GfK Supermarktkengetallen - PowerPoint PPT Presentation

gfk supermarktkengetallen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

play fullscreen
1 / 14
GfK Supermarktkengetallen
93 Views
Download Presentation
wind
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications) GfK Supermarktkengetallen

 2. Beperkte supermarktomzetgroei in 1e half jaar 2010, echter omzetgroei in juni door WK voetbal en warm weer (ca. € 70 miljoen extra WK 2010 omzet). Deze week omzetpiek verwacht. Wellicht meer tompouces verkocht als met Koninginnedag? Oranje zorgt voor massaal nationaal trots gevoel! Economisch vertrouwen zorgt voor licht herstel in juli. • De supermarktomzet is in het 1e half jaar van 2010 met 0.2% gegroeid van € 15,59 miljard in 2009 naar € 15,62 miljard in 2010. De omzet per kassabon steeg licht van € 22,04 (2009) naar € 22,12 (2010). • Mede door het WK voetbal en het warme weer lag de omzet in juni (weken 23-26) 2.8% hoger dan vorig jaar. • De afgelopen 5 weken is er ruim € 120 miljoen additionele omzet in de supermarkten gerealiseerd door het WK 2010, meer vakantie in Nederland en het mooie warme weer. Voor deze additionele omzet is naar schatting ca. € 70 miljoen afkomstig van de WK. • De verwachting is dat deze week (WK-finale) de omzet topper gaat worden voor de supermarkten. De voor de start van het WK geprognotiseerde additionele WK omzet van € 50 miljoen zal wellicht worden verdubbeld. • Door de prestaties van Oranje is 85% van de Nederlanders trots op Oranje. Dit percentage is de laatste weken fors gestegen. • De tompouce-index loopt nog licht op. Bijna 1 op de 25 huishoudens heeft de afgelopen week tompouces gekocht. • De verwachting is dat aanstaande zaterdag, met de WK-finale in zicht, een piekdag voor de oranje tompouces gaat worden. Wellicht wordt het niveau van Koninginnedag bereikt, namelijk 1 op de 7 huishoudens kocht in die week tompouces en vierde op die manier Koninginnedag met onze Majesteit.

 3. Economisch vertrouwen zorgt voor licht herstel in juli. • Omdat het economisch consumentenvertrouwen een grote rol speelt, meet GfK dit maandelijks bij een steekproef van ca. 1600 respondenten en elk kwartaal (februari, mei, augustus en november) bij een steekproef van ca. 16.000 consumenten. • Het consumentenvertrouwen is in juli nog steeds negatief (-16) maar toont een licht herstel t.o.v. de verkiezingsmaand juni (-19), waarin de toestand van de economie vaak een gespreksonderwerp was. • Het economisch vertrouwen van de vaste klanten van service supermarkten (zoals AH, Plus en Spar) is met een consumentenvertrouwen index van -12 minder negatief dan die van de vaste klanten van de discounters (zoals Aldi en Lidl). Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de vaste klanten van de service supermarkten optimistischer zijn over de toekomst (komende 12 maanden) zowel voor de economische situatie als de financiële situatie. • In de komende augustus kwartaalmeting zal de ontwikkeling van het economisch vertrouwen worden gekoppeld aan het WK oranjegevoel, oftewel zien we bij degene met of zonder positief WK oranje gevoel een andere ontwikkeling van het economische consumentenvertrouwen.

 4. Topsport en Nationale Trots: WK Voetbal 2010 GfK voert sinds 2008 de dataverzameling uit voor het onderzoek naar topsport en gevoelens van nationale trots, in opdracht van het WJH Mulier Instituut. Voorafgaande aan en tijdens het WK 2010 worden verschillende metingen verricht. De meest recente meting, uitgevoerd rondom de halve finale van afgelopen dinsdag laat voor het eerst een piek zien in gevoelens van nationale trots. Een volgende meting is gepland direct volgend op de finale op zondag 18 juli. Meer informatie: GfK Panel Services Benelux: Lianne van der Wijst tel. 06 53910856 WJH Mulier Instituut: Agnes Elling tel. 073 612 6401 Topsport en nationale trots: resultaten van metingen rondom het WK 2010.

 5. Oranje zorgt voor sterk nationaal trots gevoel! Basis: totaal Nederland Week 23 n=338 Week 25 n=389 Week 27 n=281 NL - BRA 1/4 NL - DEN H. FINALE 1/8 FINALE NL - KAM NL - JAP NL - SLO

 6. Door succes Oranje blijft tompouce-index hoog. Wellicht wordt deze week het niveau van Koninginnedag bereikt. Koninginnedag EK/ WK voetbal

 7. Het consumentenvertrouwen is in juli nog steeds negatief (-16) maar toont een licht herstel t.o.v. de verkiezingsmaand juni (-19), waarin de toestand van de economie vaak een gespreksonderwerp was.

 8. Het economisch vertrouwen van de vaste klanten van service supermarkten (zoals AH, Plus en Spar) is met een consumentenvertrouwen index van -12 minder negatief dan die van de vaste klanten van de discounters (zoals Aldi en Lidl).

 9. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2009 - 2010 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 10. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +3.4% +0.1% +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% -2.4% +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

 11. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

 12. GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009

 13. GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009

 14. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009