Download
gfk supermarktkengetallen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen

94 Views Download Presentation
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ GfK Supermarktkengetallen

 2. Nauwelijks omzet groei supermarkten; volume onder druk. Consumentenvertrouwen trekt aan in November. Bijna 1 op 3 huishoudens bespaart op voeding. Kleine kerstpiek voor supermarkten verwacht. Supermarktomzet oktober 2013 In oktober 2013 is de supermarktomzet met 0.2% gestegen van €2.48 miljard (oktober 2012) naar €2.49 miljard (oktober 2013). Het aantal supermarktbezoeken bleef stabiel en de omzet per kassabon steeg licht met 0.3%, nl. van €21.55 (oktober 2012) naar €21.61 (oktober 2013). Gecorrigeerd voor het meest recente inflatiecijfer van 2.6% voor het supermarktassortiment (CBS voeding/dranken incl alcoholdranken/tabak) is het volume in de supermarkt in oktober met ruim 2% gedaald.

 3. Consumentenvertrouwen verbetert fors: consument bezuinigt op voeding. Het consumentenvertrouwen verbetert fors in november naar -28 (oktober -40). Hoewel nog negatief lijkt er sprake van een trendbreuk. • Naast het consumentenvertrouwen meet GfK nu maandelijks middels de GfK Voedingsbarometer de perceptie van het huishoudbudget voor voeding bij de consument middels een drietal vragen. • Afgelopen jaar meer, minder of evenveel uitgegeven aan dagelijkse boodschappen? • Indien meer of minder op welke manier? • Verwacht u de komende 12 maanden meer, minder of evenveel uit te geven aan de dagelijkse boodschappen? Bijna 1 op de 3 huishoudens (32.1%) geeft aan het afgelopen jaar minder en bijna 1 op de 7 huishoudens meer aan de dagelijkse boodschappen uit te hebben gegeven. Per saldo een score van -17,5% in november (nl. minder 32.1% - meer 14.6%). De huishoudens die meer uitgeven kochten meer producten of werden geconfronteerd met prijsverhogingen. De huishoudens die minder uitgaven bespaarden vooral door meer aanbiedingen of huismerken te kopen of vaker naar een goedkopere supermarkt te gaan. Voor het komend jaar is het saldo uit de GfK Voedingsmonitor iets minder negatief nl. -12.8. Ruim 1 op de 3 huishoudens verwacht evenveel uit te geven en ruim 1 op de 5 huishoudens (22.2%) wil komend jaar besparen op voeding.

 4. Kentering in consumentenvertrouwen? In november beduidend minder negatief.

 5. GfK Voedingsbarometer November 2013 Meer of minder uitgaven gedaan? Met name ‘gestegen prijzen’ N= 1.522

 6. GfK Voedingsbarometer November 2013Meer of minder verwacht uitgaven te gaan doen? Actuele score: -17.5 Verwachte score: -12.8 N= 1.522 Score berekend op basis van antwoorden ‘meer uitgeven’ en ‘minder uitgeven’

 7. Kerstmis 2013 Voor de kerstweken 2013 (week 51/52) wordt een gemiddelde weekomzet voor de supermarkten verwacht van €740 miljoen, een lichte stijging t.o.v. vorig jaar (€732). Enerzijds bezuinigt de consument nu ook op voeding, anderzijds wordt Kerst de afgelopen jaren steeds vaker met familie/vrienden gevierd. Ruim 1 op de 7 huishoudens viert Kerst met een familiediner bij familie of kennissen. Het afgelopen jaar is het met Kerst uit eten in restaurant, voor het eerst sinds jaren, weer licht gestegen. Bijna 1 op de 9 huishoudens bezocht een restaurant met Kerst. In bijgaand artikel “Strijd tussen Sinterklaas en de Kerstman om gunst van de consument” dat binnenkort verschijnt in de GfK Jaargids 2014, wordt hier naar verwezen. Ook blijkt dat ca. 1 op de 3 huishoudens het “tijdelijke” luxe huismerk van de supermarkten het afgelopen jaar in de week voor Kerst heeft gekocht. Naast wild koopt de consument met Kerst vooral vis, ijs, gevuld brood, toastjes, voorgebakken brood, salades, peren en kaarsen.

