Download
bank zletek bankm veletek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK

BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK

259 Views Download Presentation
Download Presentation

BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK Dr. Horváth Lajos Nemzetközi Bankárképző Központ

 2. A BANKMÉRLEG ESZKÖZÖK • Pénzeszközök • Forgatási célú papírok • Bankközi kihelyezések • Ügyfélhitelek • Tartós befektetések, • Tárgyi eszközök és más saját eszközök • Egyéb eszközök FORRÁSOK • Pénzpiaci források (jegybanki és bankközi források) • Ügyfélbetétek • Egyéb külső források • Céltartalékok • Egyéb forrástételek • Tőketételek MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEKa) Függő tételek: hitelkeretek, bankgaranciák, akkreditívek b) Ügyfelek részére végzett kockázatcsökkentő származékos ügyletek

 3. A BANK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA + Kamatbevétel - Kamatkiadás = Kamatjövedelem + Nem kamat jellegű jövedelem: • jutalékok (számlavezetés, hitelezés, vagyonkezelés, keresztértékesítés, fizetett jutalékok (kártya, GIRO) • befektetési szolgáltatás jövedelme (saját számlás trading, bizományosi ügyletek, jegyzésgarantálás, tanácsadás) • kereskedés (értékpapír, deviza) - Értékvesztés (nettó, visszaírással csökkentve) - Működési költségek (személyi, amortizáció, bérleti díj, egyéb) +/- egyéb jövedelmek (rendkívüli) - adók = Adózott eredmény • Osztalék = Mérleg szerinti eredmény

 4. AKTÍV BANKMŰVELETEK

 5. PÉNZESZKÖZÖK • Pénzeszközök • készpénz (költségek, zérus hozam, tökéletesen likvid) • jegybanki egyszámla • nostro számlák egyenlege • E tételek súlya a mérlegben 8 – 12 % • Fő ügyfél a jegybank

 6. ÉRTÉKPAPÍROK • Kereskedelmi célú értékpapírok • állampapír (repohitel - aktív repo - lehetőség) • viszontleszámítolható váltó (jegybankképes értékpapírok) • tőzsdei értékpapírok • E tételek súlya a mérlegben 8-12 % • Fő ügyfelek jegybank, bankok, vállalkozások

 7. BANKKÖZI KIHELYEZÉSEK • Elsődleges céljuk a banki likviditási pozíció biztosítása, • Kis haszonkulcs • Nagy volumenű ügyletek • Nincs biztosíték a hitelek mögött • Banklimitek: összeg, futamidő • felállító bank mérete, • kedvezményezett bank pénzügyi helyzetének megítélése, • korábbi közös üzletek volumene, munkakapcsolat, • banktörvényi előírások. • Ezek súlya a mérlegben : 15 -20% • Fő ügyfelek a bankok

 8. AZ ÜGYFÉLHITELEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI • Jellemzők: • magas munkahányad, • alacsony likviditás, • magas hozam és kockázat. • Jövedelmezőség: kamatrés, hitelvolumen. • Likviditás: illikvid, kamatfizetés és törlesztés. • Fizetőképesség: nem a kockázat vállalása veszélyes, hanem ha figyelmen kívül hagyjuk meglétét - kamatprémium. • Súlyuk a mérlegben: 50 – 60 %

 9. ÜGYFÉLHITELEK CSOPORTOSÍTÁSA • Lehetséges szempontok: hitelfelvevő (ügyfél), futamidő, kamatozás, devizanem • Vállalati és önkormányzati hitelek: • “mérték utáni munka” • az állandó banki hitelkapcsolat a jó vállalati pénzügyi menedzsment szerves része • globális finanszírozás: rövid távú, forgóeszköz • beruházás és projektfinanszírozás: hosszú távú, meghitelezett ügylet a visszafizetés forrás • Súlya a mérlegben 40 - 50% • Lakossági hitelek: • standardizált hiteltípusok, kis volumen • Súlya a mérlegben 10 –20 %

 10. VÁLLALATI HITELEZÉS • Hitelcélok és banki termékek • Kockázatmérés, ügyfélminősítés csődelőrejelzés • Biztosítékok

 11. HITELCÉLOK ÉS BANKI TERMÉKEK A megfelelő finanszírozási forma megválasztása hitelcél finanszírozási szükséglet életciklus ágazati sajátosságok piaci környezet Állóeszköz bővítés Tartós forgótőke növelés Szezonális forgóeszköz finanszírozás Hosszú lejáratú kölcsön Rövid lejáratú kölcsön

 12. KOCKÁZATMÉRÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI TÍPUSOK • Mérleg alapú finanszírozás • Cash flow alapú finanszírozás • Eszköz (biztosíték) alapú finanszírozás • Finanszírozás scoring segítségével • Kapcsolati finanszírozás

 13. A KOCKÁZATMÉRÉS ÉS ÜGYFÉLMINŐSÍTÉS Hiteldöntés Pénzügyi és üzleti kockázatok felmérése Hitelárazás Fedezeti érték meghatározása Számviteli és egyéb dokumentumok vizsgálata Ügyfélminősítés Kockázati besorolás Ügyletminősítés, értékvesztés céltartalék képzés Üzleti és pénzügyi terv elemzése Csődvalószínűség meghatározása Forgótőke, cash flow és hiteligény elemzés Hitellimit számítás

 14. AZ ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE Likviditás Kereslet- változás Árbevétel Tőke - szerkezet Üzleti kockázatok Eredmény Kamat – fizetés Árváltozás Költségek Tőke - törlesztés

 15. HAGYOMÁNYOS MAGYAR BANKI RATING PÉNZÜGYI RÉSZ I.

 16. HAGYOMÁNYOS MAGYAR BANKI RATING PÉNZÜGYI RÉSZ II.

 17. HAGYOMÁNYOS MAGYAR BANKI RATING SZUBJEKTÍV RÉSZ

 18. HAGYOMÁNYOS MAGYAR BANKI RATING KOCKÁZATI BESOROLÁS

 19. A S & P ÉS A MOODY’S KOCKÁZATI KATEGÓRIÁI ÉS CSŐDVALÓSZÍNŰSÉGEI

 20. A CSŐDVALÓSZÍNŰSÉG EGY ÉVEN BELÜL A MOODY’S RENDSZERÉBEN (1983-1999)

 21. A STANDARD & POOR'S MIGRÁCIÓS MÁTRIXAI EGY ÉVES IDŐHORIZONT (2000)

 22. A STANDARD & POOR'S MIGRÁCIÓS MÁTRIXAI ÖT ÉVES IDŐHORIZONT (2000)

 23. AZ S&P MÁTRIXOK CSŐDOSZLOPA EGY ÉS ÖT ÉVES IDŐHORIZONTON

 24. ALTMAN KÖTVÉNY RATING CÉLJÁRA KIFEJLESZTETT „ Z” MUTATÓJA Termelő profilú vállalkozások esetében:

 25. ALTMAN KÖTVÉNY RATING CÉLJÁRA KIFEJLESZTETT „ Z” MUTATÓJA Csődvalószínűségek a Z” mutató értékének függvényében

 26. GYAKORLATI CSŐDELŐREJELZÉS A Z MUTATÓ SEGÍTSÉGÉVEL

 27. A VÁLLALATI HITELEZÉSNÉL ALKALMAZOTT JOGI BIZTOSÍTÉKOK • Bankgarancia • Közvetlen állami garancia • Garancia szervezetek készfizető kezességvállalása • Ingatlan jelzálogjog • Ingó zálogjog • Követelés, árbevétel engedményezés • Komfort levél, kovenánsok

 28. LAKOSSÁGI HITELEZÉS • Általános jellemzők • Hitelcélok, hiteltermékek • Ügyfélminősítés • Biztosítékok

 29. A LAKOSSÁGI HITELEZÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI • „Előre gyártott”, tömegszerű termékek • Leegyszerűsített (pontozásos) hitelbírálat • Standardizált termékek • Nagyobb kamatrés

 30. HITELCÉLOK, HITELTERMÉKEK • Áruvásárlási kölcsönök • Gépjármű hitelek • Személyi hitelek • Lakáshitelek

 31. LAKÁSHITELEZÉS I. • Jelzálog típusú hitelezés • Lakáshitelezés - Államilag támogatott lakáshitelek • Építkezés • Új és használt lakás vásárlása • Bővítés • Korszerűsítés - Lakáscélú állami támogatások (LÉK, ÁFA, SZJA) - Támogatás nélküli lakáshitelek

 32. LAKÁSHITELEZÉS II. • Nagy összegű, hitelcél megjelölése nélküli személyi hitelek • A fedezet a per- teher és igénymentes ingatlanra bejegyzett jelzálogjog esetleg vételi jog. Személyi biztosíték megkövetelése általában nem feltétel • Fedezeti kör: lakó-, üdülőingatlan, garázs, építési-, üdülő telek, üzleti célú ingatlan, termőföld, stb. • Hitel/jelzálogfedezet arány általában 50% • Futamidő: maximum 10-15 év • Törlesztés: általában havi egyenlő részletekben

 33. LAKÁSHITELEZÉS III. • Államilag támogatott lakáshitelek • Az államilag támogatott lakáshitel nyújtás jogszabályi feltételei: • A lakáscélú állami támogatásokról szóló, módosított12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

 34. ÜGYFÉLMINŐSÍTÉS I.

 35. ÜGYFÉLMINŐSÍTÉS II.

 36. BIZTOSÍTÉKOK • Áru, gépjármű • Kezes(ek) • Ingatlan

 37. HITELTERMÉKEK JÖVEDELMEZŐSÉGE + kamatbevétel + jutalékbevétel (kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, hitelbírálati díj) - forrásköltség elszámoló áron - hitelveszteség - tranzakciós költségek (hitelbeszerzés, hitelbírálat, hitel-monitoring) = nettó jövedelem

 38. A HITELEK KAMATA • Fix kamatozású hitel • Változó (lebegő) kamatozású hitel Lehetséges kamatbázisok: • Saját kamatláb • Piaci bázisú kamatláb ( BUBOR, MNB alapkamat, LIBOR, EURIBOR)

 39. A HITELEK EGYÉB KÖLTSÉGEI • Folyósítási jutalék, kezelési költség • Rendelkezésre tartási jutalék • Hitelbírálati díj • Szerződésmódosítás, előtörlesztés díja • Garancia, akkreditív díj • Ellenőrzések díja • Késedelmi kamat • Értékbecslés díja

 40. EGYÉB TERMÉKEK • Értékpapírok kibocsátása és forgalmazása: kötvény, letéti jegy, befektetési jegy, állampapírok, vállalati papírok • Letétkezelés és -őrzés • Devizaügyletek • Treasury-szolgáltatások: kamatcsere, forward ügylet • Corporate finance: M&A, tőkeemelés, strukturált finanszírozás • Vagyonkezelés

 41. TARTÓS ESZKÖZÖK I. • Banki érdekeltségek: • leánybank (pénzintézeti holding), • vállalkozások: kereskedelmi vállalatok, (kölcsönös előnyök); lízingcégek (elkülönítés), vagyonértékelés (privatizáció); egyéb (szektorpreferencia); • hitel-tulajdonrész-csere (válságmenedzselés). • Súlyuk a mérlegben: 2-3 %

 42. TARTÓS ESZKÖZÖK II. • Értékpapír-befektetések: (súlyuk a mérlegben : 0,1 - 1%) • hosszabb lejárat, alacsony likviditás, • zárt kibocsátás - jegyzésgarantálás, • kötvényhitelezés. • Tárgyi eszközök: (súlyuk a mérlegben : 2- 3 %) • gépek, berendezések, felszerelések, járművek, • ingatlanok: banküzemi célú (üzletpolitika eredménye); egyéb ingatlanok

 43. PASSZÍV BANKMŰVELETEK

 44. JEGYBANKI FORRÁSOK • A bankok a jegybankhoz fordulhatnak pótlólagos forrásokért. • A jegybanki hitelek fő funkciója a monetáris finomszabályozás. • Az aktív repo keretében a jegybank a nála elhelyezett jegybankképes értékpapírok (állampapír) fedezete mellett forinthitelt nyújt. • A swap- és a deviacsere-ügyletek esetében a jegybank deviza ellenében ad “forinthitelt”

 45. BANKKÖZI PIAC, BANKKÖZI FORRÁSOK • A bankok a bankközi piacon alapvetően likviditás-menedzselési céllal lépnek fel • Treasury, dealing room • Nem felmondható, rövid lejáratú ügyletek • Értéknap, lejárati nap • Egynapos: overnight, tomnext, spotnext

 46. ÜGYFÉLFORRÁSOK • Ügyfélbetétek: • számlabetét • lekötött/határidős betét • felmondásos betét • Takarékbetét • Betéti okirat (letéti igazolás ) ( Értékjegy, hozamjegy, pénztári jegy)

 47. ÜGYFÉLBETÉTEK KAMATOZÁSA • Kamatozás: • fix: a teljes futamidőre rögzített (előre meghatározott) • változó/lebegő: kamat referencia-kamatlábalapján, rendszeres időközönként (kamatperiódus) • változtatható: bank bármikor jogosult kamatot változtatni

 48. SEMLEGES BANKMŰVELETEK

 49. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK • Bankszámlaszerződés: vállalati és lakossági folyószámla • Szolgáltatások: hitelkeret, lekötések, készpénzkímélő lehetőségek, cash-pooling, fedezetigazolás • Készpénzes és készpénz nélküli fizetések (átutalás, inkasszó, akkreditív)

 50. BANKSZÁMLASZERZŐDÉS • Számlanyitásra kötelezettek köre • belföldi jogi személyek, • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, • az egyéni vállalkozók, • az általános forgalmi adóról rendelkező törvény szerint adóbevallásra kötelezett természetes személyek. • Pénzforgalmi jelzőszám • az ügyfelet azonosítják, • a pénzintézetet (a fiókot) azonosítják, • a technikai ellenőrzést szolgálják.