szakmai vizsgabizotts gi eln k k s tagok r sz re el ad s n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor. A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE. Vissza kell állítani a szakképzés tekintélyét

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS' - varden


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szakmai vizsgabizotts gi eln k k s tagok r sz re el ad s

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS

Az MKIK megbízásából készítette:Dr. Barta TamásDr. Madarász Sándor

a szakk pz si rendszer korszer s t s nek ig nye
A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE
 • Vissza kell állítani a szakképzés tekintélyét
 • Pontosabb és az adminisztratív terheket csökkentő szabályozás szükséges
 • A munkaadók által elvárt kompetenciákra kell képezni
a korszer s tett szakk pz si rendszer jellemz i
A KORSZERŰSÍTETT SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JELLEMZŐI
 • Az állam által elismert szakképesítések továbbra is az OKJ-ban találhatók
 • OKJ-s szakképesítést lehet szerezni
  • Iskolai rendszerben, szakképző intézményben
  • felnőttképzés keretében
a korszer s tett szakk pz si rendszer jellemz i1
A KORSZERŰSÍTETT SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JELLEMZŐI
 • Az OKJ-s képzés iskolarendszerben kerettanterv, a felnőttképzésben minősített képzési program szerint történik
 • A kimenet szabályozás eszköze a komplex szakmai vizsga, amelyet alapvetően a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a 315/2013 (VII. 28.) Korm. rendelet szabályoz
a komplex szakmai vizsga
A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA
 • A komplex szakmai vizsgát az SZVK és a szakmai vizsgaszabályzat (315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet) alapján kell megtartani
 • A komplex szakmai vizsga állami vizsga
 • Magyarország területén szervezhető
 • A komplex szakmai vizsgát szakmai vizsgabizottság előtt lehet csak letenni
szakmai vizsgabizotts g
SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁG
 • Minden esetben 4 tagból áll (elnök és 3 tag. A 3 tag közül az egyik a képzésben részt vett oktató és legalább egy fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik)
 • A vizsgabizottság munkájában, csak az vehet részt aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához vagy a gyakorlati képzés ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkezik
szakmai vizsgabizotts g1
SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁG
 • Vizsgabizottsági tagra vonatkozó megbízás, csak a vizsgabizottsági névjegyzéken szereplő személynek adható
 • A vizsgabizottsági névjegyzéket az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vezeti (Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága) és e szerven keresztül adja ki a megbízásokat a szakképzésért felelős miniszter
a szakmai vizsgaszervez si enged ly megszerz se a feln ttk pz sben
A SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE A FELNŐTTKÉPZÉSBEN
 • Szakmai vizsgát, csak engedéllyel rendelkező intézmény szervezhet
 • Az engedély megszerzésének feltételeit a 111/2010. (IV. 9.) kormány rendelet szabályozza
 • A vizsgaszervezési engedély visszavonásig érvényes
amire oda kell figyelni
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A rendelet az OKJ-ban szereplő szakképesítések (rész- és ráépülés is) megszerzésére és a modulzáró vizsgáira, és azokon kötelezettséggel bírókra terjed ki
 • A vizsga nyelve magyar, kivétel az idegen nyelvű képzés, a két tanítási nyelvű és a nemzetiségi iskolában folyó képzés
 • Az iskolarendszerű szakképzésben a vizsga időpontja: február-március, május-június, október-november. Az iskolarendszeren kívüli képzés vizsganapjait a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg
amire oda kell figyelni1
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A vizsgák megvalósítása során az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága) jár el
 • Általános szabály, hogy a komplexvizsga letétele alól felmentés nem adható kivéve, ha az SZVK másként rendelkezik
 • A vizsgacsoportokat a vizsgaszervező alakítja ki, és jelenti be a vizsgát (csoportlétszám max. 34 fő, összevont vizsga esetén max. 25 fő)
amire oda kell figyelni2
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A vizsgaszervező a vizsga megkezdése előtt legalább 7 nappal tájékoztatja a vizsgaelnököt és a bizottság tagjait a vizsgatevékenységek jellegéről, időpontjáról, helyszínéről és további tudnivalókról. A vizsgaelnök hagyja jóvá a lebonyolítási rendet, a bizottsági tagok közötti munkamegosztást és annak szabályait, és a javasolt gyakorlati feladatlapokat
 • A vizsgaszervező írásban kijelöli a képviseletét ellátó személyt, jegyzőt, felügyelőt és technikai feltételeket biztosító és az írásbeli javítást végző személyt és a gyakorlati tevékenységnél közreműködő felügyelő tanárt
amire oda kell figyelni3
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • Az írásbeli, interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenység során a képző intézményt képviselője egyedül nem felügyelheti a vizsgázókat
 • A gyakorlati vagy a szóbeli vizsgatevékenység lebonyolítása párhuzamosan is folyhat, ha ez a lebonyolítási rendben rögzítésre került és a vizsgahelyszíneken legalább 2-2 vizsgabizottsági tag jelen van
 • A vizsga jegyzője dokumentálási feladatokat lát el. Képviselheti (írásos felhatalmazás esetén) a vizsgaszervezőt
amire oda kell figyelni4
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A vizsgaszervező képviselője figyelemmel kíséri a vizsga lebonyolításának jogszerűségét, annak ellenére, hogy nem tagja a vizsgabizottságnak
 • A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot kap. Az osztályzatok: 1-5. A vizsga végeredményét az egyes súlyozással figyelembe vett vizsgafeladati kerekített érdemjegyek összege adja meg
amire oda kell figyelni5
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A szóbeli vizsgán a vizsgázó egy alkalommal póttételt húzhat
 • Sikertelen a vizsga, ha bármely vizsgafeladat eredménye elégtelen
 • Sikertelen vizsga pótlásakor az elégtelenre értékelt vizsgafeladatot kell megismételni. Aki először nem jelent meg, vagy szabálytalanság miatt eltiltották a vizsgától, annak a teljes vizsgát meg kell ismételnie
amire oda kell figyelni6
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 30 napon belül be kell fejezni, kivéve, ha az SzVK másként rendelkezik
 • A vizsga időtartama nem haladhatja meg naponta a 8 órát
