derde bijeenkomst misverstanden bij id n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Derde Bijeenkomst “Misverstanden bij ID” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Derde Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 85
whitney-sheppard

Derde Bijeenkomst “Misverstanden bij ID” - PowerPoint PPT Presentation

103 Views
Download Presentation
Derde Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Derde Bijeenkomst“Misverstanden bij ID” Allan R. de Monchy

 2. Drie bijeenkomsten: • Donderdag 15 januari 2009: Inleidende opmerkingen. Onze planeet en zonnestelsel, Het schrift en het collectieve kunnen denken. • Donderdag 29 januari 2009: De ontdekking van de 20-ste eeuw; DNA en RNA. Ontstaan van het leven en hoe de moderne mens “Out of Eden” of het paradijs verliet. • Donderdag 5 februari 2009: De twee theorieën van de 20-ste eeuw; relativiteits theorie (en kwantummechanica). Ons melkwegstelsel en Universum.Schepping, religie, intelligent design, creationisten, antropisch principe.

 3. Big Bang 13.7 miljard jaar geleden

 4. De twee Relativiteitstheorieën speciale en algemene

 5. Invariantie van de licht snelheid.De aarde beweegt met een snelheid van 30 km/s met een baan om de zon Albert Michelson and Edward Morley eind 19-de eeuw maten de lichtsnelheid in vacuüm (luchtledige) 299.792,458 km/s. Had de snelheid van de aarde hier enige invloed op ?? Antwoord: Nee !!

 6. De revolutie in de FysicaAlbert Einstein en Hendrik Anton Lorentz

 7. De Postulaten van Einstein

 8. Speciale Relativiteit W=U+V

 9. In Algebra: stilstaande en bewegende wagons met snelheid v Euclidische Transformatie

 10. Lorentz Transformatie

 11. In de buurt van c = 300.000 km/sec“ Lorentz transformaties” We nemen een staaf van 1 meter en een klok met één tik per seconde!

 12. Einsteins Speciale Relativiteit • Door Lorentz transformatie van rustende ruimte K naar de bewegende ruimte K’ blijft de lichtsnelheid c invariant (postulaat van Lorentz). • Bij snelheden in de buurt van de lichtsnelheid c gaat de ruimte “merkbaar” krimpen en gaat een klok langzamer lopen. Bij 30 km/s is hiervan “menselijk gesproken” nog niets te merken. • Energie en Massa zijn equivalent E=mc².

 13. De vierde dimensie • Wij kunnen de positie bepalen in onze Euclidische ruimte door 3 getallen langs een x, y, en z as. Het tijdstip t staat hiervan los. • Voegen wij hieraan de “c maal tijd” toe dan hebben we een 4 dimensionale “tijd-ruimte”. Wij dienen de Niet-Euclidische geometrie toe te passen. • In een Euclidisch transformatie zijn ruimte en tijd onafhankelijk. In een Lorentz transformatie zijn tijd en ruimte aan elkaar verbonden.

 14. De Algemene Relativiteit • Einstein postuleerde dat zwaartekracht een vorm van versnelling is.We noemen dit het equivalentie principe. • Nu blijkt dat zwaartekracht ongeveer het zelfde doet met tijd en ruimte als snelheid • Op aarde loopt een klok langzamer dan in het heelal. Maar “menselijk” gezien is hiervan niets te merken. • Ook ruimte en tijd zijn niet van elkaar onafhankelijk en dienen in een 4-dimensionele ruimte te worden beschouwd. We voegen aan de x, y, z-assen een as ct toe (Hermann Minkowsky).

 15. De Plat-landers in een Vlakke ruimte.

 16. Platlanders in een gekromde ruimte

 17. Kromming van de Niet-Euklidische ruimte om de zon.

 18. Global Positioning System Bij GPS moet voor kromming van de ruimte om de aarde worden gecorrigeerd.

 19. Ons Melkwegstelsel Sterrenstelsels en zwaarte gaten

 20. Een zwart gat in platland. De ruimte is zo gekromd dat een rechte lijn terugkeert in het gat. Zelfs een lichtdeeltje kan niet meer uit een zwart gat ontsnappen. Vandaar de naam. Maar indirect kunnen wij hem wel zien.

