ahot ja puheviestinn n opetus esimerkkin puheviestinn n portfolio ja n ytt p iv ty skentely n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AHOT ja puheviestinnän opetus Esimerkkinä puheviestinnän portfolio- ja näyttöpäivätyöskentely PowerPoint Presentation
Download Presentation
AHOT ja puheviestinnän opetus Esimerkkinä puheviestinnän portfolio- ja näyttöpäivätyöskentely

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

AHOT ja puheviestinnän opetus Esimerkkinä puheviestinnän portfolio- ja näyttöpäivätyöskentely - PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on

AHOT ja puheviestinnän opetus Esimerkkinä puheviestinnän portfolio- ja näyttöpäivätyöskentely. Joensuun yliopiston kielikeskus Tarja Tanttu. Joensuun yliopisto . Joensuun yliopiston koulutusalat:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AHOT ja puheviestinnän opetus Esimerkkinä puheviestinnän portfolio- ja näyttöpäivätyöskentely' - magdalena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ahot ja puheviestinn n opetus esimerkkin puheviestinn n portfolio ja n ytt p iv ty skentely

AHOT ja puheviestinnän opetusEsimerkkinä puheviestinnän portfolio- ja näyttöpäivätyöskentely

Joensuun yliopiston kielikeskus

Tarja Tanttu

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

joensuun yliopisto

Joensuun yliopisto

Joensuun yliopiston koulutusalat:

kasvatustieteet, humanistiset tieteet, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet, kauppatieteet, maatalous-metsätieteet, teologia ja psykologia

Kielikeskus: tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

→ äidinkielen osaamistavoitteet: kirjoitusviestintä ja puheviestintä

Joensuun kampus

Kuopion kampus

Savonlinnan kampus

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

puheviestinn n osaamistavoitteet esimerkki tutkintovaatimustason kuvauksesta

Puheviestinnän osaamistavoitteet: esimerkki tutkintovaatimustason kuvauksesta

1.

Opiskelija tietää, mitä vuorovaikutusosaamisen kehittäminen tarkoittaa ja kuinka hän voi kehittää omaa puheviestintäosaamistaan sekä opintojensa aikana että tulevaisuudessa. Opiskelija tiedostaa elinikäisen oppimisen tärkeyden. Hän suhtautuu myönteisesti puheviestintäosaamisensa kehittämiseen.

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

puheviestinn n osaamistavoitteet esimerkki tutkintovaatimustason kuvauksesta1

Puheviestinnän osaamistavoitteet: esimerkki tutkintovaatimustason kuvauksesta

2.

Opiskelija osaa eritellä ja arvioida puheviestintäosaamisensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Hän osaa suunnitella ja arvioida toimintaansa oman tieteen- ja ammattialansa keskeisissä vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja yhteistyössä toisten kanssa.

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

puheviestinn n osaamistavoitteet esimerkki tutkintovaatimustason kuvauksesta2

Puheviestinnän osaamistavoitteet: esimerkki tutkintovaatimustason kuvauksesta

3.

Opiskelija tietää, kuinka valmistellaan ja esitetään tarkoituksenmukainen suullinen esitys ja kuinka sitä arvioidaan viestintätilanne ja viestintäkumppanit huomioon ottaen. Opiskelijalla on tietämys ryhmäprosesseista ja -dynamiikasta sekä tavoiteltavasta ryhmäosaamisesta. Opiskelija osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti. Hän ymmärtää puheviestintäosaamisen merkityksen yliopisto-opiskelussa, tieteellisessä toiminnassa ja työelämässä erityisesti tiedon tuottamisen, esittämisen, arvioinnin sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen kannalta.

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

puheviestinn n osaamistavoitteet esimerkki tutkintovaatimustason kuvauksesta3

Puheviestinnän osaamistavoitteet: esimerkki tutkintovaatimustason kuvauksesta

4.

Opiskelija osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia ja saa valmiuksia erilaisuuden – esimerkiksi kulttuurierojen ja erilaisten mielipiteiden – kohtaamiseen.

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

puheviestinn n erilaiset opintopolut
Osaamisen kartuttaminen opintojen aikana

• tieteenalakohtaiset kurssit

• valinnaiskurssit

• monimuotokurssi

• omatoiminen oppiminen

Olemassa olevan osaamisen hyväksilukeminen

• tutkintoon kuuluvien opintojen korvaaminen

• ylimääräisinä opintoina tutkintoon sisällyttäminen

• muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen osoittaminen

Puheviestinnän erilaiset opintopolut

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

el v st el m st mik neuvoksi
”PEKKA” 50 v.

• ala: teologia, opettajan sv.

• aiempi opistoasteen tutkinto sähköalalta

• työhistoria: ammatillisten aineiden opettajana 20 v.

• ei asu opiskelupaikka-

kunnalla, matkaa noin 300 km

”TUULIKKI” 38 v.

• ala: vieraat kielet (venäjä)

• aiempi ammatillinen tutkinto kaupalliselta alalta

• työhistoria: kääntäjän ja tulkin tehtäviä 10 v.

• työskentelee Venäjällä Suomen suurlähetystön esimiestehtävissä

Elävästä elämästä – mikä neuvoksi?

