Teoria integracji sensorycznej jean ayres
Download
1 / 56

Teoria integracji sensorycznej Jean Ayres - PowerPoint PPT Presentation


 • 452 Views
 • Uploaded on

Teoria integracji sensorycznej Jean Ayres. Metoda Integracji Sensorycznej (SI ):. Jest to nowoczesna i bardzo skuteczna forma diagnozy i terapii dzieci. Integracja Sensoryczna opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teoria integracji sensorycznej Jean Ayres' - sancho


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Metoda integracji sensorycznej si
Metoda Integracji Sensorycznej (SI):

 • Jest to nowoczesna i bardzo skuteczna forma diagnozy i terapii dzieci.

 • Integracja Sensoryczna opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach.


Metoda sensorycznej integracji si
Metoda Sensorycznej Integracji (SI):

 • To proces w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego mózgu wrażeń sensorycznych tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu czyli

  w reakcjach adaptacyjnych, służących do wykonania określonej czynności, przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała.


Celem terapii si
Celem terapii SI:

 • (Od angielskiego sensory integration) jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez zmysły naszego organizmu.

 • Głównym zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych:

 • pzedsionkowych,

 • proprioceptywnych,

 • dotykowych w taki sposób aby dziecko odpowiadało reakcją poprawiającą integrację tych bodźców.


Metoda diagnozy i terapii si
METODA DIAGNOZY I TERAPII SI:

 • Powstała w latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych.

 • Twórcą tej metody była A. Jean Ayres - pracownik naukowy Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles- psycholog i terapeuta zajęciowy.

 • A. Jean Ayres zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na osiągnięcia szkolne oraz codzienne życie dziecka.

 • Przez lata obserwacji oraz zajęć z dziećmi wypracowała teoretyczne podstawy Integracji Sensorycznej, bazujące na wiedzy z dziedziny neuropsychologii oraz metody diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.


A jean ayres
A. Jean Ayres

Anna Jean Ayres (1920-1989)

Ayres urodziła się na farmie w Fresno w Kalifornii w 1920 roku.

Jej rodzicami byli Fletcher Ayres i Louise Stamm, którzy byli nauczycielami.


Kr tka biografia
KRÓTKA BIOGRAFIA:

 • A.Jean Ayres była licencjonowanym psychologiem (1961r.) i terapeutą zajęciowym (1954r.). Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Południowej Kalifornii (University of Southern California).

 • Jako dziecko miała trudności z nauką podobne do tych, które później stały się celem jej badań.

 • Jej osobiste doświadczenia wydają się stanowić podstawy przyszłej pracy i badań.


 • Jako naukowiec spędziła prawie 40 lat tworząc hipotezy i rozwijając wiedzę na temat Integracji Sensorycznej (SI).

 • W prowadzonych przez siebie badaniach skoncentrowała się na grupie dzieci ujawniających problemy percepcyjne, w uczeniu się i zachowaniu.

 • Do oceny procesów SI opracowała Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej (Southern California Sensory IntegrationTets - SCSIT) oraz Południowo-Kalifornijski Test Oczopląsu Porotacyjnego. Doskonaląc swoją pracę dokonała poprawek w SCSIT i utworzyła Testy Integracji Sensorycznej i Praksji (Sensory Integration and Praxis Tests - SIPT).


 • Przez wszystkie lata współpracowała w wieloma naukowcami. Niestety przez wiele środowisk jej praca była niedoceniana lub podważana.

 • J.Ayres była autorem około 50 prac i artykułów. Najważniejsze jej książki to: ,Sensory Integration’’, ‘’Learning Disorders’’-Zaburzenia Uczenia, ,,Sensory Integration and the Child’’- Integracja Sensoryczna Dzieci.

 • Do Terapii Integracji Sensorycznej skonstruowała specjalny sprzęt terapeutyczny.

 • Nie wyraziła zgody na opatentowanie swoich projektów, uważając, że mogłoby to powodować konflikt interesów.


 • Jej praca w identyfikacji i leczeniu zaburzeń integracji sensorycznej, otrzymała nagrodę od Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej.

 • Dr Ayres była honorowym członkiem czterech amerykańskich towarzystw naukowych oraz laureatką wielu nagród.

