agr r k rnyezetgazd lkod si t mogat s 2009 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁS 2009-2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁS 2009-2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁS 2009-2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 376 Views
 • Uploaded on

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁS 2009-2014. Fülöp Gyula A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében (LIFE projekt) Zámolyi-medence mintaterület (A1, A2, E2 akció) Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány Csákvár, 2009. május 21. NÉHÁNY ALAPVETÉS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁS 2009-2014' - Jims


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agr r k rnyezetgazd lkod si t mogat s 2009 2014

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁS2009-2014

Fülöp Gyula

A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében (LIFE projekt)

Zámolyi-medence mintaterület (A1, A2, E2 akció)

Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány

Csákvár, 2009. május 21.

slide2
NÉHÁNY ALAPVETÉS
 • területalapú, vissza nem térítendő támogatás
 • szolgáltatás a társadalom felé: többletköltségek és kieső jövedelem ellentételezése (kifizetés!)
 • Zámolyi-medence = Magas Természeti Értékű Terület (MTÉT, csak 25 van az országban)
 • természeti érték magasabb pontszám (A B C) több támogatás (zonális cp.)
 • horizontális célprogramok mellett zonális célprogramok is, amelyek több pénzzel járnak és jobban óvják a természeti értékeket
 • bekapcsolódhatnak ebbe a folyamatba a Zámolyi-medencében gazdálkodók is: hosszabb távon együtt megőrizhető a természeti érték és a gazdálkodó!
slide3
5 éves, 2009.09.01. – 2014.08.31.
 • előre tervezhető bevétel (összeg, időpont)
 • előre tervezhető feladat (előírások nem változnak)
 • csak egyszer lehet kérelmet benyújtani (aki lemarad, az kimarad!)
 • 4 hasznosítási irány: szántó, gyep, ültetvény, vizes élőhely (halastó kimaradt!)
 • MTÉT lehatárolva (MEPAR)
 • zónák (A, B, C) lehatárolva (MEPAR)
 • a területen a zónákban igénybe vehető 4 db természetvédelmi zonális célprogramon kívül az összes jogosult horizontális és egyéb zonális célprogram választható (nem jogosult: szélerózió; természetes vizes élőhelyek; vizes élőhelyek létrehozása)!
slide5
A Zámolyi-medence MTÉT mindhárom (A, B, C) zónájában jogosult természetvédelmi zonális célprogramok:

2 db szántó célprogram:

 • Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram
 • Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram

2 db gyep célprogram:

 • Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram
 • Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
slide10
AKG-val szorosan összefügg (határozatok keresztben, hivatkozások, átfedés):

„Nem termelő beruházások támogatása”

(többször módosított33/2008. FVM r. – www.gtr.uw.hu)

 • mezővédő fásítás telepítése – 800 €/100 fm
 • sövény telepítése – 300 €/100 fm
 • füves mezsgye létesítése – 30 €/100 fm
 • ültetvény sorközgyepesítése – 310 €/ha
 • környezetvédelmi célú gyeptelepítés – 310 €/ha
 • természetvédelmi célú gyeptelepítés – 310 €/ha
 • rovarteleltető bakhát kialakítása – 30 €/100 fm
 • természetes alapanyagú kerítés kialakítása – 315 €/100 fm
 • természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítése

– 12-60 €/db

100 %-os támogatás (fenti maximális mértékig!)

AKG területeken is meg lehet valósítani (van, amit csak ott), csupán az érintett területrész támogatása esik ki.

Pontozási szempontok előre megadva!

Benyújtása:2009. június 1 – 30. (utána évente – ha marad pénz!)

slide11
AKG-val szorosan összefügg (határozatok keresztben, hivatkozások):

„Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása”

(46/2009. FVM rendelet – www.gtr.uw.hu)

 • a) gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1.050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
 • b) meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

Őshonos fafajok és tájjellegű gyümölcsfa fajták telepíthetők

100-150 db fa/ha

Legeltetéses és/vagy kaszálásos hasznosítás

Művelési ág váltás

Akg területekkel is be lehet lépni (nem kell visszafizetni, csak az érintett területrész támogatása szűnik meg, gyepnél még az sem: megmarad az akg támogatás is!)

Pontozási szempontok előre megadva!

