bevezet s a gyermekrajz fejl d s nek vizsg lat ba n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bevezetés a gyermekrajz fejl?désének vizsgálatába PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bevezetés a gyermekrajz fejl?désének vizsgálatába

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Bevezetés a gyermekrajz fejl?désének vizsgálatába - PowerPoint PPT Presentation


 • 383 Views
 • Uploaded on

Bevezetés a gyermekrajz fejlődésének vizsgálatába. Kárpáti Andrea karpatian@axelero.hu MIE Tanárképző Tanszék - ELTE TTK, Multimédiapedagógiai Központ. Ernst Herbert GOMBRICH: Művészet és illúzió. Corvina, 1983. Fiú rajzával: G.F. CAROTTO /1480-1546/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bevezetés a gyermekrajz fejl?désének vizsgálatába' - johana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bevezet s a gyermekrajz fejl d s nek vizsg lat ba

Bevezetés a gyermekrajz fejlődésének vizsgálatába

Kárpáti Andrea karpatian@axelero.hu

MIE Tanárképző Tanszék - ELTE TTK, Multimédiapedagógiai Központ

a gyermekrajz fejl d st rt net b l a k tszem profil elt n se
A GYERMEKRAJZ FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉBŐL:A kétszemű profil eltűnése

BRENT és HARJORIE WILSON összeállítása

1890-1923

a vizu lis k pess gek rendszere
A vizuális képességek rendszere

VIZUÁLIS MEGISMERÉS VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

Grafikai képalkotás Grafikai kommunikáció

Színes képalkotás Alkalmazott grafikai tervezés

Plasztikai formaalkotás

Géppel segített képalkotás

KÖRNYEZETKULTÚRA MŰVÉSZETTÖRTÉNET

Tárgyalkotás Leírás, értékelés, elemzés,

Tárgyelemzés megítélés

Imitatív, informatív, dekoratív és expresszív megjelenítés

a gyermeki br zol k pess g fejl d s nek n h ny modellje line ris modellek
A GYERMEKI ÁBRÁZOLÓ KÉPESSÉG FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY MODELLJELINEÁRIS MODELLEK
 • Az ábrázoló képesség párhuzamos a mentális fejlődéssel – a gyermekrajz, mint intelligencia teszt (Piaget, Lowenfeld)
 • A vizuális nyelvet a gyermek a „valóság” minél pontosabb leképezésére használja – behaviorista magyarázat, teljesítmény tesztek (Goodenough-Harris, Freeman)
 • Az érzékelés és ábrázolás nem választható ketté: a világ holisztikus érzékelésének a kezdeti gyermekrajzok globális ábrázolásmódja felel meg – strukturális ekvivalensek feltárása (Arnheim, Golomb)
a rajzfejl d s modelljei
Lineáris

Read, Lowenfeld, Arnheim, Goodenough

fejlődési korszakok

rajz és intelligencia

Spirális

Goodnow, Colomb, Freeman, Kellogg

alapjelek, kombinációk

„megszüntetve megőrzés”

U alakú

Gardner, „Project Zero” csoport

kisgyermek-zseni  iskola  mélypont művész önképzése

Poliszenzoriális

Darras, Kindler

kép+mozgás+szó+ zene+színjáték = mű

multimediális kifejezés

A rajzfejlődés modelljei
az emberalak br zol s nak fejl d se sz k csn vida m ria
Az emberalak ábrázolásának fejlődése(SZÉKÁCSNÉ VIDA MÁRIA)
 • „fej-láb” emberke(Kopffüsser, tadpole figure) - a kör az egész testet reprezentálja, a végtagok ehhez illeszkednek
 • „vonalséma”: a karok, lábak – egy-egy vonallal
 • körvonal séma: az arc és a ruha részleteit is ábrázolja, a végtagok párhuzamos vonalak
 • „kevert profil”(two-eyed profil): az orr profilból, az arc szemből, tehát mindkét szem látszik
 • teljes profil, de a végtagok és/vagy a test részben szemből
 • jelenségszerű ábrázolás: 8 éves kor alatt igen ritka, „élethű”, de nem perspektivikus
az ember br zol s fejl d se
Az emberábrázolás fejlődése

Burt (1921)

 • „fej-láb” emberke: (tadpole figure, azaz ebihal, Kopffüssler, homme tetard))
 • „vonalséma”: a karokat egy-egy vonal reprezentálja
 • körvonalséma: arc és ruha részleteit is ábrázolja
 • „kevert profil” (two-eyed profil): az orr profilból az arc szemből, mindkét szem látszik
 • teljes profil
 • jelenség szerű ábrázolás: „élethű”, d nem perspektívikus
5 6 ves gyermekek emberrajzai
5-6 éves gyermekek emberrajzai