 • Otrzymała nagrodę Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (National Institute of Mental Health), dwukrotnie przyznano jej najwyższe wyróżnienie Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapeutów Zajęciowych (The American OccupationalTherapyAssociation), w 1971 roku była nominowana do tytułu OutstadingEducator of America przyznawanego wybitnym wychowawcom.

 • W 1976 roku założyła klinikę Ayres w Torrance w Kalifornii dla dzieci leczonych przez terapeutów integracji sensorycznej.


 • Metoda ta, wciąż udoskonalana i aktualizowana w oparciu o najnowsze odkrycia z dziedziny neuroanatomii i neurofizjologii, jest dziś powszechnie znana i stosowana w krajach Europy Zachodniej, Kanadzie, Brazylii, Australii, a także w Japonii.

 • Do Polski metoda SI trafiła w 1993 r. a jej rozpowszechnieniem zajęła się jedna z pierwszych współpracownic dr A. Jean Ayres - Violet F. Maas


Integracja sensoryczna
INTEGRACJA SENSORYCZNA: najnowsze odkrycia z dziedziny

 • Jest to proces organizujący (integrujący) docierające do mózgu informacje zmysłowe (sensoryczne) płynące zarówno ze środowiska jak i z ciała, tak aby mogły być one użyte do celowego działania.

 • Na ogół większość z nas zdaje sobie sprawę z istnienia pięciu zmysłów – smaku, zapachu, wzroku, słuchu oraz dotyku, jednak poza tymi zmysłami istnieją jeszcze dwa bardzo istotne zmysły dostarczające nam informacji z naszego ciała, a mianowicie zmysły równowagi oraz czucia głębokiego.


M zg rozpoznaje interpretuje i segreguje informacje p yn ce z receptor w
Mózg rozpoznaje, interpretuje i segreguje informacje płynące z receptorów:

 • wzrokowych,

 • słuchowych,

 • smakowych,

 • dotykowych,

 • proprioceptywnych (czucie głębokie),

 • przedsionkowych (zmysł równowagi).


 • Aby mogły płynące z receptorów:zostać one użyte w działaniu, będącym odpowiedzią na wymagania otoczenia.

 • Gdy informacje te płyną bez większych zakłóceń, wcale nie jesteśmy świadomi istnienia owych skomplikowanych procesów rozgrywających się w naszym systemie nerwowym, a mających wpływ na takie codzienne czynności jak np. mowa, planowanie ruchu, napięcie mięśniowe, postawa czy percepcja wzrokowa.

 • Jednak, gdy z różnych przyczyn, procesy integracji sensorycznej zostają zakłócone możemy zauważyć u dziecka objawy zaburzeń w przetwarzaniu informacji zmysłowych, a co za tym idzie nieadekwatne odpowiedzi na wyzwania otoczenia.


 • Układ przedsionkowy, płynące z receptorów:proprioceptywny i dotykowy, to trzy podstawowe układy sensoryczne.

 • Układy te ściśle współpracują ze sobą oraz z innymi układami sensorycznymi – słuchowym, wzrokowym i smakowo-zapachowym.

 • Od współpracy tych wszystkich układów zależy prawidłowe funkcjonowanie w otaczającym nas świecie. 


Integracja sensoryczna przebiegaj cy w obr bie naszego m zgu
INTEGRACJA SENSORYCZNA płynące z receptorów:przebiegający w obrębie naszego  mózgu. :

 • Mózg odbiera, przetwarza i organizuje informacje płynące ze wszystkich zmysłów naszego ciała.

 • Dzięki temu procesowi możemy zachowywać się w sposób celowy i adekwatny do danej sytuacji, np.;

  z odpowiednią siłą weźmiemy szklankę ze stołu, czy prawidłowo usiądziemy przy biurku, żeby odrobić zadanie.

 • Jeżeli z jakiegoś zmysłu płynie za dużo bądź za mało informacji, lub informacje te są w zły sposób zintegrowane (połączone)  wówczas mamy do czynienia z sytuacją w której nasze ciało nie wie jak ma się zachować.Informacje zbieramy z r nych zmys w
Informacje zbieramy z różnych zmysłów: że w kuchni obok leci cicho włączone radio, lub przejeżdżające za oknem samochody, może to świadczyć o tym, że odbiera ono zbyt intensywnie wrażenia płynące ze zmysłu słuchu (może jest nadwrażliwe słuchowo).

