Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OLIMP, PowerPoint Presentation

OLIMP,

169 Views Download Presentation
Download Presentation

OLIMP,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OLIMP, mètode de grec. Morfologia i sintaxi de l'ACUSATIU. Francesc Parreu Alasà, Institut Salvador Vilaseca de Reus.

 2. Benvinguts al programa de la sintaxi de l’ACUSATIU. Hi estudiarem els seus usos sintàctics, exemplificats en 14 frases. Hi heu defer clic. Emprant un sol tema en acusatiu: Aquest exemple únic ( ) serà substituït pels 22 temes diferents del grec, noms de divinitats, al programa Acusatiu, substitucions.

 3. 12. ACUSATIU AMB VERBS AFINS (TRANSITIUS): COMPLEMENT DIRECTE. 13. ACUS.AMB V.AFINS (TRANSITIUS.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. 14. ACUS.AMB V.AFINS (TR.): C.DIR. PERSONA I C.DIR. COSA (INFINITIU). 15. ACUS.AMB V.AFINS (TR.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU. 16. ACUS.AMB V.AFINS (TR.): SUBJECTE ORAC.INFINITIU amb verbs de mandat. 17. ACUS.AMB V.AFINS (TR.): SUBJECTE ORAC.INFINITIU amb verbs de percepció. 18. ACUS.AMB V.AFINS (TR.): SUBJECTE ORAC.INFINITIU amb verbs de llengua. 19. ACUS.AMB V.AFINS (TR.): SUBJECTE ORAC.INFINITIU amb verbs de voluntat. 20. ACUS.AMB VERBS DE MOVIMENT: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC QUO. 21. ACUS.AMB PREPOSICIONS: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC UBI. 22. ACUS.AMB PREPOSICIONS: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC UBI. 23. ACUS.AMB QUALSEVOL VERB O ADJECTIU: COMPL.CIRCUMST.DE RELACIÓ.

 4. 12. FRASE BÀSICA D’ACUSATIU AMB VERBS AFINS (TRANSITIUS): COMPLEMENT DIRECTE. La dea Afrodita dalt del seu carro. Inici Feu clic a cada paraula.

 5. 12. FRASE BÀSICA D’ACUSATIU AMB VERBS AFINS (TRANSITIUS): COMPLEMENT DIRECTE. Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Mas. Fem. Neu. S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu La dea Afrodita dalt del seu carro. Inici Datiu T. El S. Subjecte E.

 6. 12. FRASE BÀSICA D’ACUSATIU AMB VERBS AFINS (TRANSITIUS): COMPLEMENT DIRECTE. Enunciat: Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu La dea Afrodita dalt del seu carro. Inici Datiu T. carro S. Subjecte E. singular, coaxial, hamaxofòbia

 7. 12. FRASE BÀSICA D’ACUSATIU AMB VERBS AFINS (TRANSITIUS): COMPLEMENT DIRECTE. La dea Afrodita dalt del seu carro. Inici T. la S. Compl.directe E. Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Masculí Femení Neutre S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 8. 12. FRASE BÀSICA D’ACUSATIU AMB VERBS AFINS (TRANSITIUS): COMPLEMENT DIRECTE. La dea Afrodita dalt del seu carro. Inici T. dea S. Compl.directe E. ateu, teologia, teocèntric, Teodor, Doroteu Enunciat: Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 9. 12. FRASE BÀSICA D’ACUSATIU AMB VERBS AFINS (TRANSITIUS): COMPLEMENT DIRECTE. La dea Afrodita dalt del seu carro. Inici T. porta S. Verb E. telefèric, diferir, transferir, semàfor, fòsfor, Cristòfor Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet,Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu,Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 10. 13. FRASE B. ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSITIUS): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. Feu clic a cada paraula.

 11. 13. FRASE B. ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSITIUS): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. Nosaltres S. Subjecte E.

