
Cost – benefit analiza
 • Zašto ova metodologija nema široku primenu kod investicionih projekata koje realizuju privatna preduzeća (osim za projekte gde je predviđena državna pomoć)?
cost benefit analiza osnovni principi
Cost benefit analiza – osnovni principi
 • Postoji razlika u doprinosu projekta pojedinačnim i ukupnim društvenim ciljevima;
 • Treba uzeti u obzir sve troškove i koristi – bez obzira ko ih dobija;
 • Kao troškove treba uzeti izgubljene koristi, a kao koristi i smanjenje troškova;
 • Sve troškove i koristi treba utvrditi, izmeriti i novčano izraziti;
cost benefit analiza osnovni principi1
Cost benefit analiza – osnovni principi
 • Kod nesavršenih tržišta treba koristiti ispravljene tržišne cene;
 • Pogodna kod projekata koji donose višestruke efekte koje uživa širi krug korisnika;
 • Doprinosi optimalnoj alokaciji ograničenih resursa.
cost benefit analiza5
Cost benefit analiza
 • Preporučuje je Svetska banka – polazi se od individualnih i njihovim uključivanje/ isključivanjem dolazi se do ukupnih efekata sa spekta stanovništva zemlje u celini;
 • Preporučuju se određeni principi kod uključivanja/isključivanja određenih troškova i koristi;
cost benefit analiza6
Cost benefit analiza
 • Transferna plaćanja - plaćanja koja ne predstavljaju stvarno korišćenje resursa (samo transfer resursa iz jednog sektora u drugi – otplate i kamate na domaće kredite, porezi i subvencije);
 • Ne predstavljaju ekonomski trošak.
cost benefit analiza7
Cost benefit analiza
 • Nepredviđeni troškovi - Istražiti na koji način će se nepredviđeni troškovi tretirati u ekonomskoj analizi;
 • Prethodni troškovi – koji su nastali pre ocene projekta – treba ih isključiti;
 • Eksterni efketi – efekti koji izlaze iz okvira projekta – treba ih uključiti – zagađivanje okoline;
 • Multiplikacioni efekti;
 • Međunarodni efekti;
cost benefit analiza8
Cost benefit analiza
 • Nakon utvrđivanja troškova i koristi potrebno ih je vrednovati i izraziti u novčanom obliku;
 • Koje cene koristiti – tržišne/obračunske;
 • Obračunske cene predstvalju način ispravljanja nepravilnosti kod tržišnih cena (nesavršeno tržište, ekonomska politika, monopol, drugi razlozi);
 • Nesavršenost/savršenost tržišta.
cost benefit analiza9
Cost benefit analiza
 • Odstupanja kod tri osnovna resursa:

radna snaga, kapital, strana valuta;

 • Različite cene mogu biti korišćene kao obračunske;
 • Potrebno je odrediti obračunsku jednicu mere.
cost benefit analiza10
Cost benefit analiza
 • Osnovno pitanje kod određivanja obračunskih cena – da li su dobra razmenljiva ili nerazmenljiva;
 • Razmenljiva dobra?
 • Nerazmenljiva dobra?
 • Little-Mireleesov metod (svetske cene, tretman razmenljivih i nerazmenljivih dobara, konverzioni faktori);
 • UNIDO metod (domaće cene, nema konverzionih faktora);
 • Razlika u usvojenom sistemu cena i izboru obračunske jedinice mere.
cost benefit analiza kriterijumi za ocenu
Cost benefit analiza – kriterijumi za ocenu
 • Kriterijum sadašnje vrednosti neto koristi;
 • Kns=Ks-Ts
 • U kom je slučaju opravdano ulaganje?
 • Ako imamo dva projekta ili više njih?
cost benefit analiza kriterijumi za ocenu1
Cost benefit analiza – kriterijumi za ocenu
 • Interna stopa rentabilnosti - diskontna stopa kod koje je suma diskontovanih koristi jednaka sumi diskontovanih troškova – sadašnja vrednost neto koristi jednaka o;
 • Kns=Ks–Ts=0;
 • Kada je po ovom kriterijumu isplativa investicija?
 • Ukoliko ih imamo više?
cost benefit analiza kriterijumi za ocenu2
Cost benefit analiza – kriterijumi za ocenu
 • Koeficijent odnosa koristi i troškova;
 • Odnos ukupnih diskontovanih koristi i ukupnih diskontovanih troškova;
 • Koji je projekat opravdan?
 • Ako imamo više projekata?
cost benefit analiza procedura primene
Cost benefit analiza – procedura primene
 • Definisanje projekata koji će biti analizirani;
 • Definisanje vremenskog perioda na koji će se odnositi analiza;
 • Utvrđivanje svih koristi i troškova za pojedine projekte;
 • Utvrđivanje svih troškova i koristi u novčanom obliku za pojedine projekte;
 • Određivanje kriterijuma koji će se koristiti;
 • Određivanje diskontne stope koja će se koristiti;
 • Izračunavanje vrednosti pojedinih kriterijuma;
cost benefit analiza procedura primene1
Cost benefit analiza – procedura primene
 • Upoređivanje vredosti kriterijuma za pojedine projekte sa određenom merom i međusobno;
 • Dodatni kriterijumi i analize;
 • Konačan izbor – donošenje odluke.
slide20
Uvod

