Tehets ggondoz s a f nyi gyula jezsuita gimn ziumban
Download
1 / 51

Tehetséggondozás a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Tehetséggondozás a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium komplex tehetséggondozó programja. Az intézmény bemutatása.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tehetséggondozás a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban' - vlora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tehets ggondoz s a f nyi gyula jezsuita gimn ziumban

Tehetséggondozás a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium komplex

tehetséggondozó programja


Az intézmény bemutatása

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium a térség katolikus tehetséggondozó iskolája. Nyolc, illetve négy évfolyamos középiskolánk a jezsuita nevelés négyszáz éves hagyományára és a külföldi jezsuita partneriskolák tapasztalataira épít.

WWW.JEZSU.HU


Az intézmény bemutatása

Célunk:

 • a továbbtanulásra történő felkészítésen túl

 • az igényes, széles körű általános műveltség megszerzése

 • az elkötelezett hitbeli nevelés

 • a közösségi – szociális érzékenységre és az aktív közéletiségre való felkészítés

 • nyolc és négy évfolyamos tehetséggondozó programmal

 • emeltszintű matematika-, angol-, történelemképzés


Az intézmény bemutatása

A Jezsuita Gimnáziumban az Evangéliumra építve és Loyolai Szent Ignác lelki hagyatékából merítve készítjük fel a ránk bízott fiatalokat a felnőtt életre azáltal, hogy Jézushoz vezetjük, kihívás elé állítjuk, mellettük állunk.


Elvi alapok

Tehetséggondozás

A jezsuita nevelés célja:

a „magis” a diákok képességeinek magas szintű kibontakoztatása, a tanulók személyiségének fejlesztése, amely cselekvésben nyilvánul meg.A tehetséggondozás célja

Tehetséggondozás

A jezsuita tehetséggondozás célja: a diákok erős oldalának képzése, a gyenge oldal fejlesztése, a teljes személyiség formálása.


ISKOLA

KÖZÖSSÉG

motiváció

kreativitás

magas intellektus

CSALÁD


Ki a tehets ges

- Sternberg három tehetségtípust különít el:

analitikus, szintetikus és praktikus.

- Gardner hét tehetségszférát körvonalaz:

nyelvi, matematikai-logikai, térbeli tájéko-

zódási, zenei, interperszonális, intraper-

szonális, testmozgási.

Ki a tehetséges?


Infrastruktúra fejlesztése

Szaktantermek kialakítása

A művészeti oktatás kereteinek kialakítása

A tanuszoda és a tornacsarnok, ill. sportpályák kialakítása

A multimédiás eszközökkel felszerelt termek bővítése


Infrastruktúra fejlesztése

Fényi Gyula Csillagda

A jezsuita iskolák hagyományosan természettudományos orientáltságúak, így nagyon sok helyen évszázadok óta csillagdával rendelkeznek.

A kupolánk 4 m átmérőjű, benne profi Meade távcső működik.

A műszert a Nap és más fényes égitestek megfigyelése optimalizáltuk. A belső csillagász programok mellett a csillagda folyamatosan szervez bemutatókat.


A humán erőforrás fejlesztése

A munkacsoportok kialakítása

A pedagógusok továbbképzése

Mentori segítség a tehetséggondozásban

Iskolapszichológus és diáktanácsadó bevonása


Az együtt működő partnerek kialakítása

Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem

Pedagógiai Intézetek, Nevelési Tanácsadó

Tehetségpont, Tehetségtanács

Magyar Tehetséggondozó Társaság


Pályázatok

TÁMOP-3.4.3.-08 Iskolai tehetséggondozás

TÁMOP-3.4.4/B-08 Orsz. Teh.segítő hálózat kialakítása

TÁMOP-3.1.5-09 Pedagógusképzések(Mentorképzés)

TÁMOP -3.2.2./08/A/2 ÉMH- referenciaintézmény


A tehets gprogramunk kidolgoz s nak l p sei
A tehetségprogramunk kidolgozásának lépései:

A kulcsemberek kiválasztása

Az igények felmérése

A koncepció kidolgozása

A programcélok megfogalmazása

A programtípus kiválasztása

A követelmények és a stratégiák kidolgozása

Az értékelési eljárások kidolgozása


A tehets ggondoz programunk k sz t s nek l p sei
A tehetséggondozó programunk készítésének lépései:

 • Azonosítás, a programba való beválogatás

 • Hatásvizsgálat, a tehetség jellegének megállapítása

 • A tehetséges tanulót tanító tanárokkal a koordináló tanár által vezetett megbeszélés

 • Az egyéni fejlesztési terv elkészítése

 • A program megvalósítása

 • Értékelés (a team: osztályfőnök, szaktanárok, koordináló tanár)

 • Ismételt hatásvizsgálat


Pszichol giai hat svizsg lat
Pszichológiai hatásvizsgálat

Intelligencia-vizsgálat

A tanulási orientáció vizsgálata

Tanulási stratégiák vizsgálata

Az iskolai motiváció vizsgálata

Szorongás vizsgálat


A tehets gesek azonos t sa
A tehetségesek azonosítása

Azonosításra használt módszerek:

Tanári megfigyelés és beszélgetés (szóbeli felvételi)

Írásbeli teljesítmények (központi írásbeli)

Korábbi teljesítmények (az osztályzatok is)


A tehets gesek tan t sa
A tehetségesek tanítása

A tehetségfejlesztés főbb irányai:

Az általános műveltség fejlesztése

A speciális képességek fejlesztése

A kritikai gondolkodás fejlesztése

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése

A szociális képességek fejlesztése

A kommunikáció fejlesztése

A tanulási stratégiák fejlesztése


A tehets gesek tan t sa1
A tehetségesek tanítása

A tehetségfejlesztés fő területei:

Az alapkészségek fejlesztése

A tudásalap szélesítése

Az iskolán kívüli tapasztalatszerzés irányítása

A magasabb szintű gondolkodási képességek fejlesztése

A társas-affektív képességek fejlesztése

A gazdagítás

A gyorsítás


Tehets gfejleszt tan t si m dszerek
Tehetségfejlesztő tanítási módszerek

Projekt módszer

Differenciált tanítás

Egyéni kísérés

Kooperatív tanulás

Felfedeztető módszer

Cselekvéses tanulás


A tehets ggondoz s szervezeti keretei
A tehetséggondozás szervezeti keretei

 • Tanórai tehetséggondozás

 • Tanórán kívüli formák

 • Közösségi hétvégék

 • Tanulásmódszertan

 • Közgazdaságtan a ME-en


Emelt szintű oktatás

Emelt óraszámú képzés nyújt iskolánk a diákoknak a 9. évfolyamtól magyar, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, informatika tantárgyakból

A művészeti oktatás iskolánkban minden diákra kiterjed és sok lehetőséget kínál

Idegen nyelvek közül intézményünkben angolt, németet, franciát, és kínait tanítunk.

Tehetséggondozás

Nemzetközi projektekben vesznek részt tanulóink.

EMELT SZINTŰ OKTATÁS matematika, angol nyelv és történelemből.


A tehets gfejleszt s iskolai szervezeti form i
A tehetségfejlesztés iskolai szervezeti formái

A tanórai differenciálás(kiscsoport, nívócsoport, egyéni fejlesztés

Fakultáció

Délutáni foglalkozások (szakkör, JTDK, művészeti csoportok)

Hétvégi programok, cserkészet

Erdei iskola

Énekkar, zenekar

Sportversenyek

Diákkonferenciák

Diákszínjátszás

Táncház

Mentor program

Nemzetközi projektekben való részvétel

Közös programok a szülőkkelA vizsgarendszer
A vizsgarendszer

Magyar nyelvtan, 8. évf.

Magyar irodalom, 11. évf.

Magyar próba-érettségi, 12. évf.

Matematika, 6., 8., 10. évf.

Matematika, próba-érettségi, 12. évf.

Történelem, 10. évf.

Komplex természettudomány, 10. évf.

Angol nyelv, 9. évf.

Német nyelv, 9. évf.


M v szeti s vok
Művészeti sávok

 • Kerámia

 • Szobrászat

 • Tűzzománc

 • Tárgyábrázolás

 • Fotó

 • Művészettörténet


Zenei s vok
Zenei sávok

 • Ének-zene

 • Kórus

 • Hangoló

 • Hangszer

 • Kamarazene


Művészeti területek

MAGIS kórusunk színpadi előadásokkal turnézik

Drámapedagógia


Sport csoportok
Sport csoportok

 • Kosárlabda (5-8. évf. és 9-12. évf.)

 • Torna – lányok (5-12. évf.)