Benyújtása:2009. július 1. – augusztus 31. (utána évente – ha marad pénz!)

slide12
NÉHÁNY FONTOS SZEMPONT, KIEGÉSZÍTÉS
 • beadás: elektronikusan + postán; 2009. június 1-30. (falugazdász, Agrárkamarai tanácsadó)
 • 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet + mellékletei
 • Magyar Közlöny 66. szám
 • UMVP IH közlemények (eddig 30-35/2009.)
  • MEPAR-ban feltüntetett lehatárolások, kikereshetők: www.mepar.hu
 • Kölcsönös Megfeleltetés (Gazdálkodói Kézikönyv)
  • HMKÁ (50/2008. FVM rendelet) – állategység számítása
  • JFGK – jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények
 • gazdaság teljes területén betartandók: HMKÁ, JFGK, GN, tápanyag-gazdálkodási és növényvédőszer minimumkövetelmények
 • www.fvm.hu (AKG és kapcsolódó rendeletek, UMVP IH közlemények)
 • www.mvh.gov.hu (MVH végrehajtási közlemények, elektronikus felület)
 • www.umvp.eu/akg (kiadvány: Környezetkímélő gazdálkodás - Tájékoztató)
 • www.gtr.uw.hu (hatályos, módosított rendeletek, kapcsolódó információk)
slide13
definíciók (2. §)
 • földhasználó kapja a támogatást
  • földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, 2009.09.01-ig
  • adott területre ugyanaz kaphatja: területalapú+AKG+KAT+Natura2000
 • egybeművelt tábla nem támogatható
 • parcella – tábla: eltérő fogalom
 • zöldugar
 • zöldtrágya-növény
 • osztatlan közös tulajdon megoldásai (5. §)
 • vetőmag fű szántóba tartozik
 • területazonosítási kérelem (EOV koordináták)
  • 3 méter pontosságú, egy sarokpont tájbaillő megjelölése kötelező
  • határozattól 90 napon belül
  • saját költségre, de részben kifizetik (20 € + 2 €/ha)
  • jegyzőkönyv megőrzése
 • állategység (ENAR-TIR)
  • tartóként bejegyezve 5 évig (évente kifizetési kérelemnél TIR-ben ellenőrzik)
  • helyszíni ellenőrzéskor Gazdálkodási Napló alapján,
  • bérlegeltetett állomány beszámítható: helyszíni ellenőrzéskor igen, éves kifizetési kérelemnél nem (pl. istállózott tehén – bérben legeltetett gulya)
slide14
képzés kötelező: kétszer 5 év alatt
 • talajvizsgálat: előző AKG zárója is beszámítható; talajlaborok jelentenek
 • vetésváltási szabályok
  • 3 helyen is: célprogram előírásai + 16. § + HMKÁ előírásai
  • másodvetés is beleszámít
 • ritka növényfajták
 • használható növényvédőszer hatóanyagokról évente új lista
 • Gazdálkodási Napló
  • elektronikusan is (de ellenőrzéshez ki kell nyomtatni)
  • naprakészség: napi-heti-havi-évi rögzítések
 • Monitoring Rendszerben kötelező adatszolgáltatás; kiválasztott gazdáknak bővebb adatszolgáltatás kötelező; költsége nem terheli
 • nem lehet célprogramot váltani
 • átadás-átvétel részletesen szabályozva
 • Natura 2000 gyepterületen 31-38 €-val csökken a kifizetés, amit a Natura 2000 támogatás keretében kap meg
 • MEPAR blokktérképet nem kell rajzolni, beadni
 • szántón táblaforgó beleszámít a területbe
 • gyepen fa, facsoport alatti rész beleszámíthat; állandó terelő-felhajtó út nem
 • vis maior részletesen szabályozva (nem minősül jogosulatlannak: osztatlan közös kimérés eltérése, NPI szerződés felmondása, tv-i hatóság kötelezi módosításra /ez utóbbinál megkapja a támogatást/)
slide15
gyepes célprogramokban az adott terület hasznosítás módja (kaszálás-legeltetés) évente változhat, az éves kifizetési kérelemben kell jelezni (eltérő kódokkal)
 • kaszálónál az időjárás miatt (aszály) vagy természetvédelmi hatósági korlátozás miatt elmaradó 2. kaszálást vis maior-ként kell bejelenteni
 • célprogram szintű vetésszerkezeti előírásoknak csak az adott célprogramba bevitt területen és az 5 év alatt összességében kell megfelelni (évente is teljesíthetők az arányok, de 5 év vonatkozásában is), csak főnövényekkel teljesíthetők (másodvetés nem fogadható el)
 • táblaszintű vetésváltási előírások teljesítésébe a másodvetésű növények is beletartoznak (16. §)
slide17
PONTOZÁS
 • országos rangsor
 • célprogramonként külön-külön
 • pénz célprogramonként elosztva (de átcsoportosítható), ahol elfogy ott lesz a ponthatár
 • mellékletben kell benyújtani a pontozáshoz szükséges, azt alátámasztó dokumentumokat (hiánypótlásukra nincs lehetőség!)
 • NVT-ben (2004-2009) akg résztvevők többletpontot kapnak, azonos művelési ágon belül
 • közép- és felsőfokú végzettség: cég vezetője, alkalmazottja, tagja; családi gazdaság vezetője, tagja; szerződött szaktanácsadó (fénymásolat)
 • élő szaktanácsadói szerződés: szaktanácsadó vagy szakértő vagy Területi Szaktanácsadási Központ
 • szántó célprogramoknál is jár többletpont az állatállományért (min. 0,2 ÁE)
 • legeltethető állatfaj tenyésztőszervezetétől igazolás (2009.06.30-i állapot)
 • egységes kérelem alapján állapítják meg a gazdaság azonos hasznosítású teljes területét, a célprogramba bevitt földterület ahhoz mért arányát
 • hátrányos helyzetű területre esik-e a lakhely/telephely (a Zámolyi-medence nem tartozik ide)
slide18
területi lehatárolást (pl. nitrátérzékeny, Natura 2000, vízbázis, KAT, MTÉT, hátrányos helyzetű) az elektronikus felület automatikusan végzi, nem kell igazolni
 • területi lehatárolás többletpontjai a célprogramba bevitt terület/teljes terület arányában kerülnek beszámításra
 • PONTOZÁSI TÁBLÁK: 61/2009. FVM rendelet 3. számú melléklete!
 • Előadás letölthető, további információk:
  • www.provertes.hu
  • www.kerecsensolyom.mme.hu
 • Kapcsolattartás, kérdések:
  • provertes@provertes.hu
  • fulop.gyula@harisbt.hu

