QUO VADIS,
Download
1 / 16

QUO VADIS, EESTI AUDIITORTEGEVUS? - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

QUO VADIS, EESTI AUDIITORTEGEVUS?. Tiit Raimla. Audiitorkogu juhatuse liige. Siia tuleb pealkiri. Lühikokkuvõte audiitortegevuse minevikust ja hetkeseisust Eestis Eesti seadusandluse jätkuv mittekooskõla EL direktiiviga

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' QUO VADIS, EESTI AUDIITORTEGEVUS?' - vicky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

QUO VADIS, EESTI AUDIITORTEGEVUS?

Tiit Raimla

Audiitorkogu juhatuse liige


Siia tuleb pealkiri
Siia tuleb pealkiri

 • Lühikokkuvõte audiitortegevuse minevikust ja hetkeseisust Eestis

 • Eesti seadusandluse jätkuv mittekooskõla EL direktiiviga

 • Lähema kahe aasta väljakutsed, mis seonduvad uue audiitortegevuse seadusega

 • Muud audiitortegevuse edasise arenguga seonduvad ohud (ja võimalused)

  NB - see ettekanne sisaldab Audiitorkogu juhatuse ühist nägemust


Siia tuleb pealkiri1
Siia tuleb pealkiri

Audiitortegevuse algus 1990 (‘ajutine’ põhimäärus 9 aastat)

Audiitortegevuse seadus aastast 1999

Auditeerimiseeskiri aastast 2000

 • 30 lehekülge

 • äärmuslikult lühendatud versioon ISA-dest ja IFAC-i eetikakoodeksist

  ISA-de järgimine on olnud lubatud, aga selle järgi on auditeid teinud peamiselt suuremad audiitorfirmad

  Audiitorkogu:

 • 350 aktiivset vannutatud audiitorit

 • 45 tegevuse peatanud vannutatud audiitorit

 • 1 (!) täiskohaga töötaja (v.a sekretär) = President = MD = COO = CFO

  Audiitorkogu tegevust juhib ja suunab juhatus

 • 8 muud liiget, st kokku 9-liikmeline


Siia tuleb pealkiri2
Siia tuleb pealkiri

 • Ilmselt kõige efektiivsem audiitorite ühendus maailmas 

 • ISA-de tõlked eesti keelde operatiivselt olemas 10 aastat

 • Kompaktne Audiitorkogu

 • Hästi toimiv koolitusprogramm

 • Ebaeetiliselt toimivad audiitorid AK-st välja sõelutud


Siia tuleb pealkiri3
Siia tuleb pealkiri

 • Uus Audiitortegevuse seadus

 • Meie professiooni maine tõstmine ja meie ühiskondliku rolli teadvustamine eelkõige ettevõtlusringkondades

 • Tagada uute audiitorite põlvkondade pealekasv meie valdkonda – audiitorite keskmine vanus praegu igal aastal kasvab

 • Erinevus audiitorite töö kvaliteedis ja töö ulatuses on mõnikord suurem kui turud ja aruannete tarbijad seda eeldaksid


Siia tuleb pealkiri4
Siia tuleb pealkiri

 • EL direktiiv 2006/43/EC jõustus 29. juunil 2006 (aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslik audit)

 • EL liikmesriigid pidid oma seadusandluse viima kooskõlla 29. juuniks 2008

 • Uskumatu, kuid Eesti on ikka veel üks ‘erandeid’…

 • RM, JM, parlamendikomisjonid on vaielnud uue seaduse sõnastuse üle pikki aastaid… nii et viimased 3 aastat on Audiitorkogu juhatusel olnud tunne et lähema 6 kuu jooksul seadus kindlasti tuleb. KAUA VEEL?

 • Võimalikud trahvid Eestile?


Siia tuleb pealkiri5
Siia tuleb pealkiri

 • Jõustub 1. jaanuaril 2010?

 • Ilmselgelt suurim muudatus ja väljakutse Eesti audiitortegevusele viimase 19 aasta jooksul!


Siia tuleb pealkiri6
Siia tuleb pealkiri

 • IFAC-i standardid muutuvad kohustuslikuks audiitortegevuse raamistikuks

 • Luuakse Audiitorite Avaliku Järelevalve Nõukogu (AAJN)

 • Väiksematele ettevõtetele tekib võimalus aastaaruande ülevaatuseks (review) kui ettevõtte suurusele ei kohaldu aastaaruande auditi nõue aga samas ei ole tegu ka mikroettevõttega (kel jääb täielik vabastus)

 • Kohustusliku aastaaruande auditi piirmäärad tõusevad

 • Kõik praegused audiitorid peavad läbima IFAC-i testi 2010. a lõpuks

 • Uued audiitorikandidaadid peavad läbima senisest mahukama eksami

 • Uus termin - Avaliku Huvi Üksus (AHÜ), ingl. k. = PIE

 • AHÜ-d peavad looma auditikomiteed

 • Iga audiitor peab läbima kvaliteedikontrolli vähemalt kord 6 aasta jooksul, AHÜ audiitor aga kord 3 aasta jooksul


Siia tuleb pealkiri7
Siia tuleb pealkiri

 • Nii finantsaruannete koostajatele kui ka nende kasutajatele (sh ka ‘regulaatorid’ ehk riik) ei lähe tihti korda, mida on audiitoril neile oma aruandega öelda.