Zmysłu Wzroku Zmysłu Słuchu

Zmysłu Smaku Zmysłu Węchu

Zmysłu równowagi

Zmysłu czucia powierzchniowego

Zmysłu czucia głębokiego • Jeżeli informacje płynące z tych zmysłów, gdy płynna one w odpowiedniej organizacji, wtedy mózg może użyć ich do sformułowania odpowiedzi adekwatnej do danego bodźca.dziecko jest nadwrażliwe np.: słuchowo to tykający zegar na ścianie, bądź mruczenie kolegi czy przejeżdżający w pobliżu pociąg podczas trwania lekcji zdezorganizuje mu zupełnie pracę. Będzie skupiało cała swoją uwagę na tych dźwiękach, a nie na lekcji.

 • Dziecko potykające się ciągle, obijające się o kolegów, wchodzące we framugi drzwi nie musi być niezdarą, może po prostu dziecko nie czuje własnego ciała, co wynika z zaburzeń zmysłu czucia głębokiego i nie tylko.


G wne za o enie si
GŁÓWNE ZAŁOŻENIE SI: informacje płynące z tych zmysłów, gdy płynna one w odpowiedniej organizacji, wtedy mózg może użyć ich do sformułowania odpowiedzi adekwatnej do danego bodźca.

 • 1. Plastyczność neuronalna - zakłada zdolność mózgu do zmian i modyfikacji połączeń nerwowych, przez odpowiednia stymulacje systemów sensorycznych ma możliwości, w szczególności dotykowego, przedsionkowego i proprioceptywnego.

 • 2. Sekwencyjność zakłada, że złożone kompleksowe zachowania powstają na bazie bardziej podstawowych wcześniej wykształconych reakcji na otoczenie.

 • 3. Integralność systemu nerwowego - mówi nam o tym, że ośrodki korowe maja wpływ na ośrodki podkorowe mózgu i na odwrót.


 • 4. Reakcje adaptacyjne informacje płynące z tych zmysłów, gdy płynna one w odpowiedniej organizacji, wtedy mózg może użyć ich do sformułowania odpowiedzi adekwatnej do danego bodźca., pojawienie się ich opiera się na doświadczeniach sensoryczno- motorycznych i prowadzi do rozwoju neuronalnej sieci pamięci tego „Jak czuje ruch”.

 • Ten neuronalny model może być użyty później do planowania bardziej skomplikowanych zachowań adaptacyjnych.

 • 5. Wewnętrzny popęd sensoryczny. Każdy z nas, a w szczególności dzieci maja taki popęd do dostarczania sobie bodźców sensorycznych, według Ayers są to głownie bodźce z układu przedsionkowego, dotykowego i czucia głębokiego.

 • Patrząc na dziecko bawiące się w piaskownicy możemy zauważyć, że będzie ściskało piasek, upychało go do wiaderka, tłukło łopatką po wiaderku, wspinało się na drabinki. To są właśnie sposoby dostarczania sobie doświadczeń sensorycznych.


I uk ad przedsionkowy inaczej zmys r wnowagi
I.Układ informacje płynące z tych zmysłów, gdy płynna one w odpowiedniej organizacji, wtedy mózg może użyć ich do sformułowania odpowiedzi adekwatnej do danego bodźca.przedsionkowy (inaczej zmysł równowagi)

 • Narząd przedsionkowy znajduje się w uchu wewnętrznym i dostarcza nam informacji na temat siły grawitacji oraz ruchu. Pomaga w prawidłowym odbiorze wrażeń przez inne systemy sensoryczne (wzrokowy, słuchowy, proprioceptywny).


I uk ad przedsionkowy
I.UKŁAD PRZEDSIONKOWY: informacje płynące z tych zmysłów, gdy płynna one w odpowiedniej organizacji, wtedy mózg może użyć ich do sformułowania odpowiedzi adekwatnej do danego bodźca.