7-8 éves gyermekek emberrajzai

slide14

9-10 éves gyermekek emberrajzai

7 éves és 4 hónapos autisztikus gyermekek emberrajzai

slide15

EMBERRAJZOK – Egyesült Álamok

EMBERRAJZOK – Közép – Kelet(B. ÉS M. WILSON gyűjtése)

az emberalak mozg sa
Az emberalak mozgása
 • mozgásjelzés nélküli figura,
 • „merev mozgású” alak, kimerevített gesztusokkal,ízületben mozgó alak, behajlított könyökkel és térddel,
 • mindenütt mozgó alak
herbert read nyolc kateg ri ja a gyermek rajzok emp rikus oszt lyoz s hoz
HERBERT READ NYOLC KATEGÓRIÁJAA GYERMEK RAJZOK EMPÍRIKUS OSZTÁLYOZÁSÁHOZ
 • ORGANIKUS – a tárgy megjelenését optikai hűséggel követ
 • BELEÉRZŐ – „lírai”, „impresszionisztikus”
 • RITMIKUS – organikus vagy lírai motívumokkal
 • STRUKTURÁLT – geometriai alapformákra redukált
 • HAPTIKUS-kinesztetikus élmények, érzelemgazdag
 • FELSOROLÓ – „mérnöki, nem művészi realizmus”
 • DEKORATÍV – színpompás síkformák díszítmény jellegű ritmikus együttese
 • IMAGINATÍV – „romantikus” és „irodalmi”
a gyermeki br zol k pess g fejl d s nek n h ny modellje hull mz modellek
A GYERMEKI ÁBRÁZOLÓ KÉPESSÉG FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY MODELLJE„HULLÁMZÓ” MODELLEK
 • Spirális fejlődés, visszacsatolásokkal – a kultúra meghatározó szerepe (B. és M. Wilson, H. és S. Kreitler)
 • Az U-formájú görbe – a zseniális kisgyermekből a formális tréning hullámvölgyén át: Zseniális művész (Gardner, Winner)
 • A gyermekrajz, alkotója érzelmi/pszichésállapotának tükre – művészetterápia, diagnosztika rajzzal (Koppitz, Langer)
rajzfejl d s elm letek 1
RAJZFEJLŐDÉS - ELMÉLETEK 1.

RUDOLF ARNHEIM: „ÖNTÖRVÉNYŰSÉGI” ELMÉLET

(A vizuális élmény - Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat, 1979)

„A gyermekrajz figurája ugyanannyira „séma”, mint Rubens valamelyik alakja. Csak nem annyira differenciált.” (188. old.)

* a gyermek vizuális fogalmakat jelenít meg

* friss élmény nem szükséges és nem is használható

* a törzsi művész is a modell vizuális struktúráit jeleníti meg

 az ábrázolás minőségét „a rajzoló mércéi és képének feladata” határozza meg

 • kísérletezés  a kielégítő képmás megtalálása, „egyenérték”

* hatásészlelés és formaészlelés

* „mozgásöröm”

* térköz = szünet: a mozgás megszakítása

(J. Goodnow: hangsor ábrázolása)

rajzfejl d s elm letek 2
RAJZFEJLŐDÉS - ELMÉLETEK - 2

* elemek rajzolásának sorrendje

összetartozó dolgok időben egymás után, térben nem

* „...az emberalak ábrázolása genetikusan fejlődik ki az ”ősi körből”, amely eredeti fokon az egész alakot képviseli.” (197. old.)

 • kerekség = „dologság”, elkülönülés a háttértől

* a differenciálódás törvénye: „minden alak annyira marad differenciálatlan, amennyire a rajzolónak a céltárgyról alkotott fogalma megengedi.” (203. old.)

 összefüggés az intelligenciával: strukturális kritériumok

a gyermeki br zol k pess g k l n s tjai
A GYERMEKI ÁBRÁZOLÓ KÉPESSÉGKÜLÖNÖS ÚTJAI

1. A vizuális nyelv jelei és szintaxisa a korai gyermek-korban rögzül és felnőttkorban is változatlan marad

* „naív művészet”

* cigány gyermekek rajzi fejlődése

2. Autisztikus gyermekek különleges rajzi tehetsége

* a verbális és a vizuális közlésmód összefüggései

* az intelligencia és a rajzi teljesítmény „fordított” összefüggései

slide30
Roma gyermekek festményei és szőttesei:

példák a szubkultúrára jellemző egyéni színvilágra és motívumkincsre.

Pongrácz Éva művész-tanár KREATEAM Stúdiójából, Pécs

a gyermeki br zol k pess g k l n s tjai1
A GYERMEKI ÁBRÁZOLÓ KÉPESSÉGKÜLÖNÖS ÚTJAI

3. A távol-keleti kultúrákban mások a fejlődési korszakok időhatárai

* a másolás és a rajzi teljesítmény kapcsolata

* nincs „rajzi törés”

 • mozgás és ábrázolás integrációja

4. Művészek egészen különböző rajzi fejlődése rokon stílusokat eredményezhet

slide35

Claude Picasso

Pablo Picasso

Felix Klee

Paul Klee