a szakmai vizsg ztat s szab lyai a gyakorlatban n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

Az MGYOSZ képviseletét ellátó vizsgabizottsági tagok továbbképzése. A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban. Soós László Budapest, 2009. november 13. Jogszabályi háttér. A szakképzési törvény. 1993. évi LXXVI. törvény módosítás 2007. évi CII. törvény.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban' - gefjun


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a szakmai vizsg ztat s szab lyai a gyakorlatban

Az MGYOSZ képviseletét ellátó

vizsgabizottsági tagok továbbképzése

A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban

Soós László

Budapest, 2009. november 13.

jogszab lyi h tt r
Jogszabályi háttér

A szakképzési

törvény

 • 1993. évi LXXVI. törvény
 • módosítás 2007. évi CII. törvény
 • 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet

[ 30/2007. (XII. 19.) SZMM ]

Vizsgaszervezési

jogosultság

 • 20/2007. (V. 21.) SZMM rendeletmódosítás 19/2008. (XII. 4.) SZMM

Szakmai

vizsgaszabályzat

 • 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet
 • ( 18/2009. (IX. 10.) SZMM )

Szakmai és

vizsgakövetelmények

 • 20/2008. (XII. 17) SZMM rendelet1/2001. (I. 16.) OM rendelet

Vizsga- és

vizsgáztatási díj

a szakmai vizsg ztat s v ltoz sa
A szakmai vizsgáztatás változása
 • Átmeneti időszak
 • Iskolarendszeren kívüli (felnőtt) képzésben lezárult
 • Iskolai rendszerű képzés kifutó jelleggel

( 2010 – 2011 – 2012 )

a modulz r vizsga
A modulzáró vizsga
 • A képzési programban meghatározott, képzési szakaszt lezáró modul
 • A szakmai vizsgára bocsátás feltétele
 • Nem számít bele a szakmai vizsgába (ha az szvk másképp nem rendelkezik)
 • Képzésben való részvétel nélkül is letehető
a vizsgaprogram
A vizsgaprogram
 • Vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési

kötelezettségek, helyek

 • a vizsga forgatókönyve
 • Eligazodást, ellenőrzést segítő

dokumentum

a vizsgaprogram p lda 1 vizsgainform ci s t bla
A vizsgaprogram (példa) 1.vizsgainformációs tábla

1.

900 perc

15 óra

Keretszabályok:

- vizsga 5(+1) nap, 1 nap 1 vizsgázó vizsgaideje max. 8 óra,

- Szóbeli 8-18 óra, gyakorlati 7-19 óra között bonyolítható

2.

a vizsgaprogram p lda 1 b cs llv nyoz szakk pes t s vizsgainform ci s t bla
A vizsgaprogram (példa) 1. b.Ács-állványozó szakképesítésvizsgainformációs tábla

1.

1290 perc

21,5 óra

Keretszabályok:

- vizsga 5(+1) nap, 1 nap 1 vizsgázó vizsgaideje max. 8 óra,

- Szóbeli 8-18 óra, gyakorlati 7-19 óra között bonyolítható

2.

a vizsgaprogram p lda 2 a f mipari megmunk l g psor s berendez s zemeltet
A vizsgaprogram (példa) 2.a.Fémipari megmunkálógépsor és berendezés üzemeltető

8 óra

5,5 óra

1,5 óra

vizsgatevékenység

gyakorlati

szóbeli

írásbeli

a vizsgaprogram p lda 2 b cs llv nyoz szakk pes t s
A vizsgaprogram (példa) 2.b. Ács-állványozó szakképesítés

8 óra

7 óra

6,5 óra

a vizsgaprogram p lda 2 c cs llv nyoz szakk pes t s
A vizsgaprogram (példa) 2.c. Ács-állványozó szakképesítés

8 óra

7-8 óra

5,5-6,5 óra

a vizsgaszervez si s lebonyol t si szab lyzat
A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat

A szakmai vizsga vizsgaszabályzaton alapuló egyedi szabályait tartalmazza

 • Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség
 • Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás
 • Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése
a vizsgaszervez si s lebonyol t si szab lyzat k telez elemei
A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat kötelező elemei
 • Vizsgatevékenységek megkezdése tárgyi feltételeinek megléte (ki ellenőriz?)
 • Vizsgatevékenységek megkezdésének személyi feltételei (ki van jelen?)
 • Feladatok értékelése (hogyan?)
 • A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők tevékenységének szabályozása
 • Központi vizsgaidőponttól eltérés, vizsga hosszabbítás rögzítése (van?, milyen?)
a vizsgaszervez si s lebonyol t si szab lyzat nem k telez elemei p ld k
A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat nem kötelező elemei (példák)
 • Vizsgarészek, vizsgatevékenységek összevonása
 • A vizsgáztatási feladatok vizsgabizottsági tagok (és az elnök) egymás közötti elosztása, (ki a felelős az adott területen folyó munkáért)
 • Mely esetekben kell a teljes bizottság jelenléte, döntése
slide17

VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

 • (minta)
 • A Vizsgaszervező intézmény Minta szakképesítés vizsgájáhozÁltalános szabályok:
 • A szakmai vizsga időtartama a vizsga-programban részletezettek szerint 3 nap.
 • Az azonos típusú vizsgatevékenységek lehetőség szerint (a jogszabály biztosította időkeretek figyelembevételével) összevonásra kerülnek.
 • Az írásbeli dolgozatokat az írásbeli második napját követő napig kell kijavítani és elküldeni az elnöknek.
 • Pl. A rendelkezésre álló részeredmények véglegesítése céljából a vizsgabizottság a szakmai vizsga 2. és 3. napján reggel értekezletet tart.
 • A szóbeli és a gyakorlati vizsgatevékenységek esetén lehetőség van a vizsgacso-port megosztott „párhuzamos” vizsgáztatására. Ebben az esetben rögzíteni kell, hogy melyik vizsgázó mely vizsgabizottsági tag előtt vizsgázik.)
 • A vizsgatevékenységekhez kapcsolódó szabályok:
 • Írásbeli: Az írásbeli vizsgatevékenység a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő jelenlétében kezdhető meg. A feladatok kezelése a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 18. § (3) bekezdése szerint történik. A vizsgabizottság kamarai delegáltja az írásbeli vizsgatevékenységet ellenőrzi.
 • Gyakorlati: A gyakorlati vizsgatevékenység a csoporthoz rendelt vb. tag jelenlétében kezdhető meg. A feladatok végrehajtása előtt a kamarai vizsgabizottsági tag ellenőrzi a biztonságos munkavégzés feltételeinek és a vizsgafeltételeknek a meglétét,
slide18

[ VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT folyt.]

felügyeli a bizottság munkáját segítő szakértő által tartott, a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról szóló tájékoztatót. A feladatok végrehajtása alatt – a bizottság jelen lévő tagjain túl – 3 szakértő felügyeli a vizsgát, a biztonságos munkavégzést. A szakértők a vizsgázók számára segítséget nem nyújthatnak, csak balesetveszély esetén léphetnek közbe.

Szóbeli: A szóbeli vizsgatevékenység a csoporthoz rendelt vb. tag jelenlétében kezdhető meg. A vizsgázót a kérdező tanár felelteti a kihúzott tétel alapján. A vizsgacsoport megosztása esetén három helyen történhet a vizsgáztatás úgy, hogy az egyidejűleg vizsgázók ne zavarhassák egymást. Ennek betartása, betarttatása és a szóbeli vizsgatevékenység szabályos lebonyolításának felügyelete az elnök elsődleges feladata.

Értékelés:

Írásbeli feladatok: a javítási útmutató alapján készült javító tanári javaslatot az elnök ellenőrzi, jóváhagyja.

Gyakorlati feladatok:a) a kamarai képviselő értékel; b) felügyelő szakértő javasol, kamarai tag értékel; c) bizottság értékel.