 • odpowiada za:

 • Odbieranie informacji związanych z działaniem siły grawitacji

 • Napięcie mięśniowe

 • Ruch i równowagę

 • Koordynację ruchową

 • Utrzymanie stałego pola widzenia w czasie ruchów głowy

 • Planowanie ruchu

 • Bezpieczeństwo emocjonalne

 • Funkcjonowanie społeczne

 • Ma wpływ na rozwój mowy

 • Wpływa na autonomiczny układ nerwowy (przewód pokarmowy, odruch wymiotny)


Ii uk ad proprioceptywny
II. informacje płynące z tych zmysłów, gdy płynna one w odpowiedniej organizacji, wtedy mózg może użyć ich do sformułowania odpowiedzi adekwatnej do danego bodźca.UKŁAD PROPRIOCEPTYWNY:

 • Poczucie ciała, odczuwanie ciężaru i poszczególnych jego części w przestrzeni

 • Poruszanie poszczególnymi częściami ciała bez kontroli wzroku

 • Swobodne wykonywanie ruchów precyzyjnych

 • Percepcję kształtów drobnych przedmiotów

 • Percepcję położenia narządów jamy ustnej podczas mówienia

 • Świadomość ciała


Iii uk ad dotykowy
III. informacje płynące z tych zmysłów, gdy płynna one w odpowiedniej organizacji, wtedy mózg może użyć ich do sformułowania odpowiedzi adekwatnej do danego bodźca.UKŁAD DOTYKOWY:

 • Ma receptory umiejscowione na skórze i na jej powierzchni, odbierające wrażenia lekkiego i głębokiego dotyku, nacisku, ciepła, zimna, bólu.

  Zmysł dotyku ma wpływ na:

 • Poznawanie swojego ciała

 • Wczesne poznawanie przedmiotów

 • Rozwój emocjonalny

 • Różnicowanie bodźców dotykowych

 • Rozpoznawanie przedmiotów bez pomocy wzroku

 • Umiejętności szkolne

 • U większości osób proces integracji sensorycznej przebiega automatycznie umożliwiając  odpowiednie reakcje do wymogów otoczenia i warunkuje prawidłowy rozwój sensomotoryczny.


Integracja sensoryczna1
Integracja sensoryczna informacje płynące z tych zmysłów, gdy płynna one w odpowiedniej organizacji, wtedy mózg może użyć ich do sformułowania odpowiedzi adekwatnej do danego bodźca.

 • Integracja sensoryczna nie tylko umożliwia nam odpowiednie zareagowanie na odbierane wrażenia sensoryczne ale również kieruje naszymi reakcjami na otoczenie.

 • Na przykład, planowanie ruchu (praksja) jest ważną umiejętnością, która zależy od efektywnego procesu integracji sensorycznej.

 • W proces planowania ruchu wchodzą: pomysł/wyobrażenie tego, co chce się zrobić, zaplanowanie ruchu/aktywności oraz wykonanie ruchu/aktywności.


 • Planowanie nowych aktywności jest możliwe dzięki zdobytym wcześniej doświadczeniom oraz towarzyszącym im wrażeniom sensorycznym.

 • Wrażenia dotykowe, przedsionkowe oraz proprioceptywne są szczególnie ważne w dostarczaniu informacji dotyczących ruchów ciała i tego, w jaki sposób mogą być one wykorzystane do oddziaływania na otoczenie.


 • Przy prawidłowym planowaniu ruchu jesteśmy w stanie poradzić sobie z nowym zadaniem organizując nową aktywność.

 • Na przykład, dziecko potrafi wejść i zejść z nowego typu rowerka bez pomocy i podpowiedzi.

 • Planowanie ruchu wymaga świadomej koncentracji na zadaniu wykorzystując jednocześnie zgromadzone wcześniej bez świadomości wrażenia sensoryczne.


Poziomy si wg violet f maas na podstawie j ayres
Poziomy SI wg Violet poradzić sobie z nowym zadaniem organizując nową aktywność. F.Maas (na podstawie J.Ayres)

Poziom I: 

Rozwój percepcji wrażeń: dotykowych, proprioceptywnych, przedsionkowych, wzrokowych i słuchowychPoziom II:

Planowanie ruchu - duża motorykaIntegracja dwóch stron ciała


 • Poziom III: poradzić sobie z nowym zadaniem organizując nową aktywność. Bardziej precyzyjna/różnicująca percepcja wrażeń dotykowych, wzrokowych, planowanie-mała motoryka,Rozwój lateralizacji kinestetycznych i percepcji przestrzeniPoziom IV: 

 • Czytanie, pisanie, liczenie, myślenie koncepcyjne W przypadku większości dzieci proces integracji sensorycznej rozwija się w sposób naturalny w wyniku typowych aktywności dla wieku dziecięcego.

