Download
1 / 18

DRUŠTVENE PRILIKE: PRAVNA VRELA : - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

4. - POSTKLASIČNO RAZDOLJE Od smrti cara Aleksandra Severa do smrti cara Justinijana (235. - 565. n.e.)- DOMINAT. Ustavno ustrojstvo države Gospodarstvo Društveni slojevi Kršćanstvo. Carsko zakonodavstvo i druga pravna vrela

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DRUŠTVENE PRILIKE: PRAVNA VRELA :' - wes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

4. - POSTKLASIČNO RAZDOLJEOd smrti cara Aleksandra Severa do smrti cara Justinijana (235. - 565. n.e.)- DOMINAT


Dru tvene prilike pravna vrela

Ustavno ustrojstvo države

Gospodarstvo

Društveni slojevi

Kršćanstvo

Carsko zakonodavstvo i druga pravna vrela

Pravne zbirke i kodifikacije prije Justinijana

Justinijanovo zakonodavstvo

Bizantske kodifikacije

DRUŠTVENE PRILIKE:PRAVNA VRELA:


Ustavno ustrojstvo dr ave dioklecijanove reforme
USTAVNO USTROJSTVO DRŽAVEDioklecijanove reforme

 • Zaustavlja krizu carstva u 3. st. reformom državnog ustrojstva u pravcu apsolutne monarhije

 • uspostavlja: vojnu diktaturu, centralizirani vojnobirokratski državni aparat, jedinstvo carstva s prijestolnicom u Konstantinopolisu, TETRARHIJU s Augustom i 2 cezara, konzuli i senat gube vlast

 • Car je neograničen (dominus et deus) i gospodar sve zemlje

 • Car vlada uz veliki broj plaćenih službenika

 • Vrhovni organ cjelokupne državne uprave – praefecti praetorio

  prefekture dijeceze provincije

 • Carev državni savjet (sacrum consistorium) čine:

 • Magister officiorum

 • Quaestor sacri palatii

 • Comes sacrarum largitionum

 • Comes rerum privatarum

 • Comes sacri patrimonii

  car Dioklecijan


Gospodarstvo
GOSPODARSTVO

 • Financijska kriza

 • Broj robova opada, a latifundiji se cijepaju na manje parcele koje se daju u nasljedni zakup

 • Razvija se zavisno seosko stanovništvo KOLONI - ispočetka slobodni zakupci , kasnije gube samostalnost i postaju nasljedno vezani uz zemlju (glebae adscripti) što ih približava položaju robova

 • Mnogi srednji i sitni seljaci se stavljaju pod patronat bogatih veleposjednika što ih postepeno pretvara u kolone

 • Nastaju elementi srednjovjekovnog feudalizma i kmetstva

  • Rimski novac – solid (4,54 g)


Dru tveni slojevi
DRUŠTVENI SLOJEVI

 • Honestiores(senatores, officiales, decuriones) – aristokracija po funkcijama, uživa pravom utvrđene privilegije

 • Humiliores – niži staleži, vezani uz svoja zanimanja, podvrgnuti pooštrenoj kaznenoj odgovornosti

 • Za isti delikt humiliores dobivaju oštriju kaznu nego honestiores čije svjedočanstvo vrijedi više nego svjedočanstvo humiliora

 • Potentiores – mogućnici koji zlorabljuju vlast zahvaljujući imetku

 • Tenuiores– pripadnici siromašnih, donjih društvenih slojeva


Kr anstvo
KRŠĆANSTVO

 • Univerzalna svjetska religija

 • 313.g. Milanski edikt – kršćanstvo postaje slobodna i povlaštena religija

 • 380.g. Solunski edikt – kršćanstvo postaje državna religija (Teodozije I., Gracijan, Valentinijan II.)

 • Kršćanstvo nema znatan utjecaj na pravo

 • Kršćansko načelo čistoće (castitas) dovodi do određenih reformi bračnog i obiteljskog prava

 • Ikona cara Konstantina i biskupa

  na prvom Nicejskom koncilu (325.g.)


Carsko zakonodavstvo i druga pravna vrela
CARSKO ZAKONODAVSTVO I DRUGA PRAVNA VRELA

 • CAR – jedini zakonodavac

 • “ Quod principi placuit legis habet vigorem “

 • Ostala pravna vrela gube na važnosti.

 • izdaje se velik broj RESKRIPTI

 • EDIKTI – postaju pravi zakoni (opća pravila)

 • Leges – pravo koje se stvara carskim konstitucijama

 • Ius – staro pravo; iz spisa klasičnih pravnika

 • Uvodi se KOGNICIJSKI PROCES (ekstreordinarna kognicija)

 • 2 poznata pravnika: Aurelius Arcadius Charisius

  Hermogenianus

 • 426. Lex citationis – Teodozije II. i Valentijan III.


Pravne zbirke i kodifikacije prije justinijana
PRAVNE ZBIRKE I KODIFIKACIJE PRIJE JUSTINIJANA

 • 3 zbirke carskih konstitucija ( Codex)

 • CODEX GREGORIANUS (291.g.)

 • CODEX HERMOGENIANUS (295.g.)

