Samtidens idestr mmer innen styring ledelse og organiserng og den besv rlige implementeringen
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

SAMTIDENS IDESTRØMMER INNEN STYRING, LEDELSE OG ORGANISERNG (og den besværlige implementeringen). Foredrag – Norsk Rådmannsforum, 10.01.2012 Kjell Arne Røvik Professor i Statsvitenskap Universitetet I Tromsø. POPULÆRE ORGANISASJONSIDEER. Oppskrifter på god ledelse: Serviceledelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - velma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samtidens idestr mmer innen styring ledelse og organiserng og den besv rlige implementeringen

SAMTIDENS IDESTRØMMER INNEN STYRING, LEDELSE OG ORGANISERNG(og den besværlige implementeringen)

Foredrag – Norsk Rådmannsforum, 10.01.2012

Kjell Arne Røvik

Professor i Statsvitenskap

Universitetet I Tromsø


Popul re organisasjonsideer
POPULÆRE ORGANISASJONSIDEER

 • Oppskrifter på god ledelse:

  • Serviceledelse

  • Teambasert ledelse

  • Endringsledelse

  • Transformativ ledelse

  • Total kvalitetsledelse

  • Verdibasert ledelse

  • Process value management

  • Knowledge management

  • Dialogbasert ledelse

  • Fjernledelse

  • Selvledelse

  • Storytelling

  • Karaokeledelse


Oppskrifter p riktig organisasjonsstruktur
OPPSKRIFTER PÅ “RIKTIG” ORGANISASJONSSTRUKTUR

 • Divisjonalisert struktur

 • Prosjektorganisering

 • Matrisestruktur

 • ”Flat struktur” (avbyråkratisering)

 • Resultatenhetsmodell


Oppskrifter p god organisasjons kultur
OPPSKRIFTER PÅ ”GOD ORGANISASJONSKULTUR”

 • Kundeorientert servicekultur

 • Forandringskultur

 • Prestasjonskultur

 • ”Kulturmiksing” (NAV, StatoilHydro)


Oppskrifter for personalh ndtering
Oppskrifter for personalhåndtering

 • - Medarbeidersamtaler

 • - Kompetanseutviklings-oppskrifter

 • - Motivasjonsoppskrifter

 • - Empowerment (myndiggjøring)


Oppskrifter for prosedyrer rutiner og prosesser
OPPSKRIFTER FOR PROSEDYRER, RUTINER OG PROSESSER

 • Målstyring og virksomhetsplanlegging

 • Lean production

 • Just-in-time

 • Kvalitetsstyring

 • Kvalitetssikring

 • Evaluering

 • Business process reengineering

 • Activity based costing (abc)

 • Benchmarking

 • Balansert målstyring

 • Best practice

 • Shareholder value


Spennende sp rsm l
SPENNENDE SPØRSMÅL:

 • Hvor oppstår de mest populære oppskrifter for ”riktige” måter å organisere og lede på ?

 • Hva handler disse oppskriftene om ? hva er deres innhold ?

 • Tidsreise: hva kjennetegner de mest populære organisasjonsideer i dag i forhold til de som var populære tidligere (for eksempel for ti, tyve eller tredve år siden)


Spennende sp rsm l forts
SPENNENDE SPØRSMÅL forts.:

 • ”Reiseruter”: hvordan blir populære organisasjonsideer spredt ? hvilke ”reiseruter” følger de vanligvis ?

 • Vinnerne: hvilke felles egenskaper har de mest populære og utbredte oppskrifter ?

 • Fra prat til praksis: hva skjer når tilnærmet globalt utbredte og langveis-farende ideer skal implementeres ?


Idestr mmer som former samtidens organisasjoner
IDESTRØMMER SOM FORMER SAMTIDENS ORGANISASJONER

Datagrunnlaget: Tre undersøkelser

 • VIRKSOMHETSSTUDIEN

 • KONSULENTSTUDIEN

  (Deloitte & Touch, Accenture, KPMG, CapGemini)

 • PUBLIKASJONSSTUDIEN

  Bestselgerstudien

  Harvard Business Review-studien


Idestr mmer etter 2000
IDESTRØMMER ETTER 2000

 • MENGDE:

  Ideeksplosjon rundt tusenårsskiftet

 • FORM:

  Fra virksomhetsspesifikke ideer til organisasjonsoppskrifter


Hvorfor ideeksplosjon ved tusen rsskiftet
HVORFOR ”IDEEKSPLOSJON” VED TUSENÅRSSKIFTET?