 • Planowanie ruchu jest naturalnym efektem tego procesu, podobnie jak umiejętność wykonywania reakcji adaptacyjnych na bodźce sensoryczne.

 • Niestety u niektórych dzieci integracja sensoryczna nie rozwija się w wystarczającym stopniu. W takich przypadkach mogą pojawić się problemy w nauce, rozwoju lub problemy z zachowaniem. 


Procesy integracji sensorycznej
PROCESY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ: poradzić sobie z nowym zadaniem organizując nową aktywność.

 • Dokonują się głównie w rdzeniu kręgowym,

 • w pniu mózgowym, móżdżku i półkulach mózgowych.

 • Wszystkie procesy mózgowe szczególnie uczenie się zależą od organizacji wrażeń w pniu mózgu.

 • Po przejściu pnia mózgu następuje szczegółowo opracowanie wrażeń w korze mózgowej i kojarzenie ich a wcześniejszymi doświadczeniami.


 • Ten skrócony proces na wielu poziomach OUN poradzić sobie z nowym zadaniem organizując nową aktywność. Ośrodkowy układ nerwowy (OUN, łac. systemanervosum centrale, ang. central nervous system (CNS))  prowadzi do rozwoju coraz bardziej skomplikowanych zachowań w tym procesów uczenia się.

 • Ayes mówi, ze gdy wszystkie procesy sensoryczne i integracyjne przebiegają prawidłowo i kiedy wrażenia są sprawnie organizowane to rozwój ruchowy i poznawczy dziecka dokonuje się bez zakłóceń, gdy dochodzi do zakłóceń procesów integracyjnych pojawiają się dysfunkcje w procesach percepcyjnych i ruchowych oraz w zachowaniu. 


Model kana u sensorycznego
MODEL KANAŁU SENSORYCZNEGO: poradzić sobie z nowym zadaniem organizując nową aktywność.


 • Ayers poradzić sobie z nowym zadaniem organizując nową aktywność. opracowała hipotetyczny model przebiegu integracji sensorycznej.

 • Model ten pokazuje jak wiele różnych typów informacji sensorycznej musi być połączonych ze sobą, aby zostały sformułowane funkcje niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka.

 • Po prawej stronie diagramu znajdują się funkcje, które są końcowym produktem dojrzewania integracji sensorycznej. 


Za o enia teorii integracji sensorycznej
ZAŁOŻENIA TEORII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ: poradzić sobie z nowym zadaniem organizując nową aktywność.

 • Opiera się na założeniach odwołujących się do teorii zachowania i neurologii.

 • Procesy zachodzące w mózgu wiążą się z zachowaniem człowieka. Na podstawie tego założenia Teoria Integracji Sensorycznej opisuje prawidłowości w funkcjonowaniu procesów integracji zmysłowej.

 • W oparciu o to definiuje dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej i wskazuje na odpowiednie techniki terapeutyczne.


Plastyczno neuronalna
PLASTYCZNOŚĆ NEURONALNA: poradzić sobie z nowym zadaniem organizując nową aktywność.

 • Zdolność mózgu do modyfikacji

 • Terapia SI zakłada możliwość zmian w obrębie systemu nerwowego pod wpływem kontrolowanej stymulacji systemów sensorycznych w szczególności proprioreceptywnego i dotykowego a plastyczność neuronalna ma dla terapii zasadnicze znaczenie.

  Zależy od:

 • Motywacji,

 • Krytycznych okresów rozwojowych dla poszczególnych funkcji i wieku,


 • Rozwój procesów integracji sensorycznej dokonuje się w normalnym rozwoju dziecka . Jeśli pojawiają się dysfunkcje integracji sensorycznej to prawidłowość rozwoju dziecka zostaje zakłócona. 

 • Integralność systemu nerwowego. Miedzy ośrodkami podkorowymi i korowymi istnieje zależność, działanie jednych zależne jest od funkcjonowania drugich. Mózg funkcjonuje jako jedna całość.