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

slide19
Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram
 • (1) A támogatás célja a vonulásuk során az ország egyes jellemző tájait érintő, jelentős lúd-, réce- és daruállományok számára megfelelő őszi-téli táplálkozóhely biztosítása, az általános madárvédelmi szántóföldi előírások mellett a speciális vetésszerkezet és a betakarítás korlátozásával a táplálékbázis megteremtése, az apróvad fajok életfeltételeinek javítása, valamint a mezőgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése.
 • (2) Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági feltételek:
  • a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
  • b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú melléklet szerinti jogosultMTÉT egységen kell elhelyezkednie.
 • (3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
  • a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
  • b) egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha;
  • c) a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre igényelhető a rizs, az energiafű, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével, a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint.
slide20
(4) A célprogram előírásai:
  • a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási időszak kezdetét megelőző gazdálkodási évben vagy az első gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gazdálkodási évében akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat végeztetése;
  • b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;
  • c) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása;
  • d) tápanyag-utánpótlás során a műtrágyával kijuttatott nitrogén-hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 90 kg/ha/gazdálkodási év mértéket;
  • e) hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó komposzt felhasználása tilos;
  • f) melioráció és öntözés nem végezhető;
  • g) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag környezetkímélő besorolású növényvédőszer-hatóanyagok alkalmazása;
  • h) rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek alkalmazása tilos;
  • i) rovarölő szerek nem alkalmazhatók, kivéve a repce, a mustár, illetve az olajretek rovarirtását;
slide21
j) szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén:
  • ja) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de legfeljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni a tábla közepén,
  • jb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni,
  • jc) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelező,
  • jd) kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját,
  • je) fokozottan védett, földön fészkelőmadárfaj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve kaszálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes állami természetvédelmi szerv kijelölt munkatársát. A földhasználó értesítésétől számított 3 munkanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a földhasználót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó feltételekről tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a terület bármely részén folytatható;
slide22
k) a vetésváltás szabályainak betartása;
 • l) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes területen a következő vetésszerkezet betartása kötelező fővetésű növények tekintetében:
  • legalább 30% kalászos gabona,
  • legalább 20% szemeskukorica,
  • legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény (szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke),
  • legalább 20% zöldugar,
  • legfeljebb 10% egyéb kultúra;
 • m) a szemeskukorica egy vagy több táblán elhelyezkedő teljes területének legalább 10%-án betakarítás előtt az érett állapotban lévő, lábon álló kukoricát szárzúzóval le kell zúzni, és a területet műveletlenül kell hagyni legalább február 28-ig.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után 173 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

