module 5 hoofdstuk 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Module 5 – Hoofdstuk 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Module 5 – Hoofdstuk 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Module 5 – Hoofdstuk 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Module 5 – Hoofdstuk 2. Technische aspecten van d atacommunicatie. Inhoud presentatie. Wat is een netwerk Apparatuur IP- adressen Transport van data in een netwerk Beroepsfuncties. Netwerk - definitie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Module 5 – Hoofdstuk 2' - wynona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
module 5 hoofdstuk 2

Module 5 – Hoofdstuk 2

Technische aspecten van datacommunicatie

inhoud presentatie
Inhoudpresentatie
 • Wat is eennetwerk
 • Apparatuur
 • IP-adressen
 • Transport van data in eennetwerk
 • Beroepsfuncties
netwerk definitie
Netwerk - definitie
 • Eennetwerkbestaatuit twee of meer computers die onderling met elkaarverbondenzijn
 • Hierdoor is het mogelijkom resources tedelen
  • Documenten
  • Programma’s
  • Printers
  • Enz.
twee soorten netwerken
Twee soortennetwerken
 • LAN
  • Local Area Network
 • WLAN
  • Wireless Local Area Network
geschiedenis van netwerk
Geschiedenis van netwerk
 • Vóór 1980: computer met meerderetoetsenborden / beeldschermen
 • Mainframe
 • Alleprogramma’se.d. worden op mainframe uitgevoerd
  • Central processing
geschiedenis van netwerk1
Geschiedenis van netwerk

Vanaf 1980 veellosse pc’s

Koppeling van losse pc’s met mainframe

Distributed processing

voordelen van een netwerk
Voordelen van eennetwerk

Minder kostenbijaanschaf software

Gebruikershebbengelijktijdigtoegang tot gemeenschappelijkegegevens

Gemeenschappelijkgebruik van printers e.d.

Virussenkunnenbeter (centraal) bestredenworden

typen netwerk
Typennetwerk

Client-servernetwerk

Peer-to-peernetwerk

client servernetwerk
Client-servernetwerk
 • Clientcomputerszijnverbonden met server
  • Op server staanalle data en programma’s
client servernetwerk1
Client-servernetwerk

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen server en client

De server moet enorm snel zijn

Kan verschillende doeleinden hebben

doeleinden server
Doeleinden server

Fileserver

Printserver

Applicatieserver

Mailserver

Webserver

peer to peernetwerk
Peer-to-peernetwerk
 • Iedere computer vervult een dubbele rol want iedere computer:
  • maakt gebruik van gedeelde bronnen van andere computers
  • deelt bronnen voor andere computers
  • is tegelijkertijd server en client
  • werkt alleen goed in een kleine omgeving, bijvoorbeeld thuis
peer to peernetwerk1
Peer-to-peernetwerk
 • Nadelen
  • Niet alle computers staan altijd aan
  • Veel hulpbronnen worden beveiligd met een wachtwoord
  • Het is moeilijker te onthouden waar verschillende bestanden te vinden zijn
  • De gebruiker moet weten op welke manier je bronnen kunt delen en hoe je deze kunt beveiligen
netwerkapparatuur 1
Netwerkapparatuur (1)

Netwerkinterfacekaart

Router

Gateway

Switch

Repeater

Bridge

netwerkapparatuur 2
Netwerkapparatuur (2)
 • Tegenwoordig veel gecombineerde apparaten
 • Bijvoorbeeld
  • Repeater in een switch
netwerkinterfacekaart
Netwerkinterfacekaart

Network Interface Card (NIC)

Verbinding van apparaat met netwerk

router
Router
 • Koppelen van twee netwerken
 • Bijvoorbeeld het netwerk van
  • internetprovider
  • thuisnetwerk
 • Router ‘kent’ alleapparaten in het netwerk en regelen al het dataverkeer in het netwerk
gateway
Gateway

Speciaal type router

Poorttusseneigennetwerk en buitenwereld

Koppelen van twee verschillendearchitecturen

Functieals firewall

switch
Switch

Hub

Gebruiktomnetwerk in stukkenteverdelen

Minder dataverkeer

Maximalesnelheid

repeater
Repeater
 • Verbindingtussen twee LAN-segmenten
 • Versterkt het signaal
  • Limietbijkabelsongeveer 100 meter
bridge
Bridge
 • Zelfdefunctieals switch
 • Maaralleenvoorgelijkeapparaten
 • Bijvoorbeeld
  • computers <-> computers
 • Niet:
  • computers & printers <-> computers
ip adres
IP adres
 • Unieknummervoor elk apparaat in netwerk
 • Bestaatuit 4 getallen, gescheiden door een punt
  • Bijvoorbeeld213.10.128.48
 • Iedergetaltussen de 0 en 255
  • 8 bits
ip adres1
IP-adres
 • Thuiseen vast IP-adres
 • Mobieletelefoonseendynamischadres
  • Wordttoegewezentijdensgebruik
 • DHCP
  • Dynamic Host Configuration Protocol
ip adres2
IP-adres

Private range

Binneneennetwerk

10.0.0.0 tot 10.255.255.255

172.16.0.0 tot 172.31.255.255

192.168.0.0 tot 192.168.255.255

ip adres3
IP-adres

IP-adressenzijn ‘op’

Te veelapparaten met IP-adres

Oplossing: IPv6

ipv4 vs ipv6
IPv4 vs IPv6
 • IPv4
  • 4.294.967.296 adressen
 • IPv6
  • 3,4 × 1038
  • Ongeveer 5.000.000.000.000.000 adressen
slide30
IPv6
 • 128 bits lang
 • 8 groepen van 4 hexadecimalecijfers
  • Hexadecimaal
   • 0 t/m 9 en a t/m f

Voorbeeld:

3ffe:6a88:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344

topologie
Topologie
 • De wijzewaarop computers onderlingverbondenzijn
  • Busnetwerk
  • Ringnetwerk
  • Maasnetwerk
  • Sternetwerk
busnetwerk1
Busnetwerk

Is eenvoudig aan te leggen

Bestaat uit één lange kabel

Bij kabelbreuk valt het hele netwerk uit

Begin en einde zijnafgesloten door eenterminator

busnetwerk2
Busnetwerk

Bij een vrije lijn kunnen de computers gegevens versturen

Bij tegelijkertijd versturen botsen de gegevens (gegevenspakket moet opnieuw worden verstuurd)

ringnetwerk1
Ringnetwerk

Bestaat uit een lange kabel in de vorm van een cirkel

Data reist de cirkel rond met behulp van een token

Als een tussenliggende computer gegevens voor een anderontvangt, stuurt deze hettoken weer door

ringnetwerk2
Ringnetwerk

Gegevens mogen alleen verstuurd worden door de computer die een leeg token ontvangt

Botsingen kunnen op deze wijze niet ontstaan

Netwerk is duurder omdatde gebruikte techniekvan de netwerkkaarteningewikkelder is

sternetwerk1
Sternetwerk

Alle computers zijn verbonden met één centraal punt, de switch

De switch stuurt de gegevens door naar de andere computers

De aanleg is duurderen ingewikkelder

sternetwerk2
Sternetwerk

Bij een kabelbreuk valt alleen de computer aan het einde van de kabel uit. Als de switch uitvalt, ligt wel het hele netwerk plat

Het opsporen vanstoringen is hierdoormakkelijker

maasnetwerk1
Maasnetwerk

Er bestaat een verbinding tussen (bijna) alle knooppunten

De snelheid is een voordeel: bij een ‘volle’ verbindingkan een andereroute genomenworden

maasnetwerk2
Maasnetwerk

Een maasnetwerk is vrij onoverzichtelijk en duur

Nauwelijks kwetsbaar voor botsingen van data

Het internet is eenvoorbeeld van eenmaasnetwerk

verschillende soorten kabels
Verschillendesoortenkabels

Coaxkabel

Twisted pair kabel

Glasvezelkabel

Draadloos: geenbekabeling

coaxkabel
Coaxkabel

Snelheden van 10 tot 500 Mbps

twisted pair kabel
Twisted pair kabel
 • Twee soorten
  • UTP
  • STP
twisted pair kabel1
Twisted pair kabel

UTP teverdelen in 7 categorieën

CAT 2 4 Mbps

CAT 3 16 Mbps

CAT 4 20 Mbps

CAT 5 100 Mbps (max. 100 meter)

CAT 5e 1000 Mbps of 1Gbps (max. 100 m.)

CAT 6 10 Gbps (max. 55 meter)

CAT 6a 10 Gbps (max. 100 meter)

twisted pair kabel2
Twisted pair kabel

Connector voor twisted-pair is RJ-45

glasvezel
Glasvezel

Grootverschil ten opzichte van anderekabels

Geleiding door lichti.p.v. stroom

glasvezel1
Glasvezel
 • Voordelen
  • Zeerhogesnelheden, 10 tot 100 Gbps
  • Geen last van elektromagnetische storing
  • Kabelzelf is goedkoop
 • Nadelen
  • Connectors zijnduur
  • Kabelmagniet in scherpebochtenliggen
  • Herstellen van eenbreuknieteenvoudig
draadloos
Draadloos
 • Zonderkabels
 • Radiofrequentie
 • Access point / Router
  • Verbonden met UTP kabel
 • Netwerkadapter in PC / laptop
draadloos beveiliging
Draadloos - beveiliging

Nietonderschatten!

Meer risicodanbekabeldnetwerk

Inloggen op netwerk van de buren

overige technieken
Overigetechnieken
 • Bluetooth
  • Tussenmobieleapparaten
  • 10 tot 15 meter afstand
   • Met versterkerrond de 100 meter
  • Radiosignalen
overige technieken1
Overigetechnieken
 • Infrarood
  • Televisie en afstandbediening
  • Eenzichtverbindingnodig
   • Line of sight
  • Maximaalenkele meters
functies
Functies

Systeembeheerder

Applicatiebeheerder

Netwerkbeheerder

systeembeheerder
Systeembeheerder

Zorgtvoorbeschikbaarheidbestanden, printers, programma’s, e.d.

Deeltgebruikers in groepen in en verzorgttoeganggebruikers en beheert de rechten

Verantwoordelijkvooreengoede back-up

applicatiebeheerder
Applicatiebeheerder

Verantwoordelijkvoorinstallatie en onderhoudgebruikersapplicatie

Verzorgt upgrades

netwerkbeheerder
Netwerkbeheerder

Verzorgt de bekabeling

Instellingenaan routers, switchen, enz.

Houdt de performance van het netwerkbij