 • Tilbudsdrevet

 • Ideologisk drevet

  - Etterspørselsdrevet


1 avbyr kratisering
1. AVBYRÅKRATISERING

BEGREP OG GREP FOR OMBYGGING OG NYBYGGING AV SAMTIDENS ORGANISASJONER

 • FLEKSIBILISERING

  - Raskere ombygging av formelle strukturer

  - Økt bruk av temporære organisasjonsformer

  - Økt bruk av ”temps”

 • KONTRAKSJON

  - Horisontal kontraksjon

  - Vertikal kontraksjon


Flat struktur
”FLAT STRUKTUR”:

 • Uklart BEGREP!

 • Uklart GREP!

  - Uklare BEGRUNNELSER


Begrunnelsene bak grepene
BEGRUNNELSENE BAK GREPENE

 • DEN STORE LEDERFORTELLINGEN I 2013:

  (den om kongen, heltene og skurkene)

  - DE TRE S’ER:

  Organisasjoner skal utformes som redskaper for å:

  - SELGE !

  - STYRE !

  - SPARE !


Utfordringer ved utflating av organisasjoner
UTFORDRINGER VED ”UTFLATING” AV ORGANISASJONER

 • Hvor blir det av mellomlederne etter utflatingen ?

 • Hvor blir det av oppgavene som tidligere ble løst på mellomnivåer etter utflatingen ?

 • Faren for administrasjonsvekst på på førstelinjenivået


2 personalfeltet fra ledelse til styring
2. PERSONALFELTET:FRA LEDELSE TIL STYRING

 • LEDELSE: Desentralisert, direkte og dialogbasert påvirkning utøvd gjennom relasjonen mellom den enkelte leder og den/de ansatte.

 • STYRING: Sentralisert og direktivlignende påvirkning utøvd indirekte gjennom formelle strukturer og formaliserte styringssystemer.


Byrkjeflot 1997 overgang fra styring til ledelse fra og med 1980
Byrkjeflot 1997: Overgang fra styring til ledelse fra og med 1980

Uttykk:

 • Økt oppmerksomhet mot ledelse (mange organisasjoner med diagnosen ”ledelsesproblem”

 • Ulike lederoppskrifter, dog enig om at ledelse var viktig!

  Årsaker til ledelsesbølgen på 1980-tallet:

 • Privat sektor: Økt internasjonalisering som kaller på fleksible, desentralisert, aktivt lederskap

 • Offentlig sektor: Ideologisk impuls på slutten av 1970-årene: NPM med vekt på ledelse.

  - Den antiautoritære arven av 1970-årene.


Pendelslaget tilbake rundt tusen rsskiftet fra ledelse til styring
PENDELSLAGET TILBAKE RUNDT TUSENÅRSSKIFTET: FRA LEDELSE TIL STYRING

 • FÆRRE LEDELSESSATSNINGER:

 • De store konsulentselskapene

 • Telenor og Posten: atskillig mindre ”trøkk” på ledelse

  - Færre ledelsessatsninger

  - Innholdet i ledelsesprogrammene skifter karakter.

  - Publikasjonsstudien: Ingen endringer i publisert volum, men endringer mht. idealene for god ledelse etter 2000.


Brudd med ledelsesidealene fra 1980 og 1990 rene
Brudd med ledelsesidealene fra 1980 og 1990-årene: STYRING

Idealene etter 2000

 • Den gode leder kan virksomheten (ikke bare ledelse)

 • Internt rekruttert

  - Det langvarige lederskap

 • Lederen som hverdagshelt

  - Den kontinuitetsorienterte leder: Endring som inkrementelle evolusjoner.

Idealene 1980 – 2000

 • Ledelse kan læres, og kan man ledelse, kan man lede alt

 • Eksernt rekruttert

  - ”Transitt-ledelse”

 • Lederen som superstjerne

  - Lederen som endringsorientert “snuoperatør”: Endring som diskontinuerlige revolusjoner


Styringsb lgen
STYRINGSBØLGEN STYRING

KOMMER TIL UTTRYKK PÅ TO HOVEDMÅTER:

 • REHIERARKISERING

  - Forsøk på å trekke inn og sentralisere avgjørelsesmyndighet i toppen av virksomheten

  - Ved å tilpasse den formelle vertikale strukturen slik

  at styringssignaler trenger lettere ut og ned i virksomheten.


Installering av nye styringssystemer
”INSTALLERING” AV NYE STYRINGSSYSTEMER STYRING

 • Massiv satsning på utvikling og implementering av formaliserte styringssystemer (a’la Balansert Målstyring).