 12. 13. FRASE B. ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSITIUS): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. demanem S. Verb E. etiologia Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu,Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 13. 13. FRASE B. ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSITIUS): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. estimació S. Compl.directe de cosa E. filosofia, filantrop, hidròfil, pàmfil, Teòfil, filtre Paraules amb cas: Substantiu. Enunciat: Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 14. 13. FRASE B. ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSITIUS): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. a la S. Compl.directe de persona E. Paraules amb cas: Article. Enunciat: Mas. Fem. Neu. S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 15. 13. FRASE B. ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSITIUS): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. dea S. Compl.directe de persona E. ateu, teologia, teocèntric, Teodor, Doroteu Paraules amb cas: Substantiu. Enunciat: Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 16. 14. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. Feu clic a cada paraula.

 17. 14. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. Nosaltres S. Subjecte E.

 18. 14. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. demanem S. Verb E. etiologia Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu,Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 19. 14. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. estimar S. Infinitiu C.D.de cosa E. filosofia, filantrop, hidròfil, pàmfil, Teòfil, filtre Enunciat: El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu,Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 20. 14. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. a la S. Compl.directe de persona E. Paraules amb cas: Article. Enunciat: Mas. Fem. Neu. S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 21. 14. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. dea S. Compl.directe de persona E. ateu, teologia, teocèntric, Teodor, Doroteu Paraules amb cas: Substantiu. Enunciat: Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 22. 15. FRASE B. D’ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: Inici Feu clic a cada paraula. Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. Aquesta frase és exactament igual que l’anterior; el que allí era C.D.de persona ara es considerarà el Subjecte de l’infinitiu (encara en Acusatiu). A l’Oració d’infinitiu, de vegades, es pot conser- var l’infinitiu en català: Demanen a la dea estimar. (com a la frase 14) i, de vegades, es pot canviar a oració amb que: Demanen que la dea estimi.

 23. 15. FRASE B. D’ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. Nosaltres S. Subjecte del verb principal E.

 24. 15. FRASE B. D’ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. demanem S. Verb principal E. etiologia Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu,Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 25. 15. FRASE B. D’ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. <que> estimi S. Verb de l’oració d’infinitiu E. filosofia, filantrop, hidròfil, pàmfil, Teòfil, filtre Enunciat: El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu,Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 26. 15. FRASE B. D’ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. la S. Subjecte de l’oració d’infinitiu E. Paraules amb cas: Article. Enunciat: Mas. Fem. Neu. S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 27. 15. FRASE B. D’ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: Inici Fidels davant de l’altar per a propiciar-se la divinitat. T. dea S. Subjecte de l’oració d’infinitiu E. Paraules amb cas: Substantiu. Enunciat: Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 28. 16. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de MANDAT. Inici Feu clic a cada paraula. Amb verbs de MANDAT i de percepció, es pot conservar l’infinitiu: Zeus manavenir a la dea i es pot canviar a oració amb que: Zeus mana que la dea vingui.

 29. 16. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de MANDAT. Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Mas. Fem. Neu. S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Inici Genitiu Datiu T. (El) S. Subjecte principal E.

 30. 16. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de MANDAT. Enunciat: Masculí S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Inici Genitiu Datiu T. Zeus S. Subjecte principal E. dia, Dionís, Diòscurs, Diodor, Diomedes

 31. 16. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de MANDAT. Inici T. mana S. Verb principal E. clam, clamor, reclamar, exclamar Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu,Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 32. 16. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de MANDAT. Inici T. venir S. Infinitiu C.D. del verb principal E. ir Enunciat: El verb, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquam- perfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 33. 16. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de MANDAT. Inici T. la S. Subjecte de l’infinitiu (C.D. de persona del verb principal). E. Paraules amb cas: Article. Enunciat: Mas. Fem. Neu. S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 34. 16. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de MANDAT. Inici T. dea S. Subjecte de l’infinitiu (C.D. de persona del verb principal). E. ateu, teologia, teocèntric, Teodor, Doroteu Paraules amb cas: Substantiu. Enunciat: Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 35. 17. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de PERCEPCIÓ. Inici El quadre a l’orella vol indicar PERCEPCIÓ. Feu clic a cada paraula. Amb verbs de mandat i de PERCEPCIÓ, es pot conservar l’infinitiu: Zeus sent venir la dea i es pot canviar a oració amb que: Zeus sent que la dea ve.

 36. 17. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de PERCEPCIÓ. Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Mas. Fem. Neu. S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Inici El quadre a l’orella vol indicar PERCEPCIÓ. Genitiu Datiu T. (El) S. Subjecte principal E.

 37. 17. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de PERCEPCIÓ. Enunciat: Masculí S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Inici El quadre a l’orella vol indicar PERCEPCIÓ. Genitiu Datiu T. Zeus S. Subjecte principal E. dia, Dionís, Diòscurs, Diodor, Diomedes

 38. 17. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de PERCEPCIÓ. Inici El quadre a l’orella vol indicar PERCEPCIÓ. T. sent S. Verb principal E. acústica, acúmetre Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu,Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 39. 17. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de PERCEPCIÓ. Inici El quadre a l’orella vol indicar PERCEPCIÓ. T. venir S. Infinitiu C.D. del verb principal E. ir Enunciat: El verb, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquam- perfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 40. 17. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de PERCEPCIÓ. Inici El quadre a l’orella vol indicar PERCEPCIÓ. T. la S. Subjecte de l’infinitiu (C.D. de persona del verb principal). E. Paraules amb cas: Article. Enunciat: Mas. Fem. Neu. S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 41. 17. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de PERCEPCIÓ. Inici El quadre a l’orella vol indicar PERCEPCIÓ. T. dea S. Subjecte de l’infinitiu (C.D. de persona del verb principal). E. ateu, teologia, teocèntric, Teodor, Doroteu Paraules amb cas: Substantiu. Enunciat: Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 42. 18. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de LLENGUA. Inici Feu clic a cada paraula. Amb verbs de LLENGUA i de voluntat, SEMPRE s’ha de canviar a oració amb que: Zeus afirma que la dea ve.

 43. 18. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de LLENGUA. Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Mas. Fem. Neu. S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Inici Genitiu Datiu T. (El) S. Subjecte principal E.

 44. 18. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de LLENGUA. Enunciat: Masculí S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Inici Genitiu Datiu T. Zeus S. Subjecte principal E. dia, Dionís, Diòscurs, Diodor, Diomedes

 45. 18. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de LLENGUA. Inici T. afirma S. Verb principal E. faula, hablar, infant, infame, emfàtic, eufemisme Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu,Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 46. 18. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de LLENGUA. Inici T. <que> ve S. Infinitiu C.D. del verb principal E. ir Enunciat: El verb, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquam- perfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 47. 18. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de LLENGUA. Inici T. la S. Subjecte de l’infinitiu (C.D. de persona del verb principal). E. Paraules amb cas: Article. Enunciat: Mas. Fem. Neu. S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 48. 18. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de LLENGUA. Inici T. dea S. Subjecte de l’infinitiu (C.D. de persona del verb principal). E. ateu, teologia, teocèntric, Teodor, Doroteu Paraules amb cas: Substantiu. Enunciat: Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 49. 19. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de VOLUNTAT. Inici El quadre al front vol indicar VOLUNTAT. Feu clic a cada paraula. Amb verbs de llengua i de VOLUNTAT, SEMPRE s’ha de canviar a oració amb que: Zeus vol que la dea vingui.

 50. 19. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU: amb verbs de VOLUNTAT. Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Mas. Fem. Neu. S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Inici El quadre al front vol indicar VOLUNTAT. Genitiu Datiu T. (El) S. Subjecte principal E. dia, Dionís, Diòscurs, Diodor, Diomedes