1 / 19

GfK Supermarktkengetallen

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’. ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’. ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’. GfK Supermarktkengetallen. Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”.

Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”

 2. Consument laat supermarkteuro rollen; Gestegen prijzen geen rem op de consumptie;Smurfeffect zichtbaar bij de huishoudens met kinderen Maand februari 2008: • Ook in de maand februari 2008 is de supermarktomzet fors gestegen nl. Met 7.9% naar €2.79 miljard. • Door de stijging van de prijzen is de waarde van de gemiddelde kassabon gestegen met 6.4% van €20.25 (februari 2007) naar €21.55 (februari 2008) zie sheet 7 • De omzetstijging van de laatste 2 weken is mede veroorzaakt door “het Smurfeneffect” bij AH. Ruim 70.000 extra gezinnen met kinderen bezochten in week 9 Albert Heijn (2e week Smurfenactie) zie sheet 3

 3. Smurfenweken 2008

 4. Consument laat supermarkteuro rollen; Gestegen prijzen geen rem op de consumptie Dagen van de week analyse 2007: • In het afgelopen jaar 2007 zijn de weekend verkopen (vrijdag/zaterdag/zondag) in de supermarkten met 7.4% gestegen naar €13.27 miljard. • De supermarktomzet op zondag is qua aandeel nog klein (0.55%) maar steeg qua omzet in 2007 met ruim 46% naar €156 miljoen. • 29% van de huishoudens heeft in 2007 (2006: 25%) op zondag in een supermarkt boodschappen gekocht. De extra zondagomzet van bijna €50 miljoen in de supermarkten in 2007 is voor bijna de helft additioneel (extra inkopen op zondag bestaande klanten en omzetwinst buiten de supermarkten). Zie sheet 11-16 Klantenkringen supermarkten 2007: • De klantenkringen van Aldi (met meer winkels) en C1000 (met minder winkels) is in 2007 gedaald. De formules die winkels uit de Laurusboedel hebben overgenomen zoals AH, Jumbo, Plus, Coop en Em-té zien de klantenkring in 2007 fors stijgen. • Albert Heijn en Lidl zijn de enige formules die de klantentrouw in 2007 substantieel zien stijgen. In vergelijking met de andere formules ligt de klantentrouw aan Albert Heijn erg hoog. Ook C1000 en Detailconsult (Dirk/Bas/Digros) hebben naar verhouding veel trouwe klanten. Zie sheet 17-18

 5. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2007 - 2008 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen. Opmerking: de schuingedrukte blauwe getallen betreffen voorlopige cijfers.

 6. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie supermarktomzetten (€) + 4.0% 2007 2006 + 3.9% 2005 + 0.2% 2004 + 0.1% 2003 Historie bedrag per kassabon (€) 2007 + 2.7% 2006 + 4.3% 2005 + 0.2% 2004 2003 - 2.4%

 7. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

 8. GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

 9. GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

 10. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

 11. Zondagomzet ontwikkeling • De weekendomzet in de supermarkten (vrijdag/zaterdag/zondag steeg in 2007 met 7.4% naar €13.27 miljard. • Het zondagaandeel in de supermarkten is gestegen van 0.39% in 2006 naar 0.55% in 2007. Sinds kwartaal 4 2006 is er sprake van een forse groei van de zondagomzet. • Oftewel van de totale supermarktomzet is op zondag gerealiseerd: 2006: 0.39% van 27.188 miljard = 106.0 miljoen 2007: 0.55% van 28.270 miljard = 155.5 miljoen 49.5 miljoen • De extra omzet van 49.5 miljoen is als volgt tot stand gekomen: groei bestaande klanten op zondag: 29.4% omzetwinst buiten supermarkten: 18.1% verschuiving binnen supermarkten, andere verkoopdagen: 52.4% Oftewel additionele omzet 47.5% van 49.5 miljoen = 23.5 miljoen.

 12. Zondagomzet ontwikkeling Het besteed bedrag per bezoek wijkt nauwelijks af van het gemiddelde van de week. Steeds meer huishoudens maken gebruik van de zondagsopening. Wel is er een sterke piek rondom de feestdagen in december. In 2006 heeft 25.5% van de huishoudens en in 2007 heeft 29.3% van de huishoudens op zondag boodschappen gedaan. Profiel: De zondag scoort vooral sterk bij jongeren en alleenstaanden. Fair Shares: Albert Heijn heeft het hoogste fair share voor de zondag.

 13. Alleen groei in klantenkring op zondag in supermarkten voor foodaankopen.

 14. Grootste marktaandeelstijging voor zondag binnen supermarkten. Weekendaandeel (vrijdag t/m zondag) steeg in 2007 naar 46.9% (2006: 45.4%)

 15. Zondagomzet:Zondag sterk bij jongeren en alleenstaanden. 63 62 129 88 90 86 157 229 JAAR 2007

 16. Albert Heijn hoogste fair share voor de zondag. JAAR 2007

 17. Klantenkring Aldi onder druk mede door de overname van Laurus winkels zien AH/Jumbo/Plus/Em-té/Coop de klantenkring in 2007 fors stijgen (totaal)

 18. Formulekracht supermarkten (Top 9)Albert Heijn en Lidl zien ook de trouw van de klantenkring substantieel stijgen

More Related