rekenen en rekenproblemen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rekenen en Rekenproblemen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rekenen en Rekenproblemen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Rekenen en Rekenproblemen - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Rekenen en Rekenproblemen. Bijeenkomst 1 13 april 2006 vincent jonker & monica wijers. Programma. Kennismaking en doel In kaart brengen problematiek Achtergronden rekenprogramma’s en -spellen Vooruitblik. Kennismaking en doel. Doel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rekenen en Rekenproblemen' - abeni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rekenen en rekenproblemen

Rekenen en Rekenproblemen

Bijeenkomst 1

13 april 2006

vincent jonker & monica wijers

programma
Programma
 • Kennismaking en doel
 • In kaart brengen problematiek
 • Achtergronden rekenprogramma’s en -spellen
 • Vooruitblik
slide5
Doel
 • Rekenproblemen in kaart brengen en daarbij achtergrond bieden
 • Introductie op ICT programma’s ter ondersteuning
 • Kennismaking met andere bronnen voor ondersteuning van leerlingen
problemen 1
Problemen 1
 • Instroomniveau vaak groep 5/6
 • Wel tafels, beetje breuken, kommagetallen, maar nauwelijks tot geen verhoudingen, rekenen met breuken, procenten
 • Basisvaardigheden zwak
 • Motivatie voor (weer) rekenen laag
problemen 2
Problemen 2
 • Zwak in rekenen in PO
 • Essentieel basisbegrip gemist
 • Onbegrepen trucs
 • Beroep op geheugen ipv zelf denken
wat is het doel van je wiskundeonderwijs
Wat is het doel van je wiskundeonderwijs?
 • Een kritisch en verantwoordelijk lid van de maatschappij worden (gecijferdheid)
 • Voorbereiden op beroep en/of vervolgstudie
 • Wiskunde als vak waarderen en begrijpen
wat is belangrijk voor mijn leerlingen
Wat is belangrijk voor mijn leerlingen?
 • Standaard procedures goed uitvoeren
 • Rekenen toepassen bij het oplossen van problemen
 • Rekenen gebruiken als ondersteuning bij andere vakken
 • Gewoon goed kunnen rekenen
inhoud en didactiek rekenen po
Inhoud en didactiek rekenen PO
 • Ontwikkelen van inzicht (buursommen)
 • Ingaan op eigen strategieën
 • Andere manieren van oefenen en automatiseren
 • Interactie
 • Langer op concreet niveau blijven
 • Weinig/geen cijferen, maar schatten en gebruik rekenmachine
rekenen in vo
Rekenen in VO

Toegepast rekenen, met aandacht voor:

 • Schattend rekenen
 • Flexibel (hoofd)rekenen
 • Inzicht in getalsysteem
 • Verstandig gebruik zrm
 • Gebruik modellen en schema’s
 • Ontwikkelen en gebruiken maatkennis
 • Samenhang breuken/procenten/ kommagetallen/verhoudingen
soorten rekenproblemen
Soorten rekenproblemen
 • Automatiseren en geheugen
 • Technieken
 • Getalbegrip
 • Probleemoplossen
 • Vertalen werkelijkheid in ‘som’
relatie met dyscalculie
Relatie met Dyscalculie
 • Begripsverwarring en onduidelijkheid
 • Beschrijvende term, niet verklarend
 • Leerstoornis? ->orthopedagoog
 • Ernstige rekenproblemen bestaan

www.balansdigitaal.nl

www.fi.uu.nl/rekenweb/dyscalculie

probleemgebieden
Probleemgebieden
 • Basale rekenvaardigheden en getalinzicht
 • Specifieke gebieden bijv.

Breuken/procenten/decimale getallen/verhoudingen

 • Toepassingen
aanpak
Aanpak
 • Niet: steeds maar hetzelfde nog een keer aanbieden
 • Richten op redzaamheid (gecijferdheid)
 • Basaal inzicht en getalbegrip (opnieuw) ontwikkelen ihb getallenlijn, structuur, betekenis
 • Wel oefenen: productief, dichtbij eigen interesses, speels
computerprogramma s rekenspellen
Computerprogramma’srekenspellen
 • Getalbegrip
 • Schatten
 • Rekenen: tafels
 • Rekenen: breuken, kommagetallen, verhoudingen, procenten.
 • Rekenen: van alles
getalbegrip
Getalbegrip
 • Flitsbeelden (elementair getalbegrip, munten)
 • Springen op getallenlijn
 • Plofsommen 1 en 2
 • Ballon met gewichten
schatten
Schatten
 • Plofsommen 3

(hele getallen, vermenigvuldigen)

 • Vallende sommen

(alleen heel + en -)

 • Schatten

(schattend rekenen)

 • Boodschappen schatten

(geld)

 • Onder op de stapel

(maatkennis)

rekenen tafels
Rekenen - tafels
 • Post
 • Kikker (buursommen)
 • 5 op een rij en 3 op een rij (keersommen)
 • Kraak de kluis

(factoren)

rekenen breuken verhoudingen komagetallen procenten
Rekenen breuken, verhoudingen, komagetallen, procenten
 • Zoom (kommagetallen)
 • Afsnijden (impliciet breukbegrip)
 • Blauwe machine (verhoudingen)
 • Rekenen met stroken (breuken, procenten)
 • Eerlijk verdelen (breuken)
rekenen van alles
Rekenen – van alles
 • Betalen met euro’s (geld, elementair)
 • 24-spel
 • Getallenfabriek
 • Barney
spellen
Spellen
 • Dobbelen
 • Breukenkwartet
 • Bingo
 • ……
vooruitblik
Vooruitblik
 • PPON opgaven
 • Gecijferdheid
 • Bronnen voor materiaal
 • ……

Andere wensen voor volgende keer?

Huiswerk.