Varastokirjaston syysseminaari
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Varastokirjaston syysseminaari 11.9.2013: - Ajankohtaista o petus- ja kulttuuri- ministeriössä - Varastokirjaston ohjauskäytänteistä Ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari. Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriössä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vivi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ajankohtaista opetus ja kulttuuriministeri ss

Varastokirjaston syysseminaari 11.9.2013:- Ajankohtaista opetus- ja kulttuuri- ministeriössä- Varastokirjaston ohjauskäytänteistä Ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari


Ajankohtaista opetus ja kulttuuriministeri ss
Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriössä

 • Vuotta 2014 koskevan talousarvioon (TAE) liittyvät prosessit (valtiovarainministeriö julkisti 7.8.2013 vuotta 2014 koskevan talousarvioehdotuksensa, samaan aikaan tuli julkiseksi keväällä 2013 valmisteltu OKM:n budjettiehdotus vuodelle 2014).

  Korkeakoulut

 • Ammattikorkeakoulut: Toimilupahakemukset ja uudistuksen toinen

  vaihe

 • Yliopistot: Yliopistovierailut tehty keväällä 2013 (kerran sopimuskaudessa)

 • Yliopistoja koskeva rahoitusmallipäivitys (julkaisujen laatu ja opiskelijapalaute)

 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) yhteys yhteiskuntaan

  Tiede ja tiedelaitokset

 • Tiedekasvatuksen kehittäminen

 • Tieteellisten seurain valtuuskunnan uudistaminen

  - Arkistolain ja yksityisarkistojen valtionapulain uudistamistyö


Ajankohtaista opetus ja kulttuuriministeri ss1
…Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriössä

 • Suomen Akatemian arvioinnin julkistus 3.9.2013

 • Valtioneuvoston periaatepäätös (5.9.2013) tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta:

  • valtion sektoritutkimuslaitokset kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi

  • tutkittu tieto päätöksenteon tueksi

 • Tutkimus- ja innovaationeuvoston arviointi, julkistus keväällä 2014

 • Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK):

  • asiakasliittymä Finna

  • KDK-PAS (pitkäaikaissäilytys)

 • Tutkimuksen tietoaineistot (TTA-PAS) kehittäminen

 • Tiedon avoimuus (valtionhallinnon tasolla)


Varastokirjasto
Varastokirjasto

 • Varastokirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) alainen tulosohjattava laitos, jonka tehtävänä on vastaanottaa tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa ja asettaa se käyttöön.

 • Tavoitteena tilantarpeen väheneminen kirjastoissa.

 • Laki Varastokirjastosta vuodelta 1988, asetus 1992, Varastokirjaston suoritteita koskeva maksuasetus vuodelta 2006

 • Varastokirjastoon liittyviä asioita valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM) Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastossa (KTPO) Tiedepolitiikan vastuualueella.

 • Varastokirjastoa on yksi osaston ns. ”tiedelaitoksista” / ”tieteen virastoista” (muut: Suomen Akatemia, arkistolaitos, Kotimaisten kielten keskus Kotus).

  • OKM / KTPO: Kansalliskirjasto, Varastokirjasto sekä korkeakoulut(kirjastot)

  • OKM / KUPO (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto): yleiset kirjastot, Näkövammaisten kirjasto


Opetus ja kulttuuriministeri n ohjausk yt nteist yliopistot ammattikorkeakoulut sek tiedelaitokset
Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteistä (yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä tiedelaitokset)

 • OKM vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta sekä ohjauksesta.

 • Keskeiset käytänteet ohjauksessa ovat:

  • määrärahaohjaus (Varastokirjastolla valtion talousarviossa oma toimintamenomomentti)

  • säädösohjaus (Varastokirjastoa koskeva laki ja asetus)

  • informaatio-ohjaus

 • Keskeisiä välineitä ovat:

  • ministeriön ja ohjattavan väliset sopimukset (tulossopimus)

  • palautemenettely (OKM antaa tiedelaitoksille tilinpäätöskannanoton niiden edellisvuoden toiminnasta, yliopistoilla palautemenettely

  • vierailut, seurantajärjestelmät (vuorovaikutteinen KOTA-tietojärjestelmä)


Tulossopimusneuvottelut
Tulossopimusneuvottelut… (yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä

Tiedelaitoksilla nelivuotiset sopimukset kaudelle 2013-2016

Neuvottelut vuosittain (2013 tehtiin ”uusi sopimus”, vuosille 2014-2016 tarkisteet sekä voimavarat vuosittain)

Keväällä 2013 sovittiin voimavaroista vuodelle 2014

Keväällä 2014 neuvoteltavassa sopimuksessa sovitaan voimavarat vuodelle 2015

Kevään neuvotteluja on edeltänyt ns. TTS-menettely:

tiedelaitoksilta pyydetty 4.10.2013 mennessä toiminnan ja talouden suunnitelma (laitoksen menopaineet) koko suunnittelukaudelle eli vuosille 2015-2018 KOTA-tietojärjestelmänkautta.

Suunnitelmassa otettava huomioon valtioneuvoston 27.3.2013 päättämät valtiontalouden kehykset vuosille 2014-2015)

Mahdolliset kehittämishankkeet kustannustietoineen priorisoitava


Tulossopimusneuvottelut1
…Tulossopimusneuvottelut (yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä

 • Tiedelaitosten sopimusten rakenteita yhdenmukaistettu keväällä 2012.

 • Sopimuksessa painotettu ministeriön ja tiedelaitoksen välillä sovittavia keskeisiä ja strategisia asioita.

  • Virastojen keskittyminen ydintehtäviinsä

 • Sopimuksissa keskitytty vain keskeisiin indikaattoreihin.

  • Tiedelaitoksen raportointi sisältää toiminnan kokonaisuuden kattavat indikaattorit

 • Sopimus allekirjoitetaan, kun eduskunta hyväksynyt ao. vuoden talousarvion (joulukuussa).


Tulossopimus
…Tulossopimus… (yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä

Sopimus laaditaan ns. tulosprisman mukaisesti:

 • Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

 • Toiminnallinen tuloksellisuus – Varastokirjaston tavoitteet sopimuskaudella

 • Kehittämishankkeet

 • Toiminnallinen tehokkuus

 • Tuotokset ja laadunhallinta

 • Henkisten voimavarojen kehittäminen

 • Muut asiat (esim. vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma)

 • Voimavarat vuodelle XXXX (2014)

 • Seuranta ja raportointi (tilinpäätösasiakirjoissa)

 • Liitteenä Tulosindikaattorien toteumatiedot (parilta edellisvuodelta) ja tavoitteet (pari-kolme vuotta eteenpäin)


Tilinp t skannanotto
Tilinpäätöskannanotto (yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä

 • Ministeriö antaa laitokselle vuosittain tilinpäätöskannanoton laitoksen edellisvuoden toiminnasta lakisääteisesti 15.6. mennessä.

 • OKM:nlaatima tilinpäätöskannanotto perustuu tiedelaitoksen tilinpäätösraportointiin ja Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastusraporttiin ko. virastosta.

 • Tilinpäätöskannanotossa ministeriö kiinnittää huomiota siihen, jos joku toiminta / tavoite / indikaattori on toteutunut erityisen hyvin tai erityisen huonosti

  • Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden toteutuminen; henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen; tuloksellisuuden raportoinnin asianmukaisuus jne.

  • Tiedelaitoksen haasteet ja kehittämistarpeet

  • Ministeriön toimenpiteet tuloksellisuuden parantamiseksi (rahoitus toimitilojen laajentamisen vuokrakustannuksiin 2014-2017