Download
gfk supermarktkengetallen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen

93 Views Download Presentation
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications) GfK Supermarktkengetallen

 2. Omzetgroei in september zwakt iets af. Wekelijks bijna 1,3 miljoen bezoekers voor de websites van de supermarkten. Vooral aanbiedingen en recepten worden steeds populairder. Website van Albert Heijn het best beoordeeld. • In de maand september (weken 36-39) is de totale supermarktomzet met 4.6% gestegen van € 2,18 miljard (september 2007) naar € 2,28 miljard (september 2008). • De groei in omzet zwakt daarmee iets af ten opzichte van de maanden januari t/m juli. • Omzetgroei in het 3e kwartaal 2008 lag met 5% ook lager dan in q1 2008 (+9.3%) en q2 2008 (+6.3%) *7.3 *6.3 * Verschoven Pasen *0.9

 3. Website van supermarkten steeds vaker bezocht. • Bijna 3 miljoen Nederlandse huishoudens bezoeken wel eens een website van een supermarkt. Bijna 1,3 miljoen huishoudens bezoeken wekelijks de website van een supermarkt. Ten opzichte van 2002 zijn dit forse stijgingen. Toen waren er zo’n 878.000 huishoudens die wel eens een website van een supermarkt bezochten; 222.900 deden dat toen wekelijks. • Vooral jonge alleenstaanden, tweeverdieners en huishoudens met kinderen zijn bezoekers van de websites van supermarkten. • Met name huishoudens met kinderen en tweeverdieners zijn frequent op de website van een supermarkt te vinden. 1 op de 4 huishoudens met kinderen met een beperkt inkomen bezoekt wekelijks de website van een supermarkt.

 4. Website van Albert Heijn wordt het beste beoordeeld. • Ruim 1 op de 4 Nederlandse huishoudens (26.7%) is bezoeker van de website van Albert Heijn. Ze beoordelen de site met het rapportcijfer 7.34. Van de vaste Albert Heijn klanten bezoekt 44.3% de website met een beoordeling van 7.45. Dit is het hoogste rapportcijfer dat door de vaste klanten voor hun “eigen” supermarkt website wordt gegeven. • De aanbiedingen van de supermarkt zijn nu de belangrijkste reden om de website van de supermarkt te bezoeken (in 77,5% van de bezoeken). Ook voor extra informatie en recepten wordt de website vaak geraadpleegd. In 2002 was de extra informatie een belangrijkere reden dan de aanbiedingen van de supermarkt. • De vaste klanten van C1000 bezoeken relatief vaak een website voor de aanbiedingen en voor de fun. De vaste AH klanten zoeken met name extra informatie en recepten. De vaste Plus klanten zoeken extra informatie en services en kopen producten via de websites. De vaste Jumbo klanten zijn met name geïnteresseerd in recepten en extra services.

 5. Bezoek van supermarkt websites 40.4% (=2.936.700 huishoudens) van alle Nederlandse huishoudens bezoekt in 2008 wel eens een website van een supermarkt (in 2002: 12.6%). Van deze huishoudens bezoekt: 43.1% wekelijks een supermarktsite (in 2002: 25.2%) 21.2% maandelijks een supermarktsite (in 2002: 19.8%) 35.7% minder vaak een supermarktsite (in 2002: 55.1%) Oftewel: 2002: wekelijks bezoek supermarktsite: 3.2% (= 222.900 hh) 2008: wekelijks bezoek supermarktsite: 17.4% (=1.264.800 hh)

 6. Bijna 1,3 miljoen huishoudens bezoeken wekelijks de website van een supermarkt % huishoudens dat wel eens een website van een supermarkt bezoekt + de frequentie 40.4 12.6 (=1.264.800 hh) (=222.900 hh)

 7. Vooral jongeren en huishoudens met kinderen zijn bezoekers van de websites van supermarkten. Vooral huishoudens met kinderen en tweeverdieners zijn frequent op de website van een supermarkt. 1 op de 4 hh met kinderen met beperkt inkomen bezoekt wekelijks de website van een supermarkt. % huishoudens dat wel eens een website van een supermarkt bezoekt per gezinsfase (2008) Schoolcijfer voor supermarkt websites door bezoekers supermarkt websites: Wekelijks op de website: 17.4 15.5 21.4 24.7 19.9 16.3 13.1 9.7 12.0

 8. Ruim 1 op de 4 Nederlandse huishoudens (26.7%) is bezoeker van de website van Albert Heijn. Ze beoordelen de site met het rapportcijfer 7.34. Van de vaste Albert Heijn klanten bezoekt 44.3% de website met een beoordeling van 7.45. % bezoekers + schoolcijfers voor supermarkt websites (2008) 33.9% 6.6% 31.8% 7.0% 29.5% 14.1% 33.2% 8.7% 44.3% 26.7%

 9. De aanbiedingen zijn nu de belangrijkste reden om de website van de supermarkt te bezoeken. Ook voor extra informatie en recepten wordt de website vaak geraadpleegd. Redenen om de supermarktwebsite te bezoeken, binnen hh die een supermarkt website bezoeken 77.5% van de huishoudens die wel eens een supermarkt website bezoekt, bezoekt de site vanwege de supermarktaanbiedingen (in 2002: 62.4%).

 10. De vaste klanten van C1000 bezoeken relatief vaak een website voor de aanbiedingen en voor de fun. De vaste AH klanten zoeken met name extra informatie en recepten. De vaste Plus klanten zoeken extra informatie en services en kopen producten via de websites. De vaste Jumbo klanten zijn met name geïnteresseerd in recepten en extra services. Redenen om de website te bezoeken binnen hh die een supermarktwebsite bezoeken (2008)

 11. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2007 - 2008 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen. Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 12. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie supermarktomzetten (€) + 4.0% 2007 2006 + 3.9% 2005 + 0.2% 2004 + 0.1% 2003 Historie bedrag per kassabon (€) 2007 + 2.7% 2006 + 4.3% 2005 + 0.2% 2004 2003 - 2.4%

 13. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

 14. GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

 15. GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

 16. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007