falsyfikacjonizm obiektywistyczna teoria wiedzy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Falsyfikacjonizm & obiektywistyczna teoria wiedzy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Falsyfikacjonizm & obiektywistyczna teoria wiedzy - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Falsyfikacjonizm & obiektywistyczna teoria wiedzy. Karl Raimund Popper & Imre Lakatos. Logika odkrycia naukowego , 1934 Droga do wiedzy: Domysły i refutacje , 1963 Wiedza obiektywna: Ewolucyjna teoria epistemologiczna, 1973 Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu. W obronie interakcji , 1994.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Falsyfikacjonizm & obiektywistyczna teoria wiedzy' - venus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
falsyfikacjonizm obiektywistyczna teoria wiedzy

Falsyfikacjonizm& obiektywistyczna teoria wiedzy

Karl Raimund Popper & Imre Lakatos

1902 1994

Logika odkrycia naukowego, 1934

 • Droga do wiedzy: Domysły i refutacje, 1963
 • Wiedza obiektywna: Ewolucyjna teoria epistemologiczna, 1973
 • Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu. W obronie interakcji, 1994
1902-1994
legalna opozycja
Legalna opozycja
 • Jak dokonuje się przejście od jednej teorii do drugiej?
 • Jaka jest logika sprawdzania i uzasadniania nowych koncepcji w nauce?
 • Empiryzm, realizm, ale anty-weryfikacjonizm!

W tej mierze, w jakiej naukowiec krytycznie osądza, modyfikuje czy odrzuca własną inspirację, wolno nam traktować podjętą tu analizę metodologiczną jako pewnego rodzaju „racjonalną rekonstrukcję” odpowiednich procesów myślowych”

(Logika odkrycia naukowego)

hans reichenbach
Hans Reichenbach

kontekst odkrycia

kontekst uzasadnienia

problem indukcji

Nie wymagam, by jakiś system naukowy można było wybrać raz na zawsze w sensie pozytywnym, wymagam natomiast, by miał on taką formę logiczną, aby testy empiryczne pozwalały na decyzję w sensie negatywnym: musi być możliwe obalenie empirycznego systemu naukowego przez doświadczenie.

(Logika odkrycia naukowego)

FALSYFIKACJA

Problem indukcji

Łabędź x jest biały

Łabędź x1 jest biały

Łabędź x2 jest biały

|

|

|

n. Łabędź xn jest biały

|

Wszystkie łabędzie są białe.

falsyfikacjonizm naiwny
Falsyfikacjonizm naiwny
 • NAUKA ZACZYNA SIĘ OD PROBLEMÓW
 • kryterium demarkacji: falsyfikowalność
 • FALSYFIKOWALNA koncepcja
 • SFALSYFIKOWANA teoria
la modus tollens

(T → P)

⌐P

_________

⌐ T

 • T – system zdań, teoria i warunki początkowe
 • P – wniosek wynikający z systemu zdań T, określony empirycznie, a nie tylko logicznie
á la MODUS TOLLENS
kiedy teoria jest naukowa
Kiedy teoria jest naukowa?
 • (…) kiedy klasa jej potencjalnych falsyfikatorów nie jest pusta, czyli zawiera treść empiryczną.

Zatem,

 • teoria jest naukowa wtedy i tylko wtedy, gdy posiada treść empiryczną.
nienaukowa teoria alfreda adlera
Nienaukowa – teoria Alfreda Adlera
 • Teza: Ludzkie czyny są motywowane uczuciami niższości.
 • Przypadek: X stoi na brzegu rzeki, nagle do wody wpada dziecko. X albo skoczy do rzeki, by ratować dziecko, albo nie skoczy.
 • Wyjaśnienie: Skoczy - chciał pokonać poczucie niższości dowodząc, że jest dostatecznie odważny. Nie skoczy - postanowił pokonywać poczucie niższości dowodząc, że ma dostatecznie dużo siły, aby pozostać niewzruszenie na brzegu.
cel nauki
CEL NAUKI
 • Dążenie do prawdy, której nie da się osiągnąć!
 • Naukowcem jest ten, kto uporczywie i zuchwale, w sposób krytyczny podąża za prawdą!
 • Kryterium falsyfikacji ma uczynić owo podążanie skutecznym!
wiedza

obiektywizm (niezależność od podmiotów poznających)