Metoda integracji sensorycznej
METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ: normalnym rozwoju dziecka . Jeśli pojawiają się dysfunkcje integracji sensorycznej to prawidłowość rozwoju dziecka zostaje zakłócona. 

 • Jest wykorzystywana w pracy z dziećmi:

 • Mającymi trudności szkolne (trudności z czytaniem pisaniem, ortografią, trudności z koncentracją uwagi),

 • Wykazującymi opóźnienia w rozwoju mowy,

 • Wykazującymi opóźnienia w rozwoju ruchowym,

 • Z grupy ryzyka (zagrożona ciąża, obciążenia okołoporodowe, cesarskie cięcie, wcześniactwo, czynniki dziedziczne) jako działanie profilaktyczne, które podjęte we wczesnym okresie rozwoju dziecka zmniejsza lub eliminuje ryzyko wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej,

 • Z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),

 • Z zaburzeniami uwagi (ADD),


 • Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności ruchowej, normalnym rozwoju dziecka . Jeśli pojawiają się dysfunkcje integracji sensorycznej to prawidłowość rozwoju dziecka zostaje zakłócona. 

 • Zaburzenia napięcia mięśniowego,

 • Słaba koordynacja ruchowa (problemy te mogą dotyczyć małej lub dużej motoryki)Niezgrabność ruchowa,

 • Trudności w koncentracji, impulsywność,

 • Szybka męczliwość,

 • Wycofanie z kontaktów społecznych,

 • Opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce,

 • Słaba organizacja zachowania, brak planowania,


 • Z normalnym rozwoju dziecka . Jeśli pojawiają się dysfunkcje integracji sensorycznej to prawidłowość rozwoju dziecka zostaje zakłócona. upośledzeniem umysłowym ,

 • Z zespołem Downa,

 • Z Autyzmem,

 • Z zespołem Aspergera,

 • Z MPDz (Mózgowe Porażenie Dziecięce),

 • Z kruchym chromosomem X.


Autyzm
Autyzm normalnym rozwoju dziecka . Jeśli pojawiają się dysfunkcje integracji sensorycznej to prawidłowość rozwoju dziecka zostaje zakłócona. 

 • Dzieci autystyczne wskazują na nieprawidłowe reakcje na bodźce wzrokowe, przedsionkowe i słuchowe. Ayers wyróżnia dwa typy dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci autystycznych. Pierwszy to zaburzenia rejestracji bodźców sensorycznych , drugi to zaburzenia modulacji impulsów sensorycznych. Zaburzenia rejestracji dotyczą przede wszystkim bodźców wzrokowych i słuchowych, węchowych, smakowych, dotykowych i przedsionkowych.


 • Zaburzenia modulacji przejawiają się obronnością dotykową, niebezpieczeństwem grawitacyjnym i nietolerancją ruchu. Mówi się, że przyczyną nieprawidłowych reakcji na bodźce sensoryczne jest słaba współpraca między jądrem migdałowatym, zwojami postawy mózgu i hipokampem w procesach przetwarzania bodźców sensorycznych.


Zmys y
ZMYSŁY dotykową, niebezpieczeństwem grawitacyjnym i nietolerancją ruchu. Mówi się, że przyczyną nieprawidłowych reakcji na bodźce sensoryczne jest słaba współpraca między jądrem migdałowatym, zwojami postawy mózgu i hipokampem w procesach przetwarzania bodźców sensorycznych.


Niekt re wska niki zaburze u niemowl t i ma ych dzieci
NIEKTÓRE WSKAŹNIKI ZABURZEŃ dotykową, niebezpieczeństwem grawitacyjnym i nietolerancją ruchu. Mówi się, że przyczyną nieprawidłowych reakcji na bodźce sensoryczne jest słaba współpraca między jądrem migdałowatym, zwojami postawy mózgu i hipokampem w procesach przetwarzania bodźców sensorycznych.U NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI :


 • Wysoce skomplikowane procesy korowe, jak percepcja słuchowa, wzrokowa, mowa, zdolność czytania lub pisania, są zależne od prawidłowego rozwoju i integracji w zakresie podstawowych systemów zmysłowych – dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego i nieco później rozwijających się – wzrokowego i słuchowego.


 • Na podstawie wiedzy neurofizjologicznej J. Ayres opracowała hipotetyczny, 4-etapowy model rozwoju integracji sensorycznej, która dokonuje się w pierwszych latach życia dziecka.