slide23
Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram
 • (1) A támogatás célja a vadon élő madarakra, apróvadra káros hatások csökkentése a növényvédő szerek korlátozott alkalmazásával, növényvédőszer-mentes táblaszegélyek kialakításával, megfelelő betakarítási és növényápolási technológiák alkalmazásával, kevesebb műtrágya felhasználásával. A célprogram további fontos célja a különböző ragadozó madarak, illetve a fogoly és fürj életfeltételeinek biztosítása, valamint a mezőgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése.
 • (2) Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági feltételek:
  • a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
  • b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú melléklet szerinti jogosult MTÉT egységen kell elhelyezkednie.
 • (3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
  • a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
  • b) egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha;
  • c) a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre igényelhető a rizs, az energiafű, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével, a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint.
slide24
(4) A célprogram előírásai:
  • a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási időszak kezdetét megelőző gazdálkodási évben vagy az első gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gazdálkodási évében akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat végeztetése;
  • b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;
  • c) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása;
  • d) tápanyag-utánpótlás során a műtrágyával kijuttatott nitrogén-hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 90 kg/ha/gazdálkodási év mértéket;
  • e) hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó komposzt felhasználása tilos;
  • f) melioráció és öntözés nem végezhető;
  • g) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag környezetkímélő besorolású növényvédőszer-hatóanyagok alkalmazása;
  • h) rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek alkalmazása tilos;
  • i) rovarölő szerek nem alkalmazhatók, kivéve a repce, a mustár, illetve az olajretek rovarirtását;
slide25
j) szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén:
  • ja) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de legfeljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni, a tábla szélével érintkezően,
  • jb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni,
  • jc) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelező,
  • jd) kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját,
  • je) fokozottan védett, földön fészkelőmadárfaj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve kaszálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes állami természetvédelmi szerv kijelölt munkatársát. A földhasználó értesítésétől számított 3 munkanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a földhasználót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó feltételekről tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a terület bármely részén folytatható;
slide26
k) a vetésváltás szabályainak betartása;
 • l) a táblán egy gazdálkodási évben egyszer szabad gyomirtó szerthasználni;
 • m) a tábla szélein legalább 3 méter széles növényvédőszer-mentes táblaszegélyt kell hagyni, ahol szükség esetén mechanikai gyomirtást kell végezni;
 • n) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes területen a következő vetésszerkezet betartása kötelező fővetésű növények tekintetében:
  • legalább 30% kalászos gabona,
  • legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény (szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke),
  • legalább 10% zöldugar,
  • legfeljebb 25% egyéb kultúra;
 • o) a célprogram 5 éve alatt legfeljebb egyszer végezhető középmély- vagy mélylazítás.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után 220 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

slide27
Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram
 • (1) A támogatás célja a nedves rétek fokozottan védett, földön fészkelő madárfajainak (haris, hamvas rétihéja, réti fülesbagoly) fészkelő- és táplálkozó helyének fenntartása e rétek megőrzésével és kíméletes hasznosításával, továbbá egyéb védett fajok élőhelyeinek biztosítása, mint például rákosi vipera, különböző kosbor fajok, kockás liliom, szibériai nőszirom, kígyógyökerű keserűfű, vérfű-hangyaboglárka, nyári tőzike, réti iszalag, kornistárnics. A célprogram céljai közé tartozik a védőzónák kialakítása a térség sérülékeny természeti területei körül, valamint a mezőgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése.
 • (2) Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági feltételek:
  • a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
  • b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú melléklet szerinti MePAR-ban lehatárolt, jogosult MTÉT egységen kell elhelyezkednie.
slide28
(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
  • a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
  • b) a célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan legalább 0,2 állategység/ha legeltethető állatállomány;
  • c) legeltethető állatfajok: szarvasmarhafélék, lófélék; juh, kecske;
  • d) a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a támogatást igénylőnek kell szerepelnie.
 • (4) A célprogram előírásai:
  • a) legeltetés esetén:
   • aa) a legeltetett területen legalább 0,2 állategység/ha legeltetési sűrűség alkalmazása;
   • ab) a gyepek túllegeltetése tilos;
   • ac) pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkalmazni,
   • ad) felülvetés, vegyszeres gyomirtás, műtrágyázás, öntözés, valamint a legelő állatok által elhullajtott trágyától eltekintve egyéb szervestrágyázás tilos;
   • ae) fogasolás, gyepszellőztetés tilos;
slide29
af) kaszálás évente egy alkalommal engedélyezett, úgy hogy a célprogram kaszálásra vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani;
 • ag) a területen mindennemű vízelvezetés tilos;
 • ah) villanypásztor csak az illetékes állami természetvédelmi szerv előzetesen kiadott, a célprogram 5 évére vonatkozó írásos véleménye alapján alkalmazható;
 • ai) kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját;
 • aj) fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve kaszálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes állami természetvédelmi szerv kijelölt munkatársát. A földhasználó értesítésétől számított 3 munkanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a földhasználót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó feltételekről tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a terület bármely részén folytatható;
 • ak) őszi tisztító kaszálás elvégzése kötelező;
slide30
b) kaszálás esetén:
  • ba) felülvetés, vegyszeres gyomirtás, műtrágyázás, szervestrágyázás és öntözés tilos;
  • bb) fogasolás, gyepszellőztetés tilos;
  • bc) szénabetakarításnál a levágott növényi részeket 1 hónapon belül le kell hordani a gyepterületről;
  • bd) minden kaszáláskor táblánként legalább 10%, de legfeljebb 15% kaszálatlan területet kell hagyni, kaszálásonként eltérő területen;
  • be) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni;
  • bf) kaszálásnál vadriasztó lánc használata szükséges;
  • bg) a területen mindennemű vízelvezetés tilos;
  • bh) az első kaszálás a célprogramba bevitt teljes gyepterület kijelölt legfeljebb 50%-án július 31. után kezdhető el - kivéve az Őrség-vendvidék, valamint a Hanság MTÉT-t, ahol a kaszálás a célprogramba bevitt teljes gyepterület 50%-án június 1. előtt, a másik 50%-án július 15. után - az illetékes állami természetvédelmi szerv írásos véleménye alapján;
slide31
bi) kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját;
   • bk) a gazdálkodási év során kizárólag kaszálás történik.
 • (5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után:
  • a) nem Natura 2000 gyepterületen történő:
   • aa) legeltetés esetén139 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
   • ab) kaszálás esetén116 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
  • b) Natura 2000 gyepterületen történő:
   • ba) legeltetés esetén101 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
   • bb) kaszálás esetén78 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.
slide32
Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
 • (1) A támogatás célja a magas biodiverzitású gyepterületek kiterjedésének növelése, a mezőgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése. A természetkímélő gyephasznosítási technológia lehetővé teszi a környező természetes és természetközeli gyepterületek karakterfajainak betelepülését az átalakítandó szántóra, és ezzel rövid időn belül a természeteshez hasonló gyeptársulás jöhet létre.
 • (2) Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági feltételek:
  • a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
  • b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek szántó hasznosítási irányú és a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú melléklet szerinti MePAR-ban lehatárolt, jogosult MTÉT egységen kell elhelyezkednie.
slide33
(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
  • a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
  • b) a célprogramba bevitt területre vonatkozóan a célprogram 2. évétől legalább 0,1 állategység/ha legeltethető állatállomány megléte;
  • c) legeltethető állatfajok: szarvasmarhafélék, lófélék, juh;
  • d) a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a támogatást igénylőnek kell szerepelnie.
 • (4) A célprogram előírásai a célprogram első évében:
  • a) földhasználat és művelési ág váltás;
  • b) a létrehozott gyepterületen vegyszeres gyomirtás egy alkalommal engedélyezett;
  • c) csak kaszálás megengedett egy alkalommal, a legeltetetés nem;
  • d) kaszálás csak június 15-e után lehetséges;
  • e) kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját.
slide34
(5) A célprogram második évétől a terület jellegétől, valamint az adott zónában választható célprogramtól függően a 69. § vagy 70. § szerinti célprogramok előírásait kell betartani.
 • (6) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után
  • a) az első gazdálkodási évben238 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
  • b) a második gazdálkodási évtől kezdődően:
   • ba) nem Natura gyepterületen 305 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
   • bb) Natura 2000 gyepterületen 267 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.