Kvalitet genom Pacemaking - PowerPoint PPT Presentation

wilma
kvalitet genom pacemaking n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitet genom Pacemaking PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitet genom Pacemaking

play fullscreen
1 / 66
Download Presentation
Kvalitet genom Pacemaking
103 Views
Download Presentation

Kvalitet genom Pacemaking

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kvalitet genom Pacemaking Göteborgspresentation 17 november 2004

 2. Pace • Hastighet • Rytm • Gångart hos en häst…

 3. Pacemaking • Hitta och hålla en fungerande hastighet • Hitta och hålla en fungerande rytm • Hitta och hålla en fungerande rörelse

 4. Pacemaking Göteborg – Vad är det? • Verksamhetsutveck-lingsprogram, inkluderandeindividuell pacemaking,verksamhets-pacemaking ochGöteborgs-pacemaking

 5. Huvudman: Göteborgs Stad, ref. Gunilla Fritzén • Arrangör: Kvalitetsmässan • Ledare och ansvarig:Bodil Jönsson, LTH, inom programmet Pacemaking,www.certec.lth.se/pacemaking

 6. Kul att få berätta här, men det är inte världens lättaste! Det skall vara nytt för de flesta av er, men det får inte vara bara skåpmat för de 50 Pacemaking- deltagarna!

 7. Medelvärde 5,1 på skalan 1(inte viktigt alls) – 7 (jätteviktigt!) Det är mycket det. Men det säger inget om innehållet: Det skall vi berätta om här.

 8. Låt oss lyssna på en deltagare: Anne-Lie Sand

 9. Pacemaking – ett forskningsprojekt på Lunds Universitet Hemvist på Certec, LTH, som arbetar med funktionshinder, design, teknik och pedagogik. Stress som ett handikapp?!

 10. Pacemaking Göteborg – varför? • Jag höll en föreläsning på Kvalitetsmässan (och annorstädes)… Men enstaka föreläsningar räcker inte! • Vill utveckla att ”vi vet mycket mer än vi vet” – och få fram vad det är som vi faktiskt vet.

 11. Jag ser ingen annan väg ut ur detta än att vi får gör det själva!

 12. Form: skriftligt samtal och ett och annat fysiskt möte • Bombardemang med inspiration • Önskemål: exempel, motexempel, alternativ, nyvinklingar, undringar, påståenden. • Återkoppling!

 13. Pacemaking Göteborg – HUR? • Du själv • Din verksamhet_________________________________ • Din verksamhet kontra andra verksamheter • Summerat - nya insikter och nya konsekvenser:…..

 14. Känsligt. Nära. Tätt. Utlämnande. Alla har skrivit under ett ”Informerat samtycke” – detta stannar mellan oss tills vi bestämmer något annat.

 15. 1. Jag och min stress – bättre individförståelse!

 16. 1 (4). Stressbarometer:1. Stressymtom

 17. 2. Stresstyp

 18. 3. Relationsstress

 19. 4. Tidsstress

 20. 2 (4). Olika perspektiv

 21. 1. Auktoritet och mottagare • A trust is a must • Det professionella behövs fortfarande!

 22. 2. Den sökande studenten/ patienten/ medarbetaren Alla är nu empowrade och förväntar sig och förväntas kunna tänka själv och göra sina egna val. Den rakryggade ”sökaren” är en helt annan än den hukande mottagaren.

 23. 3. Men kan man ”tänka” själv – då måste någon lyssna! Detta perspektiv är tillsvidare tämligen obetänkt. Vem skall lyssna? Hur många kan man lyssna till – och ge meningsfull återkoppling? Utöver det massmediala ”ring så pratar vi..”

 24. 4. Man vill ha återkoppling! Detta är den nya och mycket svårare professionella rollen än den gamla enbart sändande.

 25. Kärleken till fröken Edit Hon inspirerade, lärde, vi vill fortfarande ha henne även om vi inte vill ha henne…

 26. Och skulle hon klarat sig? Skulle hon hör till de utbrändas skara i dag??

 27. Nya prioriteter och rutiner behövs Hur skall vi kunna se varandra och höra varandra meningsfullt utan att gå under i platta organisationer? Det är inte det platta som behövs, det är något annat.

 28. Deltagarna läste texter • Antecknade i dem – och kunde se varandras anteckningar • Skrev till ”mig” – och fick återkoppling, antingen individuellt eller kategoriserat. • Efteråt kan alla se allas…

 29. 3(4). Grundmaterialet Pacemaking 3(4). Läs om Pacemaking. Välj ut de 3 viktigaste meningarna och kommentera dem. Exempel, exempel.

 30. 4(4): Läs en hel bok! Läs ”I tid och otid” och leta stressorsaker, verkningar och motåtgärder som du vill exemplifiera och kommentera.

 31. Hela tiden fanns deltagarna på bild

 32. Vi träffades två dagar i Varberg för ”fotombyte, hopp!” Dags för Stressen i min verksamhet!

 33. Den har vi klarat till idag – och jag har återkopplat!

 34. Kristina Arvidson-Molin – berätta om något du fäst dig vid!

 35. Design för den mänskliga sektorn Den mänskliga sektorn är den sektor där människor arbetar med och för människor. Exempel: Vård, skola, omsorg, vissa delar av näringslivet, stora delar av frivilligarbete (70% av äldreomsorgen utförs av anhöriga..)

 36. Långsiktigt hållbar utveckling kräver långsiktigt hållbara människor Vi har med andra ord facit i dag på att vi är på väg åt fel håll: sjukskrivningar, förtidspensioneringar, alla ungdomar utanför arbetslivet, alla invandrare utanför arbetslivet, alla oroliga barn,…

 37. Design för den mänskliga sektorn??? Bengt Lundahl – vad kunde du ha de tankarna till?

 38. Efterlyst:Innovationssystem utifrån det egna områdets logik Påstående: Den mänskliga sektorn har en egen logik. Ett framgångsrikt innovationssystem har att utgå från hur människor fungerar snarare än hur maskiner fungerar.

 39. Chansen att göra färdigt

 40. När turbofart blev normalfart

 41. När vi hade inblick i varandras världar

 42. När vi inte längre hade inblick i varandras världar..

 43. Förändringsskyddade rum

 44. Tillit och ledarskap

 45. Vad är det viktigaste?

 46. Vi har diskuterat hur vi påverkas av saker: Bruno Latour, ”Artefakternas återkomst”

 47. Tekniken på gott och ont • Så bra • Så frustrerande

 48. Vi har också ett Galleri Pacemaking • ”Inte har vi väl lärt oss att bli stressade?!” • Jag säger ”JO!”

 49. Är vi offer – eller gör vi det själva, steg för steg? • Imre Kertecz, Mannen utan öde

 50. ”Så fan heller! /XX” ”Detta gör jag inte. Absolut inte. Hälsningar Bodil Jönsson”