 • CODEX THEODOSIANUS (438.g.)

 • Privatne zbirke prije Justinijana (sadrže ius i leges) :

 • FRAGMENTA VATICANA (izvadci Papinijanovih,Ulpijanovih,Paulusovih djela i konstitucija iz prijašnjih kodeksa)

 • COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM (uspoređuje Mojsijevo zakonodavstvo i rimsko pravo)

 • SIRIJSKO-RIMSKA PRAVNA KNJIGA (mješavina rimskog i sirijskog prava)Justinijanovo zakonodavstvo
JUSTINIJANOVO ZAKONODAVSTVO se primjenjuje rimsko pravo

 • JUSTINIJAN (527. – 565.) – bizantski car

 • u svom zakoniku ( Corpus iuris civilis) nastojao obuhvatiti sve važeće rimsko pravo

 • sačuvao je i staro pravo

 • kodifikatorski rad je vodio kancelar Tribonijan uz pomoć uglednih pravnika i profesora pravnih škola u Carigradu i Beritu

 • njegova kodifikacija nastaje od 528. – 534.g.


 • 4 dijela zbirke : se primjenjuje rimsko pravo

 • CODEX IUSTINIANUS– zbirka carskih konstitucija (529.g.) ; nije sačuvan

 • DIGESTA( Pandectae ) – sadrži cjelokupno pravničko pravo (IUS)

  -Deo auctore (530.) i Tanta (533.)

  -struktura : 50 knjiga – tituli – fragmenti –uvod ( principium ) + paragrafi

  - D.4.8.8.1. ( Ulpijan liber 4. ad edictum )

  -sadrži mišljenja 39 pravnika ( ius ) :

  - 3 pretklasična: Kvint Mucije Scaevola, Alfin Var, Gaj Akvilije Gal


 • 34 klasična: Ulpijan, Paulus ( njihova mišljenja se najviše spominju i čine gotovo ½ djela )

 • 2 postklasična: Harizije, Hermogenijan

 • Friedrich H. Bluhme - raspored građe prema masama:

  1. sabinska ( Libri ad Sabinum ) – fragmenti o civilnom pravu

  2. ediktalna ( Libri ad Edictum ) – pretorsko pravo

  3. papinijanska ( Responsa, Quaestiones ) – praktična književnost

  -Florentina – najbolje sačuvani rukopis Digesta


Izvadak teksta iz Florentine najviše spominju i čine gotovo ½ djela )


III. najviše spominju i čine gotovo ½ djela )INSTITUTIONES– priručnik rimskog prava za početnike ( ima snagu zakona! )

- temelj ovog dijela kodifikacije su Gajeve Institucije

- 3 dijela : personae, res, actiones

-struktura: 4 knjige – tituli – paragrafi

IV.CODEXIUSTINIANUS REPETITIAE

PRAELECTIONIS (534.)

-niz Justinijanovih konstitucija izdanih prije

Digeste

-rješava proturječja u ranijim pravničkim djelima

-donesen je zbog potrebe reformiranja prvog kodeksa

-struktura: 12 knjiga – tituli - konstitucije


V. najviše spominju i čine gotovo ½ djela )NOVELLAE– Justinijanove konstitucije ( od 535.g.)

- izdavane nakon 2. kodeksa ( najčešće na grčkom)

- reforme nasljednog i obiteljskog prava

- sačuvane samo u privatnim zbirkama (Epitome Iuliani, Authenticum)

 • Interpolacije (lat. Interpolatio = umetnuti)

  -kodifikatori su radili brojne preinake djela u Kodifikaciji uz ovlaštenje samog cara, kako bi djela prilagodili potrebama novog vremena

  -naziv za preinake, dodatke i skraćivanja djela u Kodifikaciji

  -najviše ih nalazimo u Digestima

  -prvi ih istražuju Cujacius i Faber


 • BIZANTSKE KODIFIKACIJE POSLIJE JUSTINIJANA najviše spominju i čine gotovo ½ djela ):

  -Justinijanova kodifikacija ostaje osnovica bizantskog pravnog sustava

  -iako je Justinijan to zabranio, ubrzo nastaju komentari i grčke parafraze Kodifikacije

  -grčki zakonici: Ekloga cara Leona III. (740.g.)

  -3 specijalna zakona

  -PROHERION – kratki priručnik Kodifikacije

  -izdao ga car Bazilije I. Makedonski

  -EPANOGOGA – prošireno izdanje


 • BAZILIKE najviše spominju i čine gotovo ½ djela )– grčki zbornik; 60 knjiga

  -u njemu je spojena građa iz svih dijelova Kodifikacije

  -sholije – komentari na tekst Bazilika

 • Zbog nepreglednosti i opširnosti bazilika nastaju iz njih skraćeni priručnici za praksu:

  -Synopsis Basilicorum

  -Tipucitus

  -Heksabiblos – zbirka tada važećeg rimskog prava (1345.g.)

  - 6 knjiga; sastavljač je solunski sudac Konstantin Harmenopulos

  - od 1835.g. do 1946.g. u Grčkoj ima snagu zakonika


ad