 • Atlétika (5-12 évf.)

 • Kézilabda – lányok,és fiúk(7-12.évf.)

 • Emelt érettségire készítő(10-12.évf.)


Változatos mozgási lehetőségek

Sportnapok

Iskola tanuszodája


A tan r n kiv li foglalkoz sok
A tanórán kivűli foglalkozások

Csillagászati szakkör

Energetika szakkör

Kémiai kísérletező szakkör

Iskolaszínház: színjátszó csoportok (5-8. és 9-12.)

Francia színjátszó csoport

Német színjátszó csoport

Média- rádió szakkör

Jezsuita tudományos diákkör (term. tud.,és társ tud .szekció)

Cserkész csapat

Szeretetszolgálat

„Debate Society”

Ki-mit-tud?

Diákpünkösd

Juniális


Művészeti és idegen nyelvi területek

Idegen nyelvű színjátszó csoportjaink

Drámapedagógia


Nemzetk zi projektek
Nemzetközi projektek

 • „EYE-projekt

 • Hansa- projekt

 • Biotechnológia –Proteomix projekt

 • Zenei projektek

 • Német irodalmi projekt

 • Művészettörténet


Megvalósult projektjeink…

COMENIUS ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK PROJEKT

DNS DIÁK-KUTATÁSOK

A projekt ideje alatt interkulturális és nyelvi tapasztalatokat gyűjtenek és szakmai kompetenciákat szereznek a tanulók


Tanulm nyi versenyek
Tanulmányi versenyek

 • OKTV

 • Tantárgyi versenyek 5-10. évf.

 • Évfordulóhoz kötött versenyek

 • Miskolci Egyetem versenyei

 • Megyei, városi versenyek


Megvalósult projektjeink…

Diákvegyész napok


Sportversenyek
Sportversenyek

 • Diákolimpiai versenyek

 • KIDSZ (katolikus iskolák versenyei)

 • Megyei, városi sportversenyek

 • Iskolai bajnokságok


Szociális kompetenciák fejlesztése

A 2002. novemberében induló munka céljaként azt jelöltük meg, hogy diákjaink „másokért-élő-emberekké” váljanak, akik felnőttként kreatív, vezetést is vállaló módon tudjanak cselekedni társadalmunkban.

Szeretetszolgálat


Szociális kompetenciák fejlesztése

A rendszeresen végzett szeretetszolgálat, segíti az adás örömét és az elfogadás képességét, A diákok megismerik jobban önmagukat, tágul világképük és erősül társadalmi felelősségvállalásuk.

A megszokott, mindennapi körülmények közül kilépve, új környezetben, új emberek között, velük kapcsolatot létesítve kellett helytállni.

Szeretetszolgálat

A kilencedik évfolyam mellett több diák is bekapcsolódik a szeretetszolgálati programokba, illetve az iskolában folyó önkéntes munkába.


Tehets gpont
Tehetségpont

 • Kutatók éjszakája

 • Tehetséggondozó hétvégék

 • Tehetséggondozó műhelyek

 • Tehetséggondozó táborok

 • Tehetségtanács

 • Pedagógusok továbbképzése


Tehetséggondozó táborok

Különböző projektekkel tesszük hasznosabbá a diákok szabadidejét,

tehetségük kibontakozásával:

Kutatók éjszakája

Táborokat szervezünk

Avasért projekt

Projektmódszerek

Ki-mit tud?

Sportnap

Cserkészet

Rákóczi szövetség


Tanácsadás

Diáktanácsadó – akit mindig érdemes felkeresned!

ISKOLALELKÉSZ: beszélgetésre elérhető a nap bármely szakában megbeszélt időpontban, a szünetekben az udvaron, vagy a fiúkollégiumban lévő szobájában.

IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS: szorosan együttműködik az osztályfőnökkel, az iskola pedagógusaival, feladata, hogy segítse őket a gyermek és ifjúságvédelmi munkában. Az iskolai gyermekvédelmi felelős az iskolai gyermekvédelmi munka összefogója.

Szociális kompetencia


Szülőkkel való kapcsolat

Szülőkkel való közös programok szervezése terén nagyon sok tapasztalat gyűlt össze a megszólítás, bevonás, kölcsönösen működő kommunikáció megteremtése, egy valóban működő, szervezett Szülői Közösség és az Iskolaszék terén.