Szóbeli feladatok: kérdező tanár javaslatára a) az elnök értékel, b) a bizottság értékel.

Rendkívüli esemény esetén az azt észlelő vizsgabizottsági tag kezdeményezi a vizsga felfüggesztését és a teljes bizottság dönt az eseménnyel kapcsolatos további teendőkről és a vizsga folytatásáról. Az eseményt és a megtett intézkedéseket a vizsgajegyzőkönyvben és az elnöki jelentésben is szerepeltetni kell.

a szakmai vizsg ztat s j lehet s gei
A szakmai vizsgáztatás új lehetőségei

A vizsgatevékenységek szabad kombinációja

A bizottság megosztott működése „hivatalos gyakorlattá” vált

Ennek „ára” a szervezési és lebonyolítási szabályzatés a vizsgaprogram

Sokan nem értik a funkcióját, lényegét, feladatát.

SZABADSÁGÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

a szakmai vizsgaszab lyzat elemei 1
A szakmai vizsgaszabályzat elemei 1.

Szakmai vizsgára jelentkezés

Vizsgára jelentkezés történhet „kompetencia igazolás” birtokában

Felmentés:

Rögzítésre került, hogy a bizottsági döntés-ről 3 munkanappal a vizsga megkezdése előtt értesíteni kell a vizsgázót (vb., írásban)

A döntést jkv-ben, törzslapon rögzíteni

Elnöki jelentésben említeni

a szakmai vizsgaszab lyzat elemei 1 a
A szakmai vizsgaszabályzat elemei 1.a

Szakmai vizsgára jelentkezés

Felmentés – SNI - esélyegyenlőség:

Korábban is volt de most pontos meghatá-rozás van, hogy miről dönthet a bizottság:

Eltérő vizsgatevékenység (ib-szb, szb-ib)

Hosszabb végrehajtási idő

Alapja: szakért. rehab. bizottság ill. felülvizsgáló orvos véleménye

Követelmények alól nem lehet !!!

a szakmai vizsgaszab lyzat elemei 2
A szakmai vizsgaszabályzat elemei 2.

Vizsga bejelentés, előkészítés

 • Gyakorlati vizsgatétel küldés: 10 nappal a vizsga megkezdése előtt (szervező feladata)
 • Vizsga nyelve:
  • Idegen nyelvű tételt a szaktárca biztosítja
  • a modulzáró vizsga mindig magyar
a szakmai vizsgaszab lyzat elemei 3 keretszab lyok
A szakmai vizsgaszabályzat elemei 3. (keretszabályok)

A vizsgatevékenységek összevonhatók,

vizsga időtartama max. 5 nap (a vizsgázónak),

Napi lehetséges vizsgaidő: 8 óra,

Vizsga időbeli kiterjedése: max. 45 nap,

ib-szb között min. 4 nap,

Hosszabbítás 1 nap (az előre nem látható körülmények kezelése, bizottsági szinten)

SZVK: eltérés lehetősége

a szakmai vizsgaszab lyzat elemei 4
A szakmai vizsgaszabályzat elemei 4.

Az SZVK-k hatása a szakmai vizsgára

sajátos szabályok köre – lehetőség

a felmentés esetében (speciális szabályok),

a szakmai vizsga időtartama, lebonyolítási rendje esetén,

a szakmai vizsga értékelése (feladat, osztályzat),

az írásbeli és interaktív dolgozatok vizsgaelnöknek történő megküldési ideje

a szakmai vizsga vizsgabizottsági tagjának kijelölése esetén ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem

a szakmai vizsgaszab lyzat elemei 5
A szakmai vizsgaszabályzat elemei 5.

Vizsgatevékenységek

szóbeli

 • Egyenbe szabott (túlzott?) időkeretek
 • Átfedések, ismétlődések
 • Információtartalom vázlat
 • Kompetencia értékelőlap
 • „Mindent” mérni akar
 • Aprólékos értékelés
vizsgatev kenys gek r sbeli interakt v
Vizsgatevékenységekírásbeli, interaktív

A

C=A+B

B

 • A feladatok a) modulhoz nem szakképesítéshez

b) szakképesítéshez nem részszakképesítéshez

 • Túlzott követelmények
 • Nem lexikális számonkérés
 • Továbbra is túlzott az írásbeli aránya
 • A modulrendszerből következő átfedések miatt nem egységes követelmények
 • Nincs összhang az szvk-val
vizsgatev kenys gek gyakorlati
Vizsgatevékenységekgyakorlati

Túlzott időkeret (szakképesítés függő)

Szükségtelenül hosszú feladatok

A tényleges körülményeket realizáló feladatok

A képző/szervező lehetőségeihez igazodik

(a vizsgabizottság kezében a döntés)

A szakképesítéshez igazodik nem a modulhoz

Végre igazi kompetencia mérés

a szakmai vizsg k lebonyol t sa
Vélemények:

Bonyolultabbak a vizsgák, többletmunka

Hosszabb idő, nagyon megterhelő (felnőttképzés)

Túlszabályozott

Alapvetően nem kérdőjelezik meg az új rendszert

Az iskolarendszer elfogadóbb

Lebonyolítás a vizsgaprogrammal összhangban?

A „régi” beidegződések felülvizsgálata

A szakmai vizsgák lebonyolítása
a szakmai vizsga ellen rz se 1
A szakmai vizsga ellenőrzése 1.

szakmai ellenőrzés

 • Feladata: a szakmai vizsgán közreműkö-dők – színvonalas vizsga érdekében foly-tatott – szakmai tevékenységének ellenőrzése
 • Célja: a színvonalas vizsgáztatás fenntartása
 • Területe: vizsgatevékenység, vizsgarész, vizsganap, teljes vizsga
a szakmai vizsga ellen rz se 2
A szakmai vizsga ellenőrzése 2.
 • Megbízó: szakképesítésért felelős miniszter
 • Ellenőr: szakértő, kamarai delegált
 • Ellenőr és ellenőrzött feladataira, köteles-ségeire vonatkozó szabályok rögzítése
 • Következmények: szakmai visszacsatolás, példák, jobbító javaslatok
a szakmai vizsgaszab lyzat elemei 6
A szakmai vizsgaszabályzat elemei 6.

Egyéb területek

 • Sikertelen vizsgázók „segítése”
  • határidő
  • vizsgaszervező kötelezettsége
 • Dokumentumokat érintő változások
  • bizonyítvány magyar nyelvű (vizsga nyelve)
  • Tartalom, méret
  • érvénytelenítés módja
rt kel s
Értékelés

Összetett, bonyolult (?)

Elektronikus adatkezelés (szükséges)

Vizsgatevékenységek arányosítása: szükséges

Modulok eredménye önállóan: szükséges

Végeredmény: a hagyományokhoz illeszkedik

Az arányok meghatározása kulcsfontosságú

Alacsony súlyú részek elhagyása 

a vizsg ztat s d jainak v ltoz sa 1
A vizsgáztatás díjainak változása 1.

Munkavégzéssel arányos díjazás

Alapja a minimálbér (71500,-Ft 2009-ben)

Szakképesítések kategóriákba sorolása:

III. 1-5 vizsgatevékenység v. <6 óra,

II. 6-12 vizsgatevékenység v. 6-12 óra,

I. 12+

Díjazás: 2,7% – 3,1% – 3,5 % (vb. tag)

a vizsg ztat s d jainak v ltoz sa 2
A vizsgáztatás díjainak változása 2.

Utazási és szállásköltségre vonatkozó rendelkezések pontosítása

Jár, ha a vizsga az állandó lakhelyen kívül

Vizsgáztató választ eszközt

Szállás értékhatár

megállapodhatnak

Fizetési határidő

„régi” vizsgák: a régi rend szerint