Medbestemmelse
Download
1 / 8

Medbestemmelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

L O S Ledelse , organisasjon og styring i Bærum kommune. Medbestemmelse. Prinsipper for medbestemmelse for ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. Resultater Vi tror at medbestemmelse og samhandling gir bedre tjenester og bedre arbeidsplasser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Medbestemmelse' - beth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Medbestemmelse

L O SLedelse, organisasjon og styring i Bærum kommune

Medbestemmelse

Prinsipper for medbestemmelse for

ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten

Medbestemmelse


ResultaterVi tror at medbestemmelse og samhandling gir bedre tjenester og bedre arbeidsplasser.

Tillit, ansvar, respektVi har tillit til at folk har evne og vilje til å ta ansvar. Medbestemmelsesordningen bør derfor bygge på et menneskesyn preget av tillit og respekt - for hverandre som mennesker, for hverandres jobber og for hverandres roller i organisasjonen. Arbeidsgiver og arbeidstakere er likeverdige parter i dialogen.

ProsessVi vil at medbestemmelse utøves tidligst mulig i beslutningsprosessen, nærmest mulig saken, og i mange former.

Medbestemmelse etter lov- og avtaleverket skjer mellom partene. Direkte dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker(e) på den enkelte arbeidsplass skal sikre ansatte innflytelse på egen arbeidssituasjon.

Regler og avtaler - kompetanseVi mener at kompetanse på lov- og avtaleverket må ligge til grunn når beslutninger skal fattes.

”Mer-medbestemmelse”Samhandling, medinnflytelse, dialog – på alle plan, i større omfang enn det formelle ”minstekravet”

Medbestemmelse


Medbestemmelsesordningen 1

Medbestemmelse bygges over et verdigrunnlag

Medbestemmelse = strategisk virkemiddel i Bærum

Fokus på arbeidsgiverpolitikk, personalledelse sentralt i lederansvaret

Medbestemmelse = medinnflytelse

Mindre byråkrati - færre regler - mer medbestemmelse

Praksis styres av bedriftskultur/holdninger mer enn av regler

Deltaking i prosessen viktigere enn avstemninger ved beslutning

Medbestemmelse skal ”ligge under huden” hos lederne

Alle har ansvar for å realisere ordningen

Medbestemmelsesordningen (1)

Medbestemmelse


Medbestemmelsesordningen 2

Medbestemmelse utøves der saken og beslutnings-myndigheten er: På tjenestestedet

Ledere på høyere ledernivåer er også tjenesteledere i forhold til sine direkte underordnede

Fokus på arbeidsmiljøet: Vernetjenesten trekkes inn på linje med tillitsvalgte

Arbeidsmiljøsaker behandles i samme fora som andre saker

Medbestemmelse utøves i mange former

Ordningen tilpasses lokalt

Medbestemmelsesmøtet sentralt mht tillitsvalgtes medbestemmelse etter lov- og avtaleverk

Tillitsvalgte kan anke beslutninger som er i strid med lov- og avtaleverk eller kommunens egne regelverk til ankeutvalget ...

… evt også videre til samarbeids- utvalget

Medbestemmelsesordningen (2)

Medbestemmelse


Medbestemmelse definisjoner
Medbestemmelse: Definisjoner

 • betyr: Samarbeid, medinnflytelse, medvirkning i beslutninger som fattes av arbeidsgiver

 • utøves av:Arbeidstakerne selv, tillitsvalgte fra arbeidstaker-organisasjonene – på vegne av de tilsatte, vernetjenesten.

 • gjelder:Saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte, og som ikke er rene arbeidsgiversaker.

 • utøves gjennom ulike former for samarbeid, samspill og dialog mellom partene.

Medbestemmelse


Arbeidsgiver
Arbeidsgiver

 • Arbeidsgiver = alle ledd i ”linjen”

  • Politiske organer (kommunestyret, formannskapet, arbeidsgiverrepresentantene i det partssammensatte utvalget)

  • Alle ledere i Bærum kommunes lederstruktur

 • 3 ev. 4 arbeidsgivernivåer

  • Rådmannen (rådmannen selv eller direktør på rådmannens vegne)

  • Kommunalsjefene og direktørene

  • Tjenestelederne, enhetssjefer, avdelingssjefene BKB (ev. avd.ledere)

  • NB Overordnede ledere er tjenesteledere i forhold til sine direkte underordnede

 • NB! Ikke arbeidsgivere som arbeidstakerrepresentanteri situasjoner hvor hun/han har plikt til å opptre som arbeidsgiver

Medbestemmelse


Mange sakstyper

Saker om stillinger

Saker om stillinger

Saker om lønnsnormering

Individuelle saker

Saker om tilsetting, oppsigelse (ikke på tjenesteleders nivå)

Saker om lønnsfastsetting

Organisasjonssaker

Saker om styring og utvikling av virksomheten

Arbeidsmiljøsaker

Saker om medbestemmelse, arbeidsgiver- / personalpolitikk

Saker om organisasjons- og lederstruktur

Uriktige avgjørelser: Ankesaker

Tillitsvalgte kan anke

Gjelder individuelle saker når leders beslutning er i strid med lov-, avtale- eller regelverk

Anke framsettes straks

Behandles i ankeutvalget og evt det partssammensatte utvalget

Ulik praksis og ukultur: Saker om tolkning/avklaring

Behandles i ankeutvalget og evt det partssammensatte utvalget

Når arbeidsgiver er i tvil

Avklaring i ledelsen

Mange sakstyper

Medbestemmelse


Medbestemmelse p overordnet arbeidsgiverniv
Medbestemmelse på overordnet arbeidsgivernivå

 • Løpende informasjon / dialog

  • Rådmannens kontaktmøte, kommunalsjefenes kontaktmøter

 • Høring

  • F.eks. før politisk beslutning (høringstema er rådmannens foreløpige forslag)

 • Drøfting

  • Formell medbestemmelse etter Hovedavtalen

  • Skriftlig beslutningsgrunnlag + referat

Medbestemmelse