BENVINGUTS A L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BENVINGUTS A L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL PowerPoint Presentation
Download Presentation
BENVINGUTS A L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL

play fullscreen
1 / 34
BENVINGUTS A L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL
203 Views
Download Presentation
vivian
Download Presentation

BENVINGUTS A L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BENVINGUTS A L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL

 2. PROCEDÈNCIA DEL NOSTRE ALUMNAT • CEIP Anicet de Pagès • CEIP Salvador Dalí • CEIP Josep Pallach • CEIP Joan Reglà (Bàscara) • CEIP Josep de Ribot (Vilamalla) • CEIP El Far d’Empordà

 3. LA NOSTRA COMUNITAT • 857 alumnes • 80 professors • 3 Conserges • 2 Administratives • 1 Netejadora

 4. LA NOSTRA IDENTITAT • Escola catalana. • Centre acollidor, que atén la diversitat del seu alumnat considerant aquesta com a font de riquesa. • Centre col.laborador i obert a l’entorn. • Centre que prioritza les persones i les relacions entre elles. • Centre que valora el treball en equip. • Centre que valora la conscienciació ecològica i la gestió mediambiental.

 5. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU

 6. Pla d’Autonomia de centre Objectius

 7. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS • Grups heterogenis a 1r, 2n i 3r formats amb la informació següent: • Traspàs d’informació Primària. • Proves inicials mes de juny (amb la matrícula s’informa del dia i hora). • Entrevistes individuals al mes de juliol.

 8. RECURSOS HUMANS: INDIVIDUALS • Tutoria de grup i tutoria individual • Psicopedagogues • Educadora social • EAP

 9. RECURSOS HUMANS: EQUIPS • Direcció • Coordinació Pedagògica • Equip de tutors • Comissió de disciplina • Equips docents • Junta d’avaluació • Coordinació amb Serveis Externs

 10. LES NOSTRES INSTAL.LACIONS • Gimnàs • Laboratoris • Aula de dibuix • Biblioteca • Aules d’Informàtica • Tallers de tecnologia • Aula de Música • Aula d’idiomes • Aules per a desdoblaments

 11. Serveis • Cantina • Biblioteca • Suport a l’estudi (entre les demandes l’Equip Docent en fa una tria)

 12. PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

 13. Com sabrà el meu fill/a on anar el primer dia de classe? • El primer dia de classe comencen només els alumnes de 1r. • Cridem els alumnes a la sala d’actes i els donem la benvinguda. • Els tutors els expliquen de forma senzilla i clara les normes. • Els alumnes fan un joc de descoberta de l’Institut per conèixer els espais més importants.

 14. També utilitzen l’agenda? • Sí. Amb el mateix objectiu que a Primària. Han de portar els deures anotats, anoten les qualificacions obtingudes i també serveix per comunicar-nos amb els tutors.

 15. Com puc parlar amb el tutor/a encara que no m’avisi? • Cal demanar cita a Consergeria

 16. Com sé si el meu fill/a ha vingut a l’Institut? • Els professors passen llista a primera hora del matí i es truca a les famílies de tots els alumnes que no són al centre. També es passa llista hora a hora i es pot consultar la situació a la Intranet amb el password que us donarem. • És convenient trucar per avisar.

 17. Els alumnes poden sortir del centre? • No. No poden sortir. Generalment la porta està tancada. • Si un alumne es troba malament truca a la família perquè el vingui a buscar. • Quan un alumne surt del centre, amb autorització, ha de registrar-se a Consergeria.

 18. Els alumnes poden portar mòbil? • Sí, el poden portar però és responsabilitat seva el que li pugui passar. • Si se’n fa un ús indegut es requisa i no es torna fins el divendres següent.

 19. Quins llibres i material necessitarem? • Amb la matrícula donarem informació per poder adquirir els llibres de segona mà. • Al llarg del mes de juny a la web del centre es publiquen totes les informacions i, entre elles, els llistats de llibres i materials. • El curs vinent s’utilitzaran els mateixos materials que aquest curs.

 20. I si el meu fill/a no té el nivell? • Si a Primària no ha tingut dificultats, a l’Institut, en principi, tampoc no en tindrà. • Si a Primària li costava, tenia notes justes, però tenia hàbits d’estudi, amb ajuda se’n sortirà sense dificultats. • Si a Primària li costava, tenia notes justes i els tutors us avisaven que no tenia hàbits d’estudi, el més segur és que a l’Institut tingui dificultats. • En aquest cas cal planificar el treball i fer un seguiment molt acurat. • Cal estar atents als hàbits de treball. • Sempre hi ha deures i/o feina a fer.

 21. Quan tindrem notes? • A l’octubre (mitjan-final) us convocarem a una reunió i us donarem el resultat de l’avaluació qualitativa. • Abans de Nadal, abans de Setmana Santa i a finals de juny tindreu els butlletins de notes. • Des del curs 2011-12 hi ha convocatòria a Setembre per als alumnes amb matèries pendents al juny.

 22. Com tinc la seguretat que tot rutlla bé? • Quan els alumnes infringeixen les normes (estan penjades al web i s’informa els alumnes el primer dia de classe) els professors els posen una incidència. • Les incidènciespoden ser blaves (lleus) o vermelles (greus). • Quan un alumne téuna incidència greu, el tutor personal informa les famílies. • Les sancions poden ser diverses. La més greu és l’expulsió del centre.

 23. No hi ha problemes a l’hora del pati amb els alumnes més grans? • No n’hi ha hagut mai. Els alumnes de postobligatòria surten a l’hora del pati. • Algunes vegades ens hem plantejat dividir el pati però pensem que és millor que tots puguin estar junts.

 24. Com tracteu la disciplina? • A l’entrevista inicial se signa la Carta de Compromís. • El NOIFC articula el funcionament del centre a tots els nivells (també a nivell de disciplina). • Detalla la tipologia de faltes. • Setmanalment es reuneix la Comissió de Disciplina per valorar les faltes i acordar les sancions que cal imposar.

 25. HORARI MARC • ESO i Batxillerat: 8:15 – 14:45 • Cicles Formatius: 8:15 – 21:00

 26. CALENDARI • Presentació de sol·licituds: de l'11 al 22 de març de 2013, ambdós inclosos. • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 21 de març de 2013.Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 11 d'abril de 2013. • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 12 d'abril de 2013 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.Termini per presentar reclamacions: 12, 15 i 16 d'abril de 2013.Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 22 d'abril de 2013. • Publicació de l'oferta final: 17 de maig de 2013.Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 24 de maig de 2013 • Matrícula:  • del 10 al 14 de juny de 2013, ambdós inclosos.

 27. LA VIDA AL CENTRE Trobareu aquesta i molta més informació a la web del centre: www.iesmonturiol.net

 28. Figueres – març de 2013