Potreba za investiranjem

Jaka konkurencija

Zahtevi potrošača

Globalizacioni trendovi

Složenost

Neizvesnost

20

01 - Menadžment investicijama

slide21
Uvod

Sistematski pristup investiranju

Fazna aktivnost

Kontinuelan proces

21

01 - Menadžment investicijama

za to investirati
Zašto investirati?

Poboljšanje poslovne efikasnosti

Skup aktivnosti:

Planiranja

Pripreme i

Realizacije

Upravljanje investicijama je neophodnost složenosti procesa

22

01 - Menadžment investicijama

faze investiranja
Faze investiranja

Prethodne(predinvesticione)analize (prethodna studija opravdanosti);

Izrada investicionog programa (studija opravdanosti);

Donošenje odluke o realizaciji investicije;

Izrada tehničke dokumentacije;

Realizacija investicije;

Puštanje u rad.

23

01 - Menadžment investicijama

faze investiranja aktivnosti
Faze investiranja - aktivnosti

Uočavanje i definisanje ideje za investiranjem

Obrazloženje ideje za investiranjem

Prethodno sagledavanje investicije, predinvesticione analize i izrada predinvesticione studije

Razmatranje dobijenih prethodnih rezultata i ocena da li je opravdano da se ide u dalju realizaciju investicije

Potrebne analize i izrada investicionog programa

Razmatranje investicionog programa (studija opravdanosti)

Utvrđivanje konstrukcije finansiranja investicije

Donošenje odluke o realizaciji investicije.

24

01 - Menadžment investicijama

faze investiranja aktivnosti1
Faze investiranja - aktivnosti

Ugovaranje kupovine potrebne opreme, uređaja, znanja, i dr.

Izbor organizacije koja će raditi tehničku dokumentaciju.

Izrada tehničke dokumentacije - izrada glavnih projekata za realizaciju investicije; građevinski projekti, projekti instalacija, uređaja i opreme, itd.

Pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti.

Ugovaranje realizacije investicije, odnosno izvođenje investicionog objekta.

Planiranje izvođenja investicionog objekta.

Izvođenje investicionog objekta.

25

01 - Menadžment investicijama

faze investiranja aktivnosti2
Faze investiranja - aktivnosti

Praćenje i kontrola izvođenja.

Isporuka i montaža instalacija, opreme i uređaja.

Puštanje investicionog objekta u rad.

Probna proizvodnja.

Puštanje u redovnu proizvodnju

Dozvole i saglasnosti

Ugovaranje i kupovina licenci

26

01 - Menadžment investicijama

proces investiranja
Proces investiranja

Pripremni deo

Detaljna istraživanja faktora i pojava

Predinvesticiona studija

Studija opravdanosti

Obezbeđenje sredstava

Investiciona odluka

Dozvole, saglasnosti i licence

Tehnička dokumentacija

Izbor izvođača

27

01 - Menadžment investicijama

proces investiranja1
Proces investiranja

Realizacija

Konkretno izvođenje investicionog projekta,

Aktivnosti koje su neophodne da se, projekat realizuje u skladu sa planom i programima

28

01 - Menadžment investicijama

hvala na pa nji
HVALA NA PAŽNJI !!!

29

01 - Menadžment investicijama