pravo i poslovna etika kurs za inves ticione savetnike 2 deo n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pravo i poslovna etika ( kurs za inves ticione savetnike 2. deo )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

Pravo i poslovna etika ( kurs za inves ticione savetnike 2. deo ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Pravo i poslovna etika ( kurs za inves ticione savetnike 2. deo ). Banja Luka 08. jun 2007. godine. Sankci ja za kršenje pravnih i moralnih normi. Uloga preventive i represije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pravo i poslovna etika ( kurs za inves ticione savetnike 2. deo )' - salma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sankci ja za kr enje pravnih i moralnih normi
Sankcija za kršenje pravnih i moralnih normi
 • Uloga preventive i represije
 • Pravna sankcija (obaveza naknade štete, prekršajna ili krivična kazna,isključenje članstva u organu društva ili društvu, isključenje iz profesionalnog udruženja)
 • Moralna sankcija (stavljanje na crne liste, javno objavljivanje opomene ili kazne, grupe za pritisak, bojkot potrošača i klijenata...)
 • Pravo i moral u zajedničkoj misiji ostvarenja pravde.
lekcija stara skoro 3 veka
Lekcija stara skoro 3 veka
 • Južnomorski mehur-krah Londonske berze
 • Država kao reprezent i zaštitnik nezakonitog i nemoralnog ponašanja na tržištu
 • Bogaćenje po svaku cenu-dominacija privatnog nad zajedničkim interesom
uloga poslovne etike na tr i tu kapitala
Uloga poslovne etike na tržištu kapitala
 • Afirmacija poštenja i korektnosti
 • Eliminisanje kriminala i drugih patoloških pojava (mito i korupcija, poslovni nemoral)
 • Dobro izgrađen sistem etičkih vrednosti rasterećuje pravosudni sistem (preventiva i represija)
 • Erozija etičkih vrednosti dovodi do finansijskih kriza (kvarenje novca, finansijski kriminal, neznanje i neetično poslovanje-špekulacije)
pravo i etika i finansijske krize
Pravo i etika i finansijske krize
 • Proces opšteg i trajnijeg pada tržišne vrednosti HOV i novca
 • Trajnija znatno veća ponuda od tražnje-nema kapitala
 • Opadanje privredne aktivnosti
 • Erozija poštovanja prava i poslovne etike
 • Karakteristike finansijske krize

-kursevi većine HOV u padu

-ekonomski uzroci

-najmanje 6 meseci

-pad neuobičajeno velik

Povezanost sa privrednom krizom

pravo i etika i finansijske krize1
Pravo i etika i finansijske krize
 • Privredni ciklusi-4 faze (5-10 godina)
 • Vrste kriza: opšte i granske; svetske, regionalne i nacionalne; strukturne i sporadične.
 • Berzanski bum-berzanski krah
 • Klasičan primer nezakonitog i neetičnog ponašanja: Južnomorski mehur
 • Iskustvo SAD 1929-krah berze

(pouka: električno osvetljenje najbolji policajac)

Savremene privrede sve otpornije

Puno teorija o uzrocima-treba se adekvatno suprotstaviti na makro i mikro nivou

cilj etike
Cilj etike
 • Filozofija i nauka o moralu (Sokrat)
 • Ethos=rukovodeće verovanje, standard, ideal grupe ili zajednice
 • Upoznavanje morala i kritički stav prema postojećem moralu-MENJATI.
 • Traganje za istinskim ljudskim vrednostima i postavljanje pravila pomoću kojih se lakše razlikuje dobro od zla
 • “Što ne zabranjuje zakon može da zabrani stid”
eti ke vrednosti na finansijskom tr i tu
Etičke vrednosti na finansijskom tržištu
 • Međusobno poverenje
 • Obostrana korisnost i interes
 • Dobre namere
 • Poslovni kompromis i tolerancija
 • Demonopolizacija sopstvenog položaja
 • Princip konfliktnosti sopstvenog interesa
 • Ravnopravnost partnera na tržištu
 • “Cena na kojoj su se pronašli partneri”-zadovoljenje obostrane potrebe za novcem/robom
tajkuni simbol jednog vremena
Tajkuni-simbol jednog vremena
 • Grabežljivost i beskrupuloznost
 • Bogaćenje bez rada i neispunjavanje obaveza
 • Nezakonitost i nesavesnost
 • Moto: Cilj opravdava sredstva
 • Društvena neodgovornost
dru tvena odgovornost
Društvena odgovornost
 • Pravna-poštovanje propisa
 • Ekonomska-za rezultat i poslovanje
 • Socijalna-zaštita ljudskih prava
 • Ekološka-zaštita životne sredine
poslovanje investicionog savetnika
Poslovanje investicionog savetnika
 • Delatnost u cilju sticanja profita, direktno ili indirektno usmerena na davanje saveta (analize, izvestaji) u vezi konkretne transakcije sa HOV (po pitanju njihove vrednosti ili kupovine i prodaje), pri čemu je savet prilagođen konkretnom klijentu
 • Uloga advokata, računovođa, profesora, brokera, medija-sporadični saveti
 • Predmet ka kojem je usmeren savet-HOV
hov prema zakonu o tr i tu hov
HOV prema Zakonu o tržištu HOV
 • Sve su HOV na ime
 • Kratkoročne (dospeće do 1 god.) i dugoročne
 • Akcije
 • Obveznice-dužničke hartije
 • Varanti
 • Blagajnički i komercijalni zapisi
 • Certifikat o depozitu
 • Finansijski derivati
raspolaganje hov
Raspolaganje HOV
 • Pravni osnov transakcije za upis u Registar
 • Ograničenje prava:pravni posao, akt suda
 • Prenos vlasništva-prodaja, razmena, poklon
 • Založno pravo
 • Pravo plodouživanja
obim odgovornosti ta se od investicionog savetnika o ekuje
Obim odgovornosti-šta se od investicionog savetnika očekuje
 • Konkretan, određen savet o isplativosti i rizičnosti kupovine, prodaje, zaključenja ugovora HOV-ne uopšteno
 • Savetovanje kako da glasa u skupštini akcionara nije investicioni savet
 • Odnos prema profesionalcima i prema neukim investitorima
 • Upoznavanje stanja klijenta
 • Stavljanje interesa klijenta iznad sopstvenog (saopštiti klijentu sopstveni interes u tom poslu)
 • Pažnja dobrog stručnjaka (bez namere i krajnje nepažnje, pa i nehata)
 • ODGOVORNOST ZA NEUREDNO IZVRŠENJE OBAVEZE
pona anje investicionog savetnika protivno eti kim standardima
Ponašanje investicionog savetnika protivno etičkim standardima
 • Prevara i druge nečasne radnje
 • Obavljanje bilo kakve transakcije bez saglasnosti klijenta
 • Uloga Komisije ključna u definisanju nedopuštenih oblika ponašanja.
 • Postupci protivni poslovnoj etici:

-netačne izjave i pogrešno navodeće

-propuštanje u informisanju

-savet zasnovan na govorkanjima

-savet zasnovan na insajderskim informacijama

-nepoštovanje privatnosti

-preveliko približavanje klijentu

neta ne izjave ili pogre no navode e injenice
Netačne izjave ili pogrešno navodeće činjenice
 • Netačno prikazivanje tržišne cene akcija
 • Netačne izjave o izdavaocu akcija (prethodno stanje i projekcije)
 • Netačno prikazana provizija i troškovi transakcije
 • Bilo kakva tvrdnja koja je neproverena
 • Tvrdnja da odobrenje emisije HOV podrazumeva da Komisija garantuje njihov tržišni kvalitet
 • Obećanje nekog činjenja za klijenta bez namere da se to učini
 • Preuveličavanje određenih prilika i činjenica
 • Tvrdnja da je program investiranja proveren i dokazan u praksi a da to nije istina
propu tanje va nih injenica
Propuštanje važnih činjenica
 • Namerna selekcija informacija za klijenta
 • Propust ukazivanja na više troškove konkretne transakcije (provizija, porez...)
 • Propust postupanja po prigovoru klijenta
 • Propust ukazivanja na lice koje je konkretan izveštaj sačinilo
govorkanja i insajderske informacije
Govorkanja i insajderske informacije
 • Strogo zabranjeno zasnovati savet na insajderskoj informaciji
 • Zabranjeno prenositi takve informacije
 • Obavestiti berzu o toj informaciji
 • Zabranjeno savetovati na osnovu govorkanja
 • Realizacija sopstvenog naloga povrh naloga klijenta-krupna transakcija koja utiče na cenu akcija na tržištu
konkretan savet konkretan klijent
Konkretan savet-konkretan klijent
 • Podobnost saveta
 • Neutvrđivanje finansijskog stanja, ciljeva i potreba
 • Nedovoljno objavljivanje rizika u transakciji
poslovne transakcije bez odobrenja klijenta
Poslovne transakcije bez odobrenja klijenta
 • Protivno propisima i poslovnoj etici
 • Telefon i blanko nalozi
 • Povoljne prilike i uspešne transakcije(učešće u dobiti)
odnos investicioni savetnik klijent
Odnos investicioni savetnik-klijent
 • Držati “Arm long” distancu
 • Pozajmice od klijenta
 • Pozajmice klijentu u novcu ili HOV
 • Garancija klijentu protiv gubitka
 • Neformalno-prijateljsko izveštavanje umesto profesionalno sačinjenog izveštaja
 • Mešanje imovina, učešće u dobiti i gubicima
klijent i za tita podataka odnos poverenja
Klijent i zaštita podataka(odnos poverenja)
 • Sačiniti pravila koja se tiču objavljivanja i dostavljanja drugim licima (statistika, marketing agencije) podataka koja se odnose na klijenta i dostaviti na saglasnost
 • Posebna naznaka kako može klijent da sačuva privatnost određenih podataka
primena interneta u investicionom savetovanju
Primena interneta u investicionom savetovanju
 • Slanje E-mail poruka
 • Chat rooms
 • SAVET MORA BITI PRIMEREN KONKRETNOM KLIJENTU
tri zlatna eti ka pitanja u procesu dono enja odluke
Tri zlatna etička pitanja u procesu donošenja odluke
 • Da li je zakonito to što nameravam?
 • Da li se time uspostavlja ravnoteža interesa?
 • Kako ću se osećati nakon odluke?
me unarodni standardi i kodeksi
Međunarodni standardi i kodeksi
 • Proces globalizacije donosi ogroman tok kapitala i zahteva standarde-igra po pravilima grupe
 • Pojednostavljenje komunikacije sa investitorima-privlačenje kapitala
 • Standardizacija finansijskih tržišta-spojeni sudovi
 • MMF, SB, OECD, MTK, Bazelski komitet, Forum za finansijsku stabilnost, asocijacije investitora, sindikati.
 • Znanje i iskustvo (Meksiko, Istočna Azija, Rusija...) pretvarati u standarde radi efikasnijeg funkcionisanja tržišta i sprečavanje i ublažavanje kriza i njihovog prenošenja.
pravni karakter standarda
Pravni karakter standarda
 • Mnogi nisu pravne norme-pravno neobavezujuće preporuke
 • Ne stvara pravo pravilo već pravilo stvara pravo-Poslovna praksa, sudovi i arbitraže-PRAVO.
 • Mnogo jače od zakona i propisa koji su izvan privredne logike (hrišćanstvo i kamate, komanditno društvo, stand by akreditiv...)
 • Obavezuju autoritetom donosioca i tržišnom logikom
 • Transparentnost u sferi fiskalne, monetarne i finansijske politike i korporativnog upravljanja
 • Bolja ekonomska politika, strukturne reforme, regulativa i institucije, informacioni sistemi.
standardizacija u klju nim oblastima
Standardizacija u ključnim oblastima
 • Principi korporativnog upravljanja
 • Međunarodni računovodstveni standardi
 • Međunarodni standardi za reviziju
 • Ključni principi efikasnog bankarskog nadzora
 • Ciljevi i principi regulative za HOV-IOSCO
 • Principi nadzora osiguranja
pogled iz ugla investitora
Pogled iz ugla investitora
 • Da li su na konkretnom tržištu primenjeni standardi i da li se poštuju
 • Da li ih konkretanan poslovni entitet primenjuje
 • Moć pravnog sistema i čvrstina institucija
 • Raspolaganje informacijama
eti ki kodeks diler brokera eu
Etički kodeks diler-brokera EU
 • Ko je odgovoran za ponašanje zaposlenih?
 • Da li je moral unutrašnja stvar pojedinca
 • Kako usmeriti to ponašanje u željenom cilju-kodeksi poželjnog ponašanja
 • Nadzor nad ponašanjem i sistem odobrenja određenih poslova
pravila kodeksa diler brokera eu
Pravila kodeksa diler-brokera EU
 • Poslovi po netržišnim cenama isključivo uz dozvolu neposrednog rukovodioca
 • Trgovanje izvan radnog vremena i mesta uz dozvolu rukovodioca
 • Propisano trgovanje za sopstveni račun (zaposleni)-sprečiti korišćenje insajderskih informacija i nanošenje štete klijentima ili kompaniji
 • Snimanje telefonskih razgovora
 • Ograničenja po pitanju poklona i klađenja na rezultat
 • Zabrana korišćenja opijata
 • Zaštita informacija
 • Zaštita od prevara i pranja novca
 • Jasna i nedvosmislena terminologija i profesionalno ponašanje
 • Dogovorena provizija-bez odstupanja
idealno pona anje investicionog savetnika prema eu kodeksu
Idealno ponašanje investicionog savetnika prema EU Kodeksu
 • Ne narušava dostojanstvo i integritet drugih i čuva dostojanstvo profesije
 • Pošten i lojalan
 • Ne iznosi neistine i ne obmanjuje klijente i javnost
 • Profesionalan i uzdržan u ličnoj promociji
 • Bez odlaganja otkriva klijentu svoj interes u konkretnom poslu
 • Vodi računa o sukobu interesa među klijentima
 • Uzima naknadu za svoj rad u skladu sa uloženim naporom
 • Odbija svaki zahtev protivan pravilima Kodeksa
 • Poštuje nezavisnost medija
 • Brižljivo čuva poverljive informacije
insajderske informacije
Insajderske informacije
 • Određenje pojma insajderske informacije
 • Određenje lica koje može biti insajder
 • Tippees
 • Šta je zabranjeno u vezi ins. informacija
 • Čemu zabrana
insajderske informacije pojam
Insajderske informacije-pojam
 • Informacije o određenim činjenicama u vezi HOV koje su u javnoj ponudi na tržištu
 • Nisu poznate javnosti
 • Da su poznate imale bi znatan uticaj na cenu HOV na tržištu
potencijalni insajderi
Potencijalni insajderi
 • Primarni insajderi:

-članovi uprave preduzeća

-izvršni direktori

-članovi nadzornog odbora

 • Sekundarni:

-zaposleni

-advokati i revizori

-investicioni savetnici i brokeri

-poreski savetnici

-procenjivači imovine

-sudije, arbitri, medijatori

-druga lica

tippees lica koja su do la do informacije
Tippees-lica koja su došla do informacije
 • Insajderi im poverili informaciju (direktno ili indirektno)
 • Lica iz državnog organa koja rade na konkretnom slučaju (antimonopolske komisije)
 • Lica uključena u postupak preuzimanja
 • Položaj market mejkera.
 • Generalno pravilo: Dopušteno koristiti ih ali ne za sticanje profita ili umanjenje gubitka, uz obaveštavanje berze i Komisije o transakciji
ta je zabranjeno kada su insajderske informacije u pitanju
Šta je zabranjeno kada su insajderske informacije u pitanju
 • Korišćenje radi sticanja koristi (za sebe ili drugog)
 • Konkretne zabrane:

-zabrana trgovine

-zabrana savetovanja drugih

-zabrana otkrivanja drugom licu osim kako profesija nalaže

za to se zabranjuje kori enje insajderskih informacija
Zašto se zabranjuje korišćenje insajderskih informacija
 • Liberalni kapitalizam i slom berze-ne može se sve prepustiti tržištu i poslovnoj veštini
 • Delovanje na osnovu insajderskih informacija je suprotno zahtevu lojalnosti, profesionalnosti (dobro obavljanje službe) i pravičnosti
 • Nadzor vrši Komisija za HOV
ostvarenje sistema obezbe enja du nosti prema preduze u
Ostvarenje sistema obezbeđenja dužnosti prema preduzeću
 • Prepoznati i uravnotežiti konglomerat interesa unutar preduzeća i u okruženju
 • Označiti lica koja imaju dužnost
 • Instrumentalizovati dužnost poslovne pažnje
 • Urediti proces pravilnog poslovnog procenjivanja prilikom donošenja odluke
 • Konkretizovati dužnost lojalnosti preduzeću
 • Zaštititi poslovnu tajnu
koja lica imaju posebne du nosti prema preduze u
Koja lica imaju posebne dužnosti prema preduzeću
 • Ortaci
 • Komplementari
 • Kontrolni članovi doo
 • Kontrolni članovi ad
 • Zastupnici, punomoćnici, prokuristi
 • Članovi UO, NO, IO
 • Članovi posebnih organa (odbor revizora, interna revizija)
 • Lica na osnovu ugovora o menadžmentu
 • Likvidacioni upravnici
interesi u preduze u
Interesi u preduzeću
 • Nije homogen pravni subjekt s jednim interesom
 • Skup kontradiktornih i dinamičnih interesa
 • Interesi:

-preduzeća kao celine

-vlasnika

-zaposlenih

-poverilaca

-uprave preduzeća

-društvene zajednice

interes vlasnika
Interes vlasnika
 • Maksimizacija bogatstva na dug rok (visoka profitna stopa kao varka)
 • Nehomogenost: sukob unutar vlasničke kategorije (različiti interesi među velikim, razlika velikih i malih
 • Različite pozicije: vlasnik preduzetnik, vlasnik investitor, vlasnik špekulant, vlasnik zaposleni.
 • Zaštita malih akcionara (mali ulagači osnov bankarstva i tržišta kapitala)
interes poverilaca
Interes poverilaca
 • Nema smanjenja osnovnog kapitala solventnog društva bez obezbeđenja poverilaca
 • Nema isplate dividendi iz osnovnog kapitala
 • Zaštita interesa kod statusnih promena
interes zaposlenih
Interes zaposlenih
 • Zaposleni su kapital društva-stvaraju vrednost
 • Stabilnost radnog mesta
 • Poštovanje zakonskih odredbi (radnopravni odnosi) i odredbi ugovora
 • Podsticaj-akcionarstvo zaposlenih, učešće u upravljanju i sl
 • Neravnoteža: štrajkovi, neetično ponašanje, sporovi...
interes uprave preduze a
Interes uprave preduzeća
 • Dilema I: zarade ili dividende
 • Dilema II: rezerve ili dividende
 • Ometanje i sprečavanje postupka preuzimanja
 • Netransparentnost novčanih i drugih naknada i beneficija
 • Povezivanje sa većinskim akcionarima-delovanje u njihovom interesu
 • Selektivnost u informisanju
 • Zloupotreba insajderskih informacija
 • Poslovi s društvom-lični interes
interes du tvene zajednice
Interes duštvene zajednice
 • Održavanje i povećanje zaposlenosti
 • Zdrava životna sredina
 • Poštovanje prava, poslovnog morala i međunarodnih standarda
 • Održavanje i razvoj konkurentnosti
 • Zaštita potrošača i korisnika usluga
 • Privredni razvoj
 • Informisanje javnosti o relevantnim događajima
sistem uravnote enja interesa korporativno upravljanje engl corporate governance
Sistem uravnoteženja interesa(Korporativno upravljanje)engl. Corporate Governance
 • Sistem efikasnog pristupa eksternom kapitalu i zaštite investitora-”OECD Principles of Corporate Governance ”
 • Prava akcionara
 • Ravnopravnost akcionara (jednak tretman, informisanost...)
 • Zaštita interesa svih nosilaca rizika
 • Transparentnost poslovanja-interna i eksterna revizija
 • Odgovornost uprave i nadzornih organa preduzeća
 • Društvena odgovornost preduzeća
 • Standardi upravljanja akcionarskim društvima-Komisija za HOV RS (neobavezna primena preporuka i sugestija, obavezno obrazloženje odsustva primene)
du nost poslovne pa nje i poslovna procena
Dužnost poslovne pažnje i poslovna procena
 • Pažnja dobrog privrednika i savest
 • Stepeni odgovornosti: namera, krajnja nepažnja, obična nepažnja
 • Delovanje u interesu društva (ne u ličnom interesu)
 • Pravilo poslovne ocene-savet nezavisnih, kompetentnih lica
du nost lojalnosti
Dužnost lojalnosti
 • Fiducijarna dužnost-savesno i lojalno postupanje prema društvu
 • Pitanje sukoba interesa (lično i povezana lica) sa društvom
 • Pitanje konkurencije prema društvu
 • Nelojalno je:

-koristiti imovinu društva u ličnom interesu

-koristiti povlašćene informacije za lično bogaćenje

-zloupotreba položaja u preduzeću za lično bogaćenje

-poslovne mogućnosti preduzeća koristi za svoje potrebe

odgovornost direktora u senci
Odgovornost direktora u senci
 • Razlika pravnog i faktičkog
 • Indemnity contract - samo interno preuzimanje odgovornosti
 • Odgovornost banke kada kreditnu liniju uslovljava mešanjem u upravljanje
 • Stav sudske prakse u uporednom pravu-odgovara direktor iz senke za štetu prouzrokovanu društvu
li ni interes lica koje ima du nost ili s njim povezanih lica
Lični interes lica koje ima dužnost ili s njim povezanih lica
 • Situacije u kojima se može očekivati da lice s dužnošću prema preduzeću postupa suprotno interesima društva:

-ugovorna strana (ili član porodice) u ugovoru s preduzećem

-u finansijskom odnosu s licem iz pravnog posla s preduzećem

-zavisan od strane lica u finansijskom odnosu s preduzećem

odobravanje posla kod sukoba interesa
Odobravanje poslakod sukoba interesa
 • Bez odobrenja posao je bez pravnog dejstva-ništav
 • Potrebna saglasnost svih ortaka, komplementara, odluka skupštine ili upravnog odbora većinom glasova
zabrana konkurencije
Zabrana konkurencije
 • Lica s dužnostima ne mogu biti angažovana u preduzeću (bez odobrenja), koje je u konkurentskom odnosu kao:

-zaposleni

-ortak

-komplementar

-kontrolni član

-kontrolni akcionar

Može se obaveza nekonkurentnosti produžiti i nakon prestanka statusa lica s dunošću

posledice povrede pravila o sukobu interesa i zabrane konkurencije
Posledice povrede pravila o sukobu interesa i zabrane konkurencije
 • Odgovornost za nastalu štetu (imovinska) ili krivična odgovornost
 • Izvršeni poslovi postaju poslovi za račun preduzeća
 • Preduzeće uzima sve koristi iz posla
 • Potraživanja se ustupaju preduzeću
 • Osnivačkim aktom se mogu predvideti i druge posledice:

-prestanak članstva u organu

-oduzimanje prokure

-raskid ugovora o menadžmentu

poslovna tajna informacija ije bi otkrivanje nanelo tetu dru tvu
Poslovna tajna(informacija čije bi otkrivanje nanelo štetu društvu)
 • Lice koje je saopšti odgovorno za nastalu štetu
 • Utvrđuje se pravnim aktima društva
 • Ne može se proglasiti za poslovnu tajnu informacija:

-čije je objavljivanje obavezno po zakonu

-informacije u vezi povrede zakona i poslovnog morala

-informacije o korupciji

ograni enja izbora kao prevencija
Ograničenja izbora kao prevencija
 • Zabrana izbora za lica osuđivana za KD protiv privrede
 • Član UO ne može biti član NO
 • Član UO i NO ne može biti član tih organa u konkurentskom preduzeću
 • Ograničenje članstva u više od predviđenog broja UO i NO
odgovornost emitenta
Odgovornost emitenta
 • Odgovoran emitent, preuzimalac emisije, sastavljač prospekta
 • Odgovornost se zasniva na dužnosti poštenog izveštavanja
 • Suprotno ponašanje je prevara i odgovara krivično i materijalno
 • Emisija bez dozvole, emisija bez obaveznog prospekta, manjkav prospekt
 • Prospekt: nepotpun, netačan, krivo navodeći
 • Sankcija:raskid ugovora i naknada štete, kao i krivična odgovornost.
obave tavanje ulaga a
Obaveštavanje ulagača
 • Obaveza za emitente, Komisiju i profesionalce: učiniti dostupnim relevantne činjenice
 • Što viši nivo propustljivosti informacija, jer ako samo jedni znaju i tako ostvaruju dobit to tržište je neefikasno
 • Učiniti ih dostupnim kako na primarnom tako i na sekundarnom tržištu bez odlaganja i sprečiti insajdersku trgovinu.
 • Izveštaj o poslovanju, sticanje velikih učešća, najava emisije, smanjenje kapitala, statusne promene, promena uprave, važni događaji...
ravnopravnost u esnika na tr i tu
Ravnopravnost učesnika na tržištu
 • Zdrava konkurencija podrazumeva ravnopravnost
 • Ravnopravnost nije uravnilovka-razlike u stručnosti, kapitalu...
 • Ravnopravnost podrazumeva pravnu jednakost učesnika (profesionalaca i ulagača) koji su u istoj kategoriji (vlasnici redovnih akcija, vlasnici prioritetnih akcija, vlasnici obveznica, brokersko-dilerska društva međusobno i sl.).
 • Povlašćen položaj države-bez dozvole emituje HOV i uključuje ih na berzu
princip ve ine i za tita manjine
Princip većine i zaštita manjine
 • Prava manjinskih akcionara:

-pravo da traže sazivanje skupštine

-pravo u vezi dnevnog reda skupštine

-pravo na istražne radnje-veštak/poverenik

(Britansko iskustvo-nadležno ministarstvo na zahtev manjinskih akcionara imenuje inspektora)

-pravo na individualnu i derivativnu tužbu

-pravo na izbor u organe društva

-pravo izlaska iz društva-glasali protiv odluke od vitalnog značaja (pogođena prava njegove klase promenom osnivačkog akta, promena statusa ili forme preduzeća, sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti)

-pravo na iniciranje likvidacije preduzeća (ozbiljna zloupotreba većine)

-pravo kod prinudne kupovine akcija

sukob interesa
Sukob interesa
 • Dužost profesionalcu nalaže da radi u interesu kompanije i klijenta a ne u sopstvenom interesu: Direktor, zastupnik...
 • Ako uoči sukob interesa, posao mora da odradi na svoju štetu, ili da izuzetno odustane bez nanošenja štete klijentu.
 • Upitnik upoznaj klijenta: o imovini, motivima, interesima da bi se otkrio potencijalni sukob interesa.
 • Ravnopravnost klijenata-nikada prednost jednom
 • Na berzi pravilima uređen redosled izvršenja naloga-aukcija jedinstvenim kursom ko nudi ili traži veću količinu HOV, aukcija promenjivim kursom ko nudi višu cenu.
brokersko dilersko dru tvo statusne specifi nosti
Brokersko-dilersko društvo-statusne specifičnosti
 • Pravnoorganizacioni oblik: aAkcionarsko društvo-akcije na ime
 • Jedina delatnost poslovi s HOV-dozvola i upis
 • Komisija daje dozvolu za rad, saglasnost na imenovanje direktora i članova UO i NO,saglasnost na statusne promene, saglasnost na pravna akta, obaveza obaveštavanja o promeni adrese, poslovnog imena .
 • Minimalni kapital cenzus u zavisnosti od poslova:

-brokerski poslovi i inv. sav. 50.000 KM

-dilerski poslovi 75.000 KM

-upravljanje portfeljom i agent emisije 100.000 KM

-poslovi podrške tržištu 200.000 KM

-poslovi prezimanja 600.000 KM

 • Jedno lice samo jedan posao (ne moze sve istovremeno)
banka kao berzanski posrednik
Banka kao berzanski posrednik
 • Dozvola Komisije i saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske
 • Razlika u odnosu na klasične bankarske poslove
 • Posebni uslovi:

-poseban organizacioni deo

-poseban račun

-posebna poslovna evidencija

komisija za hov kao uvar prava i morala na tr i tu kapitala
Komisija za HOV kao čuvar prava i morala na tržištu kapitala
 • Nadzor vrši Komsija za HOV
 • Mere za otklanjanje nepravilnosti:

-opomena

-javna opomena

-oduzimanje saglasnosti na imenovanje direktora

-privremena zabrana obavljanja posova

-privremena zabrana raspolaganja sredstvima

-oduzimanje dozvole

odnos berzanski posrednik klijent i
Odnos berzanski posrednik klijent (I)
 • Klijent preko brokera kupuje HOV-ugovor
 • Klijent iznad sopstvenih interesa
 • Pažnja dobrog stručnjaka
 • Tačno informisanje o ceni HOV
 • Zabrana širenja lažnih informacija
 • Zabrana raspolaganja klijentovim HOV bez naloga
 • Obaveza čuvanja poslovne tajne
 • Upoznavanje klijenta sa mogućim sukobom interesa (posrednika i drugih klijenata)
odnos berzanski posrednik klijent ii
Odnos berzanski posrednik klijent (II)
 • Upoznavanje klijenta s okolnostima od značaja za investicionu odluku
 • Načelo ravnopravnosti klijenata
 • Ugovor u pisanoj formi
 • Upoznavanje sa sopstvenim pravilima poslovanja, odnosno promenama-stavljanje na uvid
 • Po ugovoru otvara račun klijentu
 • Poslovanje na osnovu naloga-u svoje ime za račun klijenta
 • Knjiga naloga u elektronskom obliku-svaki nalog hronološki (izvod na zahtev klijenta) upisan i tim redom se bez odlaganja izvršava
op ti akti berzanskog posrednika
Opšti akti berzanskog posrednika
 • Statut
 • Pravila poslovanja
 • Tarifa naknada
 • Komisija daje saglasnost na opšta akta i njihove dopune i izmene (za brokersko dilerska društva i banke)
strukovna udru enja
Strukovna udruženja
 • Ostvarenje i unapređenje zajedničkog interesa i razvoj tržišta HOV
 • Saglasnost na ugovor o osnivanju i pravne akte daje Komisija
 • Samoregulatorni organ-pravila poslovanja
 • Etički kodeks
 • Saradnja sa regulatornim i kontrolnim organima
 • Prikupljanje analiza distribucija informacija
 • Nadzor nad primenom sopstvenih propisa
uloga berze u kreaciji dobrog poslovanja na tr i tu hov
Uloga berze u kreaciji dobrog poslovanja na tržištu HOV
 • Poslove povezivanja ponude i potražnje HOV mogu obavljati SAMO berza i drugo uređeno javno tržište
 • Organizovana trgovina HOV
 • Komisija daje dozvolu berzi za rad i vrši nadzor
 • Obezbeđuje svim učesnicima jednaku i ravnopravnu trgovinu i pristup informacijama
 • Berza ne sme trgovati HOV za svoj račun
 • Ne sme davati savete o HOV niti mišljenja o povoljnosti prodaje odnosno kupovine
 • HOV koje su uvršćene na berzu trguju članovi berze
 • Može obustaviti trgovinu određenim HOV ako to preti ravnoteži i normalnom poslovanju
berzansko izve tavanje kao sistem za tite ravnopravnosti u esnika
Berzansko izveštavanje kao sistem zaštite ravnopravnosti učesnika
 • Proces informisanja učesnika berzanske trgovine od strane berze i njenih članova
 • Unutrašnje obaveštavanje (između berze i njenih članova) i obaveštavanje javnosti (značajno za podsticanje trgovine)
 • Unutrašnje: podaci o kotiranim HOV, o organizovanju trgovine, tekućim događajima i sl.
 • Obaveštavanje javnosti-kursna lisa HOV
centralni registar hov sigurnost transakcija
Centralni registar HOV-sigurnost transakcija

Vodi knjigu akcionara za emitenta čijim akcijama se javno trguje na organizovanom tržištu

Registar ne sme trgovati HOV za svoj račun, davati savete i mišljenja u vezi prodaje i kupovine HOV

 • Obračun i poravnanje vrši se na osnovu izveštaja o zaključenim poslovima
 • Registar formira garantnoi fond za pokrivanje štete nastale u greškama obračuna i poravnanja
 • Prenos HOV i novca vrši se po principu “isporuka po plaćanju”-delivery versus payment
 • Plenos na osnovu poklona-overen ugovor o poklonu
 • Kontrolu rada vrši Komisija za HOV
uloga komisije za hov u obezbe enju zakonitog i eti nog pona anja na tr i tu
Uloga Komisije za HOV u obezbeđenju zakonitog i etičnog ponašanja na tržištu
 • Stalno, nezavisno pravno lice-nadležnosti i obaveze uređene zakonom
 • Uređivanje i kontrola emitovanja i prometa HOV
 • Odgovara Narodnoj skupštini-izveštava je o radu i stanju na tržištu HOV
nadle nost komisije
Nadležnost Komisije
 • Opšta akta u sprovođenju zakona
 • Prati stanje na tržištu i izveštava Narodnu skupštinu
 • Kontroliše poštovanje propisa u poslovanju
 • Vrši nadzor nad licima kojima daje dozvolu
 • Propisuje i sprovodi mere zaštite investitora
 • Propisuje sadržaj obaveznog informisanja
 • Pokreće postupke kod drugih organa
 • Pokreće inicijativu za izmene propisa
reakcija komisije na utvr ene nezakonitosti i nepravilnosti
Reakcija Komisije na utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti
 • Poništi transakciju zaključenu na berzi
 • Obustavi sve radnje prenosa vlasništva na račun sticaoca
 • Zabrani berzanskom posredniku upravljanje računom HOV
 • Izrekne opomenu i javnu opomenu učesniku
 • Zabrani obavljanje pojedinih poslova
 • Oduzme saglasnost na imenovanje direktora i članova uprave i nadzora
 • Oduzme dozvolu za obavljanje poslova sa HOV
izve taji berzanskog posrednika komisiji
Izveštaji berzanskog posrednika Komisiji
 • Finansijske i druge izveštaje o poslovanju
 • Revizorske izveštaje
 • Izveštaj o obavljenim transakcijama
 • Izveštaj o značajnim događajima po poslovanje
 • Izveštaj o ispunjenosti uslova
 • Druge izveštaje na zahtev Komisije
izve taji berze komisiji
Izveštaji berze Komisiji
 • O zahtevima za članstvo
 • Zahtevima za prijem na službeno berzansko tržište
 • Trgovanju na berzi i prijavljenim blok poslovima
 • Dostavlja Komisiji kursnu listu, fin. I reviz. Izveštaje, ostalo po zahtevu
objavljivanje berze informisanje javnosti
Objavljivanje berze-informisanje javnosti
 • Pravila berze i druge opšte akte
 • Lica u organima berze
 • Članovi berze i ovlašćeni brokeri
 • Spisak HOV uvršćenih na berzansko tržište
 • Kursnu listu
 • Druge izveštaje
kaznena politika
Kaznena politika
 • Krivična dela
 • Prekršaji
 • Mere bezbednosti
krivi na odgovornost
Krivična odgovornost
 • Neovlašćeno korišćenje i odavanje povlašćenih informacija
 • Manipulacija cenama i širenje lažnih informacija
 • Navođenje neistine u prospektu ili javnom pozivu
 • Nedozvoljeno uvrštenje HOV
 • Nedozvoljeno trgovanje HOV
 • Lažni bilansi
 • Zloupotreba procene
direktive ber z anskog prava eu
Direktive berzanskog prava EU
 • 89/298 – Prospekt
 • 79/279 Uslovi za prijem na berz. listing
 • 80/390 Informacije o HOV za listing
 • 82/121 Obavezne informacije koje objavljuju kompanije na listingu
 • 88/627 Podaci o vlasništvu i pravu raspolaganja većinskim paketom
 • 89/592 Insajderska trgovina
 • 93/22 Investicione usluge
 • 85/611 Investicioni fondovi
 • 91/308 Sprečavanje pranja novca