 21. Kenmerken zwart gat • Een zwart gat ontstaat door het ineenstorten van een ster ten gevolge van zijn eigen zwaartekracht. Om een zwart gat te worden, moet de massa enkele malen de zonmassa of nog zwaarder zijn. • Aan de rand van een zwart gat zit de “waarnemingshorizon van Schwartzschild”. Bij het passeren van die rand verliezen we alle voorstellingsvermogen. Wij zijn als mens niet geschapen om dit te begrijpen maar wij kunnen er wel aan rekenen. • Aan deze rand staat de tijd stil (stopt de klok te tikken) en is de ruimte “nul”. • We kunnen dus eigenlijk niet spreken van een ruimte binnen de waarnemingshorizon. Het voorafgaande plaatje is dus in wezen onjuist. • Wat zich in een zwart gat afspeelt, blijft vooralsnog een raadsel.

 22. De Hubble telescoop in een baan om de aarde.

 23. Zwart gat in het heelal Een zwart gat draait vaak om een ster en vormt een dubbelster. Een zwart gat is een kosmologische kannibaal.

 24. Twee zwarte gaten met zichtbare “accretieschijf”.

 25. Ons melkwegstelsel en buurman Andromedanevel

 26. Het Sterrenbeeld Andromeda

 27. Onze buursterrennevelE= 2.800.000 lichtjaren

 28. Onze buur de Andromedanevel

 29. Centrum Melkwegstelsel

 30. Het emense zwarte gat in het centrum van ons melkwegstelsel in het sterrenbeeld Sagitarius.

 31. Baan van ster om zwart gat

 32. Ons melkwegstelsel

 33. Het ontstaan van Elementen uit Waterstof en Helium

 34. Spectraallijnen van een ster

 35. Supernova treedt op als de gravitatie het wint van de inwendige druk door “verbranding”van waterstof tot helium. Duizend jaar oude supernova of wel krab-nevel Door stralingsdruk worden gassen met zwaardere elementen de ruimte in geblazen.

 36. Door een supernova komen zwaardere elementen beschikbaar. • Na Big Bang 75% Waterstof en 25% Helium. • Binnen in een ster is drie voudige botsing van He-4 mogelijk. • Hierbij ontstaat een koolstof kern in “aangeslagen toestand” dat vervolgens onmiddellijk een foton uitzendt zodat een stabiele C-12 kern wordt verkregen.

 37. Elementen zoals wij ze kennen.

 38. Onze ster “de zon” is waarschijnlijk en kind (of zelfs een kleinkind) van een oerster die na de Big Bang is ontstaan. De geboorte is dus een super nova. De elementsamenstelling is geschikt geworden om vaste (niet gasvormige) planeten te vormen. De zon is een ster dat lang leven is beschoren op een rustige plek in ons melkwegstelsel zodat op één van haar kleinste planeten leven kan ontstaan.

 39. Wat gebeurt er allemaal in CERN ? Hier moeten de meest elementaire vragen van ons universum worden beantwoord.

 40. CERN met tunnel voor LEP en LHC

 41. LHC tunnel met schadelocatie.

 42. Door bundels te kruisen ontstaan nieuwe exotische deeltjes.

 43. Gerard ‘t Hoofd en Marinus VeltmanNobelprijs 1999.

 44. Het Standaard Model Waarom hebben deeltjes een massa ? Er ontbreekt een puzzelstuk!

 45. Particle Mass photon 0 gluon 0 neutrino less than 10-8 but not zero electron 1 up-quark 8 down-quark 16 strange-quark 293 muon 207 tau lepton 3447 charmed-quark 2900 bottom-quark 9200 W-boson 157 000 Z-boson 178 000 top-quark 344 000 Higgs deeltje ??????? Met behulp van E = mc² kunnen we steeds zwaardere deeltjes maken in een versneller.

 46. Elementen zoals wij ze kennen.

 47. Massa moet ontstaan zijn ergens gedurende de eerste uitdijing door z.g. symmetrie breuk.

 48. Nobelprijs 2008: Voorspelling 6 quark deeltjes en Symmetrie breuk.

 49. Evolutie en Vorm van Het Universum Het “wetenschappelijk model”