slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GEOLOŠKA STRUKTURA PowerPoint Presentation
Download Presentation
GEOLOŠKA STRUKTURA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

GEOLOŠKA STRUKTURA - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Predavanje br. 2. GEOLOŠKA STRUKTURA. Geološka struktura je telo u prostoru, odnosno način pojavljivanja (aranžman) jedne ili više geoloških jedinica u omotaču Zemljine kore, koje se može javiti i proučavati u svim veličinskim područjima (od mikroskopskog do megaskopskog).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GEOLOŠKA STRUKTURA' - gavivi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Predavanje br. 2

GEOLOŠKA STRUKTURA

Geološka struktura je telo u prostoru, odnosno način pojavljivanja (aranžman) jedne ili više geoloških jedinica u omotaču Zemljine kore, koje se može javiti i proučavati u svim veličinskim područjima (od mikroskopskog do megaskopskog).

Geološke strukture mogu biti proste ili složene kada se sastoje od jednog ili više planarnih i linearnih formnih elemenata. U strukturnoj geologiji se proučavaju svi tipizabilnih oblika u prirodi.

slide2

Predavanje br. 2

GEOLOŠKA STRUKTURA

Planarni strukturni oblici/elementi su oni koji se u prirodi javljaju u vidu površi različitog izgleda (morfologije) i geneze, a koji se mogu aproksimirati geometrijskim ravnima. U praksi se češće koristi sinonim planare.

Linearni strukturni oblici/elementi se u prirodi javljaju kao linije različitog izgleda i geneze i koje se mogu aproksimirati linijama u geometriji. Sinonim za linearne strukturne oblike je lineare.

Planare i/ili lineare predstavljaju osnovne formne elemente svake složene ili proste geološke strukture.

slide3

Predavanje br. 2

Klasifikacija geoloških struktura

Jedna od najvažnijih osobina svake geološke strukture je njena penetrativnost. Za jednu planaru ili linearu kažemo da je penetrativna ako je ona toliko brojna da se može zamisliti u svakoj tački u datom veličinskom području.

slide4

Predavanje br. 2

Klasifikacija geoloških struktura

 • U našoj praksi je prisutna podela geoloških struktura po M. Dimitrijeviću po načinu izraženosti ili dijagnostičkim karakteristikama, pa će zbog toga i ovde ona biti nešto detaljnije prikazana.
 • Na osnovu veličine padnog ugla planare i lineare mogu biti:
   • horizontalne – padni ugao od 0o,
   • subhorizontalne – padni ugao od 0-10o,
   • blagog pada – padni ugao od 10o-30o,
   • srednjeg pada – padni ugao od 30o-60o,
   • strmog pada – padni ugao od 60o-80o,
   • subvertikalne – padni ugao od 80o-90o,
   • vertikalne – padni ugao od 90o.
slide5

Predavanje br. 2

Klasifikacija geoloških struktura

 • Po stepenu izraženosti, kao deskriptivnom klasifikatoru, mogu se podeliti na:
  • najizraženije strukture u nekom području, kada planare dobijaju oznaku S1, a lineare L1,
  • izraženije strukture, pa će planare biti označene sa S2, a lineare sa L2, i
  • slabo izražene strukture S3 , odnosno L3.
slide6

Predavanje br. 2

Klasifikacija geoloških struktura

 • Ako je kriterijum vreme nastanka struktura tada se dele na:
   • starije planare sa oznakom IS ili lineare IL,
   • mlađe planare IIS ili lineare IIL, i
   • najmlađe planare IIIS ili lineare IIIL.
slide7

Predavanje br. 2

Klasifikacija geoloških struktura

Po načinu izraženosti ili dijagnostičkim karakteristikama (PLANARE):

POVRŠI MEHANIčKOG DISKONTINUITETA - predstavljaju rupture, površine prekinutog kontinuiteta stenske mase. Mogu biti:

Primarne- nastaju kada i sama stena. U sedimentnim stenama je to slojevitost ili stratifikacija (oznaka ss) dok su magmatskim stenama to primarne pukotine ili pukotine lučenja (prototektonske puk.), oznaka Sp'.

Sekundarne- nastaju procesima koji su usledili posle očvršćavanja ili konsolidacije stene. Ovde spadaju egzokinetičke pukotine (simbol Sp ili Sp''), klivaž koji predstavlja sistem cm-dm penetrativnih površi meh. disk. stens. mase nastao u stenama planparalelnog sklopa tokom nabiranja (oznaka Sk) i škriljavost ....(Ss).

POVRŠI LITOLOŠKOG DISKONTINUITETA - su definisane razlikama u litološkom sastavu sa jedne i sruge strane tih površi. Ovako definisan planarni element se naziva litaž.

POVRŠI DEFINISANE ORIJENTACIJOM OSNOVNIH FORMNIH ELEMENATA-"Slojevitost bez slojeva" (Vassoevič 1954), planparalelno uređenje pljosnatih valutaka kod konglomerata (ssf), folijacija u magmatskim i metamorfnim stenamaSf.

slide8

Predavanje br. 2

Klasifikacija geoloških struktura

Po načinu izraženosti ili dijagnostičkim karakteristikama (LINEARE):

LINEARE DEF. NAJDUŽIM OSAMA ELEMENATA SKLOPA:mineralna lineacija, agregatna lineacija ili teksturna lineacija i plise prestavlja linearno uređenje šarnirskih linija mm-cm nabora.

KLIZNA LINEACIJA: može biti na slojevitosti, klivažu, rasedima i drugim planarnim elementima sklopa po kojima je izvršeno neko kretanje. a i b-lineacija. PRESEČNE PRAVE REALNIH PLANARA : presek klivaza i folijacije....

Konstruktivne planare mogu biti definisane osama eksterne rotacije i lineare definisane položajem u tektonskom osnom krstu.

slide9

Predavanje br. 2

Elementi pada

Elementi pada geoloških planara ili lineara su njen azimut koji se obeležava grčkim slovom n i padni ugao slovom a.

AZIMUTje horizontalni ugao između meridijana mesta (pravca severa) i horizontalne (ortogonalne) projekcije padne prave planare ili horizontalne projekcije lineare, meren u smeru kretanja kazaljke na satu.

 • azimut (

PADNI UGAOje vertikalni ugao meren između horizontalne ravni i padne prave planare ili date lineare.

slide10

Predavanje br. 2

Elementi pada

Elementi pada geoloških planara ili lineara su njen azimut koji se obeležava grčkim slovom n i padni ugao slovom a.

 • azimut (
slide11

Predavanje br. 2

Elementi pada

Horizontalne/vertikalne lineare i planare...

 • azimut (
slide12

Predavanje br. 2

Elementi pada

Položaj lineara koja leži u ravni, može biti određen sa jednim od sledeća tri ugla:

azimutom lineare (n) ili,

padnim uglom lineare () sa naznakom smera tonjenja lineare ili,

uglom zakosa lineare (z).

 • azimut (
slide13

Predavanje br. 2

Direktno merenje elementa pada

Geološki kompas:

Brunton...

Clar...

 • azimut (