 8. Restaurant bezoek herstelt licht en meer bij familie eten tijdens recessie.

 9. Voor 11e jaar op rij nieuwe kerstpiek verwacht. Wel een minder grote dit jaar. • De kerstaankopen laten sinds 2006 een forse groei zien. Kerstomzet van 2000-2004 was vrij stabiel met omzet van • ca. € 580 miljoen. • Kerstomzetten (x mln) 1e/2ekerstdag Gemiddelde weekomzet Kerst/ Oud & Nieuw (x mln) • wk51 2002 €575.5 woensdag/donderdag €532 • wk51 2003 €556.7 donderdag/vrijdag €539 • wk52 2004 €576.5 zaterdag/zondag €550 • wk51 2005 €656.5 zondag/maandag €557 • wk51 2006 €737.6 maandag/dinsdag €610 • wk51 2007 €744.3 dinsdag/woensdag €634 • wk52 2008 €651.8 donderdag/ vrijdag €650 • wk52 2009 €686.8 vrijdag/ zaterdag €652 • wk 51 2010 €754.1 zaterdag/zondag €681 • wk 51 2011 €834.2 zondag/maandag €708 • Wk 51 2012 €834.9 dinsdag/woensdag €732 • PROGNOSE week 51-2013 € 830 miljoenwoensdag/donderdag €740 • In de laatste 2 weken van december zullen de traditionele december assortimentsgroepen weer goed verkopen, zoals wild, kerstbrood, onderleggers, banket (o.a. oliebollen, appelbollen, appelflappen) en schaal- en schelpdieren. In vergelijking met vorig jaar zijn Diepvries bakkerijproducten enOverige alcoholische dranken (o.a. premix, port, sherry) nieuw in de top 15 (zie volgende sheet) . Jaarlijkse groei Kerst: €830 Oud & Nieuw: €650

 10. Top 15 categorieëntijdensKerstweken2013 (gebaseerd op weken51+52 2012 t.o.v. gemiddelde week in 2012) KERSTPROGNOSE 2013 * Lees: De verwachting is dat binnen totaal Nederland in de Kerstweken van 2013 aan wild circa 10.17x méér wordt uitgegeven dan in een gemiddelde week in 2013 (gemiddelde week = 100%, Kerstweken = 1117%). Index Aantal x dat meer wordt uitgegeven 1 Wild* 1117 10.17 2 Onderleggers (o.a. snackbodems) 382 2.82 3 IJsdesserts 302 2.02 4 Schaal- Schelpdieren 271 1.71 5 Gevuld brood (o.a. krenten, vruchten, gember, suiker) 265 1.65 6 Kaarsen 255 1.55 7 Peren 245 1.45 Categorieën Voorgebakken brood 8 240 1.40 9 Salades maaltijd (o.a. huzarensalade, slaatjes) 240 1.40 10 Oliën (o.a. zonnebloem, olijfolie, visolie) 228 1.28 11 Banket (o.a. oliebollen, appelbollen, appelflappen) 224 1.24 12 Overige alcoholische dranken (o.a. premix, port, sherry) 218 1.18 13 Witte wijn 218 1.18 14 Geel- en witvetten anders (o.a. frituurvet, kruidenboter) 217 1.17 Buitenlandse kaas 15 207 1.07

 11. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2012 - 2013 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScanhet belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 12. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

 13. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2012-2013

 14. GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 15. GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 16. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 17. Meer informatie? vindt u op: op gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL)) 0162-384278 Retail Insights Director Joop Holla 06-55323114 Joop.holla@gfk.com