Download
venezuela n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VENEZUELA PowerPoint Presentation

VENEZUELA

238 Views Download Presentation
Download Presentation

VENEZUELA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VENEZUELA VENEZUELA

 2. VENEZUELA • Glavno mesto je Caracas, • Uradni jezik je Španščina, • Predsednik je Nicolás Maduro.

 3. LEGA • Je na severu Južne Amerike.

 4. PREBIVALSTVO • 24.787.670 MOŠKI ŽENSKI

 5. POSELITEV • Prebivalstvo je neenakomerno razporejeno, • Poselitev je gosta tudi na naftno bogatih območjih, • Več kot polovica prebivalcev mest živi v revnih barakarskih območji, • Večja mesta so Caracas, Maracaibo in Valencia.

 6. GOSPODARSTVO • Ima bogata naftna nahajališča ter nahajilišč zemeljskega plina, • Ima šibko kmetijstvo, • Samo polovica aktivnega prebivalstva ima polno zaposlitev.

 7. KMETIJSTVO • Venezuela ima okoli 22 mil. Hektarjev kmetijskih zemljišč, • Večina zemljišč je v obalnem pasu in obalnem hribovju drugot so samo velike živinorejske farme, • Izvoz kmetijskih pridelkov je skromen, • Za lastne potrebe pridelujejo: riž, koruzo, sladkorni trst, kavo, banane, kakav, sadje in gomolnice.

 8. GOZDARSTVO • Venezuela ima 31 miljonovhekt. Gozdov, • Večinoma tropski deževni gozd v Gvajanskem višavju, • Obsežne nedotaknjene gozdove so zavarovali kot velikanske gozdne rezervate.

 9. INDUSTRIJA • Po ustvarjeni dodani vrednosti sta najpomembnejši  petrokemična in bazična kemična industrija, • Od drugih industrijskih panog so najpomembnejša živilska,kovinska in strojna industrija, tekstilna industrija ter tobačna industrija.

 10. TURIZEM • Kljub velikim možnostim razvoja turizma je razmeroma slabo razvit, • Na leto obišče Venezuelo okoli 600.000 turistov, predvsem ti prihajajo iz ZDA.

 11. PROMET • Cest je 89.700 km (39% asfaltiranih) večina na severu države, • Železniš kih prog je 627 km, • Trgovsko ladjevje ima 270 ladij, od tega polovico tankerjev, • Imajo tudi 20 letališ č  z rednim potniš kim prometom.

 12. ZANIMIVOSTI • Angel Falls, • Mochima National Park, • Morrocoy National Park, • Médanos de Coro National Park, • Miraflores Palace, • Cueva del Guácharo National Park, • National Pantheon of Venezuela.

 13. VIRI: SLIKE: • Wikipedia • Google • Dijask.net Google slike

 14. HVALA ZA OGLED