struktura e esese n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura e esese . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura e esese .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Struktura e esese . - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Struktura e esese. Paraprakisht pergatitet nje skice . Hyrja . Paragrafet . : - perdorni fjalite teme ne fillim te cdo paragrafi . - mundesisht cdo paragraf nga nje ide . - shmangni paragrafet me nje fjali te vetme .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Struktura e esese .' - xander-freeman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktura e esese
Struktura e esese.
 • Paraprakishtpergatitetnjeskice.
 • Hyrja.
 • Paragrafet. :
 • -perdornifjaliteteme ne fillimtecdoparagrafi.

-mundesishtcdoparagrafnganjeide.

-shmangniparagrafet me njefjalitevetme.

-perdoretkalimtebutenganjeparagraf ne tjetrin,mefrazafjalitevogla,fjale.

vazhdim
Vazhdim…
 • Permbajtja e esese :
 • -shmangnishtesatsindajfolje ( psh : ESHTE E QARTE QE PADITESI NUK KA PLOTESUAR KERKESAT E LIGJIT.
 • Duhet : PADITESI NUK KA PLOTESUAR KERKESAT E LIGJIT.
 • Shmangnifrazatsi : ‘unemendoj’
 • Shmangnipyetjetretorike.
 • Perdornishqipenletrare.
vazhdim1
Vazhdim…
 • Ne cdorasttecitimittregohetburimi.
 • Nesedokumentieshte I gjatebehetndarja me tituj.
 • Dyparimetkryesore :
 • -theksivihet ne fillimtefjalise.
 • -kallezuesidhekryefjalamundesishttejenesa me afer,jo ne fjalitendara.
si te shkruajme nje memo
Si teshkruajmenje memo.
 • Njememorandiumeshtenjedokument per informimtebrendeshem ne zyra.
 • Memo permbledhkerkimelidhur me ceshtjeligjoretecaktuara,osedhepermbledhjefaktesh.
 • Memo kerkohetngadikushdhe I adresohetdikujt.
 • Nje memo konsiderohet me shsinjekerkimsesasinjedokument me njepikpamjetevecante.
vazhdim2
Vazhdim…
 • Memo duhettepermbajecdopikpamjeqofte negative osepozitive.
 • Nje memo varetshumengacilesitedheprofesionet e subjektevetecilet e shkruajne ate.
 • Ashtusitekese-jaedhe memo kerkonparaprakishtberjen e njestrukture.
permbajtja e memo s
Permbajtja e memo-s

--TITULLI.

 • Zakonishtmemorandiumetfillojne me njetitull me shkronjatemedha.
 • Me pas renditettitulli I ciliqebenidentifikimin e ceshtjes.(emrat e paleve)
 • Emrin e personitqeparaqet memo-n.
 • Data ne tecilenparaqitetmemorandiumi.
vazhdim3
Vazhdim…
 • --PERMBAJTJA DHE QELLIMI.
 • Disamemorandiumefillojnedirekt me diskutimin e ceshtjes per tecilenbehetkerkesa.Kjondihmon ne orientim.
 • --PERMBAJTJA E CESHTJEVE.
 • Ne ketepjesejanepyetjetqeshtrohen.
 • Atylistohentegjithakerkesat e subjektit.
vazhdim4
Vazhdim…
 • --PERGJIGJA E SHKURTER.
 • Pergjigje per pyetjet e shtruara ne pjesen e mesiperme,(bazaligjorekumbeshtetetedhepretendon se ka tedrejtesubjektikerkues).
 • --PARAQITJA E FAKTEVE.
 • Paraqitja e ceshtjes sic ka nodhur,egjithengjarja e treguar me fakte.
vazhdim5
Vazhdim…
 • --LEGJISLACIONI QE ZBATOHET.
 • Mundteketememorandiumetecilat ne fund tepunimitmundtepermendi ne njedispozitetevecantelegjislacionin,oseligjinkonkretqerregullonceshtjenperkatese.
 • --DISKUTIMI (esenca e memo-s,shqyrtohetdheanalizohetpermbajtja e memo-s,shpesh here dhepyetje-pergjigje)
vazhdim6
Vazhdim…
 • --KONKLUZIONI.
 • Disa memo mundtepermbajne ne fund dhenjekonkluzionpermbledhes ne lidhje me gjithckaqepermban memo.
 • Osendryshenjeparaqitje e shkurtuar e ceshtjes.
 • Detyreklase : formuloninjeceshtje,tema e lire.