 • A gyakorlati vizsgatevékenység tartható 7-19 óra között, a többi vizsga tevékenyég 8-18 óra között
amire oda kell figyelni7
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A vizsgák szakmai ellenőrzését az országos szakképzési névjegyzékben szereplő, vizsgaellenőri felkészítésen részt vett szakértők végezhetik. A megbízó legalább három nappal előbb értesíti a vizsgaszervezőt a tervezett ellenőrzésről. Az ellenőr a vizsgát nem zavarhatja!
a vizsgaeln k
A VIZSGAELNÖK
 • A vizsga elnökét az NGM miniszter az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága) útján bízza meg
 • Felelős a vizsga zavartalan és jogszerű lebonyolításáért
 • Jóváhagyja a gyakorlati feladatokat és a lebonyolítási rendet
 • Irányítja a vizsgabizottság munkáját
a vizsgaeln k1
A VIZSGAELNÖK
 • Ellenőrzi a vizsga előkészítését
 • Ellenőrzi a vizsga dokumentumait
 • Összehívja és vezeti a vizsgabizottság értekezleteit, jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet
 • Vizsgázókat tájékoztatja a vizsga előtt a vizsgázókat érintő döntésekről
 • Részt vesz a vizsgáztatásban
 • Felügyeli a vizsga jegyzőjének munkáját és hitelesíti a vizsga dokumentumait
a vizsgaeln k2
A VIZSGAELNÖK
 • Kezdeményezheti az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység javasolt értékelésének megváltoztatását, ha téves javítást vagy ki nem javított hibát talált
 • Felfüggeszti a vizsgát –a vizsgabizottsági döntés alapján-, ha a jogszerű feltételek nem biztosítottak
 • Lezárja a vizsgát és értékeli azt
 • Titoktartási kötelezettsége van
a vizsgabizotts g tagja
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJA
 • Részt vesz a vizsga szakmai, tárgyi és személyi feltételeinek, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétének ellenőrzésében
 • Közreműködik a vizsga jogszabályban előírt dokumentumai meglétének, megfelelőségének ellenőrzésében
 • Meggyőződik- a vizsgaelnökkel együtt- a gyakorlati feladatok ellátására kijelölt helyszín, valamint a szükséges személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről
a vizsgabizotts g tagja1
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJA
 • Közreműködik a vizsga megkezdésére való jogosultság feltételeinek – a vizsgázó jelentkezési iratai alapján – történő ellenőrzésében
 • A lebonyolítási rendben rögzítetteknek megfelelően részt vesz a vizsgáztatásban
 • Részt vesz a vizsgabizottsági értekezletek döntéshozatalában
 • Gondoskodik – a vizsgaelnökkel együttműködve – az elkészült gyakorlati vizsgamunkák értékeléséről
a vizsgabizotts g tagja2
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJA
 • Részt vesz a részeredmények kialakításában és a vizsgaeredmények véglegesítésében
 • Aláírja a vizsgajegyzőkönyvet és az elektronikus rendszerből kinyomtatott törzslapot
 • A képző intézményt képviselő tag a vizsgabizottság egyetértésével elsősorban a szóbeli vizsgatevékenység esetén lát el vizsgáztatási feladatokat
 • Titoktartási kötelezettsége van
vizsgabizotts gi rtekezlet sszeh v sa
VIZSGABIZOTTSÁGI ÉRTEKEZLETÖSSZEHÍVÁSA
 • Az első vizsgatevékenység megkezdése előtt(felmentések, lebonyolítási rend)
 • Vizsgatevékenység befejezését követően (értékelés)
 • Vizsgát befolyásoló zavaró körülmény miatt
 • Bármely más szükséges okból
vizsg k lebonyol t s nak szab lyai
VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
 • A jóváhagyott lebonyolítási rend alapján kell a vizsgát megvalósítani
 • Írásbeli, interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenységek ideje alatt a vizsgatermekben és a folyosókon állandó felügyeletről kell gondoskodni
 • A vizsgázó a feladatai megoldásához tanácsot, segítséget nem kérhet és nem kaphat
vizsg k lebonyol t s nak szab lyai1
VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
 • Szabálytalanság esetén a vizsgabizottság kivizsgálja az esetet és dönt a vizsga folytathatóságáról, ezt külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni
 • A gyakorlati vizsgatevékenység előtt a vizsgázót a tevékenység rendjéről és egyéb tudnivalókról tájékoztatni kell
 • Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység dokumentálását a képző intézmény által kijelölt oktató végzi
vizsg k lebonyol t s nak szab lyai2
VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
 • A vizsgabizottság a vizsgázó személyazonosságát valamennyi vizsgatevékenység megkezdésekor ellenőrzi
 • Szóbeli vizsgatevékenység során az önálló ismertetés csak akkor szakítható meg, ha a vizsgázó súlyosan téved vagy a kifejtésben elakad
 • SNI-s vizsgázó esetén a szóbeli vizsgatevékenység kiváltható írásbeli vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységgel
 • A vizsgázó egyszer póttételt húzhat
a modulrendszer s a komplex szakmai vizsga elt r sei
A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI
 • Moduláris vizsga helyett komplex szakmai vizsga
 • A vizsga ideje (általános szabályként) 3 napra rövidült
 • A vizsgabizottság minden esetben 4 tagú
 • A vizsgabizottság elnökének és minden tagjának megbízását elektronikus úton küldi meg az NMH
 • A vizsgabizottságnak nem tagja a vizsgaszervező
a modulrendszer s a komplex szakmai vizsga elt r sei1
A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI
 • A vizsgaszervező felelős a vizsga jogszerű lebonyolításáért
 • Vizsgaszervező képviselője a vizsgán lehet a vizsgabizottság képzőt képviselő tagja, a jegyző vagy más, írásban felhatalmazott személy
 • A vizsgabizottság vizsgáztat (nincsen kérdező tanár)
 • A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság értékeli
a modulrendszer s a komplex szakmai vizsga elt r sei2
A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI
 • Az írásbeli dolgozatokat a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő javítja, értékeli és tesz javaslatot az eredményre
 • A törzslap kitöltése elektronikusan történik
 • Változtak a vizsgaszervezési határidők
 • Megváltozott a vizsgabizottság díjazásának módja
 • Százalékos értékelés helyett érdemjegyekkel történik az értékelés
a modulrendszer s a komplex szakmai vizsga elt r sei3
A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI
 • Szabálytalanság esetén felhatalmazások a vizsgabizottság megbízója felé történő jelentésre
 • A vizsga elnöke és tagjai a megbízójuk felé kötelesek elektronikus úton megküldeni jelentésüket
 • A jogszabály nevesíti az összevont vizsga fogalmát
 • Vizsgalétszám maximum 34 fő, összevontnál maximum 25 fő
a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv megbízza:

 • a vizsgaelnököt, ha a megjelölt személy az érintett szakképesítés tekintetében szerepel az országos szakképzési névjegyzék részét képező vizsgaelnöki névjegyzéken
a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa1
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv megbízza:

 • a vizsgabizottság tagjait, ha a megjelölt személyek az érintett szakképesítés tekintetében szerepelnek az országos szakképzési névjegyzék részét képező vizsgabizottsági tagi névjegyzéken
a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa2
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgaelnököt a gazdasági kamara javaslata alapján bízza meg

a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa3
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága a vizsgaelnöki és a vizsgabizottsági megbízásokat, valamint az intézményi értesítőket a vizsgabizottság tagjairól digitális aláírással hitelesítve, elektronikus formában küldi meg

a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa4
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgabizottság elnökének és tagjainak megbízását megelőzően, a vizsga első vizsgatevékenységét megelőző huszonötödik napig lehetőséget biztosít:

a) …

b) …

c) …

d) …

a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa5
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

a) a gazdasági kamara számára a vizsgaelnökre vonatkozó javaslat kialakítására azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt,

a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa6
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

b) a szakképesítésért felelős miniszter számára a vizsgaelnökre vonatkozó javaslat kialakítására az a) pontban megjelölt szakképesítések kivételével

a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa7
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

c) a szakmai és vizsgakövetelményben megjelölt szervezetek közül a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt szervezet számára a vizsgabizottsági tagra vonatkozó javaslat kialakítására,

a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa8
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

d) a gazdasági kamara számára a vizsgabizottsági tagra vonatkozó javaslat kialakítására a c) pontban érintett szakképesítések kivételével.