 • Jeśli rozwój ten przebiega bez zakłóceń, dziecko osiąga dojrzałość w zakresie integracji sensorycznej około 9 roku życia.


 • Wielką zasługą J. Ayres było odkrycie ogromnej roli, jaką odgrywają najwcześniejsze ontogenetycznie, rozwijające się już w życiu płodowym układy: dotykowy, proprioceptywny i przedsionkowy.

 • Dobra percepcja wzrokowa i słuchowa, do której tak wielką wagę przywiązuje się w procesie edukacyjnym, a także inne funkcje korowe mogą rozwinąć się dopiero na bazie zintegrowanej informacji z tych podstawowych układów.


 • Od nich zależy kształtowanie się właściwego czucia ciała – schematu ciała, koordynacji ruchowej dwóch stron ciała, planowania ruchów, uwagi oraz równowagi emocjonalnej.

 • Wśród umiejętności będących końcowymi produktami integracji sensorycznej można wymienić: zdolność do koncentracji, do organizacji wrażeń, samoakceptację i samokontrolę, zdolność abstrakcyjnego rozumowania, zdolność do nauki. Są one niezbędne, aby dziecko mogło prawidłowo funkcjonować w codziennym życiu, w szkole, w rodzinie, a z czasem w życiu dorosłym.


 • Żadna z wymienionych funkcji nie dojrzewa w izolacji od pozostałych i nie dzieje się to w jednym określonym roku. Dziecko „pracuje” nad nimi w toku normalnych dziecięcych aktywności (w szczególności podczas zabaw) przez cały okres dzieciństwa.

 • Proces integracji jest procesem ciągłym – osiągnięcie jednego poziomu umożliwia rozwijanie umiejętności z poziomu następnego, a każda słabość, brak rozwoju czy doświadczeń w zakresie pierwszych trzech stadiów może wpłynąć na zaburzenia w rozwoju stadium ostatniego.


 • Klasyczne pozostałych i nie dzieje się to w jednym określonym roku. Dziecko „pracuje” nad nimi w toku normalnych dziecięcych aktywności (w szczególności podczas zabaw) przez cały okres dzieciństwa. oddziaływania korekcyjno-wyrównawcze koncentrują się na stadium czwartym – np. trudności w opanowaniu czytania bądź pisania próbuje się wyrównać przez zwiększenie liczby ćwiczeń graficznych oraz w analizie i syntezie wyrazowej.

 • Zdaniem J. Ayres, dobrze zaplanowana i poprzedzona diagnozą SI terapia musi zawierać intensywną stymulację czuciową, proprioceptywną i przedsionkową.


 • Mówiąc o deficytach SI, nie ma się na myśli chorób czy uszkodzeń narządów zmysłu, tj. krótkowzroczności czy niedosłuchu, ale zaburzenia interpretacji, w percepcji bodźców, która dokonuje się w układzie nerwowym.

 • Ludzie różnią się między sobą pod względem sprawności procesów SI tak samo, jak różnią się pod względem inteligencji czy uzdolnień językowych. Pewien stopień tego zróżnicowania mieści się w granicach normy.


 • Dysfunkcje SI mogą mieć różne nasilenie – od subtelnego po znaczne. Te duże deficyty SI zwykle współwystępują z zespołami neurologicznymi (autyzm, mózgowe porażenie dziecięce).

 • Subtelniejsze manifestują się trudnościami w nabywaniu różnych sprawności fizycznych, nieumiejętnością bawienia się, trudnościami w samoobsłudze, w opanowywaniu technik szkolnych czy w tym, co określa się jako problemy wychowawcze, emocjonalne (nadruchliwość, labilność nastrojów). • Ayers charakter – podwrażliwości sensorycznej czy nadwrażliwości wyróżnia kilka syndromów zaburzonej integracji sensorycznej:

 • podkreślając jednak, że większość dzieci nie da się do nich wprost przyporządkować i zawsze konieczna jest indywidualna analiza wyników oraz program terapii.


Syndromy zaburzonej sensorycznej integracji si
SYNDROMY ZABURZONEJ SENSORYCZNEJ INTEGRACJI(SI) charakter – podwrażliwości sensorycznej czy nadwrażliwości


ad