 • antysubiektywność
 • anty-psychologiczność
 • racjonalność (ewolucyjny efekt prób dostosowania się człowieka do otoczenia)
 • prawdoupodobnienie
 • korroboracja
WIEDZA
korroboracja
KORROBORACJA
 • Potwierdzanie teorii przez niemożliwość znalezienia jej zaprzeczenia lub konkurencyjnej wobec niej teorii.
 • Raport z dotychczasowego zachowania teorii.
trzy wiaty
TRZY ŚWIATY
 • Świat 1 - świat stanów fizycznych
 • Świat 2 – świat duchowy, świat stanów umysłu
 • Świat 3 – świat idei w sensie obiektywnym; świat możliwych przedmiotów myśli
ewolucyjna teoria wiedzy
Ewolucyjna teoria wiedzy

„Główna różnica między Einsteinem a amebą (…) jest taka, że Einstein stara się świadomie wyeliminować swój błąd. Próbuje on uśmiercić swoje teorie, jest wobec nich świadomie krytyczny i dlatego stara się formułować je raczej ostro niż niejasno. Ameba natomiast nie może być krytyczna wobec własnych oczekiwań czy hipotez, ponieważ nie może stanąć naprzeciw nich, one są jej częścią.”

(Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, s. 38)

falsyfikacjoznim
FALSYFIKACJOZNIM

NAIWNY

WYRAFINOWANY

imre lakatos 1922 1974
Imre Lakatos 1922-1974

„Kryterium Poppera nie bierze pod uwagę znaczącej nieustępliwości teorii naukowych. Uczeni mają grube skóry. Nie porzucają oni teorii po prostu dlatego, że fakty jej przeczą.”

Czego zatem potrzebujemy do obalenia teorii?

imre lakatos
Imre Lakatos
 • Dowody i refutacje. Logika odkrycia matematycznego 1976
 • Pisma z filozofii nauk empirycznych, 1978
 • naukowe programy badawcze
 • twardy rdzeń, miękka otoczka (pas ochronny)
 • heurystyka pozytywna, heurystyka negatywna
 • programy degenerujące się
 • programy postępowe
obiektywizm lakatosa
Obiektywizm Lakatosa

„Stwierdzenie może być pseudonaukowe, nawet jeśli jest doskonale „do przyjęcia” i każdy jest co do niego przekonany; może być natomiast naukowe wartościowe, nawet jeśli jest „nie do wiary” i nikt nie jest przekonany co do niego. Teoria może mieć najwyższą naukową wartość nawet jeśli nikt jej nie rozumie, nie mówiąc o akceptowaniu.”

(Metodologia naukowych programów badawczych)

naukowe programy badawcze
Naukowe programy badawcze
 • Programy ocenia się w kategoriach postępowych i degenerujących się przesunięć problemowych.
 • Heurystyka negatywna

(jakich dróg unikać?)

 • Heurystyka pozytywna (jakimi drogami podążać!)
teoria grawitacji newtona
Teoria grawitacji Newtona
 • Twardy rdzeń: trzy prawa dynamiki, prawo grawitacji
 • Wszelkie anomalie były rozwiązywane poprzez zmianę tez w pasie ochronnym, bez zmian w twardym rdzeniu.
post powo programu

Większa zawartość empiryczna.

 • Bardziej pomysłowi twórcy, którzy potrafią sformułować hipotezy chroniące przed odrzuceniem twardego rdzenia.
Postępowość programu
wyrafinowany falsyfikacjonizm
Wyrafinowany falsyfikacjonizm
 • Można odróżnić metodę naukową od nienaukowej, w tej pierwszej postuluje się utrzymanie falsyfikatora.
 • Demarkacja wiedzy nie ma tylko charakteru metodologicznego, ale również społeczny i polityczny.