slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

Urządzenia techniki komputerowej Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej. Cel. Zapoznanie z czynnikami środowiska pracy, które wpływają na kondycję fizyczną i psychiczną pracownika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej' - werner


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Urządzenia techniki komputerowej Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej

slide2
Cel

Zapoznanie z czynnikami środowiska pracy, które wpływają na kondycję fizyczną i psychiczną pracownika

Poznanie zagrożeń oraz zasad ochrony przed nimi na stanowisku informatyka

Kształtowanie umiejętności organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny

agenda
Agenda
 • Czynniki wpływające na bezpieczeństwo i wygodę pracownika
 • Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
 • Dolegliwości zdrowotne przy pracy z komputerem
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
agenda1
Agenda
 • Czynniki wpływające na bezpieczeństwo i wygodę pracownika
 • Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
 • Dolegliwości zdrowotne przy pracy z komputerem
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
czynniki wp ywaj ce na bezpiecze stwo i wygod pracy
Czynniki wpływające na bezpieczeństwo i wygodę pracy
 • Rodzaj wykonywanych prac
 • Wyposażenie stanowiska pracy
 • Meble
 • Oprogramowanie
 • Środowisko i przestrzeń
 • Czynniki organizacji pracy
 • Indywidualna charakterystyka użytkownika (M.Sikorski, J.Grabosz, „Jak ocenić ryzyko pracy przy komputerze”)
agenda2
Agenda
 • Czynniki wpływające na bezpieczeństwo i wygodę pracownika
 • Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
 • Dolegliwości zdrowotne przy pracy z komputerem
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
 • Możliwe niebezpieczne wydarzenia, zagrożenia
 • Przyczyny zagrożeń
 • Możliwe skutki zagrożenia
 • Sposoby zmniejszania ryzyka
wiczenie
Ćwiczenie

Wypełnianie elementów karty analizy ryzyka zawodowego na stanowisku informatyka

agenda3
Agenda
 • Czynniki wpływające na bezpieczeństwo i wygodę pracownika
 • Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
 • Dolegliwości zdrowotne przy pracy z komputerem
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
dolegliwo ci zdrowotne przy pracy z komputerem
Dolegliwości zdrowotne przy pracy z komputerem
 • Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe
  • bóle szyi
  • ramion
  • pleców
  • palców i dłoni
 • Obciążenie psychiczne
  • bóle głowy
  • zaburzenia wzroku
  • uczucie napięcia psychicznego
dolegliwo ci zdrowotne przy pracy z komputerem1
Dolegliwości zdrowotne przy pracy z komputerem
 • Obciążenie psychosomatyczne
  • alergie
  • bezsenność
  • pobudzenie
  • nerwowość
agenda4
Agenda
 • Czynniki wpływające na bezpieczeństwo i wygodę pracownika
 • Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
 • Dolegliwości zdrowotne przy pracy z komputerem
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze
Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Stosowanie ochron przeciwporażeniowych
 • Wyposażenie stanowiska komputerowego zgodne z zasadami ergonomii
 • Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy
 • Odpowiednia organizacja czasu pracy
 • Ograniczanie obciążenia psychicznego
 • Zapewnienie pracownikom okularów korygujących wzrok - zgodnie z zaleceniem lekarza
 • Ład i porządek na stanowisku pracy
agenda5
Agenda
 • Czynniki wpływające na bezpieczeństwo i wygodę pracownika
 • Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
 • Dolegliwości zdrowotne przy pracy z komputerem
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
dokumentacja bhp na stanowisku informatyka
Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń bhp
 • Instrukcje bhp
 • Karta oceny stanowiska komputerowego
 • Karta oceny ryzyka zawodowego
wiczenie1
Ćwiczenie

Zagrożenia na moim stanowisku pracy

po zako czeniu tej lekcji
Po zakończeniu tej lekcji
 • Potrafisz określić podstawowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy
 • Rozpoznajesz zagrożenia występujące w pracy informatyka
 • Podajesz przykłady dokumentacji związanej z BHP