Szociális kompetencia


Pályaorientáció

A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását a lehető legszélesebb információnyújtás révén.

A pályaorientáció célja, hogy a tanulók saját életpályájuk megalapozásához ismereteket kapjanak mind önmagukról, mind munkaerő-piaci környezetükről, és kellően megalapozzák a pályaválasztási döntésüket.

Pályaorientáció

Programunkban nagyon fontos szempont a pályaorientáció céljai közül a hivatásra való nevelés. Ezt tágan értelmezzük, legyen ez orvosi, tanári, mérnöki vagy éppen szerzetesi hivatás. Nekünk elsősorban arra kell nevelni, hogy a hivatásukat és ne a karrierjüket találják meg.


Az ign ci pedag gia tehets gfejleszt s
Az ignáci pedagógia tehetségfejlesztés

Segíti minden diák teljes képzését a közösségen belül

Intellektuális képzés

Kommunikációs készség fejlesztése

Képzelőtehetség, érzelmi és kreatív dimenzió fejlesztése

Testnevelés

A kiegyensúlyozott személyiség fejlesztése az emberi közösség tagjaként

Az öntevékenység, a személyes felfedezés fontossága

A jobbra, a többre törekvés, a „magis”hangsúlyozása

A szociális érzékenységre nevelés

A „másokért élő ember” kifejlesztése

A másokkal való együtt dolgozás képességének fejlesztése


Az ign ci pedag gia tehets gfejleszt s1
Az ignáci pedagógia tehetségfejlesztés

A jezsuita nevelés segít a diákoknak megérteni, hogy képességeik kifejlesztésre váró adományok, melyeknek célja nem önmagunk kielégítése vagy magunk haszna, hanem Isten segítségével az emberi közösség javának szolgálata.

(Ratio Studiorum)


Jezsuita Pedagógiai Műhely

Megalakítottuk a Jezsuita Pedagógia Műhelyt. Szeretnénk ebben mindazt közkinccsé tenni, amit magunk a négyszáz éves jezsuita nevelés hagyományából kaptunk, amit magunk megtapasztalunk, és amivel mások minket megajándékoznak.

Intézményvezetői

tréning

Gazdagodunk ezeken az alkalmakon mindannyian és segíthetjük egymást tanárokként, hogy valóban egyre inkább hivatásként élhessük meg ezt a pályát!

„Tanári munkámban újra és újra megtermékenyítően hatnak ezek a tapasztalatok – és a kapcsolatok más iskolákkal, tanáraikkal egyre szorosabbá válnak, egyre többször tudunk bizalommal fordulni egymáshoz kérdéseinkkel, problémáinkkal, és örömeinkkel is.”


A tehets ggondoz s s a flow
A tehetséggondozás és a flow

 • A flow nyolc jellegzetessége (Csíkszentmihályi Mihály) Világos célok: egy feladat egyértelmű meghatározása, azonnali visszajelzés

 • Lehetőség van a határozott cselekedetre, és az ember adottságai is megvannak hozzá

 • A tevékenység és a tudatosság összeolvadása

 • Összpontosítás a feladatra

 • A kontrollálás képessége

 • A kishitűség megszűnése, az Én határainak átlépése

 • Az időérzékelés megváltozása

 • Ez az állapot autotelikussá (önmagában is örömöt adóvá) válhat


 • JÉZUSHOZ VEZETJÜK diákjainkat, hogy megismerjék, szeressék és kövessék őt.KIHÍVÁS ELÉ ÁLLÍTJUK őket, hogy kiváló tanulmányi eredményt érjenek el, képzettek legyenek, szeressenek tanulni és felébredjen bennük az egész életen át tartó tanulás vágya.MELLETTÜK ÁLLUNK és bátorítjuk őket, hogy nyitottá váljanak a növekedésre, és így szellemileg felkészült, hívő emberekké váljanak, akik elkötelezettek a béke, az igazságosság és a szeretet szolgálatára a helyi közösség, a nemzet és az emberiség nagy családja érdekében egyaránt.


Köszönöm megtisztelő figyelmüket. szeressék és kövessék őt.

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium

Dr.Velkey László tehetséggondozásért felelős vezető

[email protected]

H-3529 Miskolc Fényi Gyula tér 2-12.

Tel.: (36-46)560-458, 560-459, 560-583, Fax: (36-46) 560-582

e-mail: e-mail: [email protected] homepage: ww.jezsu.hu


ad