 • Dvs: system for identifisering, registrering og måling av så vel finansielle som ikke-finansielle verdidrivere.

 • Legger opp til at styringsinformasjon og styringsgrep skal være så tett koplet som mulig.


Samtidens idestr mmer innen styring ledelse og organiserng og den besv rlige implementeringen
COCKPITVISJONEN STYRINGPåstand: Pendelslaget fra ledelse til styring fasiliteres av en ”cockpitvisjon” for moderne virksomhetsstyring


To paradoksale idestr mmer
TO PARADOKSALE IDESTRØMMER: STYRING

 • AVBYRÅKRATISERING

  (utstrakt bruk av temporære former, kontinuerlig omstilling, og sammentrekking i det horisontale og vertikale planet)

  Opptrer ofte sammen med:

 • REBYRÅKRATISERING

  (mer vekt på indirekte, upersonlig påvirkning gjennom bruk av formaliserte styringssystemer)

 • - ”Roter til” Weber, men inngår ofte i et samvirkende reformgrep for å øke ledelsens styringskapasitet


Nok et paradoks p personalfeltet
NOK ET PARADOKS PÅ PERSONALFELTET: STYRING

REBYRÅKRATISERING:

Mindre innslag av ”soft” ledelse, mer styring og økte krav til etterprøving

av den enkelte medarbeiders innsats.

AVBYRÅKRATISERING:

Innebærer også ofte avformalisering av den organisasjonsinterne sosiale

samhandling. (lett omgangstone, blåturer, vinlotteri, etc)


Endringer i hr funksjonens innhold
ENDRINGER I HR-FUNKSJONENS STYRINGINNHOLD

 • Fra soft til hard HR

 • Den strategiske HR medarbeider: en ekspert på styrings- og belønningssystemer.

 • En som har kompetanse om sammenhenger mellom HR-tiltak og ”bunnlinja”.

 • HR-medarbeideren, en leverandør av styringsinformasjon til ledelsen.


3 fra silo til prosessbasert organisering
3. FRA ”SILO” TIL PROSESSBASERT ORGANISERING STYRING

 • Kommer til uttrykk i sterk opptatthet av de horisontale verdiskapende prosesser i virksomheten.

 • Prosess: En handlingskjede der input omdannes til output med det formål å oppfylle en eller flere interessenters (kunder, borgere) behov.

 • Hammer (2001): ”An organized group of related activities that together create a result of value to customers.”

 • Felles fiende: ”Siloen”: den sentralt styrte og vertikalt sterkt funksjonsinndelte organisasjon.

 • Grep: ”Pølseorganisering” (horisontal organisering, for eksempel ved hjelp av matrisestrukturer


Lean prinsippene the toyota way
Lean-prinsippene (”The Toyota way”) STYRING

 • Verdiavklaring: Innsats for å klarlegge hva som er av verdi for kunden.

 • Verdikjedeanalyse: Identifisere de aktiviteter som skaper verdi for kunden, og de som ikke gjør det.

 • Flyt: Sørge for at produksjonsforløp flyter kontinuerlig uten avbrytelser – også i tilfeller der forløpene må passere formelle organisatoriske grenser.

 • Pull: Sikte mot (kun) etterspørselsbasert produksjon.

  - Perfeksjonering: Bygging og vedlikehold av kultur for kontinuerlig forbedring og eliminering av ikke verdiskapende aktiviteter.


4 omd mmeh ndtering utviklingen mot mer ekspressive organisasjoner
4. OMDØMMEHÅNDTERING: UTVIKLINGEN MOT MER EKSPRESSIVE ORGANISASJONER

 • Samlebetegnelse på aktiviteter som sikter mot å presentere en organisasjon på mest mulig fordelaktige måter overfor ulike interessenter i omgivelsene

 • Omfatter aktiviteter som

  • Merkevarebygging (branding)

  • Kommunikasjonsstrategier

  • Samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility)

  • Design av visuelle symboler

   Fellesnevner: Det tydelige ekspressive aspektet.


Den omd mmestyrte virksomhet farer utfordringer og tankekors
Den omdømmestyrte virksomhet: Farer, utfordringer og tankekors

 • Når ”omdømmesamfunnet” blir et dømmesykt samfunn

 • Når opptatthet av omdømme blir fasadepussing

 • Når omdømmehåndtering overlates til kommunikasjonseksperter

  4. Viktigheten av å ha omdømmeberedskap.