slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Centrum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Centrum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Centrum - PowerPoint PPT Presentation


  • 208 Views
  • Uploaded on

Centrum. Primärområden – SDN Centrum. Folkmängd 2012. Krokslätt Guldheden Johanneberg Vasastaden Stampen Heden Landala Inom Vallgraven Lorensberg Centrum. 12 025 9 641 7 380 6 823 6 643 5 832 4 746 3 916 1 757 58 763. Bostäder Centrum 2012. Bostäder Centrum 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Centrum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Primärområden – SDN Centrum

Folkmängd 2012

Krokslätt

Guldheden

Johanneberg

Vasastaden

Stampen

Heden

Landala

Inom Vallgraven

Lorensberg

Centrum

12 025

9 641

7 380

6 823

6 643

5 832

4 746

3 916

1 757

58 763

slide5

Bostadsbyggande Centrum, 2000 - 2012

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus

slide6

Åldersfördelning Centrum 2012

Varje åldersgrupps andel (%) av befolkningen

slide7

Befolkningsutveckling Centrum, 2000 - 2012

Folkökningen och dess beståndsdelar födelsenettot (födda – döda) och flyttnettot (inflyttning – utflyttning)

slide8

Befolkningsprognos Centrum, barn och unga

Antal i förskole-, skol-, och gymnasieåldrarna 1985 – 2012 samt, streckat, prognos till 2017

slide9

Befolkningsprognos primärområden

Antal 1-5 åringar per primärområde år 2012 och prognos år 2017

slide10

Befolkningsprognos primärområden

Antal 6-15 åringar per primärområde år 2012 och prognos år 2017

slide11

Befolkningsprognos Centrum, äldre

Antal i åldrarna 65-74 år, 75-84 år och 85+ år 1985 – 2012 samt, streckat, prognos till 2017

slide12

Befolkningsprognos primärområden

Antal 75-84 åringar per primärområde år 2012 och prognos år 2017

slide13

Befolkningsprognos primärområden

Antal 85+ åringar per primärområde år 2012 och prognos år 2017

slide14

Utländsk bakgrund Centrum 2012

Andel (%) födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands

slide16

Förvärvsfrekvens (%) Centrum 2011, 25-64 år

Guldheden

Heden

Inom Vallgraven

Johanneberg

Krokslätt

Landala

Lorensberg

Stampen

Vasastaden

Centrum

slide18

Arbetslöshet Centrum, utveckling över tid

Andel (%) 18-64 som var arbetslösa i oktober, 2004 – 2012

slide19

Arbetslöshet Centrum

Andel (%) 18 – 64 år som var arbetslösa i oktober 2012

slide20

Ungdomsarbetslöshet Centrum

Andel (%) 18 – 24 år som var arbetslösa i oktober 2012

slide21

Försörjningsstöd Centrum

Andel (%) familjer som vid något tillfälle under 2011 mottog försörjningsstöd

slide24

Ohälsotal Centrum 2012, 16-64 år

Guldheden

Heden

Inom Vallgraven

Johanneberg

Krokslätt

Landala

Lorensberg

Stampen

Vasastaden

Centrum