 • Hinnanguliselt 20% audiitori aruannetest on Eestis märkusega (see on majanduskriisi eelne hinnang; 2008. aastalõpp ilmselt > 20%).

 • Eestis on isegi mitmeid börsiettevõtteid mis saavad märkustega arvamusi - mis tegelikult tähendab, et need juhatused teadlikult rikuvad seadust.

 • Äriregister jälgib aastaaruandes toodud numbrite põhjal, et ettevõtete omakapitalide miinimumnõuded oleks täidetud, ignoreerides audiitorite märkuste mõju omakapitalile.


Siia tuleb pealkiri8
Siia tuleb pealkiri

 • Keskmine vanus pidevalt kasvab.

 • IFAC-i test võib kahandada veelgi audiitorite arvu.

 • Ülikoolide õppeprogrammid ei toeta finantsarvestuse ekspertide juurdekasvu.

 • 2008. a eksamil oli vaid 16 kandidaati, kellest 8 läbis eksami. Kas see on jätkusuutlik trend?

 • Enamus kandidaatidest olid suurematest audiitorfirmadest.

 • Audiitorid lahkuvad suurematest audiitorfirmadest CFO/CEO positsioonidele, selle asemel et asutada oma audiitorettevõte ja jätkata meie kutsetegevusega.


Siia tuleb pealkiri9
Siia tuleb pealkiri

 • Audiitorite töökvaliteet on täna vägagi erinev. See tuleneb audiitorite erinevast taustast ja koolitusest, vähesest rahvusvahelisest kogemusest, IFAC vs Eesti regulatsiooni kasutamisest, aga ka vähesest professionaalsest skeptitsismist. Turg tunnetab seda, et erinevatelt audiitoritelt võib oodata erinevat töö tulemust. Kas IFAC-i test muudab olukorda?

 • 2008.a. kvaliteedikontrollis läbis 25% valimisse sattunud audiitoritest kontrolli ilma oluliste parandusettepanekuteta.

  * * *

 • IFAC-i standardite jõustumine satub kahjuks seninägematu majandussurutise ajale, mil konkurents ja hinnasurve on väga suur. Kas meie kohalikke kliente üldse huvitab mingi IFAC/ISA ja jutt kõrgemast kvaliteedist?

 • Paljude jaoks on see ellujäämisküsimus, et kuidas juhtida oma äri ajal mil auditi tundide arv peab kasvama ning audititasud vähenevad

 • Iga audiitori roll ja kohus on turgu koolitada ja harida!!


Siia tuleb pealkiri10
Siia tuleb pealkiri

Kas uus audiitortegevuse seadus on ‘võluvõtmeke’ kõikide meie ees seisvate probleemide ja väljakutsete edukaks lahendamiseks?

Järgmised 1..2 aastat on meie edu jaoks kriitilise tähtsusega, eriti

- IFAC-i standardite jõustumine

- uued eksamid

- AAJN

- regulaarsete kvaliteedikontrollide käivitumine

Ülaltoodu käimalükkamine tähendab pingelist tööd Audiitorkogu juhatusele (ja loodavale AAJN-ile), kuid täiendavat pingutust ka iga audiitori jaoks!


Siia tuleb pealkiri11
Siia tuleb pealkiri

IGA AUDIITOR PEAB MÕISTMA, ET EESTI AUDIITORLUSE EDUKUS TULEVIKUS SÕLTUB SUUREL MÄÄRAL IGAÜHE ISIKLIKUST TEGEVUSEST JA HOIAKUTEST – TEIE SOOVIST JUURDE ÕPPIDA JA ARENEDA, VEELGI SUUREMA VASTUTUSE VÕTMIST OMA TÖÖ KVALITEEDI EEST, KUID SAMAL AJAL PAKKUDES HEAD KLIENDITEENINDUST.

…see ei ole midagi mida uus seadus või Audiitorkogu juhatus saaksid teie eest ära teha.


Siia tuleb pealkiri12
Siia tuleb pealkiri

Meie ühise pingutuse tulemusel – mida ma väga loodan ja usun – on üsna tõenäoline, et pikemas perspektiivis rakendub alljärgnev positiivne stsenaarium:

1. auditite kvaliteet ühtlustub ->

2. üldine auditi kvaliteet tõuseb ->

3. turud tajuvad positiivset muutust ->

4. mis võimaldab põhjendada kõrgemaid tasusid ->

5. mis hoiab audiitorluse atraktiivsena ka tänastele noortele.


Siia tuleb pealkiri13
Siia tuleb pealkiri

Mida Audiitorkogu (sh juhatus) veel täiendavalt audiitorite ja meie kutse arengu toetamiseks saab teha:

 • otsime võimalusi AK ühiskondliku rolli suurendamiseks – näiteks

  kompetentsikeskusena (mitte ainult kaebekeskusena)

 • institutsioonide harimine (FI, Äriregister, EMTA?)

 • suurendada AK korraldatud koolituste mahtu (sh plaanis IFAC, IFRS)

 • muu ühistegevus sidususe suurendamiseks (n kasvõi suvepäevad)

 • sihipärane ‘kahesuunaline’ koostöö ülikoolidega

 • audiitoritele suunatud kohalik ajakiriad