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

puheviestinn n portfolio ja n ytt p iv ty skentely
Puheviestinnän portfolio- ja näyttöpäivätyöskentely

• Suunniteltu erityisesti aikuisopiskelijoille, joilla on kokemusta viestinnän työtehtävistä

• Aloitettu syksyllä 2003

• Tarjoaa mahdollisuuden tutkinnossa vaadittavan puheviestintäosaamisen osoittamiseen

• Portfoliopäivä järjestetään kolme kertaa lukuvuodessa

• Joulukuuhun 2009 mennessä osallistunut 126 opiskelijaa

• AHOT-suoritukset: 25 ov ja 226,5 op

(1−4 op/opiskelija)

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

portfolio ja n ytt p iv ty skentely opiskelijan prosessina
Portfolio- ja näyttöpäivätyöskentely opiskelijan prosessina

• HOPS: opintojen suunnittelu

  • oman osaamisen ja tarpeiden pohdinta

sekä

  • puheviestinnän opintopolkujen vaihtoehdot

• päätös portfoliopäivään osallistumisesta

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

slide11
  • Ilmoittautuminen

- kolme viikkoa ennen työskentelypäivää (WebOodi)

  • Puheviestinnän opinto-ohjaus

- sähköposti, puhelin, ohjaajan vastaanotto

  • Ennakkotehtävät postitse:

- ennakkomateriaaleihin perehtyminen

- puheviestinnän portfolion laadinta

- oman esityksen valmistelu

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

slide12

• Portfoliopäivä: ryhmätyöskentely 6 t tai

tentti 2 t + ryhmätyöskentely 6 t

- (kirjatentti)

- portfolioiden esittely

- ryhmätehtävät + analyysi

- esiintymistehtävät + palautteet

• Portfolio luettavaksi ohjaajalle

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

slide13
  • Henkilökohtainen ohjaus- ja palautekeskustelu:

- työskentelypäivä

- portfolio

  • Uusien tavoitteiden asettaminen

→ omatoimisesti kehitettäväksi

→ puheviestinnän kurssilla tavoiteltavaksi

→ elinikäisen oppimisen tukemiseksi

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

osaamistavoitteet ja arviointi 1
Osaamistavoitteet ja arviointi 1

• Jotta osaaminen voitaisiin tunnustaa tutkintoon

- osaaminen on tehtävä näkyväksi

- osaamisen on vastattava riittävän hyvin opetussuunnitelman tavoitteita

• Arvioinnin toteutus ja tavoitteet:

- itsearviointi, vertaisarviointi, ohjaajan arviointi

(muun asiantuntijan arviointi)

- kehityksen tueksi, oman alan viestintätarpeiden tarkastelemiseksi, osaamisen tunnustamiseksi

  • Hyväksytty/täydennettävä/hylätty

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

osaamistavoitteet ja arviointi 2
Osaamistavoitteet ja arviointi 2

• Milloin ja miten osaamista arvioidaan?

- ennen työskentelypäivää: ennakkotehtävät

- työskentelypäivänä: ryhmäviestintä ja esiintyminen (palautelomakkeet ja palautekeskustelut)

- työskentelypäivän jälkeen palautekeskustelussa: portfolio ja kehittämiskohteet oman alan viestintätarpeiden kannalta

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

pohdintateht v
Pohdintatehtävä:

Miten portfolio- ja näyttöpäivätyöskentely soveltuu tutkintovaatimuksissa kuvattujen puheviestinnän osaamistavoitteiden saavuttamisen arviointiin?

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

opiskelijapalautetta
Opiskelijapalautetta

”On hyvä, että opiskelija joutuu portfolion laatimalla ruotimaan omaa viestijäkuvaansa ja viestintätaitojaan sekä niiden kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä työ- ja elämänkokemuksensa valossa sekä puheviestintään liittyvien artikkeleiden avulla. Portfoliotyöskentelyssä opiskelija itse on aktiivinen toimija. Laatimalla portfolion opiskelija joutuu hahmottamaan omaa viestijäkuvaansa monipuolisesti ja samalla näin osoittamaan ymmärtävänsä suullisen viestinnän merkityksen ja laajuuden.”

12.6.2006

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

lukuvinkkej
Lukuvinkkejä

• Laatua puheviestinnän opetukseen yliopiston kieli- ja viestintäopinnoissa (LAAPU-hanke). Raportti 6.11.2009.

• Tanttu, T. (2009) Arvostusta osaamiselle: aiemmin hankitun puheviestintäosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen portfolio- ja näyttöpäivätyöskentelyssä. Teoksessa M. Almonkari & P. Isotalus (toim.), Akateeminen puheviestintä. Kuinka opettaa puheviestintää yliopisto-opiskelijoille? (s. 122–137). Helsinki: Finn Lectura.

• Tanttu, T. (2009) Osaamista tunnustamassa – puheviestinnän portfolio- ja näyttöpäivätyöskentely. (Ilmestymässä Peda-forum -lehdessä 2/2009.)

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009

jutellaanko lis
Jutellaanko lisää?

Tarja.Tanttu@uef.fi

FM, suomen kielen ja puheviestinnän

pt. tuntiopettaja

Joensuun yliopiston kielikeskus

(1.1.2010 → Itä-Suomen yliopiston kielikeskus)

AHOT korkeakouluissa, Oulu 4.12.2009