elektronikus jelent sek
ELEKTRONIKUS JELENTÉSEK

A vizsga lezárását követően a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai külön-külön elkészítik:

a) a vizsga előkészítésével, lebonyolításával

b) a vizsgáztatás feltételeivel

c) a vizsgázók felkészültségével

d) a vizsgafelmentéssel kapcsolatos döntéssel

elektronikus jelent sek1
ELEKTRONIKUS JELENTÉSEK

e) a szakmai és vizsgakövetelményben leírtak teljesülésével, valamint

f) a jogszabályi rendelkezések betartásával

kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó elektronikus jelentésüket, amelyet a vizsga befejezését követő egy héten belül rögzítenek az elektronikus felületen

eln ki s tagi jelent s rendszer
ELNÖKI ÉS TAGI JELENTÉS RENDSZER

A vizsgabejelentésből származó adatok automatikusan átemelésre kerülnek, így az elnöki/tagi jelentés kitöltésekor a vizsga adatait nem szükséges (és nem is lehet) megadni, megváltoztatni (kivéve a létszámot, amely változó adat)

slide48

ALAPDÍJ mértéke: a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér 9,5%-a.

VÁLTOZÓ DÍJ mértéke:

slide49

I. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő nyolc óra vagy ennél több,

II. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő öt óra vagy ennél több, de a nyolc órát nem éri el,

III. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kettő és fél óra vagy ennél több, de az öt órát nem éri el,

IV. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kevesebb, mint kettő és fél óra.

slide50

Összevont vizsga esetében:

az alapdíj meghatározása szempontjából egyetlen vizsgának kell tekinteni,

a változó díjat a vizsgáztatott szakképesítésnek megfelelő kategória szerint kell megállapítani.

slide51

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK (SZVK) ÉS AZ OKJ VÁLTOZÁSAI

 • A szakképesítéssel betölthető munkakörök részletesen és az új FEOR szerint kerültek meghatározásra
 • Elsősorban szakmai kompetenciákat tartalmaz
slide52

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK (SZVK) ÉS AZ OKJ VÁLTOZÁSAI

 • Nem részletezi a szakképesítés moduljainak tartalmát, csak a modulok számát és megnevezését
 • Meghatározza az egyes modulok modulzáró vizsgáinak vizsgatevékenységét
 • Komplex szakmai vizsgát ír elő
 • Ha az SZVK másként nem rendelkezik, sikertelen vizsga esetén, csak az elégtelenre értékelt vizsgafeladatot kell megismételni
l nyeges v ltoz sok
LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK
 • Egyszerűsítés, mivel kevesebb lett a szakképesítések száma
 • Megszűntek az elágazások és megmaradtak:

szakképesítés

részszakképesítés

szakképesítés-ráépülés

l nyeges v ltoz sok1
LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK
 • Számfelépítésében 16 számjegy helyett 7 számjegyű a szakképesítés azonosítószáma
i oszlopban tal lhat a k pz s munkarendje
„I” OSZLOPBAN TALÁLHATÓ A KÉPZÉS MUNKARENDJE

N – nappali

E – esti

L – levelező

S – egyéb sajátos munkarend

TK – tanfolyami képzés

T- távoktatás

A távoktatásnál a minimális képzési idő legalább 20%-át, a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű, egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési formában kell megtartani

slide57

D) Változás, hogy az iskolarendszeren kívüli képzés minimális ideje is meghatározásra került ( lásd: „H” oszlop)

Kérelem esetén a minimális képzési idő 30%-kal csökkenthető

A kérelmet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság felé kell benyújtani

az j k znevel si s szakk pz si rendszer jogszab lyi h ttere t rv nyek
AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE(törvények)
 • A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
az j k znevel si s szakk pz si rendszer jogszab lyi h ttere rendeletek
AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE(rendeletek)
 • Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
 • Követelménymodul rendelet217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
 • Az iskolai rendszerű szakképzések kerettantervei14/2003. (IV.5.) NGM rendelet
az j k znevel si s szakk pz si rendszer jogszab lyi h ttere rendeletek1
AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE(rendeletek)
 • Szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek (BM, EMMI, HM, NFM, NGM, VM)
 • A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet