1 / 36

1.OLGU

1.OLGU. 1943 doğumlu, erkek hasta Mesleği: Kaptan Rize doğumlu. Semptomlar. Eforla artan nefes darlığı Öksürük Balgam 2005 yılında semptomları başlamış . Yapılan solunum fonksiyon testi ve anamneze dayanarak KOAH tanısı o dönemde konmuş. Arter Kan Gazı (oda havasında). PO2 60 mmHg

azizi
Download Presentation

1.OLGU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 1.OLGU

 2. 1943 doğumlu, erkek hasta • Mesleği: Kaptan • Rize doğumlu

 3. Semptomlar • Eforla artan nefes darlığı • Öksürük • Balgam • 2005 yılında semptomları başlamış. • Yapılan solunum fonksiyon testi ve anamneze dayanarak KOAH tanısı o dönemde konmuş.

 4. Arter Kan Gazı(oda havasında) • PO2 60 mmHg • Sa02 %90 • PCO2 36 mmHg • pH 7,43 • HCO3 24 mmol/L

 5. HK

 6. HK

 7. HK

 8. HK

 9. HK

 10. HK

 11. HK TLCpl 7750mL-TLCN2 6220mL=1530 mL

 12. 2.OLGU

 13. SS, • 79 yaşında erkek hasta, • Emekli memur, • 13 yıldır KOAH tanısı ile izleniyor, • 8 yıldır polikliniğimizde takipte, • 2005 te 1 kez ve 2006 yılında 2 kez alt solunum yolu infeksiyonuna sekonder atak ile yatırılarak ile tedavi edilmiş.

 14. 60 paket/yıl sigara içmiş, 20 yıldır içmiyor, • 15 yıl nargile içmiş, 3 yıldır içmiyor. • Alkol kullanmıyor, • Formeterol KTİ 1x2, Budesonit KTİ 1x2, SABA/SAAC 2x4 Teofilin 200mg 1x2 kullanıyor.

 15. YAKINMALARI • Öksürük, sarı renkli kolay çıkan balgam çıkartma ve • Nefes darlığında artış, geceleri nefes darlığı ile uyanma, • Ayaklarında şişme,

 16. FİZİK MUAYENE • Bilateral yaygın ekspiryum uzaması, ekspiryumda yaygın ronküsler, kaidelerde yer yer inspirasyon sonu ralleri, • Sağ hemitoraks ön yüzünde daha çok koltuk altına doğru kaba inspiratuar raller. • Bilateral ayak bileklerinde ödem.

 17. 23.12.2006

 18. 23.12.2006

 19. 23.12.2006

 20. 23.12.2006

 21. 15.3.2006

 22. ss 28. 3.2007

 23. ss 28.3.2007

 24. 23.12.2006 28.3.2007

 25. 15.3.2006 12.3.2007

 26. EKG • Sağ dal bloğu • Anterior iskemi, V1-V3 T (-)liği

 27. EKOKARDİOGRAFİ12.3.2007 • Sağ kalp boşlukları geniş (sağ atrium 58 mm),sol kalp boşlukları normal.Sol ventrikül duvar kalınlığı normal,septumda paradoks hareket mevcut, inter atrial septum sola doğru 14 mm deviye (inter atrial septal anevrizma), anevrizma düzeyinde minimal akım örneği saptandı, düzeyde 16 mmHG gradyan alındı (atrial septal defekt ?), EF 0.50 civarında. Mitral kapakta hafif dejeneratif değişiklikler mevcut, kapak açılım ve hareketleri normal, Doppler ile hafif yetersizlik saptandı. Orta-ileri derecede triküspit yetersizlik akımı mevcut. Buradan hesaplanan pulmoner arter sistolik basıncı 90 mmHg olarak bulundu. Diğer kapaklar ve perikard normal

More Related