m teplass ledelse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Møteplass: Ledelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Møteplass: Ledelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Møteplass: Ledelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Møteplass: Ledelse. Tema: Ledelse i endringstider Hvordan lede en kunnskapsorganisasjon, eller, hvordan lede de som er flinkere enn meg selv? Arve Sigmundstad, adm. leder, NETF. Møteplass: Ledelse. Ledelse. Kunnskapsorganisasjon. Møteplass: Ledelse. Kunnskapsorganisasjonen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Møteplass: Ledelse' - amadahy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m teplass ledelse
Møteplass: Ledelse

Tema: Ledelse i endringstider

Hvordan lede en kunnskapsorganisasjon,

eller,

hvordan lede de som er flinkere enn meg selv?

Arve Sigmundstad, adm. leder, NETF

slide2

Møteplass: Ledelse

 • Ledelse.
 • Kunnskapsorganisasjon
slide3

Møteplass: Ledelse

 • Kunnskapsorganisasjonen.
 • Hovedkjennetegnet ved en kunnskapsorganisasjon er at det er en organisasjon der kunnskap og arbeidskraft er den kritiske suksessfaktor, og der leveransene skjer gjennom komplekse, gjerne unike tjenester og produkter.
 • «Ressursene forsvinner ut av døren hver dag når medarbeiderne går hjem. Min viktigste oppgave som leder blir å sørge for at de har lyst til å komme tilbake igjen i morgen?»
slide4

Møteplass: Ledelse

 • Ledelse.

Det finnes få (om noen?) vitenskaplige kriterier for å

skille mellom vellykket og mislykket ledelse.

Leadership has been the subject of an extraordinary amount of

dogmatically stated nonsense.

Chester Barnard. 1948.

slide5

Møteplass: Ledelse

 • Hva er ledelse?
  • Gå foran?
  • Løpe etter?
  • Legge til rette for at andre kan løpe?
  • Vise andre hvordan de skal løpe?
  • Motivere andre til å løpe?
  • Ta tiden?
  • Utforme løypa?
  • Være dommer?
slide6

Møteplass: Ledelse

 • Å være leder.
 • Utøve ledelse.
 • Utvise lederskap.
 • Hvem er det som blir ledere, og hvorfor blir vi det?
slide7

Møteplass: Ledelse

 • Kunnskapsorganisasjoner og ledelse?
  • Kompleksitet.
  • Kompetanse.
  • Kan det overhode ledes?
  • Skal det bare dyrkes, pleies og tilrettelegges?
slide8

Møteplass: Ledelse

 • Kan vi da si at ledelse handler om å skape resultater, gjennom andre?

Å være leder og bidragsyter gjennom andre.

Å være en fagperson og en individuell bidragsyter.

Veien mot å bli leder…

slide9

Møteplass: Ledelse

Å skape resultater gjennom andre.

Å skape resultater gjennom kompetente kunnskapsmedarbeidere.

Enhetlig ledelse?

slide10

Møteplass: Ledelse

 • Hva er så dette lederskapet?
  • Administrasjon
  • Kultur
  • Relasjoner
  • Og, selvsagt også fag.
slide11

Møteplass: Ledelse

 • Første bud:
  • Løsrive seg fra fagrollen.
   • Jeg tror at for å kunne gripe lederrollen, og for å utvikle en lederidentitet, så man gi slipp på sin tidligere identitet som fagperson og individuell bidragsyter.
   • Identitetsskifte.
   • ”Supersaksbehandleren”.
slide12

Møteplass: Ledelse

 • Hva er jeg flink til?
  • Alle her på huset, er flinkere enn meg.
  • Alle her på huset, er mer kompetente enn meg.
  • Mitt fravær, er det som merkes minst.
slide13

Møteplass: Ledelse

 • Hva mer prøver jeg på?
 • Empowerment (ansvarliggjøring, myndiggjøring).
  • Tillit.
  • Respekt.
  • Rolleavklaring.
  • La være å blande seg, ha is i magen.
  • Handlingsrom.
   • Men, hvem definerer handlingsrommet?
 • Men, er dette ledelse?
slide14

Møteplass: Ledelse

 • Men, er dette ledelse?
  • Ja, i hvert fall om vi definerer ledelse som å skape resultater, gjennom andre.
  • Free your mind. Gi slipp.
  • Beredskapskompetanse.
  • Kommoden til Sissel Gran.
  • Hva så med styring?
slide15

Møteplass: Ledelse

 • Hvordan styre?
  • I felleskap finne retningen.
  • Lytte, men også skjære gjennom.
   • Hvordan kan jeg forvente å bli lyttet til, om ikke jeg lytter?
   • Hvordan kan jeg forvente å bli respektert, om jeg ikke utviser respekt?
  • Et sted må avklaringene tas, et sted må beslutningene tas.
slide16

Møteplass: Ledelse

 • Ledelse og makt
  • Ledelse er uløselig forankret i utfoldelse og forvaltning av makt og autoritet, som formidles gjennom både språk og symboler.

TianSørhaug 2004

slide17

Møteplass: Ledelse

 • Da står vi igjen med spørsmålene:
  • Hvem vil jeg være som menneske.
  • Hvem vil jeg være som leder.
  • Og, til slutt. Evner jeg å rydde kommoden min, og sove om natta?
slide18

Møteplass: Ledelse

En siste anbefaling:

På randen av ledelse.

Frode Haaland, Frode Dale.

organisasjonskultur

Samspill mellom mennesker

Organisasjonens kultur

er med på å forme

er med på å forme

Organisasjonskultur

Den samling av ideer, normer og verdier som danner grunnlaget for samkvem mellom mennesker –

Slik gjør vi det hos oss!