slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67
xenia

„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán - PowerPoint PPT Presentation

79 Views
Download Presentation
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 „A Dunaújvárosi Főiskola minőségirányítási tevékenységének fejlesztése az intézményi önértékelések hatása, eredményei” Harazin Tibor minőségirányítási vezető Dunaújvárosi Főiskola 2008. november 19

 2. Kiindulópont (1) Szellemi központ szerepkör Dunaújvárosban • A Dunaújvárosi Főiskola (DF) önállóvá válása (2000) óta meghatározó szerepet játszik a térség felsőoktatásában. • A DF az ország legújabb logisztikai központjában a város és a régió szellemi innovációs centruma. • Oktatási és látványos infrastrukturális fejlesztéseinek hatására hallgatóbarát európai campusában angol nyelven külföldi diákok is tanulnak. • Az utóbbi évtizedben hétszeresére emelkedett hallgatói létszám (jelenleg 5500 fő) igazolja, hogy az alapismeretekre épülő speciális területek oktatása, a gyakorlati szemléletű képzés értékes a hallgatók és a munkaerőpiac számára egyaránt. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 3. Kiindulópont (2) • A Főiskola az oktatás szakmai minőségének folyamatos fejlesztését stratégiai célul tűzte ki. • Minőségfejlesztési tevékenységének alapjai: működő minőségirányítási rendszer, korszerű infrastrukturális háttér, magasan kvalifikált humánerőforrás, folyamatosan fejlődő oktatásmódszertan. • Az intézmény a felsőoktatási intézmények közül az elsők között ismerte fel a minőségfejlesztés fontosságát, ezért 1996-tól működteti Minőségbiztosítási Irodáját. • Az iroda alapfeladatai közé tartozik a minőségirányítási rendszer működtetése, fejlesztése. Intézményi önértékelések, minőségirányítási projektek koordinálása. • Többkörös hallgatói, végzett hallgatói, munkatársi, partneri, társadalmi megelégedettségi felmérések lebonyolítása, értékelése. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 4. Kiindulópont (3) • Tevékenységének meghatározó mérföldköve volt az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási tanúsítvány megszerzése a felsőoktatási intézmények közül elsőként (2003) • A következő évben (2004) kezdődött el az új technológiák hatásainak és lehetőségeinek vizsgálata, operatív programok segítségével (HEFOP, ROP). • Kiemelten kezeljük a „Partnerközpontú önértékelési modell megalkotása és továbbképzések a felsőoktatási intézmények humánerőforrásainak fejlesztésért” című projekt eredményeit. • A projekt rövid távú célja volt, hogy kialakítsa a célcsoportban megjelölt intézményi vezetők, és oktatók/kutatók partnerközpontú szemléletét ezzel segítve a gyakorlatorientált korszerű vezetési, minőségirányítási, illetve tanulásirányítási módszerek alkalmazását, bevezetését. • Megerősítve az intézmény, elkötelezettségét az önértékelések rendszeres és tudatos végrehajtása mellett. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 5. Kiindulópont (4) • Az intézmény oktatási színvonalát nagymértékben befolyásolja a munkatársainak elkötelezettsége, szakértelme. • Az oktatóink egyharmada PhD fokozattal rendelkezik. • A tudatosan szervezett és támogatott (idegen nyelvi, szakmai, oktatás-módszertani) továbbképzések, vezetői készségfejlesztések elősegítik a stratégiai célok elérését. • Az oktatási anyagok korszerűsítésének alapvető záloga a 100 millió Ft nagyságrendet képviselő tananyag-fejlesztési tevékenység. • A szakmai munka elismerésének eredményeként 2006-ban támogatást nyert Regionális Egyetemi Tudásközpont kialakítására. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 6. Kiindulópont (5) • A 2007-ben kiírt Magyar Felsőoktatási Minőségi Díj pályázaton elért kiváló eredmény -bronz fokozatú elismerés- alapján, valamint, • a Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díj pályázat részeseként (kategóriájában: győztes) elmondható, hogy • a korszerű infrastrukturális háttéren alapuló versenyképes, gyakorlatorientált oktatás és képzés kialakításával, tanulásirányítási módszerek korszerűsítésével, • a DF folyamatosan törekszik a hallgatók munkaerő-piaci potenciáljának erősítésére. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 7. A Minőségirányítási Iroda és a minőségirányítási rendszer kialakulása, fejlődése • A Dunaújvárosi Főiskola 2006. szeptemberben két fejezetben fogalmazta meg minőségfejlesztésiprogramját. • Eszerint: egyrészt működteti és továbbfejleszti a 2003. évben – a magyar állami felsőoktatási intézmények közül elsőként – tanúsított ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerét, másrészt, • Ezen túlmenően, tevékenységeket folytat és akciókat indít az intézményi minőségkultúra fejlesztéséért, partnerei igényeinek és véleményének minél teljesebb körű megismerése, figyelembe vétele és az annak való megfelelés érdekében. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 8. A minőségirányítással kapcsolatos vezetési feladatokat Az intézmény felső vezetősége a minőségirányítási rendszer folyamatos működtetése és hatékonyságának fejlesztése érdekében gondoskodik: • a vevői követelmények teljesítésére alkalmas környezet létrehozásáról; • a vevői igények pontos meghatározásáról és nyilvántartásáról, javaslatokat dolgoz ki a vevői igények változása esetén annak érdekében, hogy a megfelelő intézkedéseket meg lehessen hozni; • arról, hogy valamennyi munkatársa tudatában legyen a vevői-, valamint a jogszabályi követelmények létezésének és azok teljesítése fontosságának (oktatás, képzés, motiváció); „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 9. A minőségirányítással kapcsolatos vezetési feladatokat Továbbá: • a partnerek igényeinek árnyalt- és sokoldalú felméréséről annak érdekében, hogy a fejlesztés eredményeként a minőségirányítási rendszer minél magasabb színvonalon működve illeszkedjen be a szűkebb- és tágabb értelemben vett környezetbe, teljesítve az intézménnyel kapcsolatos elvárásokat; • az intézmény minőségpolitikájának és minőségcéljainak meghatározásáról; • a minőségirányítási rendszer kiépítéséről és folyamatos működtetéséről; • a vezetőségi átvizsgálások elvégzéséről; • a szükséges erőforrások elérhetőségéről. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 10. A minőségirányítással kapcsolatos tervezési feladatok • Az intézmény a minőségpolitikát alapul véve kidolgozza a minőségcélokat. • A minőségcélok kidolgozói és jóváhagyói gondoskodnak arról, hogy azok teljesítése mérhető legyen. • A minőségcélokat intézményi szinten távlatilag, ütemezés nélkül határozza meg a Rektori Tanács, e stratégiai célok feladatokra konkretizálását intézményi szinten két évre érvényesen kell meghatározni úgy, hogy azok tegyék lehetővé az egyes szakterületek, intézetek számára az éves időtartamra szóló minőségcélok kidolgozását. • Az egyes intézetekre, tevékenységi területekre vonatkozó minőségcélok kidolgozása intézményi célokat alapul véve történik meg, a felelősök, az erőforrások és a határidők megjelölésével. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 11. A szolgáltatásokkal kapcsolatos tervezési feladatok • Az intézménynél a fejlesztés belső minőségi követelmény, melyet alapvetően a „vevői igények” változása, valamint a tudomány és a gyakorlat haladása befolyásol. • Az átgondolt tervezési-fejlesztési tevékenység érdekében az intézmény átfogó fejlesztési tervet dolgoz ki, amit az alkalmasság érdekekében rendszeresen felülvizsgál, és szükség szerint módosít, aktualizál. • Az intézménynél a felsőfokú képzés tervezési- és fejlesztési tevékenysége négy fő területre tagozódik: • tantárgyi tartalom fejlesztése, • szakirány vagy szak tananyagának fejlesztése, • szakirány vagy szak tantervének fejlesztése, • új szak indítása vagy alapítása. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 12. Az ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok (1.) • Az intézmény megfigyeli azokat az információkat és adatokat, amelyek a partneri megelégedettségre és elégedetlenségre utalnak. • Az információk rendszerint a közvetlen partneri kapcsolatból származnak. • A szolgáltatás során és azt követően az intézmény különböző módszerű felmérésekkel tájékozódik a partnereknél az intézmény tevékenységének megítéléséről. • A partneri megelégedettségre vonatkozó információknak, adatoknak az értékelése tanszékenként majd intézetenként évente megtörténik. • Az intézmény megfelelő módszereket alkalmaz a szolgáltatások jellemzőinek mérésére és megfigyelésére, annak igazolására, hogy a szolgáltatásra vonatkozó követelmények kielégítése megtörténik. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 13. Az ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok (2) • Az egyes tevékenységek során szükséges méréseket és ellenőrzési pontokat a tevékenységre vonatkozó leírások határozzák meg. • Az intézmény biztosítja, hogy azokat a szolgáltatásokat, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek, kellően felügyeli annak érdekében, hogy megakadályozza az azokból keletkező kedvezőtlen következményeket. • Az intézmény összegyűjti és elemzi a mérési- és megfigyelési tevékenységekből származó adatokat csakúgy, mint az egyébforrásokból származókat. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 14. Az ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok (3) • A tevékenységre vonatkozóan, • a Tanulmányi- és Hallgatói Információs Hivatal, • a Rektori Hivatal, • a Gazdasági Hivatal és • az Intézetek adatai biztosítják az információt az intézmény képzési tevékenységének elemzéséhez. • A számszerűsített adatokat, amelyek az egyes információk feldolgozásából származnak, és alkalmasak az intézmény minőségirányítási rendszerében szabályozott tevékenységeinek mérésére és megítélésére. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 15. Intézményi önértékelés megalapozása a Dunaújvárosi Főiskolán Az önértékelés célja: • A szervezet adottságainak és eredményeinek szisztematikus, rendszeres, összehasonlító értékelése saját munkatársai által. • Segít meghatározni a a szervezet erősségeit, és a fejlesztendő területeket. Továbbá magában foglalja a következőket: • módszerek kidolgozása a megelőzés, javítás és fejlesztés számára, • felmérések végzése a vevői és munkatársi igények és elégedettség megismerése céljából, • a munkatársak bevonása a fejlesztési tevékenységekbe (csoportmunkák), • összehasonlítás más szervezetekkel. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 16. A minőségirányítási tevékenységgel kapcsolatos mérések a rendszer fejlesztése érdekében (1) • 1, Végzett hallgatók beválásának vizsgálata (Alma Mater) [2000 -től évente] • 2, Záróvizsga elnökök véleményének felmérése • [2000 -től évente] • 3, Oktatói munka hallgatói véleményezése (OHV) [2002/03 2 félévétől félévente] • 4, Elsőéves hallgatók általános felmérése [2003/2004 1. félévétől évente] • 5, Munkatársak megelégedettségének vizsgálata [2004 -től évente] • 6, Leendő elsőéves hallgatók általános felmérése [2005 januárjától évente] „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 17. A minőségirányítási tevékenységgel kapcsolatos mérések a rendszer fejlesztése érdekében (2) • 7, Szolgáltatások minőségének vizsgálata a DF-en [2005] • 8, Vevői (hallgatói) megelégedettség vizsgálata (EFQM) [2006] • 9, Társadalmi megelégedettség vizsgálata (EFQM) [2006] • 10, European Student Barometer felmérés koordinálása [2007] • 11, Hallgatói elhelyezkedés felmérés koordinálása [2007] • 12, Hallgatók munkaerőpiaci kompetenciának felmérésében való közreműködés (ROP-kutatás) [2007] „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 18. A Minőségirányítási Iroda konkrét feladatainak összegzése (1) • Intézményi felmérések lebonyolítása, összegzése, értékelése. • Felsőoktatási Minőségi Díj pályázat megírása [2007] • Közép Dunántúli Regionális minőségi Díj pályázat megírása [2007] • Vezetői Információs rendszerrel kialakításának koordinálása [2007] • Intézmény minőségpolitikai nyilatkozatának felülvizsgálata az Intézményfejlesztési Terv kapcsán [2007] • Minőségirányítási rendszerdokumentumok aktualizálása [2007] „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 19. A Minőségirányítási Iroda konkrét feladatainak összegzése (2) • Intézményi Akkreditációra vonatkozó megvalósítási ütemterv elkészítése (2007. november 5.) [2007] • Intézményi Akkreditációra vonatkozó felkészítő vezetői tréning koordinálása (2007. december 4-5) [2007] • A TIOP projekt minőségbiztosítási tervének elkészítése [2007] • FSZ minőségbiztosítási terv elkészítése [2007] • Részvétel a Diplomás Pályakövetési Rendszerrel kapcsolatos egyeztetésen [2008] • A Minőségirányítási Iroda által koordinált HEFOP projekt lezárása [2008] • A minőségirányítási rendszer kiterjesztése a főiskolai könyvtár működésére [2008] • Intézményi belső audit koordinálása [2008] • Intézményi Akkreditáció koordinálása „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 20. Minőségi Díjak • A 2007. tavaszán