smart vekst p agder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Smart vekst på Agder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Smart vekst på Agder

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
warren-roman

Smart vekst på Agder - PowerPoint PPT Presentation

75 Views
Download Presentation
Smart vekst på Agder
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Smart vekst på Agder Politisk verksted, 12. juni 2014 Regiondirektør Siri Mathiesen NHO Agder

  2. Utviklingen i sysselsetting 2000 – 2014(sysselsatte etter arbeidssted = arbeidsplasser) Kilde: SSB 2012* 2103: AKU-statistikk, 2014 Anslag fra NHO-økonomibarometer

  3. NHOs markedsindeks – Agder Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket og utsiktene fremover*. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. Kilde: NHO * For undersøkelser fra 1. og 2. kvartal er det utsiktene for andre halvår som er benyttet, mens for undersøkelsene fra 3. og 4. kvartal er det utsiktene for de kommende år som er benyttet.

  4. Befolkningsvekst pr år SSBs middelalternativ Sysselsatte etter arbeidssted

  5. Ung befolkning i Vest-Agder Sysselsatte etter arbeidssted

  6. Arbeidsplassene vi mangler "Sørlandet har en mindre utviklet tjenestesektor, sammenlignet med andre vekstområder i Norge hvis man ser bort fra oljeteknologiindustrien. Dette er med på å bidra til et mindre variert arbeidsmarked for høyt utdannede mennesker." NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet. Sysselsatte etter arbeidssted

  7. Vilkår for vekst på Sørlandet • Kraft • Kommunereform • Kunnskap (FOU) • Kommunikasjon