Download
gfk supermarktkengetallen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen

126 Views Download Presentation
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantalkassabonnenzich?’ ‘Hoe ontwikkeltzich de omzet per kassabon?’ GfK Supermarktkengetallen

 2. Forse stijging van de supermarktomzet in maart 2013 door toename waarde kassabon. Paasomzet 2013 hoger dan verwacht. Consument rationeler bij keuze supermarkt: Lage prijzen en geschikte openingstijden stijgen qua belang. • Supermarktomzet is in maart met 10,7% gestegen van €2.44 miljard naar €2.70 miljard. Gecorrigeerd voor de vroege Pasen (vorig jaar in April) steeg de omzet in maart 2013 6.5%. • De stijging van de omzet in maart 2013 komt vooral op conto van een stijging van de waarde van de kassabon, in vergelijking met vorig jaar gecorrigeerd voor de vroege Pasen steeg de waarde van de kassabon met 4.7% namelijk van €21.36 naar €22.36 . Naast de BTW verhoging van een gedeelte van het assortiment, de accijnsverhoging bij alcohol, wordt dit mede veroorzaakt door de hoge groente & fruit prijzen. • De paasomzet in 2013 lag 5.6% hoger dan in 2012 en kwam met een omzet van €779 miljoen 2.5% hoger uit dan verwacht (prognose €760 miljoen). • In vergelijking met vorig jaar Pasen was de waarde van de kassabon ruim €1.80 hoger.

 3. Forse stijging van de supermarktomzet in maart 2013 door toename waarde kassabon. Paasomzet 2013 hoger dan verwacht. Consument rationeler bij keuze supermarkt: Lage prijzen en geschikte openingstijden stijgen qua belang. • 1e kwartaal 2013 realiseerden supermarkten een omzetstijging van 5.6% namelijk van €7,90 miljard naar €8,34 miljard. Gecorrigeerd voor de verschoven Paasweek in 2013 bedraagt de omzetgroei 4.2% • In 2013 geeft de consument een hogere prioriteit aan lage prijzen (van plaats 3 naar 2) en geschikte openingstijden (van plaats 10 naar 9) bij de keuze van een supermarkt.Goede kwaliteit, lage prijzen en goede versafdeling zijn de belangrijkste aspecten bij de keuze van een supermarkt.

 4. In 2013 geeft de consument een hogere prioriteit aan lage prijzen (van plaats 3 naar 2) en geschikte openingstijden (van plaats 10 naar 9) bij de keuze van een supermarkt. Goede kwaliteit, lage prijzen en goede versafdeling zijn de belangrijkste aspecten bij de keuze van een supermarkt.

 5. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2012 - 2013 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 6. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

 7. GfK SupermarktkengetallenMaandbasis 2012-2013

 8. GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 9. GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 10. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 11. Meer informatie? vindt u op: www.gfk.nlbij “GfK panelservices Benelux” Onder ‘“GfK Publicaties” en dan “Supermarktkengetallen” Of gfk4me (Library/ GfK Publications) 0162-384278 Retail Insights Director Joop Holla 06-55323114 Joop.holla@gfk.com