meghirdetett első Felsőoktatási Minőségi Díj pályázat feltételei között szerepelt a stratégiai jellegű minőségfejlesztés gyakorlatának alkalmazása, az Európai Minőségi Díj követelményrendszerének való megfelelés, a belső és külső ügyfelek megelégedettségének folyamatos mérése, illetve az egymástól való tanulás módszereinek alkalmazása és a folyamatos belső önértékelés végrehajtása • A „Felsőoktatási intézmény” kategóriában Bronz fokozatú elismerő oklevélben részesült a Dunaújvárosi Főiskola. • A minőségfejlesztés terén elért eredményeket tanúsító oklevél átadására a tanévnyitó ünnepségen került sor. • Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díj 2007, Közszolgálati (önkormányzatok, oktatási-, egészségügyi- és egyéb intézmények) kategóriában díjat kapott a Dunaújvárosi Főiskola. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 21. A Dunaújvárosi Főiskola tevékenység összegzése (2007-2008) • A Dunaújvárosi Főiskola (későbbiekben DF) képzési szerkezete megváltozott, kibővült az elkövetkező években tovább bővül az MSc-típusú mester szakok, felsőfokú szakképzési szakok, a szakirányú továbbképzési szakok valamint az angol nyelvű szakok tekintetében. • A felvételi adatok áttekintése kapcsán megállapítható, hogy a DF-re jelentkező hallgatók száma a 2005-évhez képest 36%-al, a 2006 évhez viszonyítva 44%-al csökkent. • A jelentkezések számának alakulása szakonként eltérő. • A tavalyi évhez képest minden szakon visszaesés következett be . „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 22. A Dunaújvárosi Főiskola tevékenység összegzése (2007-2008) • A hallgatói eredményeket a „záróvizsgára jelentkező hallgatók számával” és az „oklevelet átvett hallgatók számával” jellemezhetjük. • A záróvizsgára jelentkező hallgatók (2007-ben 820 fő) száma és az oklevelet átvett hallgatók száma (2007-ben 496 fő) folyamatosan növekszik. • A két számadat közötti eltérés oka a diploma átvételéhez szükséges dokumentált nyelvismeret hiánya. • A DF Nyelvi Intézete több esetben indított/indít felkészítő oktatást, azonban ezen felkészítések a hallgatók hozzáállása miatt nem bizonyult kellően hatékonynak. • A záróvizsga elnökök szakmai véleménye pozitív és elismerő visszajelzést ad az oktatás szakmai minőségéről. • A MAB által megfogalmazott kérdésekre adott válaszok (5-ös skálán mérve) összesítése 4-es érték felett realizálódott. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 23. A Dunaújvárosi Főiskola tevékenység összegzése (2007-2008) • A DF-en rendelkezésre álló humánerőforrás mennyisége 2000-től folyamatosan növekszik. • Az Intézményben dolgozó PhD-fokozattal rendelkező oktatók száma 2003-hoz (28 fő) viszonyítva megduplázódott (2008: 61 fő). • További 31 oktató esetében a doktori fokozatszerzés folyamatban van. • Ezen tendencia alapján előreláthatóan 3 éven belül a DF oktatóinak több mint 60%-a minősítetté válik. • A DF infrastrukturális fejlesztései 2004-től kezdődtek. A fejlesztések kapcsán valamennyi oktatási és kiszolgáló épület korszerűsödött. • A főiskolai campus új területekkel és épületekkel bővült. • A 2008. évben nyert TIOP pályázat kapcsán 3 milliárdos infrastrukturális fejlesztés valósul meg. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 24. A Dunaújvárosi Főiskola tevékenység összegzése (2007-2008) • Az Innováció Menedzsment Központ kialakításával felélénkült a kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenység. • Az intézmény K+F és innovációs stratégiája meghatározta a kiemelt kutatási területeket: Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai Tudásközpont (DURATT), Mechatronikai Tudásközpont kialakítása, Régiókon Átívelő Logisztikai Kompetencia Központ kialakítása, egyéb a Régió társintézményeihez kapcsolódó fejlesztések. • Az Intézményben megvalósult pályázati tevékenység szabályozottá, nyomonkövethetővé és ennek köszönhetően eredményesebbé vált. • A DF pályázati tevékenysége során 2003-tól közel 8 milliárd Ft-ot nyert el HEFOP, GVOP, ROP, GKM, TIOP típusú projektek megvalósítására. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 25. A Dunaújvárosi Főiskola tevékenység összegzése (2007-2008) • Dunaújvárosi Főiskola 2006-ban újra értékelte intézményi stratégiáját és megalkotta Intézményfejlesztési Tervét. • A dokumentum meghatározta az Intézmény fejlesztendő területeit és a hozzá kapcsolódó indikátor rendszert. • A 16 kiemelt fejlesztési területre maghatározott indikátorok teljesülésének határideje 2010. december. • Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által előírt 3 évre vonatkozó fenntartói megállapodás értelmében a DF kijelölte az oktatás, a kutatás, a gazdálkodás, az irányítás és szervezeti hatékonyság, a nemzetközi és regionális együttműködés területeire vonatkozó (15 db) teljesítménycéljait. • A teljesítménycélok teljesülésének állapotát az DF negyedévente összesíti „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 26. A Dunaújvárosi Főiskola tevékenység összegzése (2007-2008) • A Dunaújvárosi Főiskola minőségirányítási tevékenységének áttekintése kapcsán megállapítható, hogy a Minőségirányítási Iroda valamennyi alap és egyéb szakmai feladatát túlteljesítette (lásd: konkrét feladatok összegzése) annak ellenére, hogy az egység rendelkezésére álló anyagi források radikálisan csökkentek. • Az Iroda által bonyolított / koordinált felmérések köre kibővült és várhatóan (az Intézményi Akkreditáció elvárásai miatt) tovább bővül (pl: társadalmi elégedettség felmérés). • A DF minőségirányítási rendszerét két független szakértői bizottság is elismerően véleményezte „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 27. A Dunaújvárosi Főiskola tevékenység összegzése (2007-2008) • A folyamat-teljesítések mutatóinak és a szolgáltatás megfelelőségét jellemző adatok áttekintését az oktatói munka hallgatói véleményezése, az elsőéves hallgatók általános felmérése, a leendő hallgatók általános felmérése és a munkatársak megelégedettségének vizsgálata alapján végeztük. • Az egyes felmérések részletes kiértékelése alapján az alábbi megállapítások tehetők. • A hallgatók összefoglalóan az oktatói munka hallgatói véleményezése alapján 5-ös skálán 4 körüli értékekkel véleményezték a DF oktatóinak szakmai munkáját (2003-tól az érték nem volt kevesebb 3,8-nál). „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 28. A jövő… A folyamatos fejlesztés elvét szem előtt tartva azonban úgy gondolom, hogy az Intézmény törekszik javító intézkedések megvalósításával a fejlesztésre váró területeket csökkentve megfelelni a TQM filozófia elvárásainak. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 29. Intézményi Akkreidtációs folyamat bemutatása • A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2007. október 16-ai Intézményakkreditációs Útmutató szerint Dr. Bazsa György a MAB elnöke 2007. október 5. kelt nyílt levelében az alábbi ajánlásokat fogalmazza meg a felsőoktaási intézmények számára. A Felsőoktatási Törvény és a magyar felsőoktatás nagy horderejű átalakítása során a MAB feladatai közül kiemelkedik: • A kétciklusú képzés bevezetéséből adódó minőségbiztosítás és -hitelesítés szakmai hátterének és eljárásrendjének kialakítása; • Az intézményi akkreditáció újabb körének lebonyolítása. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 30. Intézményi Akkreidtációs folyamat bemutatása (1) • A két folyamat nem különíthető el egymástól, hiszen a hagyományos szakok ugyan jórészt megszűntek, vagy megszűnnek, de az új alapszakok és mesterszakok a meglévő intézményrendszer működési keretei között jöttek, illetve jönnek létre, építve a korábbi képzések tartalmára, tapasztalataira, erőforrásaira. • Az intézményi akkreditációt olyan formában kell végigvinni, hogy az értékelje az eltelt 8 év tevékenységét, de egyben teremtse meg a kétciklusú képzésre való képesség vizsgálatának lehetőségét is, és vizsgálja a kétciklusú képzés első időszakának tapasztalatait. • A második akkreditációs kör a képzés folyamatos átalakulása közben zajlik A MAB testülete a látogató bizottsági elnököket nagyfokú rugalmassággal ruházza fel, az LB elnökök mozgástere és felelőssége növekszik. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 31. Intézményi Akkreidtációs folyamat bemutatása (2) • A MAB által már elindított párhuzamos akkreditáció rendszere megteremti annak lehetőségét, hogy elváljon egymástól • az egyes képzési programok szakmai, tartalmi elbírálása és • az általános intézményi működésre, vezetés-szervezésre, intézményi minőségbiztosításra koncentráló intézményi akkreditáció. • Ez időrendben és következményeiben tehát függetlenné válik az intézményi akkreditációtól, és egyben biztosítja a magyar felsőoktatás képzési programonkénti minőségének folyamatos monitorozását, s az alap- és mesterszakok, illetve a doktori iskolák esetén a Kiválósági Hely cím elnyerésének lehetőségét minden képzési területen. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 32. Intézményi Akkreidtációs folyamat bemutatása (3) • Az intézményi akkreditáció során a minőségpolitika meglétére és érvényesülésére, a minőségbiztosítási rendszernek az intézményi oktató-kutatómunka eredményességét, a felsőoktatás szereplőinek és a széles értelemben vett munkaerőpiacnak az elégedettségét szolgáló működésére érdemes fókuszálni, előtérbe az intézményi felelősség kérdése kerül. • A második akkreditációs kör már jelentős részben „metaértékelés”, azaz a kötelezően kiépítendő minőségbiztosítási rendszer működésének megítélése alapján történő minőséghitelesítés „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 33. Intézményi Akkreidtációs folyamat bemutatása (4) • A MAB – a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően – messzemenőkig tiszteletben tartja az intézmények autonómiáját és öntevékenységét, nem írja elő egyes konkrét minőségbiztosítási megoldások (ISO, EFQM, TQM, más) működtetését. • Ajánlást tesz a felsőoktatás specifikumait figyelembe vevő akkreditációs jelentés elkészítését megalapozó, a folyamatos, évenként végrehajtott önértékelés (az önvizsgálaton, önfelmérésen, elemzésen alapuló jelentés) szempontrendszerére. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 34. Intézményi Akkreidtációs folyamat bemutatása (5) • A MAB tiszteletben tartja az intézmények sajátos minőségpolitikáját és minőségbiztosítási rendszerét. • A minőségkultúra fejlesztését a későbbiekben „jó gyakorlatok” terjesztésével, közreadásával, az intézményértékelésre jogosult ügynökségekkel, szervezetekkel kialakuló jó együttműködéssel, kölcsönös tájékoztatással kívánja szolgálni. • Az önértékelési dokumentumokkal szembeni elvárás az áttekinthetőség, átláthatóság, az intézményi működés, a képzés eredményességének a hallgatói elégedettségben, a munkahelyi, munkapiaci beválásban való visszatükröződése bemutatása. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 35. Intézményi Akkreidtációs folyamat bemutatása (6) • Az intézményakkreditáció során előtérbe kerül az intézmények és a karok működésének rendszerszintű vizsgálata, hiszen ez mutatja meg, hogy mennyire képesek alkalmazkodni a változó körülményekhez, átalakítani képzéseiket a megfelelő minőségbiztosítás mellett. • A Bologna-folyamat főbb elemeit (kredit rendszer kialakítása, életen át tartó tanulás, a képzés európai elemeinek erősítése, a hallgatók részvétele a kompetenciájukba tartozó döntésekben) is számon tartjuk a vizsgálat szempontjai közt. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 36. Intézményi Akkreidtációs folyamat bemutatása (7) Az intézményakkreditációs folyamat az eddig alkalmazott modell szerves folytatásaként a következő alapelemekre épít: • Az intézmény alapvető és a minőségére vonatkozó, rendszeresen karbantartott adatainak nyilvános bemutatása (intézményi honlapon). • Az intézménysajátosságainak és saját működési célkitűzéseinek megfelelő, önálló elemzésre építő, a MAB által megadott kereteket tekintetbe vevő önértékelése. • Ebbe beletartozik az érdekelt felek (hallgatók, oktatók, kutatók, alkalmazottak, munkaerő-piaci és társadalmi szereplők) elégedettségének megállapítása és ennek alapján a minőségfejlesztési programok meghatározása. • A sikeres önértékelés készítéséhez az intézmény jól működő minőségbiztosítási rendszere ad megfelelő hátteret. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 37. Intézményi Akkreidtációs folyamat bemutatása (8) Az intézményakkreditációs folyamat az eddig alkalmazott modell szerves folytatásaként a következő alapelemekre épít még: • Helyszíni szakértői látogatás (peer-review). • A rendelkezésre álló dokumentumok, információk és helyszíni látogatás alapján készült, az Akkreditációs döntést és minőségjavítási tanácsokat is tartalmazó, nyilvános értékelő jelentés (a MAB honlapján közzétéve). • A minőség javítására szolgáló intézkedések követése, a közbülső, illetve felülvizsgálati eljárások lefolytatása. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 38. Intézményi Akkreidtációs folyamat bemutatása (9) • Az alkalmazott módszereket illetően a MAB tevékenységének irányultsága a jövőben is kettős lesz: akkreditáció és minőségértékelés. • A MAB tehát küszöbszinteket állapít meg, s ehhez viszonyítja az intézményeket és karokat, valamint a programokat • (állásfoglalás: „igen” (akkreditált), „nem” (nem akkreditált)). • A küszöbszint felett pedig szövegesen értékel és a minőség javítására vonatkozó tanácsokat fogalmaz meg. • A hitelesítő és értékelő funkció mellett tehát a minőségjavítást célzó, segítő funkciót is gyakorolja. • A jövőben azonban a hangsúly a számonkérés felől a minőségfejlesztés (értékelés) felé tolódik „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 39. Intézményi Akkreidtációs folyamat bemutatása (10) • Az intézményi működés értékelése az intézményi menedzsment valamint a minőségfejlesztési rendszer vizsgálata alapján. • Az intézmények a MAB által meghatározott irányelvek mentén, de alapjában önálló, és a saját céljaikhoz viszonyító elemzést kell készítsenek úgy, hogy a külső értékelőket ellássák mindazokkal az információkkal, amelyek a külső értékelés elvégzéséhez szükségesek. • Az önértékelés készítéséhez az Akkreditációs útmutató II. Fejezete ad segítséget. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 40. Intézményi Akkreidtációs folyamat bemutatása (11) • A MAB az intézménytől független, minőségértékelésben jártas, felkészült szakértőkből álló látogató bizottságot (LB) kér fel a minőségértékelésre. • A LB felelős a látogatás lebonyolításáért és az értékelési jelentés megfogalmazásáért. • Feladata, hogy ellenőrizze az önértékelések tartalmát; párbeszédet folytasson az intézmény munkatársainak, hallgatóinak képviselőivel; véleményt mondjon az értékelés alá vont területről; javaslatot tegyen annak akkreditációját illetően és jobbító szándékú ajánlásokat fogalmazzon meg. • Az LB kiegészül hallgatói képviselőkkel is. Az LB valamikori, illetve jelenleg is aktív intézményi vezetőkből, valamint minőségügyi szakemberekből áll (létszám 3-5 fő). „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 41. A Látogató Bizottsági jelentés részei, felépítése, tartalma • 1. Akkreditációs minősítési javaslat Az intézmény akkreditációs minősítése; Az akkreditációs minősítés indoklása (az akkreditációs minimumnak való megfelelés / nem megfelelés). • 2.Minőségértékelés. Az intézmény egészének, valamint a karok egyenkénti minőség­értékelése az értékelési szempontok, valamint a minőség- és teljesítménymutatók alapján. • 3. Minőségfejlesztési javasatok, ajánlások az intézmény számára. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 42. Intézményi Akkreidtációs folyamat mint önértékelés • Az akkreditációhoz tömören összefoglalt önértékelésen alapuló akkreditációs beadványt készít az intézmény. • Az önértékelés célja az oktatás színvonalának, az intézmény működésének megítélése, értékeinek megmutatása, problémainak feltárása, az intézményfejlesztés következő lépéseinek megtervezéséhez szükséges rendszerezett információk összegyűjtése. • A felsőoktatási intézmény eredményességének megítélésekor alapvető a képzésben részesülő hallgatók nézőpontjának érvényesítése: miképp biztosítható, hogy a felsőoktatásban töltött idejüket optimálisan fordíthassák az értelmiségi létre, értelmiségi pályára készülésre, továbbá visszajelzések a munka, a gazdaság világából igazolják a képzés, a felkészülés eredményességét, a diplomák munkaerőpiaci relevanciáját. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 43. Intézményi Akkreidtációs folyamat mint önértékelés • Az akkreditációs jelentést az európai szinten megfogalmazott szempontok alapján kérjük összeállítani. • Természetesen az intézmény sajátosságai (összetettsége, léptéke, képzési profiljai, hallgatói rekrutációja, tradíciói, helyi-regionális-nemzetközi beágyazottsága) mind-mind nemcsak lehetővé teszik, de igénylik is az intézmény általános mutatói mellett e specifikumok megjelenítését. • Az értékelés eljárásait, felhasználását illetően ez az útmutató is az intézményi autonómiát, mint a felelősséggyakorlás legfontosabb feltételét hangsúlyozza. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 44. A bergeni dokumentum alapelvei • A felsőoktatási intézményeknek kell elsődlegesen felelősséget vállalnia a nyújtott szolgáltatás színvonaláért és minőségbiztosításáért; • Garanciát kell vállalni a társadalom érdekeinek figyelembevételére a felsőoktatással szemben támasztott követelmények és minőség megfogalmazásánál; • Meg kell valósítani a képzési programok minőségének fejlesztését a felsőoktatás hallgatói és más érdekelt felei számára, az egész EFT –ben; • Olyan hatékony és eredményes szervezeti struktúrákat kell működtetni, amelyekkel a képzési programok biztosíthatók és fenntarthatók; „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 45. A bergeni dokumentum alapelvei • Fontos a minőségbiztosítási folyamatok átláthatósága és külső értékelésének biztosítása; Elő kell segíteni a minőségkultúra kialakulását és fejlődését a felsőoktatási intézmé­nyek­ben; • Ki kell fejleszteni a felsőoktatási intézményekben azokat a folyamatokat, amelyek segítségével megvalósítható az elszámoltathatóság, beleértve a köz-, és magánpénzek felhasználását; • A minőségbiztosítás alkalmazásának két, egymástól elválaszthatatlan célja: az elszámoltathatóság és a fejlesztés megvalósítása. • Az intézményeknek be kell tudni mutatniuk a minőségüket itthon és külföldön egyaránt; • A minőségbiztosítási folyamatok ne akadályozzák a sokféleséget és az innovációt. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 46. A bergeni dokumentum vizsgálati, értékelési szempontjai A bergeni dokumentum az alábbi területeken fogalmaz meg vizsgálati, értékelési szempontokat a felsőoktatási intézmények számára: 1. Minőségpolitika, -stratégia és eljárások a minőség biztosítására, 2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése 3. A hallgatói teljesítmények értékelése 4. Az oktatói minőség biztosítása 5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások 6. Belső információs rendszer 7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 47. A MFAB összegző szempontjai • Az intézményi önértékelés tartalmazza a saját célokhoz viszonyított elemzéseket, értékeléseket, fejlesztési terveket, nyomon követést, ennek értékelését lehetővé tévő adatokat, adatfeldolgozásokat, összehasonlító elemzéseket, valamint az eredményesség és hatékonyság mérésére szolgáló további módszereket, amelyek alapján a látogató bizottság is el tudja végezni a maga értékelését. • Kiemelt figyelmet célszerű fordítani az intézménynek a minőségpolitikája bemutatására (különös tekintettel az intézménynek a hallgatók pályára, értelmiségi létre készítést és az intézményben töltött idejének komfortját összhangban érvényesítő (hallgatóközpontú) szemléletének, sajátosságainak, gazdasági beágyazódásának, térségbeli szerepének, európai kapcsolatainak bemutatására, megvalósítására és fejlesztésére) „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 48. A MFAB intézményakkreditációs minőségértékelésének szempontjai Intézményi, kari szintű vezetés és szervezet • Az intézmény küldetése, jövőképe és stratégiája, az intézményfejlesztési koncepciók és tervek megalapozottsága, átláthatósága. • Az intézmény szervezete, működtetése, nyilvánossága. • Humánerőforrás (oktató/kutató/alkalmazott) tervezés, fejlesztés. • Az intézmény infrastrukturális feltételei, képzési kapacitása. • A működés pénzügyi, gazdálkodási feltételei. • Kompetencia és felelősségi körök megosztása. • Regionális funkció, hazai és nemzetközi kapcsolatok. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 49. A MFAB intézményakkreditációs minőségértékelésének szempontjai Oktatás-, kutatásvezetés és –fejlesztés • Oktatásszervezési koncepciók és tervek, azok megalapozottsága, időtállósága. A képzési program folyamatmenedzselése. • Kutatási–fejlesztési–innovációs stratégia és gyakorlat. Oktatás és kutatás koordinációja. • Az oktatás, az oktatásfejlesztés, valamint a kutatás–fejlesztési (K+F+I) munkák összhangja. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0

 50. A MFAB intézményakkreditációs minőségértékelésének szempontjai Minőségbiztosítás és -fejlesztés • Minőségpolitika, -stratégia és eljárások a minőség biztosítására, • Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelés • A hallgatói teljesítmények értékelése • Az oktatói minőség biztosítása • Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások • Belső információs rendszer • Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0