olgu 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OLGU-1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
OLGU-1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

OLGU-1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 432 Views
 • Uploaded on

OLGU-1. 36 yaşında erkek 02.06’da ateş, halsizlik, kilo kaybı (2 ayda 8 kg), bacaklarda döküntü ve her iki el küçük eklemleri, el bileği, dirsek, omuz, diz ve ayak bileğinde ağrı. Fizik Muayene Soluk, adinamik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OLGU-1


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
olgu 1
OLGU-1
 • 36 yaşında erkek
 • 02.06’da ateş, halsizlik, kilo kaybı (2 ayda 8 kg), bacaklarda döküntü ve her iki el küçük eklemleri, el bileği, dirsek, omuz, diz ve ayak bileğinde ağrı
slide2
Fizik Muayene
  • Soluk, adinamik
  • Her iki alt ekstremitede palpabl purpurik döküntüler, palmar raş, periungal eritem, simetrik poliartrit
slide3
Laboratuar
  • ESH: 120 mm/s hsCRP: 24 mg/dl (0-5)
  • Lökosit: 2000/mm3 Lenfosit: 500
  • Hb:8 g/dl MCV:82 fl PLT:98.000/mm3
  • Coombs (+)
  • AST: 84 U/ml ALT: 110 U/ml
  • LDH: 1200 U/ml
  • İdrar Tahlili: Hematüri, piyüri, eritrosit silindirleri, 3 g/gün proteinüri
slide4
ANA 1/640 titrede homojen paternde pozitif
 • Anti-dsDNA (+)
 • Anti Sm/RNP (+)

Böbrek bx: Class IV lupus nefriti

slide5
Remisyon indüksiyonu
  • Metilprednizolon “pulse” 1 g X3 1 mg/kg (4 hafta) – doz azaltma
  • Siklofosfamid 1 g “pulse”
slide6
Tedavinin 6. ayı
  • Klinik ve laboratuar remisyon
   • Metilprednizolon 4 mg/g, 1g/ay siklofosfamid, HCQ
slide7
Sağ el bileğinde ağrı, şişlik
 • Fizik muayenede sağ el bileğinde ağrı, şişlik, kısıtlılık
 • NSAİ ilaçlara kısmi yanıt
slide10
El bileği MRI
  • Sinovit, radyokarpal eklemde erozif değişiklikler
slide11
Karar
  • Sinovya biyopsisi
slide12
Sinovya biyopsisi
  • Kazeifikasyonlu nekrotizan granülomatöz sinovit
slide13
Tanı
  • Eklem tüberkülozu
 • Tedavi
  • 4’lü antiTB
olgu 2
OLGU-2
 • 73 yaşında kadın
 • 10 yıldır gonartroz
 • 3 yıldır otoimmün hepatit zemininde gelişen kompanse karaciğer sirozu
slide15
2 ay önce sol dizde ağrı, giderek belirginleşen şişlik, yürüyememe
 • Fizik muayenede her iki dizde ağır “genu varum” deformitesi, sol dizde sıcaklık artışı, şişlik, sinovyal hipertrofi
slide16
OA – alevlenme?
 • Kristal artropatisi?
 • Romatoid artrit?
 • Reaktif artrit?
slide17
Sinovyal sıvı analizi
  • Jel görünümünde eklem sıvısı
   • Hücre analizi yapılamadı
  • Kültür steril
  • Kristal görülmedi
slide19
Diz US
  • Eklem sıvısında artış
  • Sinovyal hipertrofi
   • Villöz hipertrofi
slide20
Laboratuar
  • ESH: 49 mm/s CRP: 1,4 mg/dl
  • Ürik asid: 7,1
slide21
Diz grafisi
  • Genu varum
  • Ağır medyal kompartman ve
  • patellofemoral eklem artrozu
 • Diz MRI
  • Villonodüler sinovit
pigmente villonod ler sinovit
Pigmente villonodüler sinovit
 • Lokalize, diffüz ve mikst tip
  • Lokalize form
   • Sinovyal dokuda nodüllerle karakterize fokal proliferasyon
   • 30-40 yaşlarında
  • Diffüz form
   • Sinovyal dokuda diffüz tutulum
   • Yaşlı popülasyonda
slide24
Sıklıkla monoartrit
  • En sık diz
 • Dizde ~meniskokapsüler bileşkede
  • İnterkondiler boşluk, tibial eminensiya, peripatellar bölge ve daha nadiren diz arka kompartmanında veya patellar yağ yastığı içerisinde
slide25
Hafif - orta şiddette tekrarlayıcı ağrı ve şişlik
 • Semptomların başlangıcı ile tanı arasında geçen süre uzun
 • Lokalize formda eklemde kütle
 • Hareket kısıtlılığı, kilitlenme ve takılma hissi
slide26
Direkt radyografi
  • nodüler yumuşak doku dansitesi / nodül içinde kalsifikasyon
 • MRI “patognomonik”
  • T2 ağırlıklı sekanslarda düşük sinyal artışı, eko gradyan sekanslarda “blooming” artefakt (hemosiderin)
slide27
Patoloji
  • Makroskopi
   • Belirgin sinovyal kalınlaşma, parmaksı villüs benzeri çıkıntılar ve katlantılar
   • Kırmızı kahverengi (kanama) - sarı portakal (lipid birikimi)
slide28
Mikroskopi
  • Sinovyal hücrelerde proliferasyon ve subsinovyal invazyon
  • Hücresel infiltrasyon, polihedral histiyositik hücreler, fibroblastlar ve hemosiderin veya lipid yüklü makrofajlar (köpüksü hücrelerden)